مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials

هنرمند : No Sheet Music
عنوان آلبوم : Ethereal Orchestral
ژانر : Trailer Music | Epic
سال انتشار : 2019
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 56MB
No Sheet Music - Ethereal Orchestral (2019)
هنرمند : Cezame Trailers
عنوان آلبوم : Odyssea
ژانر : Trailer Music | Epic
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 167MB
Cezame Trailers - Odyssea (2018)
هنرمند : Elephant Music
عنوان آلبوم : Deception
ژانر : Trailer Music | Epic
سال انتشار : 2019
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : Lossless
حجم : 259MB
Elephant Music - Deception (2019)
هنرمند : Twisted Jukebox
عنوان آلبوم : The Possession
ژانر : Trailer Music | Epic
سال انتشار : 2019
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 60MB
Twisted Jukebox - The Possession (2019)
هنرمند : Sound Adventures
عنوان آلبوم : Angel Song
ژانر : Trailer Music | Epic
سال انتشار : 2019
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 190MB
Sound Adventures - Angel Song (2019)
هنرمند : Missing In Action
عنوان آلبوم : Conception
ژانر : Trailer Music | Epic
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 465MB
Missing In Action - Conception (2017)
هنرمند : Michal Smorawinski
عنوان آلبوم : Chasing Miracles
ژانر : Trailer Music | Epic
سال انتشار : 2019
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 221MB
Michal Smorawinski - Chasing Miracles (2019)
هنرمند : Liquid Crystal
عنوان آلبوم : Genesis
ژانر : Trailer Music | Epic
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 194MB
Liquid Crystal - Genesis (2018)
قبلی123456آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام