دیسکوگرافی والا موزیک
 مجموعه BACH 333 نسخه جدید آثار کامل باخ
مجموعه موسیقی کلاسیک BTHVN 2020 – نسخه جدیدی از کامل ترین آثار لودویگ فان بتهوون
 مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials
 پانصد آلبوم برتر تمام دوران از نگاه مجله رولینگ استون
مجموعه آثار سیلویس لئوپلد وایس با اجرای میشل کاردین
مختص کاربر ویژه 1399/02/26

دانلود مجموعه آثار سیلویس لئوپلد وایس با اجرای میشل کاردین

 Michel Cardin – Weiss The Complete London Manuscript (2015)

 

سیلویس لئوپلد وایس (Sylvius Leopold Weiss) (زادروز ۱۲ اکتبر ۱۶۸۷-درگذشته ۱۶ اکتبر ۱۷۵۰) آهنگساز و نوازنده ساز لوت آلمانی در دورهٔ باروک بود. بسیاری وی را امروزه نیز به عنوان بزرگ‌ترین لوت نواز جهان تلقی می‌کنند. هنگامی که وایس هنوز جوان بود اجازه یافت شاهزاده الکساندر زوبیسکی را تا ایتالیا همراهی کند.

پس از سال ۱۷۱۷ وی عضو ارکستر کوچک دربار درسدن در آلمان بود. از آن پس اقدام به مسافرت‌هایی برای انجام کنسرت در دوسلدرف، مونیخ، وین، پراگ و شهرهایی دیگر نمود. وی با یوهان سباستیان باخ شخصاً آشنایی داشت. هر دوی آنها در سال ۱۷۵۰ درگذشتند، سالی که به عنوان پایان عصر باروک تلقی می‌شود. وایس آثار بی شماری برای تکنوازی لوت خلق نمود.

Artist: Michel Cardin
Title: Weiss: The Complete London Manuscript
Year Of Release: 2015
Label: Brilliant Classics
Genre: Classical, Baroque Lute
Quality: flac lossless +Booklet
Total Time: 14:05:35
WebSite: Album Preview

Michel Cardin – Weiss: The Complete London Manuscript (2015)

Tracklist

01. Sonata No. 1 in F Major, WeissSW 1: I. Praelude
02. Sonata No. 1 in F Major, WeissSW 1: II. Allemande
03. Sonata No. 1 in F Major, WeissSW 1: III. Courante
04. Sonata No. 1 in F Major, WeissSW 1: IV. Bouree
05. Sonata No. 1 in F Major, WeissSW 1: V. Sarabande
06. Sonata No. 1 in F Major, WeissSW 1: VI. Menuet
07. Sonata No. 1 in F Major, WeissSW 1: VII. Gique
08. Sonata No. 2 in D Major, WeissSW 2: I. Prelude
09. Sonata No. 2 in D Major, WeissSW 2: II. Allemande
10. Sonata No. 2 in D Major, WeissSW 2: III. Courante
11. Sonata No. 2 in D Major, WeissSW 2: IV. Bourée
12. Sonata No. 2 in D Major, WeissSW 2: V. Sarabande
13. Sonata No. 2 in D Major, WeissSW 2: VI. Menuet
14. Sonata No. 2 in D Major, WeissSW 2: VII. Giga
15. Sonata No. 3 in G Minor, WeissSW 3: I. Prelude
16. Sonata No. 3 in G Minor, WeissSW 3: II. Allemande
17. Sonata No. 3 in G Minor, WeissSW 3: III. Courrante
18. Sonata No. 3 in G Minor, WeissSW 3: IV. Bouree
19. Sonata No. 4 in G Major, WeissSW 5: I. Prelude
20. Sonata No. 4 in G Major, WeissSW 5: II. Allemande
21. Sonata No. 4 in G Major, WeissSW 5: III. Courante
22. Sonata No. 4 in G Major, WeissSW 5: IV. Bourée
23. Sonata No. 4 in G Major, WeissSW 5: V. Sarabande
24. Sonata No. 4 in G Major, WeissSW 5: VI. Menuet
25. Sonata No. 4 in G Major, WeissSW 5: VII. Gigue
26. Sonata No. 5 in C Minor, WeissSW 7: I. Allemande
27. Sonata No. 5 in C Minor, WeissSW 7: II. Courante
28. Sonata No. 5 in C Minor, WeissSW 7: III. Gavotte
29. Sonata No. 5 in C Minor, WeissSW 7: IV. Sarabande
30. Sonata No. 5 in C Minor, WeissSW 7: V. Menuet
31. Sonata No. 5 in C Minor, WeissSW 7: VI. Gigue
32. Sonata No. 6 in E-Flat Major, WeissSW 10: I. Prelude
33. Sonata No. 6 in E-Flat Major, WeissSW 10: II. Allemande
34. Sonata No. 6 in E-Flat Major, WeissSW 10: III. Courante
35. Sonata No. 6 in E-Flat Major, WeissSW 10: IV. Bouree
36. Sonata No. 6 in E-Flat Major, WeissSW 10: V. Sarabande
37. Sonata No. 6 in E-Flat Major, WeissSW 10: VI. Menuet
38. Sonata No. 6 in E-Flat Major, WeissSW 10: VII. Ciaccoñe
39. Sonata No. 7 in D Minor, WeissSW 11: I. Fantasia
40. Sonata No. 7 in D Minor, WeissSW 11: II. Allemande
41. Sonata No. 7 in D Minor, WeissSW 11: III. Courante
42. Sonata No. 7 in D Minor, WeissSW 11: IV. Gavotte
43. Sonata No. 7 in D Minor, WeissSW 11: V. Sarabande
44. Sonata No. 7 in D Minor, WeissSW 11: VI. Menuet
45. Sonata No. 7 in D Minor, WeissSW 11: VII. Gigue
46. Sonata No. 8 in A Major, WeissSW 12: I. Prelude
47. Sonata No. 8 in A Major, WeissSW 12: II. Allemande
48. Sonata No. 8 in A Major, WeissSW 12: III. Courante
49. Sonata No. 8 in A Major, WeissSW 12: IV. Bourée
50. Sonata No. 8 in A Major, WeissSW 12: V. Sarabanda
51. Sonata No. 8 in A Major, WeissSW 12: VI. Menuet
52. Sonata No. 8 in A Major, WeissSW 12: VII. Ciacona
53. Sonata No. 8 In A Major, Weisssw 12: VIII. Gigue
54. Sonata No. 9 in D Minor, WeissSW 13: I. Preludie
55. Sonata No. 9 in D Minor, WeissSW 13: II. Allemande
56. Sonata No. 9 in D Minor, WeissSW 13: III. Courante
57. Sonata No. 9 in D Minor, WeissSW 13: IV. Bouree & Double
58. Sonata No. 9 in D Minor, WeissSW 13: V. Menuet
59. Sonata No. 10 in B-Flat Major, WeissSW 15: I. Allemande
60. Sonata No. 10 in B-Flat Major, WeissSW 15: II. Courante
61. Sonata No. 10 in B-Flat Major, WeissSW 15: III. Paisane
62. Sonata No. 10 in B-Flat Major, WeissSW 15: IV. Sarabande
63. Sonata No. 10 in B-Flat Major, WeissSW 15: V. Menuet
64. Sonata No. 10 in B-Flat Major, WeissSW 15: VI. Gigue
65. Sonata No. 11 in A Major, WeissSW 16: I. Allemande
66. Sonata No. 11 in A Major, WeissSW 16: II. Air en echo
67. Sonata No. 11 in A Major, WeissSW 16: III. Paisañe
68. Sonata No. 11 in A Major, WeissSW 16: IV. Sarabande
69. Sonata No. 11 in A Major, WeissSW 16: V. Menuet
70. Sonata No. 11 in A Major, WeissSW 16: VI. Pastorrell
71. Sonata No. 12 in C Major, WeissSW 17: I. Allemande
72. Sonata No. 12 in C Major, WeissSW 17: II. Courente
73. Sonata No. 12 in C Major, WeissSW 17: III. Bourée
74. Sonata No. 12 in C Major, WeissSW 17: IV. Sarabande
75. Sonata No. 12 in C Major, WeissSW 17: V. Menuet
76. Sonata No. 12 in C Major, WeissSW 17: VI. Paisana
77. Sonata No. 13 in D Major, WeissSW 18: I. Allemande
78. Sonata No. 13 in D Major, WeissSW 18: II. Courante
79. Sonata No. 13 in D Major, WeissSW 18: III. Angloise
80. Sonata No. 13 in D Major, WeissSW 18: IV. Sarabande
81. Sonata No. 13 in D Major, WeissSW 18: V. Menuet
82. Sonata No. 13 in D Major, WeissSW 18: VI. Passagaille
83. Sonata No. 14 in F Major, WeissSW 19: I. Prelude
84. Sonata No. 14 in F Major, WeissSW 19: II. Allemande
85. Sonata No. 14 in F Major, WeissSW 19: III. Courante
86. Sonata No. 14 in F Major, WeissSW 19: IV. Bourée
87. Sonata No. 14 in F Major, WeissSW 19: V. Sarabande
88. Sonata No. 14 in F Major, WeissSW 19: VI. Menuet
89. Sonata No. 14 in F Major, WeissSW 19: VII. Gigue
90. Sonata No. 15 in F Minor, WeissSW 21: I. Allemande
91. Sonata No. 15 in F Minor, WeissSW 21: II. Courrante
92. Sonata No. 15 in F Minor, WeissSW 21: III. Sarabande
93. Sonata No. 15 in F Minor, WeissSW 21: IV. Bourée
94. Sonata No. 15 in F Minor, WeissSW 21: V. Tempo di menueto
95. Sonata No. 15 in F Minor, WeissSW 21: VI. Gigue
96. Sonata No. 16 in G Major, WeissSW 22: I. Preludie
97. Sonata No. 16 in G Major, WeissSW 22: II. Toccata
98. Sonata No. 16 in G Major, WeissSW 22: III. Fuga
99. Sonata No. 16 in G Major, WeissSW 22: IV. Courante
100. Sonata No. 16 in G Major, WeissSW 22: V. Bouree
101. Sonata No. 16 in G Major, WeissSW 22: VI. Sarabande
102. Sonata No. 16 in G Major, WeissSW 22: VII. Menuet
103. Sonata No. 16 In G Major, Weisssw 22: VIII. Allegro
104. Sonata No. 17 in B-Flat Major, WeissSW 23 “Divertimento à solo”: I. Praelude
105. Sonata No. 17 in B-Flat Major, WeissSW 23 “Divertimento à solo”: II. Entrée
106. Sonata No. 17 in B-Flat Major, WeissSW 23 “Divertimento à solo”: III. Bourées I & II
107. Sonata No. 17 in B-Flat Major, WeissSW 23 “Divertimento à solo”: IV. Gavottes I & II
108. Sonata No. 17 in B-Flat Major, WeissSW 23 “Divertimento à solo”: V. Sarabande
109. Sonata No. 17 in B-Flat Major, WeissSW 23 “Divertimento à solo”: VI. Menuets I & II
110. Sonata No. 17 in B-Flat Major, WeissSW 23 “Divertimento à solo”: VII. Saltarella
111. Sonata No. 18 in C Major, WeissSW 24: I. Ouverture
112. Sonata No. 18 in C Major, WeissSW 24: II. Bourée
113. Sonata No. 18 in C Major, WeissSW 24: III. Aria
114. Sonata No. 18 in C Major, WeissSW 24: IV. Menuet & Trio
115. Sonata No. 18 in C Major, WeissSW 24: V. Gigue
116. Sonata No. 19 in G Minor, WeissSW 25: I. Andante
117. Sonata No. 19 in G Minor, WeissSW 25: II. Passepîed
118. Sonata No. 19 in G Minor, WeissSW 25: III. Bourée
119. Sonata No. 19 in G Minor, WeissSW 25: IV. Sarabande
120. Sonata No. 19 in G Minor, WeissSW 25: V. La Babilieuse en menuet
121. Sonata No. 19 in G Minor, WeissSW 25: VI. Gigue
122. Sonata No. 20 in D Major, WeissSW 26: I. Prelude
123. Sonata No. 20 in D Major, WeissSW 26: II. Marche
124. Sonata No. 20 in D Major, WeissSW 26: III. Gavotte
125. Sonata No. 20 in D Major, WeissSW 26: IV. Aria
126. Sonata No. 20 in D Major, WeissSW 26: V. Menuet
127. Sonata No. 20 in D Major, WeissSW 26: VI. Musette
128. Sonata No. 20 in D Major, WeissSW 26: VII. Rondeau en echo
129. Sonata No. 20 In D Major, Weisssw 26: VIII. Comment Sçavez-Vous?
130. Sonata No. 21 in C Minor, WeissSW 27: I. Praelude
131. Sonata No. 21 in C Minor, WeissSW 27: II. Allemande
132. Sonata No. 21 in C Minor, WeissSW 27: III. Gavotte
133. Sonata No. 21 in C Minor, WeissSW 27: IV. Rondeau
134. Sonata No. 21 in C Minor, WeissSW 27: V. Sarabanda
135. Sonata No. 21 in C Minor, WeissSW 27: VI. Menuet
136. Sonata No. 21 in C Minor, WeissSW 27: VII. Riguadon
137. Sonata No. 21 In C Minor, Weisssw 27: VIII. La Belle Tiroloise
138. Sonata No. 22 in F Major, WeissSW 28 “Le fameux corsair”: I. Allemande
139. Sonata No. 22 in F Major, WeissSW 28 “Le fameux corsair”: II. Courrante
140. Sonata No. 22 in F Major, WeissSW 28 “Le fameux corsair”: III. Bouree
141. Sonata No. 22 in F Major, WeissSW 28 “Le fameux corsair”: IV. Sarabande
142. Sonata No. 22 in F Major, WeissSW 28 “Le fameux corsair”: V. Menuet
143. Sonata No. 22 in F Major, WeissSW 28 “Le fameux corsair”: VI. Presto
144. Sonata No. 23 in A Minor, WeissSW 29 “L’infidèle”: I. Entrée
145. Sonata No. 23 in A Minor, WeissSW 29 “L’infidèle”: II. Courante
146. Sonata No. 23 in A Minor, WeissSW 29 “L’infidèle”: III. Sarabande
147. Sonata No. 23 in A Minor, WeissSW 29 “L’infidèle”: IV. Menuet
148. Sonata No. 23 in A Minor, WeissSW 29 “L’infidèle”: V. Musette
149. Sonata No. 23 in A Minor, WeissSW 29 “L’infidèle”: VI. Paÿsane
150. Sonata No. 24 in E-Flat Major, WeissSW 30: I. Prelude
151. Sonata No. 24 in E-Flat Major, WeissSW 30: II. Allemande
152. Sonata No. 24 in E-Flat Major, WeissSW 30: III. Rigaudon
153. Sonata No. 24 in E-Flat Major, WeissSW 30: IV. Sarabande
154. Sonata No. 24 in E-Flat Major, WeissSW 30: V. Gavotte
155. Sonata No. 24 in E-Flat Major, WeissSW 30: VI. Menuet
156. Sonata No. 24 in E-Flat Major, WeissSW 30: VII. Le sans soucie
157. Sonata No. 25 in F Major, WeissSW 31: I. Allemande
158. Sonata No. 25 in F Major, WeissSW 31: II. Allegro
159. Sonata No. 25 in F Major, WeissSW 31: III. Bourée
160. Sonata No. 25 in F Major, WeissSW 31: IV. Menuet
161. Sonata No. 25 in F Major, WeissSW 31: V. Menuet 2do
162. Sonata No. 25 in F Major, WeissSW 31: VI. Gigue
163. Sonata No. 26 in F Major, WeissSW 32: I. Allemande
164. Sonata No. 26 in F Major, WeissSW 32: II. Courante
165. Sonata No. 26 in F Major, WeissSW 32: III. Bouree
166. Sonata No. 26 in F Major, WeissSW 32: IV. Sarabande
167. Sonata No. 26 in F Major, WeissSW 32: V. Menuet I
168. Sonata No. 26 in F Major, WeissSW 32: VI. Menuet II (Weisssw16)
169. Sonata No. 26 in F Major, WeissSW 32: VII. Gigue
170. Menuet I in F Major, WeissSW 1.8
171. Menuet II in F Major, WeissSW 1.9
172. Gavotte in F Major, WeissSW 1.10
173. Gavotte and Double in D Major, WeissSW 2.8/2.9
174. Prelude in B-Flat Major, WeissSW 4.1
175. Ouverture in B-Flat Major, WeissSW 4.2
176. Courante in B-Flat Major, WeissSW 4.3
177. Bouree in B-Flat Major, WeissSW 4.4
178. Allegro in G Major, WeissSW 1
179. Courente Royale in G Major, WeissSW 2
180. Prelude in E-Flat Major, WeissSW 10.1
181. Menuet in G Major, WeissSW 4
182. Fuga in C Major, WeissSW 6
183. Fuga in D Minor, WeissSW 7
184. L’amant malheureux, WeissSW 8
185. Fantasie in C Minor, WeissSW 9
186. Menuet in B-Flat Major, WeissSW 10
187. Plainte in B-Flat Major, WeissSW 15.1
188. Tombeau sur la mort de M. Cajetan Baron d’Hartig WeissSW 11
189. Bouree in C Major, WeissSW 12
190. Menuet in C Major, WeissSW 13
191. Gavotte in D Minor, WeissSW 14
192. Menuet in D Minor, WeissSW 15
193. Praelude and Fugue in E-Flat Major, WeissSW 17
194. Menuet and Trio in G Major, WeissSW 18/19
195. Bourée in F Major, WeissSW 31.7
196. Tombeau sur la mort de mur comte d’Logÿ arrivee 1721 WeissSW 20
197. Prelud in C Major, WeissSW 21
198. Fantasie in C Major, WeissSW 24
199. Menuet in C Major, WeissSW 22
200. Gavotte in C Major, WeissSW 23
201. Capricio in D Major, WeissSW 25
202. Menuet I in D Major, WeissSW 16
203. Menuet II in B Minor, WeissSW 27
204. Mademoiselle Tiroloise, WeissSW 28
205. Premier concert d’un luth et d’une Flute traversière in B-Flat Major, WeissSW 6: I. Adagio
206. Premier concert d’un luth et d’une Flute traversière in B-Flat Major, WeissSW 6: II. Allegro
207. Premier concert d’un luth et d’une Flute traversière in B-Flat Major, WeissSW 6: III. Grave
208. Premier concert d’un luth et d’une Flute traversière in B-Flat Major, WeissSW 6: IV. Allegro
209. Deuxième concert d’un luth avec une Flute traversière in B-Flat Major, WeissSW 8: I. Andante
210. Deuxième concert d’un luth avec une Flute traversière in B-Flat Major, WeissSW 8: II. Presto
211. Deuxième concert d’un luth avec une Flute traversière in B-Flat Major, WeissSW 8: III. Andante
212. Deuxième concert d’un luth avec une Flute traversière in B-Flat Major, WeissSW 8: IV. Allegro
213. Troisième concert d’un luth avec la Flute traversière in F Major, WeissSW 9: I. Adagio
214. Troisième concert d’un luth avec la Flute traversière in F Major, WeissSW 9: II. Allegro
215. Troisième concert d’un luth avec la Flute traversière in F Major, WeissSW 9: III. Amoroso
216. Troisième concert d’un luth avec la Flute traversière in F Major, WeissSW 9: IV. Allegro
217. Duo No. 4 in G Minor, WeissSW 14: I. Adagio
218. Duo No. 4 in G Minor, WeissSW 14: II. Gavotte
219. Duo No. 4 in G Minor, WeissSW 14: III. Sarabande
220. Duo No. 4 in G Minor, WeissSW 14: IV. Menuet
221. Duo No. 4 in G Minor, WeissSW 14: V. Bourée
222. Duo No. 4 in G Minor, WeissSW 14: VI. Ciacoña
223. Duo No. 5 in D Minor, WeissSW 20: I. Prelude
224. Duo No. 5 in D Minor, WeissSW 20: II. Un poco andante
225. Duo No. 5 in D Minor, WeissSW 20: III. La badinage
226. Duo No. 5 in D Minor, WeissSW 20: IV. Largo (WeissSW 5)
227. Duo No. 5 in D Minor, WeissSW 20: V. Le Sicilien
228. Duo No. 5 in D Minor, WeissSW 20: VI. Menuet
229. Duo No. 5 in D Minor, WeissSW 20: VII. Gigue

Almost an exact contemporary of Bach, Silvius Leopold Weiss (1687–1750) was renowned in his day as one of the most proficient lutenists in Europe. Born in Grottkau, now part of Poland, he soon established himself in the service of Prince Elector of Saxony August the Strong, based in Dresden, where he eventually became the highest paid musician of the court. Over his lifetime he composed over 200 sonatas, and, remarkably, many of them remain conserved – and unplayed – to this day. The manuscripts can be found in various libraries scattered across Europe, and the London Manuscript, held in the British Library since 1877, contains a staggering 26 solo sonatas as well as other individual and ensemble works with flute. The sonatas are not like the typical Classical sonatas that would appear in Mozart’s time; they are structured more like a Baroque suite, normally comprising six individual movements, lively gigues and courantes as well as allemandes and slow sarabandes. Although Weiss’s lute music has been compared to that of J.S. Bach, there is a wealth of originality here that is not always found in Bach’s works, due to Weiss’s deep understanding of the instrument. Weiss utilised unusually sophisticated harmonies, particularly in the later works, where he frequently employed diminished seventh chords and bold enharmonic changes. His ensemble works for flute and lute add a striking new voice, leading to lively interplay between the two instruments.

Michel Cardin has devoted his career to painstakingly reconstructing the London Manuscript, bringing the various fragments to a playable standard and carefully analysing which segments belong where. Over the past decade he has released each CD individually with various works from the manuscript; now, the listener has an opportunity to own the complete collection, encapsulating 12 CDs worth of Weiss’s remarkable Baroque lute music. This slow, academic approach, based on years of research and careful analysis, has brought a highly authentic recording of these works to fruition. However, Cardin describes himself as a performer first and a musicologist second; these works can most certainly be enjoyed by anyone, whether already acquainted with Weiss or not. Baroque flautist Christiane Laflamme, who joins Cardin on the last two CDs, was also an integral part of the reconstruction process. Cardin’s venture has been reviewed in the British magazine Early Music, where it was described as “the most remarkable Weiss project of all”.

Now in a 12CD budget box: the complete London Manuscript by Silvius Leopold Weiss!
Weiss (a near exact contemporary of Bach: 1687-1750) was a famous lute player and composer in his, time, a highly regarded court musician at the Dresden court. He wrote extensively for his instrument.
This 12CD set contains the complete works found in the London Manuscript: 26 Sonatas for lute solo. The sonatas are not written in the classical sense of the genre, but they are more like suites, with several dance movements. Weiss’s musical language is highly expressive, full of daring chromatic harmonies and intricate counterpoint, only a master lutenist could write such music!
Lutenist Michel Cardin reconstructed the London Manuscript with painstaking care in a period of over 10 years, and he recorded it on separately issued CD’s. Brilliant Classics is proud to issue the complete set in one box, a monument of great music and great playing!
The booklet contains extensive liner notes by the artist.

لینک‌های دانلود فول آلبوم

در صورتی که برای ادامه دادن دانلود های نیمه تمام مشکل دارید، لینک جدید دانلود آن فایل را مجددا از سایت کپی کرده و در فیلد آدرس در IDM جایگزین نمایید.
قبل از دانلود حتما فیلتر شکن خود را غیر فعال کنید!!!
نظرات کاربران
ما منتظر نظرات شما هستیم
این بخش صرفا برای بیان نظر شما در مورد مطالب سایت می باشد.
از ایجاد هرگونه بحث های سیاسی و مذهبی بپرهیزید. از توهین به دیگر کاربران و تبلیغ وب سایت های دیگر خودداری کنید.
برای ارسال نظر، لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.

والا موزیک در شبکه های اجتماعی
@vmusicir@v_music
پربازدیدترین