مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials

هنرمند : Kings & Creatures
عنوان آلبوم : Deadlands
ژانر : Trailer Music | Epic
سال انتشار : 2019
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 93MB
Kings & Creatures - Deadlands (2019)
هنرمند : Immortal Music
عنوان آلبوم : Time Machine
ژانر : Trailer Music | Epic
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 179MB
Immortal Music - Time Machine (2018)
هنرمند : Immediate Music
عنوان آلبوم : One Will Rise
ژانر : Trailer Music | Epic
سال انتشار : 2019
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 115MB
Immediate Music - One Will Rise (2019)
هنرمند : Cezame Trailers
عنوان آلبوم : Creation
ژانر : Trailer Music | Epic
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : Flac
بیت ریت : lossless
حجم : 159MB
Cezame Trailers - Creation (2018)
هنرمند : Cavendish Trailers
عنوان آلبوم : Elements, Vol. 3
ژانر : Trailer Music | Epic
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 87MB
Cavendish Trailers - Elements, Vol. 3 (2018)
هنرمند : Seventh Sense
عنوان آلبوم : Brave and Fearless
ژانر : Trailer Music | Epic
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 42MB
Seventh Sense - Brave and Fearless (2018)
هنرمند : Atomica Music
عنوان آلبوم : Dystopian Trailers
ژانر : Trailer Music | Epic
سال انتشار : 2019
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 249MB
Atomica Music - Dystopian Trailers (2019)
هنرمند : Red Moth Music
عنوان آلبوم : A New Dawn
ژانر : Trailer Music | Epic
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 216MB
Red Moth Music - A New Dawn (2017)
قبلی1234567آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام