دیسکوگرافی والا موزیک
 مجموعه BACH 333 نسخه جدید آثار کامل باخ
مجموعه موسیقی کلاسیک BTHVN 2020 – نسخه جدیدی از کامل ترین آثار لودویگ فان بتهوون
 مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials
 پانصد آلبوم برتر تمام دوران از نگاه مجله رولینگ استون
مجموعه ضبط های ویلهلم باکهاوس (Wilhelm Backhaus) برای کمپانی دکا (Decca)
مختص کاربر ویژه 1399/01/08

Wilhelm Backhaus – Complete Decca Recordings (2020)

دانلود مجموعه ضبط های ویلهلم باکهاوس برای کمپانی دکا

Artist: Wilhelm Backhaus
Title: Complete Decca Recordings
Year Of Release: 2020
Label: Decca
Genre: Classical
Quality: FLAC (tracks+.cue)
Total Time: 37:14:35
WebSite: Album Preview

Tracklist
D01 (16 / 1:18:32)

01. Piano Sonata No 1 in F minor op 2 no1 i Allegro (3:08)
02. Piano Sonata No 1 in F minor op 2 no 1 ii Adagio (4:24)
03. Piano Sonata No 1 in F minor op 2 no 1 iii Menuetto. Allegretto (2:55)
04. Piano Sonata No 1 in F minor op 2 no 1 iv Prestissimo (3:50)
05. Piano Sonata No 2 in A major op 2 no 2 i Allegro vivace (5:08)
06. Piano Sonata No 2 in A major op 2 no 2 ii Largo appassionato (5:10)
07. Piano Sonata No 2 in A major op 2 no 2 iii Scherzo: Allegretto (2:48)
08. Piano Sonata No 2 in A major op 2 no 2 iv Rondo: Grazioso (6:08)
09. Piano Sonata No 3 in C major op 2 no 3 i Allegro con brio (7:21)
10. Piano Sonata No 3 in C major op 2 no 3 ii Adagio (6:24)
11. Piano Sonata No 3 in C major op 2 no 3 iii Scherzo: Allegro (2:57)
12. Piano Sonata No 3 in C major op 2 no 3 iv Allegro assai (5:13)
13. Piano Sonata No 4 in E flat major op 7 i Allegro molto e con brio (6:24)
14. Piano Sonata No 4 in E flat major op 7 ii Largo, con gran espressione (6:45)
15. Piano Sonata No 4 in E flat major op 7 iii ALlegro – Trio (3:57)
16. Piano Sonata No 4 in E flat major op 7 iv Rondo. Poco allegretto e grazioso (6:00)

D02 (16 / 1:09:25)

01. Piano Sonata No 5 in C minor Op 10 No 1 i Allegro molto e con brio (4:18)
02. Piano Sonata No 5 in C minor Op 10 No 1 ii Adagio molto (6:23)
03. Piano Sonata No 5 in C minor Op 10 No 1 iii Finale: Prestissimo (3:20)
04. Piano Sonata No 6 in F Op 10 No 2 i Allegro (4:21)
05. Piano Sonata No 6 in F Op 10 No 2 ii Allegretto (3:34)
06. Piano Sonata No 6 in F Op 10 No 2 iii Presto (2:17)
07. Piano Sonata No 7 Op 10 No 3 i Presto (4:59)
08. Piano Sonata No 7 Op 10 No 3 ii Largo e mesto (6:51)
09. Piano Sonata No 7 Op 10 No 3 iii Menuetto: Allegro (2:41)
10. Piano Sonata No 7 Op 10 No 3 iv Rondo: Allegro (4:08)
11. Piano Sonata No 8 Op 13 “Pathetique” i Grave – Allegro di molto e con brio (6:19)
12. Piano Sonata No 8 Op 13 “Pathetique” ii Adagio cantabile (5:00)
13. Piano Sonata No 8 Op 13 “Pathetique” iii. Rondo. Allegro (4:26)
14. Piano Sonata No 9 Op 14 No 1 i Allegro (4:19)
15. Piano Sonata No 9 Op 14 No 1 ii Allegretto (3:08)
16. Piano Sonata No 9 Op 14 No 1 iii. Rondo: Allegro Comodo (3:20)

D03 (15 / 1:06:43)

01. Piano Sonata No 10 in G Op 14 No 2 i Allegro (4:55)
02. Piano Sonata No 10 in G Op 14 No 2 ii Andante (4:52)
03. Piano Sonata No 10 in G Op 14 No 2 iii Scherzo: Allegro assai (3:09)
04. Piano Sonata No 11 in B flat Op 22 i Alegro con brio (5:27)
05. Piano Sonata No 11 in B flat Op 22 ii Adagio con molto espressione (6:59)
06. Piano Sonata No 11 in B flat Op 22 iii Menuetto (3:02)
07. Piano Sonata No 11 in B flat Op 22 iv Rondo: Allegretto (5:33)
08. Piano Sonata No 12 in A flat Op 26 i Andante con variazioni (7:21)
09. Piano Sonata No 12 in A flat Op 26 ii Scherzo: Allegro molto (2:57)
10. Piano Sonata No 12 in A flat Op 26 iii Marcia funebre sulla morte d’un Eroe (5:28)
11. Piano Sonata No 12 in A flat Op 26 iv Allegro (2:57)
12. Piano Sonata No 13 in E flat Op 27 no 1 i Andante – Allegro – Tempo I (4:40)
13. Piano Sonata No 13 in E flat Op 27 no 1 ii Allegro molto e vivace (2:04)
14. Piano Sonata No 13 in E flat Op 27 no 1 iii Adagio con espressione (2:23)
15. Piano Sonata No 13 in E flat Op 27 no 1 iv Allegro vivace – Tempo I – Presto (4:54)

D04 (13 / 1:14:55)

01. Piano Sonata No 14 In C Sharp Minor Op 27 No 2 ‘Moonlight’ i Adagio sostenuto (5:24)
02. Piano Sonata No 14 In C Sharp Minor Op 27 No 2 ‘Moonlight’ ii Allegretto (2:22)
03. Piano Sonata No 14 In C Sharp Minor Op 27 No 2 ‘Moonlight’ iii Presto: Agitato (7:22)
04. Piano Sonata No 15 in D Op 28 ‘Pastorale’ i Allegro (6:40)
05. Piano Sonata No 15 in D Op 28 ‘Pastorale’ ii Andante (5:57)
06. Piano Sonata No 15 in D Op 28 ‘Pastorale’ iii Scherzo. Allegro vivace (2:10)
07. Piano Sonata No 15 in D Op 28 ‘Pastorale’ iv Rondo. Allegro ma non troppo (4:17)
08. Piano Sonata No 16 in G Major Op 31 No 1 i Allegro vivace (4:49)
09. Piano Sonata No 16 in G Major Op 31 No 1 ii Adagio grazioso (8:20)
10. Piano Sonata No 16 in G Major Op 31 No 1 iii Rondo: Allegretto (5:53)
11. Piano Sonata No 17 in D minor Op 31 No 2 ‘Tempest’ i Largo – Allegro (8:31)
12. Piano Sonata No 17 in D minor Op 31 No 2 ‘Tempest’ ii Adagio (6:51)
13. Piano Sonata No 17 in D minor Op 31 No 2 ‘Tempest’ iii Allegretto (6:17)

D05 (13 / 1:04:18)

01. Piano Sonata No 18 in E-Flat Major Op 31 No 3 ‘The Hunt’ i Allegro (6:15)
02. Piano Sonata No 18 in E-Flat Major Op 31 No 3 ‘The Hunt’ ii Scherzo: Allegretto vivace (3:39)
03. Piano Sonata No 18 in E-Flat Major Op 31 No 3 ‘The Hunt’ iii Menuetto: Moderato e grazioso (3:53)
04. Piano Sonata No 18 in E-Flat Major Op 31 No 3 ‘The Hunt’ iv Presto con fuoco (4:45)
05. Piano Sonata No 19 in G minor Op 49 No 1 i Andante (3:30)
06. Piano Sonata No 19 in G minor Op 49 No 1 ii Rondo. Allegro (3:19)
07. Piano Sonata No 20 in G Op 49 No 2 i Allegro ma non troppo (4:11)
08. Piano Sonata No 20 in G Op 49 No 2 ii Tempo di Menuetto (3:13)
09. Piano Sonata No 21 in C Major Op 53 ‘Waldstein’ i Allegro con brio (8:45)
10. Piano Sonata No 21 in C Major Op 53 ‘Waldstein’ ii Introduzione. Adagio molto (3:15)
11. Piano Sonata No 21 in C Major Op 53 ‘Waldstein’ iii Rondo. Allegretto moderato – Prestissimo (9:44)
12. Piano Sonata No 22 in F Op 54 i In Tempo d’un Menuetto (4:57)
13. Piano Sonata No 22 in F Op 54 ii Allegretto (4:53)

D06 (10 / 55:26)

01. Piano Sonata No 23 in F minor Op 57 ‘Appassionata’ i Allegro assai (9:18)
02. Piano Sonata No 23 in F minor Op 57 ‘Appassionata’ ii Andante con moto (5:56)
03. Piano Sonata No 23 in F minor Op 57 ‘Appassionata’ iii Allegro ma non troppo (5:09)
04. Piano Sonata No 24 in F sharp Op 78 ‘For Therese’ i Adagio cantabile – ALlegro ma non troppo (6:36)
05. Piano Sonata No 24 in F sharp Op 78 ‘For Therese’ ii Allegro vivace (3:09)
06. Piano Sonata No 25 in G Op 79 i Presto alla tedesca (4:17)
07. Piano Sonata No 25 in G Op 79 ii Andante (3:18)
08. Piano Sonata No 25 in G Op 79 iii Vivace (1:47)
09. Piano Sonata No 26 in E flat Op 81a -‘Les adieux’ i Das Lebewohl. Adagio – Allegro (6:55)
10. Piano Sonata No 26 in E flat Op 81a -‘Les adieux’ ii Andante espessivo iii Vivacissimente (9:02)

D07 (10 / 1:11:17)

01. Piano Sonata No 27 in E minor Op 90 i Mit Lebhaftigkeit und durchaus mit Empfindung und Ausdruck (4:47)
02. Piano Sonata No 27 in E minor Op 90 ii Nicht zu geschwind und sehr singbar vorgetragen (7:03)
03. Piano Sonata No 28 in A Op 101 i Etwas lebhaft und mit der innigsten Empfindung. Allegretto ma non troppo (3:10)
04. Piano Sonata No 28 in A Op 101 ii Lebhaft, marschmäßig. Vivace alla marcia (4:43)
05. Piano Sonata No 28 in A Op 101 iii Langsam und sehnsuchtsvoll. Adagio ma non troppo, con affetto (5:14)
06. Piano Sonata No 28 in A Op 101 iv Geschwind, doch nicht zu sehr und mit Entschlossenheit. Allegro (4:17)
07. Piano Sonata No 29 in B flat Op106 -‘Hammerklavier’ i Allegro (11:46)
08. Piano Sonata No 29 in B flat Op 106 -‘Hammerklavier’ ii Scherzo. Assai vivace (2:42)
09. Piano Sonata No 29 in B flat Op106 -‘Hammerklavier’ iii Adagio sostenuto (16:36)
10. Piano Sonata No 29 in B flat Op106 -‘Hammerklavier’ iv Largo – Allegro risoluto (11:00)

D08 (9 / 56:11)

01. Piano Sonata No 30 in E major Op 109 i Vivace, ma non troppo – Adagio espressivo – Tempo I (2:45)
02. Piano Sonata No 30 in E major Op 109 ii Prestissimo (2:09)
03. Piano Sonata No 30 in E major Op 109 iii Gesangvoll, mit innigster Empfindung Andante molto cantabile ed espressivo (12:47)
04. Piano Sonata No 31 in A flat major Op.110 i Moderato cantabile molto espressivo (5:27)
05. Piano Sonata No 31 in A flat major Op.110 ii Allegro molto (2:03)
06. Piano Sonata No 31 in A flat major Op.110 iiia Adagio ma non troppo (3:05)
07. Piano Sonata No 31 in A flat major Op.110 iiib Fuga: Allegro ma non troppo (6:25)
08. Piano Sonata No.32 in C minor, Op.111 i Maestoso 0 Allegro con brio ed appassionato (8:10)
09. Piano Sonata No.32 in C minor, Op.111 ii AriettaL Adagio molto semplice e cantabile (13:20)

D09 (34 / 43:47)

01. 33 Piano Variations In C, Op.120 On A Waltz By Anton Diabelli – Tema: Vivace (0:48)
02. 33 Piano Variations In C, Op.120 On A Waltz By Anton Diabelli Var. 1: Alla marcia maestoso (1:35)
03. 33 Piano Variations In C, Op.120 On A Waltz By Anton Diabelli Var. 2: Poco allegro (0:35)
04. 33 Piano Variations In C, Op.120 On A Waltz By Anton Diabelli Var. 3: L’istesso tempo (1:04)
05. 33 Piano Variations In C, Op.120 On A Waltz By Anton Diabelli Var. 4: Un poco più vivace (0:52)
06. 33 Piano Variations In C, Op.120 On A Waltz By Anton Diabelli Var. 5: Allegro vivace (0:50)
07. 33 Piano Variations In C, Op.120 On A Waltz By Anton Diabelli Var. 6: Allegro ma non troppo e serioso (1:28)
08. 33 Piano Variations In C, Op.120 On A Waltz By Anton Diabelli Var. 7: Un poco più allegro (0:57)
09. 33 Piano Variations In C, Op.120 On A Waltz By Anton Diabelli Var. 8: Poco vivace (0:57)
10. 33 Piano Variations In C, Op.120 On A Waltz By Anton Diabelli Var. 9: Allegro pesante e risoluto (1:26)
11. 33 Piano Variations In C, Op.120 On A Waltz By Anton Diabelli Var. 10: Presto (0:36)
12. 33 Piano Variations In C, Op.120 On A Waltz By Anton Diabelli Var. 11: Allegretto (0:46)
13. 33 Piano Variations In C, Op.120 On A Waltz By Anton Diabelli Var. 12: Un poco più moto (0:38)
14. 33 Piano Variations In C, Op.120 On A Waltz By Anton Diabelli Var. 13: Vivace (0:54)
15. 33 Piano Variations In C, Op.120 On A Waltz By Anton Diabelli Var. 14: Grave e maestoso (2:11)
16. 33 Piano Variations In C, Op.120 On A Waltz By Anton Diabelli Var. 15: Presto scherzando (0:38)
17. 33 Piano Variations In C, Op.120 On A Waltz By Anton Diabelli Var. 16: Allegro (0:55)
18. 33 Piano Variations In C, Op.120 On A Waltz By Anton Diabelli Var. 17: Allegro (0:50)
19. 33 Piano Variations In C, Op.120 On A Waltz By Anton Diabelli Var. 18: Poco moderato (1:12)
20. 33 Piano Variations In C, Op.120 On A Waltz By Anton Diabelli Var. 19: Presto (0:52)
21. 33 Piano Variations In C, Op.120 On A Waltz By Anton Diabelli Var. 20: Andante (1:29)
22. 33 Piano Variations In C, Op.120 On A Waltz By Anton Diabelli Var. 21: Allegro con brio – Meno allegro – Tempo I – Meno allegro (1:02)
23. 33 Piano Variations In C, Op.120 On A Waltz By Anton Diabelli Var. 22: Allegro molto – alla “Notte e giorno faticar” di Mozart (0:39)
24. 33 Piano Variations In C, Op.120 On A Waltz By Anton Diabelli Var. 23: Allegro assai (0:48)
25. 33 Piano Variations In C, Op.120 On A Waltz By Anton Diabelli Var. 24: Fughetta (Andante) (2:54)
26. 33 Piano Variations In C, Op.120 On A Waltz By Anton Diabelli Var. 25: Allegro (0:38)
27. 33 Piano Variations In C, Op.120 On A Waltz By Anton Diabelli Var. 26: (Piacevole) (0:57)
28. 33 Piano Variations In C, Op.120 On A Waltz By Anton Diabelli Var. 27: Vivace (0:58)
29. 33 Piano Variations In C, Op.120 On A Waltz By Anton Diabelli Var. 28: Allegro (1:01)
30. 33 Piano Variations In C, Op.120 On A Waltz By Anton Diabelli Var. 29: Adagio ma non troppo (0:59)
31. 33 Piano Variations In C, Op.120 On A Waltz By Anton Diabelli Var. 30: Andante, sempre cantabile (1:42)
32. 33 Piano Variations In C, Op.120 On A Waltz By Anton Diabelli Var. 31: Largo, molto espressivo (4:07)
33. 33 Piano Variations In C, Op.120 On A Waltz By Anton Diabelli Var. 32: Fuga: Allegro (2:44)
34. 33 Piano Variations In C, Op.120 On A Waltz By Anton Diabelli Var. 33: Tempo di Menuetto moderato (3:42)

D10 (6 / 1:01:46)

01. Piano Concerto No 2 in B flat major Op 19 i Alegro con brio (13:54)
02. Piano Concerto No 2 in B flat major Op 19 i Adagio (7:00)
03. Piano Concerto No 2 in B flat major Op 19 i Rondo, Molto allegro (6:22)
04. Piano Concerto No 3 in B flat major Op 37 i Allegro con brio (16:36)
05. Piano Concerto No 3 in B flat major Op 37 i Largo (8:43)
06. Piano Concerto No 3 in B flat major Op 37 i Rondo: Allegro (9:12)

D11 (6 / 1:09:46)

01. Piano Concerto No 4 in G major op 58 I Allegro moderato (17:25)
02. Piano Concerto No 4 in G major op 58 II Andante con moto (4:39)
03. Piano Concerto No 4 in G major op 58 III Rondo: Vivace (10:32)
04. Piano Concerto No 5 in E flat major op 73 I Allegro (19:31)
05. Piano Concerto No 5 in E flat major op 73 II Adagio un poco mosso (7:24)
06. Piano Concerto No 5 in E flat major op 73 III Rondo: Allegro (10:14)

D12 (3 / 43:44)

03. Piano Concerto No 2 in B Flat Major Op 83 iii Allegro non troppo (19:40)
03. Piano Concerto No 2 in B Flat Major Op 83 iii Allegro non troppo (12:41)
03. Piano Concerto No 2 in B Flat Major Op 83 iii Allegro non troppo (11:22)

D13 (4 / 46:09)

03. Piano Concerto No 2 in B Flat Major Op 83 iii Allegro non troppo (16:40)
03. Piano Concerto No 2 in B Flat Major Op 83 iii Allegro non troppo (8:18)
03. Piano Concerto No 2 in B Flat Major Op 83 iii Allegro non troppo (11:42)
03. Piano Concerto No 2 in B Flat Major Op 83 iii Allegro non troppo (9:29)

D14 (7 / 44:32)

01. Sonata For Cello And Piano No 1 In E Minor Op 38 i Allegro non troppo (9:57)
02. Sonata For Cello And Piano No 1 In E Minor Op 38 ii Allegretto quasi minuetto (5:13)
03. Sonata For Cello And Piano No 1 In E Minor Op 38 iii Allegro – Più presto (6:20)
04. Sonata For Cello And Piano No 1 In E Minor Op 38 i Allegro vivace (6:43)
05. Sonata For Cello And Piano No 1 In E Minor Op 38 ii Adagio affettuoso (6:10)
06. Sonata For Cello And Piano No 1 In E Minor Op 38 iii Allegro appassionata (6:05)
07. Sonata For Cello And Piano No 1 In E Minor Op 38 iv Allegro molto (4:04)

D15 (22 / 1:12:43)

01. Ballade No. 1 in G Minor, Op. 23 (8:25)
02. Mazurka No.17 in B flat minor Op.24 No.4 (3:59)
03. Mazurka No.20 In D Flat Op.30 No.3 (2:29)
04. Mazurka No.24 in C Op.33 No.3 (1:23)
05. Waltz No.2 in A flat, Op.34 No.1 – ‘Valse brillante’ (4:54)
06. Waltz No.2 in A flat, Op.34 No.1 – ‘Valse brillante’ i Grave – Dopppio movimento (5:10)
07. Waltz No.2 in A flat, Op.34 No.1 – ‘Valse brillante’ ii Scherzo – Più lento – Tempo I (5:11)
08. Waltz No.2 in A flat, Op.34 No.1 – ‘Valse brillante’ iii Marche Funèbre. Lento (7:09)
09. Waltz No.2 in A flat, Op.34 No.1 – ‘Valse brillante’ iv Finale. Presto (1:41)
10. 12 Etudes, Op.10 No 3 in E major ‘Tristesse’ (4:39)
11. 12 Etudes, Op.10 No 10 in A-Flat Major (2:40)
12. 12 Etudes, Op.25 No.7 In C-Sharp Minor (5:19)
13. 12 Etudes, Op.25 No.6 In G-Sharp Minor (2:09)
14. 12 Etudes, Op.25 No.8 In D-Flat Major (1:12)
15. 12 Etudes, Op.25 No.9 In G-Flat Major – ‘Butterfly Wings’ (1:02)
16. 12 Etudes, Op.10 No. 5 in G-Flat Major ‘Black Keys (1:45)
17. 12 Etudes, Op.25 No.1 In A-Flat Major – ‘Harp Study’ (2:19)
18. 12 Etudes, Op.25 No.2 in F Minor (1:36)
19. 12 Etudes, Op.25 No.3 In F Major (1:57)
20. 12 Etudes, Op.10 No. 8 in F Major ‘Sunshine’ (2:32)
21. 12 Etudes, Op.10 No. 2 in A Minor ‘Chromatique’ (1:28)
22. 12 Etudes, Op.25 No.11 In A Minor ‘Winter Wind’ (3:44)

D16 (16 / 47:38)

01. 6 Moments musicaux, Op.94 D.780 i Moderato (3:27)
02. 6 Moments musicaux, Op.94 D.780 ii Andantino (5:43)
03. 6 Moments musicaux, Op.94 D.780 iii Allegro moderato (1:40)
04. 6 Moments musicaux, Op.94 D.780 iv Moderato (4:10)
05. 6 Moments musicaux, Op.94 D.780 v Allegro vivace (2:18)
06. 6 Moments musicaux, Op.94 D.780 vi Allegretto (5:37)
07. Waldszenen Op 82 i Eintritt (1:56)
08. Waldszenen Op 82 i Jäger auf der Lauer (1:18)
09. Waldszenen Op 82 iii Einsame Blumen (2:09)
10. Waldszenen Op 82 iv Verrufene Stelle (2:52)
11. Waldszenen Op 82 v Freundliche Landschaft (1:17)
12. Waldszenen Op 82 vi Herberge (2:09)
13. Waldszenen Op 82 vii Vogel als Prophet (2:46)
14. Waldszenen Op 82 viiii Jagdlied (2:37)
15. Waldszenen Op 82 ix Abschied (4:21)
16. 8 Fantasiestücke, Op.12 iii Warum? (3:17)

D17 (11 / 1:02:20)

01. Fantasia in C Minor, K. 475 (11:03)
02. Piano Sonata No.10 In C Major, K.330 i Allegro moderato (4:24)
03. Piano Sonata No.10 In C Major, K.330 ii Andante cantabile (4:06)
04. Piano Sonata No.10 In C Major, K.330 iii Allegretto (3:42)
05. Piano Sonata No.11 in A, K.331 ‘Alla Turca’ i Tema Andante grazioso con variazioni (6:49)
06. Piano Sonata No.11 in A, K.331 ‘Alla Turca’ ii Menuetto (4:42)
07. Piano Sonata No.11 in A, K.331 ‘Alla Turca’ iii Alla Turca Allegretto (3:16)
08. Piano Sonata No.14 in C minor, K.457 i Molto allegro (4:00)
09. Piano Sonata No.14 in C minor, K.457 ii Adagio (6:44)
10. Piano Sonata No.14 in C minor, K.457 iii Allegro assai (4:15)
11. Piano Sonata No.14 in C minor, K.457 (9:20)

D18 (15 / 44:52)

01. English Suite No.6 In D Minor, BWV 811 i Prelude (7:13)
02. English Suite No.6 In D Minor, BWV 811 ii Allemande (3:35)
03. English Suite No.6 In D Minor, BWV 811 iii Courante (1:50)
04. English Suite No.6 In D Minor, BWV 811 iv Sarabande & v Double (5:10)
05. English Suite No.6 In D Minor, BWV 811 v Gavotte i-ii (2:53)
06. English Suite No.6 In D Minor, BWV 811 vi Gigue (2:12)
07. French Suite No.5 In G, BWV 816 i Allemande (2:28)
08. French Suite No.5 In G, BWV 816 ii Courante (1:30)
09. French Suite No.5 In G, BWV 816 iii Sarabande (4:07)
10. French Suite No.5 In G, BWV 816 iv Gavotte (0:58)
11. French Suite No.5 In G, BWV 816 v Bourrée (1:16)
12. French Suite No.5 In G, BWV 816 vi Loure (1:48)
13. French Suite No.5 In G, BWV 816 vii Gigue (2:58)
14. Prelude & Fugue In G Major Well-Tempered Clavier, Book I, No.15, Bwv 860 (3:30)
15. Prelude And Fugue In G Wtk, Book Ii, No.15, BWV 884 (3:26)

D19 (16 / 1:17:17)

01. Piano Sonata No.1 in F minor, Op.2 No.1 i Allegro (3:02)
02. Piano Sonata No.1 in F minor, Op.2 No.1 ii Adagio (3:58)
03. Piano Sonata No.1 in F minor, Op.2 No.1 iii Menuetto (Allegretto) (2:25)
04. Piano Sonata No.1 in F minor, Op.2 No.1 iv Prestissimo (3:51)
05. Piano Sonata No.2 in A, Op.2 No.2 i Allegro vivace (4:55)
06. Piano Sonata No.2 in A, Op.2 No.2 ii Largo appassionato (5:01)
07. Piano Sonata No.2 in A, Op.2 No.2 iii Scherzo (Allegretto) (2:48)
08. Piano Sonata No.2 in A, Op.2 No.2 iv Rondo (Grazioso) (6:22)
09. Piano Sonata No.3 in C, Op.2 No.3 i Allegro con brio (7:23)
10. Piano Sonata No.3 in C, Op.2 No.3 ii Adagio (5:58)
11. Piano Sonata No.3 in C, Op.2 No.3 iii Scherzo (Allegro) (3:05)
12. Piano Sonata No.3 in C, Op.2 No.3 iv Allegro assai (5:31)
13. Piano Sonata No.4 in E flat, Op.7 i Allegro molto e con brio (6:20)
14. Piano Sonata No.4 in E flat, Op.7 ii Largo, con gran espressione (6:14)
15. Piano Sonata No.4 in E flat, Op.7 iii Allegro (3:49)
16. Piano Sonata No.4 in E flat, Op.7 iv Rondo (Poco allegretto e grazioso) (6:34)

D20 (19 / 1:22:10)

01. Piano Sonata No.5 in C minor, Op.10 No.1 i Allegro molto e con brio (4:06)
02. Piano Sonata No.5 in C minor, Op.10 No.1 ii Adagio molto (5:52)
03. Piano Sonata No.5 in C minor, Op.10 No.1 iii Finale (Prestissimo) (3:21)
04. Piano Sonata No.6 in F, Op.10 No.2 i Allegro (4:25)
05. Piano Sonata No.6 in F, Op.10 No.2 ii Allegretto (3:27)
06. Piano Sonata No.6 in F, Op.10 No.2 iii Presto (2:17)
07. Piano Sonata No.7 in D, Op.10 No.3 i Presto (4:52)
08. Piano Sonata No.7 in D, Op.10 No.3 ii Largo e mesto (6:36)
09. Piano Sonata No.7 in D, Op.10 No.3 iii Menuetto (Allegro) (2:35)
10. Piano Sonata No.7 in D, Op.10 No.3 iv Rondo (Allegro) (4:05)
11. Piano Sonata No.8 in C minor, Op.13 -‘Pathétique’ i Grave – Allegro di molto e con brio (6:13)
12. Piano Sonata No.8 in C minor, Op.13 -‘Pathétique’ ii Adagio cantabile (4:47)
13. Piano Sonata No.8 in C minor, Op.13 -‘Pathétique’ iii Rondo (Allegro) (4:30)
14. Piano Sonata No.9 in E, Op.14 No.1 i Allegro (4:29)
15. Piano Sonata No.9 in E, Op.14 No.1 ii Allegretto (3:13)
16. Piano Sonata No.9 in E, Op.14 No.1 iii Rondo (Allegro comodo) (3:35)
17. Piano Sonata No.10 in G, Op.14 No.2 i Allegro (4:55)
18. Piano Sonata No.10 in G, Op.14 No.2 ii Andante (5:32)
19. Piano Sonata No.10 in G, Op.14 No.2 iii Scherzo (Allegro assai) (3:18)

D21 (15 / 1:09:44)

01. Piano Sonata No.11 in B flat, Op.22 i Allegro con brio (5:41)
02. Piano Sonata No.11 in B flat, Op.22 ii Adagio con molto espressione (7:14)
03. Piano Sonata No.11 in B flat, Op.22 iii Menuetto (3:10)
04. Piano Sonata No.11 in B flat, Op.22 iv Rondo (Allegretto) (5:45)
05. Piano Sonata No.12 in A flat, Op.26 i Andante con variazioni (7:07)
06. Piano Sonata No.12 in A flat, Op.26 ii Scherzo (Allegro molto) (2:43)
07. Piano Sonata No.12 in A flat, Op.26 iii Marcia funebre sulla morte d’un Eroe (5:16)
08. Piano Sonata No.12 in A flat, Op.26 iv Allegro (2:49)
09. Piano Sonata No.13 in E flat, Op.27 No.1 i Andante – Allegro – Tempo I (4:50)
10. Piano Sonata No.13 in E flat, Op.27 No.1 ii Allegro molto e vivace (2:09)
11. Piano Sonata No.13 in E flat, Op.27 No.1 iii Adagio con espressione (2:12)
12. Piano Sonata No.13 in E flat, Op.27 No.1 iv Allegro vivace – Tempo I – Presto (5:26)
13. Piano Sonata No.14 in C sharp minor, Op.27 No.2 – ‘Moonlight’ i Adagio sostenuto (5:41)
14. Piano Sonata No.14 in C sharp minor, Op.27 No.2 – ‘Moonlight’ ii Allegretto (2:20)
15. Piano Sonata No.14 in C sharp minor, Op.27 No.2 – ‘Moonlight’ iii Presto (7:21)

D22 (14 / 1:19:14)

01. Piano Sonata No.15 in D, Op.28 -‘Pastorale’ i Allegro (6:46)
02. Piano Sonata No.15 in D, Op.28 -‘Pastorale’ ii Andante (6:28)
03. Piano Sonata No.15 in D, Op.28 -‘Pastorale’ iii Scherzo (Allegro assai) (1:55)
04. Piano Sonata No.15 in D, Op.28 -‘Pastorale’ iv Rondo (Allegro ma non troppo) (4:16)
05. Piano Sonata No.16 in G, Op.31 No.1 i Allegro vivace (4:58)
06. Piano Sonata No.16 in G, Op.31 No.1 ii Adagio grazioso (8:24)
07. Piano Sonata No.16 in G, Op.31 No.1 iii Rondo (Allegretto) (6:18)
08. Piano Sonata No.17 in D minor, Op.31 No.2 -‘Tempest’ i Largo – Allegro (8:28)
09. Piano Sonata No.17 in D minor, Op.31 No.2 -‘Tempest’ ii Adagio (6:18)
10. Piano Sonata No.17 in D minor, Op.31 No.2 -‘Tempest’ iii Allegretto (6:28)
11. Piano Sonata No.18 in E flat, Op.31 No.3 -‘The Hunt’ i Allegro (6:16)
12. Piano Sonata No.18 in E flat, Op.31 No.3 -‘The Hunt’ ii Scherzo (Allegretto vivace) (3:47)
13. Piano Sonata No.18 in E flat, Op.31 No.3 -‘The Hunt’ iii Menuetto (Moderato e grazioso) (4:07)
14. Piano Sonata No.18 in E flat, Op.31 No.3 -‘The Hunt’ iv Presto con fuoco (4:47)

D23 (14 / 1:16:43)

01. Piano Sonata No.19 in G minor, Op.49 No.1 i Andante (3:29)
02. Piano Sonata No.19 in G minor, Op.49 No.1 ii Rondo (Allegro) (3:38)
03. Piano Sonata No.20 in G, Op.49 No.2 i Allegro ma non troppo (2:58)
04. Piano Sonata No.20 in G, Op.49 No.2 ii Tempo di Menuetto (3:19)
05. Piano Sonata No.21 in C, Op.53 -‘Waldstein’ i Allegro con brio (8:50)
06. Piano Sonata No.21 in C, Op.53 -‘Waldstein’ ii Introduzione (Adagio molto) (3:13)
07. Piano Sonata No.21 in C, Op.53 -‘Waldstein’ iii Rondo (Allegretto moderato – Prestissimo) (9:44)
08. Piano Sonata No.22 in F, Op.54 i In Tempo d’un Menuetto (5:16)
09. Piano Sonata No.22 in F, Op.54 ii Allegretto (5:18)
10. Piano Sonata No.23 in F minor, Op.57 -‘Appassionata’ i Allegro assai (9:33)
11. Piano Sonata No.23 in F minor, Op.57 -‘Appassionata’ ii Andante con moto (6:01)
12. Piano Sonata No.23 in F minor, Op.57 -‘Appassionata’ iii Allegro ma non troppo (5:27)
13. Piano Sonata No.24 in F sharp, Op.78 ‘For Therese’ i Adagio cantabile – Allegro ma non troppo (6:47)
14. Piano Sonata No.24 in F sharp, Op.78 ‘For Therese’ ii Allegro vivace (3:10)

D24 (11 / 56:49)

01. Piano Sonata No.25 in G, Op.79 i Presto alla tedesca (4:18)
02. Piano Sonata No.25 in G, Op.79 ii Andante (2:56)
03. Piano Sonata No.25 in G, Op.79 iiii Vivace (1:53)
04. Piano Sonata No.26 in E flat, Op.81a -‘Les adieux’ i Das Lebewohl (Adagio – Allegro) (6:57)
05. Piano Sonata No.26 in E flat, Op.81a -‘Les adieux’ ii Die Abwesenheit (Andante espressivo) (3:07)
06. Piano Sonata No.26 in E flat, Op.81a -‘Les adieux’ iii Das Wiedersehn (Vivacissimamente) (6:09)
07. Piano Sonata No.27 in E minor, Op.90 i Mit Lebhaftigkeit und durchaus mit Empfindung und Ausdruck (5:01)
08. Piano Sonata No.27 in E minor, Op.90 ii Nicht zu geschwind und sehr singbar vorgetragen (7:40)
09. Piano Sonata No.28 in A, Op.101 i Etwas lebhaft und mit der innigsten Empfindung (Allegretto ma non troppo) (3:14)
10. Piano Sonata No.28 in A, Op.101 ii Lebhaft, marschmassig (Vivace alla marcia) (6:07)
11. Piano Sonata No.28 in A, Op.101 iii Langsam und sehnsuchtsvoll iv Geschwind, doch nicht zu sehr und mit Entschlossenheit (Allegro) (9:27)

D25 (9 / 55:39)

01. Piano Sonata No.30 in E, Op.109 i Vivace, ma non troppo – Adagio espressivo – Tempo I (2:59)
02. Piano Sonata No.30 in E, Op.109 ii Prestissimo (2:18)
03. Piano Sonata No.30 in E, Op.109 iii Gesangvoll, mit innigster Empfindung (Andante molto cantabile ed espressivo) (12:30)
04. Piano Sonata No.31 in A flat, Op.110 i Moderato cantabile molto espressivo (5:22)
05. Piano Sonata No.31 in A flat, Op.110 ii Allegro molto (2:05)
06. Piano Sonata No.31 in A flat, Op.110 iiia Adagio ma non troppo (2:52)
07. Piano Sonata No.31 in A flat, Op.110 iiib Fuga (Allegro ma non troppo) (6:12)
08. Piano Sonata No.32 in C minor, Op.111 i Maestoso – Allegro con brio ed appassionato (8:17)
09. Piano Sonata No.32 in C minor, Op.111 ii Arietta (Adagio molto semplice e cantabile) (13:05)

D26 (6 / 59:24)

01. Piano Concerto No.1 in C major, Op.15 i Allegro con brio (13:43)
02. Piano Concerto No.1 in C major, Op.15 ii Largo (9:18)
03. Piano Concerto No.1 in C major, Op.15 iii Rondo. Allegro scherzando (8:54)
04. Piano Concerto No.2 in B flat major, Op.19 i Allegro con brio (13:27)
05. Piano Concerto No.2 in B flat major, Op.19 ii Adagio (7:45)
06. Piano Concerto No.2 in B flat major, Op.19 iii Rondò. Molto allegro (6:18)

D27 (6 / 1:07:42)

01. Piano Concerto No.3 in C minor, Op.37 i Allegro con brio (16:43)
02. Piano Concerto No.3 in C minor, Op.37 ii Largo (8:44)
03. Piano Concerto No.3 in C minor, Op.37 iii Rondo: Allegro (9:30)
04. Piano Concerto No.4 in G, Op.58 i Allegro moderato (17:42)
05. Piano Concerto No.4 in G, Op.58 ii Andante con moto (4:46)
06. Piano Concerto No.4 in G, Op.58 iii RondoL Vivace (10:17)

D28 (3 / 37:29)

02. Piano Concerto No.5 in E flat major Op.73 -‘Emperor’ ii Adagio un poco mosso (7:20)
01. Piano Concerto No.5 in E flat major Op.73 -‘Emperor’ i Allegro (19:41)
03. Piano Concerto No.5 in E flat major Op.73 -‘Emperor’ iii Rondo: Allegro (10:28)

D29 (4 / 48:12)

01. Piano Concerto No.2 in B Flat Major, Op.83 I Allegro non troppo (17:17)
02. Piano Concerto No.2 in B Flat Major, Op.83 II Allegro appassionato (8:50)
03. Piano Concerto No.2 in B Flat Major, Op.83 III Andante – Più adagio (Emmanuel Brabec, Violoncelle) (12:21)
04. Piano Concerto No.2 in B Flat Major, Op.83 IV Allegretto grazioso – Un poco più presto (9:45)

D30 (16 / 56:45)

01. 6 Piano Pieces, Op.118 1. Intermezzo. Allegro non assai, ma molto appassionato A Mino (1:41)
02. 6 Piano Pieces, Op.118 2. Intermezzo. Andante teneramente A Major (4:53)
03. 6 Piano Pieces, Op.118 3. Ballade. Allegro energico G Minor (3:40)
04. 6 Piano Pieces, Op.118 4. Intermezzo. Allegretto un poco agitato F Minor (2:18)
05. 6 Piano Pieces, Op.118 5. Romance. Andante – Allegretto grazioso F Major (3:37)
06. 6 Piano Pieces, Op.118 6. Intermezzo. Andante, largo e mesto E Flat Minor (4:14)
07. 8 Piano Pieces, Op.76 2. Capriccio in B minor (2:52)
08. Intermezzi, Op.117 1. in E Flat Major (4:24)
09. Intermezzi, Op.117 Rhapsody in B Minor, Op. 79 No. 1 (7:43)
10. Fantasias 7 Piano Pieces, Op.116 6. Intermezzo in E major (2:38)
11. 4 Piano Pieces, Op.119 2. Intermezzo. Andantino un poco agitato E Minor (4:15)
12. 4 Piano Pieces, Op. 119 3. Intermezzo. Grazioso e giocoso C Major (1:29)
13. Rondo Capriccioso In E Major, Op. 14, Mwv U67 (6:32)
14. Lieder ohne Worte, Op.62 No. 6 Allegretto grazioso in A Major -‘Frühlingslied (2:01)
15. Lieder ohne Worte, Op.62 No. 1 Andante espressivo in G (2:40)
16. Lieder ohne Worte, Op.64 No. 4. Presto in C ‘The Bee’s Wedding’ ‘Spinning Song’ (1:49)

D31 (10 / 47:02)

01. Piano Sonata In E Flat, H.Xvi No.52 i Allegro (5:46)
02. Piano Sonata In E Flat, H.Xvi No.52 ii Adagio (4:52)
03. Piano Sonata In E Flat, H.Xvi No.52 iii Finale: Presto (4:16)
04. Piano Sonata In C, H.Xvi No.48 i Andante con espressione (5:04)
05. Piano Sonata In C, H.Xvi No.48 iii Rondo: Presto (3:17)
06. Fantasia In C Major, Hob.Xvii: 4 (5:16)
07. Andante Con Variazoni In F Minor, Hob.Xvii: 6 (9:32)
08. Piano Sonata In E Minor, H.Xvi No.34 i Presto (2:38)
09. Piano Sonata In E Minor, H.Xvi No.34 ii Adagio (3:02)
10. Piano Sonata In E Minor, H.Xvi No.34 iii Vivace molto, innocentemente (3:19)

D32 (6 / 43:41)

01. Piano Concerto No. 27 in B flat major K595 I. Allegro (13:30)
02. Piano Concerto No. 27 in B flat major K595 II. Larghetto (7:09)
03. Piano Concerto No. 27 in B flat major K595 III. Allegro (8:45)
04. Piano Sonata No. 11 in A major K331 ‘Alla Turca’ I. Tema (Andante grazioso) con variazioni (6:34)
05. Piano Sonata No. 11 in A major K331 ‘Alla Turca’ II. Menuetto (4:31)
06. Piano Sonata No. 11 in A major K331 ‘Alla Turca’ III. Alla Turca: Allegretto (3:12)

D33 (12 / 51:36)

01. Piano Sonata No.12 in F, K.332 i Allegro (4:41)
02. Piano Sonata No.12 in F, K.332 ii Adagio (4:08)
03. Piano Sonata No.12 in F, K.332 iii Allegro assai (4:56)
04. Piano Sonata No.10 In C Major, K.330 i Allegro moderato (4:15)
05. Piano Sonata No.10 In C Major, K.330 ii Andante cantabile (3:54)
06. Piano Sonata No.10 In C Major, K.330 iii Allegretto (3:34)
07. Piano Sonata No.4 in E flat, K.282 i Adagio (4:07)
08. Piano Sonata No.4 in E flat, K.282 ii Menuetto I-II (3:21)
09. Piano Sonata No.4 in E flat, K.282 iii Allegro (3:05)
11. Piano Sonata No. 5 in G Major, K. 283 ii Andante (3:42)
12. Piano Sonata No. 5 in G Major, K. 283 iii Presto (2:55)
13. Piano Sonata No. 5 in G Major, K. 283 ii (8:59)

D34 (5 / 44:15)

01. Piano Concerto in A minor, Op.54 i Allegro affettuoso (14:26)
02. Piano Concerto in A minor, Op.54 ii Intermezzo: Andantino grazioso (5:15)
03. Piano Concerto in A minor, Op.54 iii Allegro vivace (11:04)
04. 4 Impromptus Op.142, D.935 No. 3 in B-Flat Major: Theme Andante with Variations (9:51)
05. Valses nobles, D969 Op.77 (3:38)

D35 (13 / 1:22:36)

01. Piano Sonata No. 8 in C Minor, Op. 13 ‘Pathétique’ i Grave – Allegro di molto e con brio (6:14)
02. Piano Sonata No. 8 in C Minor, Op. 13 ‘Pathétique’ ii Adagio cantabile (4:50)
03. Piano Sonata No. 8 in C Minor, Op. 13 ‘Pathétique’ iii Rondo. Allegro (4:27)
04. Piano Sonata No.17 in D minor, Op.31 No.2 -‘Tempest’ i Largo – Allegro (8:11)
05. Piano Sonata No.17 in D minor, Op.31 No.2 -‘Tempest’ ii Adagio (6:13)
06. Piano Sonata No.17 in D minor, Op.31 No.2 -‘Tempest’ iii Allegretto (6:17)
07. Piano Sonata No.26 in E flat, Op.81a -‘Les adieux’ i Adagio – Allegro (6:40)
08. Piano Sonata No.26 in E flat, Op.81a -‘Les adieux’ ii Andante espressivo – iii Vivacissimamente (9:10)
09. Piano Sonata No.32 in C minor, Op.111 i Maestoso – Allegro con brio d appassionato (8:08)
10. Piano Sonata No.32 in C minor, Op.111 ii Arietta Adagio molto semplice e cantabile (13:29)
11. Piano Sonata No.25 in G, Op.79 i Presto alla tedesca (4:10)
12. Piano Sonata No.25 in G, Op.79 ii Andante (2:54)
13. Piano Sonata No.25 in G, Op.79 iii Vivace (1:52)

D36 (8 / 33:33)

01. 4 Impromptus Op.142, D.935 No. 2 in A-Flat Major: Allegretto (4:21)
02. 8 Fantasiestücke, Op.12 iii Warum? (2:59)
03. Soirées de Vienne: 9 Valses-Caprices after Schubert No.6 in A minor (6:39)
04. 4 Piano Pieces, Op.119 iii Intermezzo. Grazioso e giocoso C Major (1:41)
05. 4 Impromptus Op.142, D.935 No. 3 in B-Flat Major: Theme Andante with Variations (9:19)
06. 12 Etudes, Op.25 No. 2 in F Minor vii Vogel als Prophet (1:48)
07. Waldszenen, Op.82 vii Vogel als Prophet (3:05)
08. Piano Sonata No.11 in A, K.331 -‘Alla Turca’ iii Alla Turca: Allegretto (3:42)

D37 (9 / 47:19)

01. Piano Sonata No. 21 In C Major, Op. 53 -‘Waldstein’ i. Allegro con brio (11:18)
02. Piano Sonata No. 21 In C Major, Op. 53 -‘Waldstein’ ii Introduzione: Adagio molto – (3:07)
03. Piano Sonata No. 21 In C Major, Op. 53 -‘Waldstein’ iii Rondo: Allegretto moderato – Prestissimo (9:55)
04. 6 Moments musicaux, Op.94 D.780 i Moderato, C major (3:21)
05. 6 Moments musicaux, Op.94 D.780 ii Andantino, A flat major (5:31)
06. 6 Moments musicaux, Op.94 D.780 iii Allegro moderato, F minor (1:43)
07. 6 Moments musicaux, Op.94 D.780 iv Moderato, C sharp minor (4:28)
08. 6 Moments musicaux, Op.94 D.780 v Allegro vivace, F minor (2:16)
09. 6 Moments musicaux, Op.94 D.780 vi Allegretto, A flat major (5:40)

D38 (10 / 46:46)

01. Piano Sonata No.11 in A, K.331 -‘Alla Turca’ i Tema Andante grazioso con variazioni (7:42)
02. Piano Sonata No.11 in A, K.331 -‘Alla Turca’ ii Menuetto (4:35)
03. Piano Sonata No.11 in A, K.331 -‘Alla Turca’ iii Alla Turca Allegretto (3:41)
04. 4 Impromptus Op.142, D.935 No. 2 in A-Flat Major: Allegretto (4:14)
05. Piano Sonata No. 18 in E-Flat Major, Op. 31 No. 3 ‘The Hunt’ i Allegro (6:27)
06. Piano Sonata No. 18 in E-Flat Major, Op. 31 No. 3 ‘The Hunt’ ii Scherzo: Allegretto vivace (3:47)
07. Piano Sonata No. 18 in E-Flat Major, Op. 31 No. 3 ‘The Hunt’ iii Menuetto: Moderato e grazioso (3:15)
08. 8 Fantasiestücke, Op.12 i Des Abends (4:41)
09. 8 Fantasiestücke, Op.12 iii Warum? (3:32)
10. 4 Impromptus Op.142, D.935 No. 2 in A-Flat Major: Allegretto (4:51)

• Marking 50 years since the passing of Wilhelm Backhaus (5 July 1969), Decca brings together, for the first time, the artist’s complete recordings for the label

• New remasterings showcasing the incredible integrity of Backhaus’s pianism

• Landmark recordings of Beethoven – including two Sonata cycles (mono and stereo – the stereo only omits Op.106, not recorded at Backhaus’ time of death); Brahms’ Concertos, Cello Sonatas (with Fournier); and Backhaus’s celebrated 1954 Carnegie Hall recital

• Recordings with the Wiener Philharmoniker and Clemens Krauss (Beethoven); Karl Böhm (Brahms, Mozart); Carl Schuricht (Brahms); Hans Schmidt-Isserstedt(Beethoven); Günter Wand (Schumann)

• Includes the first international release of Backhaus’ last public performance – two weeks before he died; and the mono Beethoven Sonata cycle

لینک‌های دانلود فول آلبوم

در صورتی که برای ادامه دادن دانلود های نیمه تمام مشکل دارید، لینک جدید دانلود آن فایل را مجددا از سایت کپی کرده و در فیلد آدرس در IDM جایگزین نمایید.
قبل از دانلود حتما فیلتر شکن خود را غیر فعال کنید!!!
نظرات کاربران
ما منتظر نظرات شما هستیم
این بخش صرفا برای بیان نظر شما در مورد مطالب سایت می باشد.
از ایجاد هرگونه بحث های سیاسی و مذهبی بپرهیزید. از توهین به دیگر کاربران و تبلیغ وب سایت های دیگر خودداری کنید.
برای ارسال نظر، لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.

والا موزیک در شبکه های اجتماعی
@vmusicir@v_music