هنرمند : Andy Williams
ژانر : Pop | Easy Listening | Country
سال انتشار : 1956 - 2018
تعداد آلبوم : 47
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 4.14GB
امتیاز کاربران : 9.7 از 10
هنرمند : Anatol Ugorski
ژانر : Classical
سال انتشار : 2018
تعداد آلبوم : 13
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 2.45GB
امتیاز کاربران : 8 از 10
هنرمند : All India Radio
ژانر : Ambient | Electronic | Post Rock
سال انتشار : 1999 - 2018
تعداد آلبوم : 43
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 4.38GB
امتیاز کاربران : 9.6 از 10
هنرمند : Alex Heffes
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 2003 - 2018
تعداد آلبوم : 23
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.95GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Antonio Pinto
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 1998 - 2015
تعداد آلبوم : 25
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.62GB
امتیاز کاربران : 8 از 10
هنرمند : Al Di Meola
ژانر : Jazz | Latino guitar | Fusion
سال انتشار : 1976 - 2018
تعداد آلبوم : 58
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 7.87GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Armand Amar
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 1996 - 2018
تعداد آلبوم : 53
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 7.53GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
قبلیاول123456789آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام