مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials

هنرمند : VA
عنوان آلبوم : Overcomer
ژانر : Score
سال انتشار : 2019
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 114MB | 305MB
VA - Overcomer (2019)
هنرمند : VA
عنوان آلبوم : Gundala
ژانر : Score
سال انتشار : 2019
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 57MB | 152MB
VA - Gundala (2019)
هنرمند : Roger Suen
عنوان آلبوم : Ms. Purple
ژانر : Score
سال انتشار : 2019
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 68MB | 109MB
Roger Suen - Ms. Purple (2019)
هنرمند : Nima Fakhrara
عنوان آلبوم : Roll Red Roll
ژانر : Score
سال انتشار : 2019
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 92MB | 136MB
Nima Fakhrara - Roll Red Roll (2019)
هنرمند : Eskmo
عنوان آلبوم : 13 Reasons Why (Season 3)
ژانر : Score
سال انتشار : 2019
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 98MB | 166MB
Eskmo - 13 Reasons Why (Season 3) (2019)
هنرمند : Duncan Thum
عنوان آلبوم : Brittany Runs a Marathon
ژانر : Score
سال انتشار : 2019
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 49MB | 83MB
Duncan Thum - Brittany Runs a Marathon (2019)
هنرمند : David Buckley
عنوان آلبوم : Angel Has Fallen
ژانر : Score
سال انتشار : 2019
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 112MB | 217MB
David Buckley - Angel Has Fallen (2019)
هنرمند : Christopher Lennertz
عنوان آلبوم : UglyDolls
ژانر : Score
سال انتشار : 2019
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 111MB | 413MB
Christopher Lennertz - UglyDolls (2019)
12345آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام