هنرمند : City Of The Fallen
ژانر : Trailer Music
سال انتشار : 2009 - 2012
تعداد آلبوم : 6
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 787MB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : Claudio Abbado
ژانر : Classical
سال انتشار : 2014
تعداد آلبوم : 39
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 5.46GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Camaron de la Isla
ژانر : Flamenco
سال انتشار : 1969 - 2008
تعداد آلبوم : 21
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.8GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Carlos Kleiber
ژانر : Classical | Opera | Symphony
سال انتشار : 2009
تعداد آلبوم : 12
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.68GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Chris Thomas King
ژانر : Blues
سال انتشار : 1986 - 2012
تعداد آلبوم : 14
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 256-320 kbps
حجم : 1.44GB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : Christopher Peacock
ژانر : Instrumental | New Age | Piano
سال انتشار : 1994 - 2008
تعداد آلبوم : 4
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 526MB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : Carlos Nunez
ژانر : New Age | Celtic
سال انتشار : 1996 - 2009
تعداد آلبوم : 9
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.11GB
امتیاز کاربران : - از 10
قبلیاول21222324252627آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام