مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials

هنرمند : Tommy Walter
عنوان آلبوم : Philanthropia
ژانر : Trailer Music
سال انتشار : 2019
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 109MB
Tommy Walter - Philanthropia (2019)
هنرمند : The Hit House
عنوان آلبوم : Delinquent ReAction
ژانر : Trailer Music
سال انتشار : 2019
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 75MB
The Hit House - Delinquent ReAction (2019)
هنرمند : Soundmopi
عنوان آلبوم : Rise and Fall
ژانر : Trailer Music
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 117MB
Soundmopi - Rise and Fall (2017)
هنرمند : Sebastian Bohm
عنوان آلبوم : Vision
ژانر : Trailer Music
سال انتشار : 2019
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 195MB
Sebastian Bohm - Vision (2019)
هنرمند : SEE Trailer Tracks
عنوان آلبوم : Alternate Universe
ژانر : Trailer Music
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 225MB
SEE Trailer Tracks - Alternate Universe (2018)
هنرمند : Walking Across Jupiter
عنوان آلبوم : Scent
ژانر : Trailer Music
سال انتشار : 2013
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 227MB
Walking Across Jupiter - Scent (2013)
هنرمند : Evolving Sound
عنوان آلبوم : Arrested Pulse 2
ژانر : Trailer Music
سال انتشار : 2019
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 260MB
Evolving Sound - Arrested Pulse 2 (2019)
هنرمند : Sound Adventures
عنوان آلبوم : Ascension
ژانر : Trailer Music
سال انتشار : 2015
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 178MB
Sound Adventures - Ascension (2015)
قبلیاول123456789آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام