مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials

هنرمند : Evolution Media Music
عنوان آلبوم : Big Screen Epics
ژانر : Epic | Trailer Music
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 224MB
Evolution Media Music - Big Screen Epics (2018)
هنرمند : Theta Sound
عنوان آلبوم : Defenders of Freedom
ژانر : Trailer Music
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 81MB
Theta Sound - Defenders of Freedom (2017)
هنرمند : Prototype
عنوان آلبوم : A Journeys Symphony
ژانر : Trailer Music
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 64MB
Prototype - A Journeys Symphony (2018)
هنرمند : Immediate Music
عنوان آلبوم : Carnage
ژانر : Score | Trailer Music
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 59MB
Immediate Music - Carnage (2018)
هنرمند : Florian bur
عنوان آلبوم : A Million Dreams
ژانر : Trailer Music
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 90MB
Florian bur - A Million Dreams (2018)
هنرمند : Elephant Music
عنوان آلبوم : Flux
ژانر : Trailer Music
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 52MB
Elephant Music - Flux (2018)
هنرمند : Twisted Jukebox
عنوان آلبوم : Rise Up
ژانر : Epic | Trailer Music
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 120MB
Twisted Jukebox - Rise Up (2018)
هنرمند : Wall of Noise
عنوان آلبوم : Hybridized Trailer Rock
ژانر : Trailer Music
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 235MB
Wall of Noise - WON001 Hybridized Trailer Rock (2018).zip
قبلیاول7374757677787980آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام