مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials

هنرمند : Antti Martikainen
عنوان آلبوم : The Heart of Avalon, Vol. 1
ژانر : Trailer Music
سال انتشار : 2019
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 504MB
Antti Martikainen - The Heart of Avalon, Vol. 1 (2019)
هنرمند : Colossal Trailer Music
عنوان آلبوم : Death of a Sidekick
ژانر : Trailer Music
سال انتشار : 2019
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 86MB | 228MB
Colossal Trailer Music - Death of a Sidekick (2019)
هنرمند : Two Steps From Hell
عنوان آلبوم : Legend Anthology
ژانر : Trailer Music
سال انتشار : 2019
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 298MB | 777MB
Two Steps From Hell - Legend Anthology (2019)
هنرمند : Mattia Turzo
عنوان آلبوم : Trailer Ammo _ Rebel Drums
ژانر : Trailer Music
سال انتشار : 2019
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 181MB
Mattia Turzo - Trailer Ammo _ Rebel Drums (2019)
هنرمند : Ninja Tracks
عنوان آلبوم : Gateways
ژانر : Trailer Music
سال انتشار : 2019
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 137MB
Ninja Tracks - Gateways (2019)
هنرمند : Really Slow Motion
عنوان آلبوم : Incursion Vol 2
ژانر : Trailer Music
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 115MB
Really Slow Motion - Incursion Vol 2 (2018)
هنرمند : Mark Nolan
عنوان آلبوم : Sounds of Maelstrom
ژانر : Trailer Music
سال انتشار : 2019
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 80MB | 189MB
Mark Nolan - Sounds of Maelstrom (2019)
هنرمند : Songs To Your Eyes
عنوان آلبوم : Ad Music For Big Brands Vol. 2
ژانر : Trailer Music
سال انتشار : 2019
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 81MB | 230MB
Songs To Your Eyes - Ad Music For Big Brands Vol. 2 (2019)
قبلی1234567آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام