مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials

هنرمند : Audiomachine
عنوان آلبوم : A Measure of Darkness
ژانر : Trailer Music
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 128MB
Audiomachine - A Measure of Darkness (2018)
هنرمند : Soundcritters
عنوان آلبوم : Anomaly
ژانر : Trailer Music
سال انتشار : 2019
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 166MB
Soundcritters - Anomaly (2019)
هنرمند : Sound Adventures
عنوان آلبوم : Percussive Pandemonium
ژانر : Trailer Music
سال انتشار : 2019
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 136MB
Sound Adventures - Percussive Pandemonium (2019)
هنرمند : Sound Adventures
عنوان آلبوم : Cinematic Electro Rock
ژانر : Trailer Music
سال انتشار : 2019
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 156MB
Sound Adventures - Cinematic Electro Rock (2019)
هنرمند : Fearless Motivation Instrumentals
عنوان آلبوم : Sounds of Power 7 (Epic Background)
ژانر : Trailer Music | Epic
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 734MB
Fearless Motivation Instrumentals - Sounds of Power 7 (Epic Background Music) (2018)
هنرمند : Elephant Music
عنوان آلبوم : Uranium
ژانر : Trailer Music
سال انتشار : 2019
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 193MB
Elephant Music - Uranium (2019)
هنرمند : Glory Oath + Blood
عنوان آلبوم : Adventure at MadDawgs
ژانر : Score | Trailer Music
سال انتشار : 2019
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 62MB | 156MB
Glory Oath + Blood - Adventure at MadDawgs (2019)
هنرمند : Cezame Trailers
عنوان آلبوم : Parasomnia
ژانر : Trailer Music | Epic
سال انتشار : 2019
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 159MB
Cezame Trailers - Parasomnia (2019)
قبلیاول2345678910آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام