مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials

هنرمند : Vidjay Beerepoot
عنوان آلبوم : The Power of the Heart
ژانر : Score
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 121MB | 226MB
Vidjay Beerepoot - The Power of the Heart (2018)
هنرمند : Alan Menken & VA
عنوان آلبوم : Aladdin
ژانر : Score
سال انتشار : 2019
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 185MB | 456MB
Alan Menken & VA - Aladdin (2019)
هنرمند : Trevor Doherty
عنوان آلبوم : Stray
ژانر : Score
سال انتشار : 2019
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 87MB | 162MB
Trevor Doherty - Stray (2019)
هنرمند : Randy Newman
عنوان آلبوم : Toy Story 4
ژانر : Score
سال انتشار : 2019
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 178MB | 352MB
Randy Newman - Toy Story 4 (2019)
هنرمند : Ramin Djawadi
عنوان آلبوم : The Queens Corgi
ژانر : Score
سال انتشار : 2019
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 166MB | 299MB
Ramin Djawadi - The Queens Corgi (2019)
هنرمند : Joseph Bishara
عنوان آلبوم : Annabelle Comes Home
ژانر : Score
سال انتشار : 2019
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 129MB | 189MB
Joseph Bishara - Annabelle Comes Home (2019)
هنرمند : Himesh Patel, Daniel Pemberton
عنوان آلبوم : Yesterday
ژانر : Score
سال انتشار : 2019
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 142MB |355MB
Himesh Patel, Daniel Pemberton - Yesterday (2019)
هنرمند : Day Tai
عنوان آلبوم : Invincible Dragon
ژانر : Score
سال انتشار : 2019
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 99MB | 215MB
Day Tai - Invincible Dragon (2019)
12345آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام