مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials

هنرمند : Mark Petrie
عنوان آلبوم : Big Sky
ژانر : Trailer Music | Epic
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 51MB
Mark Petrie - Big Sky (2018)
هنرمند : Manaberry
عنوان آلبوم : Conquerors
ژانر : Trailer Music | Epic
سال انتشار : 2016
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 92MB
Manaberry - Conquerors (2016)
هنرمند : Gregory Tan
عنوان آلبوم : Legacy
ژانر : Trailer Music | Epic
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 122MB
Gregory Tan - Legacy (2018)
هنرمند : Aurora Production Music
عنوان آلبوم : Lost & Found
ژانر : Trailer Music | Epic
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 66MB
Aurora Production Music - Lost & Found (2018)
هنرمند : AShamaluevMusic
عنوان آلبوم : Epic Inspirational Music
ژانر : Epic | Trailer Music
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 194MB
AShamaluevMusic - Epic Inspirational Music (2018)
هنرمند : A-List Music
عنوان آلبوم : Heroes & Villians
ژانر : Epic | Trailer Music
سال انتشار : 2015
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 99MB
A-List Music - Heroes & Villians (2015)
هنرمند : Alala
عنوان آلبوم : Epic Christmas, Vol 2
ژانر : Epic | Trailer Music
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 89MB
Alala - Epic Christmas, Vol 2 (2018)
هنرمند : Phantom Power
عنوان آلبوم : Hyper Active, Vol. 1
ژانر : Trailer Music | Epic
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 184MB
Phantom Power - Hyper Active, Vol. 1 (2018)
قبلیاول9101112131415آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام