هنرمند : Solomon Grey
عنوان آلبوم : Back To Life
ژانر : Score
سال انتشار : 2019
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 72MB | 140MB
Solomon Grey - Back To Life (2019)
هنرمند : Merlijn Snitker
عنوان آلبوم : Vals
ژانر : Score
سال انتشار : 2019
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 107MB | 205MB
Merlijn Snitker - Vals (2019)
هنرمند : Merlijn Snitker
عنوان آلبوم : Judas
ژانر : Score
سال انتشار : 2019
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 82MB | 141MB
Merlijn Snitker - Judas (2019)
هنرمند : Marcelo Zarvos
عنوان آلبوم : Breakthrough
ژانر : Score
سال انتشار : 2019
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 159MB | 244MB
Marcelo Zarvos - Breakthrough (2019)
هنرمند : Harry Gregson-Williams
عنوان آلبوم : Penguins
ژانر : Score
سال انتشار : 2019
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 101MB | 179MB
Harry Gregson-Williams - Penguins (2019)
هنرمند : Aritz Villodas
عنوان آلبوم : Cinema mon amour
ژانر : Score
سال انتشار : 2019
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 96MB | 161MB
Aritz Villodas - Cinema mon amour (2019)
هنرمند : Zethu Mashika
عنوان آلبوم : Uncovered
ژانر : Score
سال انتشار : 2019
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 120MB | 178MB
Zethu Mashika - Uncovered (2019)
هنرمند : Zbigniew Preisner
عنوان آلبوم : The History of Eternity
ژانر : Score
سال انتشار : 2019
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 129MB | 207MB
Zbigniew Preisner - The History of Eternity (2019)
12345آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام