مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials

هنرمند : Andres Soto
عنوان آلبوم : Guns of Icarus- Alliance
ژانر : Epic
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 80MB | 197MB
Andres Soto - Guns of Icarus- Alliance (2018)
هنرمند : Megan McDuffee
عنوان آلبوم : Parasomnia
ژانر : Score | Epic | Trailer Music
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 40MB | 93MB
Megan McDuffee - Parasomnia (2018)
هنرمند : Dark Horse Music
عنوان آلبوم : Epic Action Trailers
ژانر : Epic
سال انتشار : 2016
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 169MB
Dark Horse Music - Epic Action Trailers (2016)
هنرمند : Marcello De Francisci
عنوان آلبوم : Ante Diem
ژانر : Epic | Trailer Music
سال انتشار : 2012
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 95MB
Marcello De Francisci - Ante Diem (2012)
هنرمند : Larry Groupe
عنوان آلبوم : Excelsius
ژانر : Epic | Soundtrack
سال انتشار : 2009
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 151MB
Larry Groupe - Excelsius (2009)
هنرمند : James Paget
عنوان آلبوم : Believe
ژانر : Epic | Trailer Music
سال انتشار : 2015
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 115MB
James Paget - Believe (2015)
هنرمند : Sub Pub Music
عنوان آلبوم : Labyrinth
ژانر : Trailer Music | Epic
سال انتشار : 2015
کدک های صوتی : M4A
بیت ریت : 256kbps
حجم : 78MB
Sub Pub Music - Labyrinth (2015)
هنرمند : Immediate Music
عنوان آلبوم : Introduction To Trailerhead
ژانر : Epic | Trailer Music
سال انتشار : 2014
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 146MB
Immediate Music - Introduction To Trailerhead (2014)
قبلیاول1112131415آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام