هنرمند : Buckethead
ژانر : Instrumental | Experimental | Avantgarde
سال انتشار : 1992 - 2018
تعداد آلبوم : 309
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 23.87GB
امتیاز کاربران : 9.4 از 10
هنرمند : Barry White
ژانر : Blues | Soul
سال انتشار : 1973 - 2018
تعداد آلبوم : 27
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 4.14GB
امتیاز کاربران : 9.6 از 10
هنرمند : Brian Tyler, Harry Gregson-Williams & VA
ژانر : Game Soundtrack
سال انتشار : 2003 - 2018
تعداد آلبوم : 14
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 2GB
امتیاز کاربران : 9.8 از 10
هنرمند : B.B. King
ژانر : Blues
سال انتشار : 1957 - 2018
تعداد آلبوم : 85
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 8.77GB
امتیاز کاربران : 9.9 از 10
هنرمند : Bamberg Symphony
ژانر : Classical
سال انتشار : 2016
تعداد آلبوم : 17
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 4.78GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Brand X Music
ژانر : Trailer Music
سال انتشار : 2003 - 2018
تعداد آلبوم : 55
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 6.35GB
امتیاز کاربران : 8.6 از 10
هنرمند : Beethoven
ژانر : Classical
سال انتشار : 1997
تعداد آلبوم : 10
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 3.21GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
قبلیاول123456789آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام