مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials

هنرمند : Hybrid Core Music + Sound
عنوان آلبوم : Astrogate
ژانر : Trailer Music | Epic
سال انتشار : 2019
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 149Mb | 365MB
Hybrid Core Music + Sound - Astrogate (2019)
هنرمند : Score Production Music
عنوان آلبوم : Atomic Worlds
ژانر : Trailer Music
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 131MB
Score Production Music - Atomic Worlds (2018)
هنرمند : JNUARY
عنوان آلبوم : Emergence
ژانر : Trailer Music
سال انتشار : 2019
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 65MB
JNUARY - Emergence (2019)
هنرمند : Mustafa Avsaroglu
عنوان آلبوم : Heart of the Sky
ژانر : Trailer Music
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 247MB
Mustafa Avsaroglu - Heart of the Sky (2017)
هنرمند : Twisted Jukebox
عنوان آلبوم : ICE
ژانر : Trailer Music
سال انتشار : 2019
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 64MB
Twisted Jukebox - ICE (2019)
هنرمند : Musique & Music
عنوان آلبوم : Adventure Life
ژانر : Trailer Music
سال انتشار : 2019
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 60MB
Musique & Music - Adventure Life (2019)
هنرمند : Michal Smorawinski
عنوان آلبوم : Nemesis
ژانر : Trailer Music
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 91MB
Michal Smorawinski - Nemesis (2018)
هنرمند : ICON Trailer Music
عنوان آلبوم : Neverworld
ژانر : Trailer Music
سال انتشار : 2019
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 169MB
ICON Trailer Music - Neverworld (2019)
قبلی12345678آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام