مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials

هنرمند : Christos Mavridis
عنوان آلبوم : Epic Adventures
ژانر : Trailer Music | Epic
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 66MB
Christos Mavridis - Epic Adventures (2018)
هنرمند : Evolution Media Music
عنوان آلبوم : Big Screen Epics
ژانر : Epic | Trailer Music
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 224MB
Evolution Media Music - Big Screen Epics (2018)
هنرمند : Twisted Jukebox
عنوان آلبوم : Rise Up
ژانر : Epic | Trailer Music
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 120MB
Twisted Jukebox - Rise Up (2018)
هنرمند : Sonoton Trailer Tracks
عنوان آلبوم : Heroes & Legends, Vol. 2
ژانر : Epic | Trailer Music
سال انتشار : 2016
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 104MB
Sonoton Trailer Tracks - Heroes & Legends, Vol. 2 (2016)
هنرمند : Mustafa Avsaroglu
عنوان آلبوم : Reborn (The Last Era)
ژانر : Epic | Trailer Music
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 180MB
Mustafa Avsaroglu - Reborn (The Last Era) (2017)
هنرمند : KPM Music
عنوان آلبوم : Hybrid Cinema
ژانر : Trailer Music | Epic
سال انتشار : 2015
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 204MB
KPM Music - Hybrid Cinema (2015)
هنرمند : Ghostwriter
عنوان آلبوم : Blackspace
ژانر : Epic | Trailer Music
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 68MB
Ghostwriter - Blackspace (2018)
هنرمند : Gothic Storm
عنوان آلبوم : Slow Burners
ژانر : Epic | Trailer Music
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 55MB | 107MB
Gothic Storm - Slow Burners (2018)
قبلیاول101112131415آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام