مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials

هنرمند : Score Addiction
عنوان آلبوم : Seriously Human
ژانر : Trailer Music | Epic
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 84MB
Score Addiction - Seriously Human (2018)
هنرمند : Two Steps From Hell
عنوان آلبوم : Dragon
ژانر : Trailer Music | Epic
سال انتشار : 2019
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 385MB
Two Steps From Hell - Dragon (2019)
هنرمند : BTV .pitch Music
عنوان آلبوم : Epic Orchestral
ژانر : Trailer Music | Epic
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 56MB
BTV .pitch Music - Epic Orchestral (2018)
هنرمند : Audimachine
عنوان آلبوم : Mental Minefield
ژانر : Trailer Music | Epic
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 95MB
Audimachine - Mental Minefield (2018)
هنرمند : Fox Sailor
عنوان آلبوم : Attraction
ژانر : Trailer Music | Epic
سال انتشار : 2019
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 82MB
Fox Sailor - Attraction (2019)
هنرمند : Elbroar Trailer Music
عنوان آلبوم : Neon Knight
ژانر : Trailer Music | Epic
سال انتشار : 2019
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 110MB
Elbroar Trailer Music - Neon Knight (2019)
هنرمند : Wrong Planet Music
عنوان آلبوم : Reverence - Cinematic Solo Piano
ژانر : Trailer Music | Epic
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 177MB
Wrong Planet Music - Reverence - Cinematic Solo Piano (2018)
هنرمند : Really Slow Motion Music
عنوان آلبوم : DNA Vol.3
ژانر : Trailer Music | Epic
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 130MB
Really Slow Motion Music - DNA Vol.3 (2017)
قبلیاول5678910111213آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام