مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials

هنرمند : Ninja Tracks
عنوان آلبوم : EDEN
ژانر : Trailer Music | Epic
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 72MB
Ninja Tracks - EDEN (2018)
هنرمند : Klanglobby
عنوان آلبوم : Rage
ژانر : Trailer Music | Epic
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 217MB
Klanglobby - Rage (2018)
هنرمند : Jolt Trailer Music
عنوان آلبوم : Multiverse
ژانر : Trailer Music | Epic
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 112MB
Jolt Trailer Music - Multiverse (2018)
هنرمند : Imagine Music
عنوان آلبوم : Supreme 2
ژانر : Trailer Music | Epic
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 61MB
Imagine Music - Supreme 2 (2018)
هنرمند : Third Rail
عنوان آلبوم : Collapse
ژانر : Trailer Music | Epic
سال انتشار : 2015
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 120MB
Third Rail - Collapse (2015)
هنرمند : Cezame Trailers
عنوان آلبوم : Vengeance
ژانر : Trailer Music | Epic
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 66MB
Cezame Trailers - Vengeance (2018)
هنرمند : Borrtex
عنوان آلبوم : The Impulse
ژانر : Trailer Music | Epic
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 158MB
Borrtex - The Impulse (2018)
هنرمند : Oliver Beyer
عنوان آلبوم : Blackout
ژانر : Trailer Music | Epic
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 88MB
Oliver Beyer - Blackout (2017)
قبلیاول89101112131415آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام