مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials

هنرمند : Ludovico Einaudi
عنوان آلبوم : Seven Days Walking
ژانر : Classical
سال انتشار : 2019
کدک های صوتی : MP3 | FLAC 24bit
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 845MB | 3.41GB
Ludovico Einaudi - Seven Days Walking (2019)
هنرمند : Picture Puncture
عنوان آلبوم : Fantasy Adventure
ژانر : Trailer Music | Classical
سال انتشار : 2019
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 177MB
Picture Puncture - Fantasy Adventure (2019)
هنرمند : Nick Murray _ Roger Shah
عنوان آلبوم : Singularity
ژانر : Classical | Soundtrack
سال انتشار : 2016
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 238MB
Nick Murray _ Roger Shah - Singularity (2016)
هنرمند : Opensound Music
عنوان آلبوم : Neoclassical
ژانر : Classical
سال انتشار : 2019
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 409MB
Opensound Music - Neoclassical (2019)
هنرمند : Jackdaw Factory
عنوان آلبوم : The Awakening
ژانر : Classical | Trailer Music
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 109MB
Jackdaw Factory - The Awakening (2018)
هنرمند : Efisio Cross
عنوان آلبوم : Tears from Heaven
ژانر : Classical | Trailer Music
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 245MB
Efisio Cross - Tears from Heaven (2017)
هنرمند : Anthony Greninger
عنوان آلبوم : A Light in Darkness
ژانر : Classical
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 196MB
Anthony Greninger - A Light in Darkness (2018)
هنرمند : Martha Argerich
عنوان آلبوم : Carte Blanche (Live)
ژانر : Classical
سال انتشار : 2015
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 607MB
Martha Argerich - Carte Blanche (Live) (2015)
12آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام