مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials

هنرمند : Cavendish Trailers
عنوان آلبوم : Tectonic
ژانر : Trailer Music | Epic
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 156MB
Cavendish Trailers - Tectonic (2018)
هنرمند : Icon Trailer Music
عنوان آلبوم : Starfall
ژانر : Epic | Trailer Music
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 77MB
Icon Trailer Music - Starfall (2018)
هنرمند : Dark Fantasy Studio
عنوان آلبوم : Chronicles Of The Illusion World
ژانر : Epic | Trailer Music
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 104MB
Dark Fantasy Studio - Chronicles Of The Illusion World (2018)
هنرمند : Immediate Music
عنوان آلبوم : Dream Worlds
ژانر : Epic | Trailer Music
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 290MB
Immediate Music - Dream Worlds (2018)
هنرمند : Really Slow Motion
عنوان آلبوم : Carbon Vol
ژانر : Trailer Music | Epic
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 146MB
Really Slow Motion - Carbon Vol 1 (2018)
هنرمند : ICON Trailer Music
عنوان آلبوم : Monolith
ژانر : Trailer Music | Epic
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 76MB
ICON Trailer Music - Monolith (2018)
هنرمند : Generdyn Music
عنوان آلبوم : Thunder
ژانر : Trailer Music | Epic
سال انتشار : 2015
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 91MB
Generdyn Music - Thunder (2015)
هنرمند : West One Music
عنوان آلبوم : Emotive Drama
ژانر : Trailer Music | Epic
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 152MB
West One Music - Emotive Drama (2018)
قبلیاول67891011121314آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام