دیسکوگرافی والا موزیک
 مجموعه BACH 333 نسخه جدید آثار کامل باخ
مجموعه موسیقی کلاسیک BTHVN 2020 – نسخه جدیدی از کامل ترین آثار لودویگ فان بتهوون
 مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials
 پانصد آلبوم برتر تمام دوران از نگاه مجله رولینگ استون
دیوید اویستراخ – مجموعه هنر دیوید اویستراخ (The Art of David Oistrakh)
مختص کاربر آزاد 1399/03/27

David Oistrakh – The Art of David Oistrakh

دانلود دیوید اویستراخ – مجموعه هنر دیوید اویستراخ

Artist: David Oistrakh
Title: The Art of David Oistrakh
Year Of Release: 2020
Label: UMG Recordings, Inc.
Genre: Classical
Quality: flac lossles
Total Time: 12:03:13
WebSite: Album Preview

Tracklist

01. J.S. Bach: Violin Concerto No. 1 in A Minor, BWV 1041-1. Allegro moderato
02. J.S. Bach: Violin Concerto No. 1 in A Minor, BWV 1041-2. Andante
03. J.S. Bach: Violin Concerto No. 1 in A Minor, BWV 1041-3. Allegro assai
04. J.S. Bach: Violin Concerto No. 2 in E Major, BWV 1042-1. Allegro
05. J.S. Bach: Violin Concerto No. 2 in E Major, BWV 1042-2. Adagio
06. J.S. Bach: Violin Concerto No. 2 in E Major, BWV 1042-3. Allegro assai
07. J.S. Bach: Double Concerto for 2 Violins, Strings, and Continuo in D Minor, BWV 1043-1. Vivace
08. J.S. Bach: Double Concerto for 2 Violins, Strings, and Continuo in D Minor, BWV 1043-2. Largo ma non tanto
09. J.S. Bach: Double Concerto for 2 Violins, Strings, and Continuo in D Minor, BWV 1043-3. Allegro
10. Beethoven: Violin Romance No. 1 in G Major, Op. 40
11. Beethoven: Violin Romance No. 2 in F Major, Op. 50
12. Wieniawski: Etudes-Caprices For 2 Violins, Op.18-No.2 In E Flat Major
13. Wieniawski: Etudes-Caprices For 2 Violins, Op.18-No.5 In E Major
14. Wieniawski: Etudes-Caprices For 2 Violins, Op.18-No.4 In A Minor
15. Sarasate: Navarra For Two Violins, Op.33
16. Vivaldi: Concerto Grosso For 2 Violins, Strings And Continuo In A Minor, Op.3/8 , RV 522-1. Allegro
17. Vivaldi: Concerto Grosso For 2 Violins, Strings And Continuo In A Minor, Op.3/8 , RV 522-2. Larghetto
18. Vivaldi: Concerto Grosso For 2 Violins, Strings And Continuo In A Minor, Op.3/8 , RV 522-3. Allegro
19. J.S. Bach: Sonata In C, BWV 1037 Anh.III 187-1. Adagio
20. J.S. Bach: Sonata In C, BWV 1037 Anh.III 187-2. Allabreve
21. J.S. Bach: Sonata In C, BWV 1037 Anh.III 187-3. Alla breve
22. J.S. Bach: Sonata In C, BWV 1037 Anh.III 187-4. Presto
23. Handel: Trio Sonata For 2 Flutes And Continuo In G Minor, Op.2, No.6, HWV 391-1. Andante-Allegro
24. Handel: Trio Sonata For 2 Flutes And Continuo In G Minor, Op.2, No.6, HWV 391-2. Arioso
25. Handel: Trio Sonata For 2 Flutes And Continuo In G Minor, Op.2, No.6, HWV 391-3. Allegro
26. Benda: Trio Sonata In E Major For 2 Violins And Piano-1. Moderato
27. Benda: Trio Sonata In E Major For 2 Violins And Piano-2. Largo
28. Benda: Trio Sonata In E Major For 2 Violins And Piano-3. Allegro
29. Brahms: Violin Concerto In D, Op.77-1. Allegro non troppo
30. Brahms: Violin Concerto In D, Op.77-2. Adagio
31. Brahms: Violin Concerto In D, Op.77-3. Allegro giocoso, ma non troppo vivace-Poco più presto
32. J.S. Bach: Sonata For Violin And Harpsichord No.1 In B Minor, BWV 1014-1. Adagio
33. J.S. Bach: Sonata For Violin And Harpsichord No.1 In B Minor, BWV 1014-2. Allegro
34. J.S. Bach: Sonata For Violin And Harpsichord No.1 In B Minor, BWV 1014-3. Andante
35. J.S. Bach: Sonata For Violin And Harpsichord No.1 In B Minor, BWV 1014-4. Allegro
36. J.S. Bach: Sonata For Violin And Harpsichord No.2 In A, BWV 1015-Version For Violin And Piano-1. Adagio
37. J.S. Bach: Sonata For Violin And Harpsichord No.2 In A, BWV 1015-Version For Violin And Piano-2. Allegro
38. J.S. Bach: Sonata For Violin And Harpsichord No.2 In A, BWV 1015-Version For Violin And Piano-3. Andante un poco
39. J.S. Bach: Sonata For Violin And Harpsichord No.2 In A, BWV 1015-Version For Violin And Piano-4. Presto
40. J.S. Bach: Sonata For Violin And Harpsichord No.3 In E, BWV 1016-1. Adagio
41. J.S. Bach: Sonata For Violin And Harpsichord No.3 In E, BWV 1016-2. Allegro
42. J.S. Bach: Sonata For Violin And Harpsichord No.3 In E, BWV 1016-3. Adagio ma non tanto
43. J.S. Bach: Sonata For Violin And Harpsichord No.3 In E, BWV 1016-4. Allegro
44. J.S. Bach: Sonata For Violin And Harpsichord No.4 In C Minor, BWV 1017-1. Siciliano (Largo)
45. J.S. Bach: Sonata For Violin And Harpsichord No.4 In C Minor, BWV 1017-2. Allegro
46. J.S. Bach: Sonata For Violin And Harpsichord No.4 In C Minor, BWV 1017-3. Adagio
47. J.S. Bach: Sonata For Violin And Harpsichord No.4 In C Minor, BWV 1017-4. Allegro
48. J.S. Bach: Sonata For Violin And Harpsichord No.5 In F Minor, BWV 1018-1.
49. J.S. Bach: Sonata For Violin And Harpsichord No.5 In F Minor, BWV 1018-2. Allegro
50. J.S. Bach: Sonata For Violin And Harpsichord No.5 In F Minor, BWV 1018-3. Adagio
51. J.S. Bach: Sonata For Violin And Harpsichord No.5 In F Minor, BWV 1018-4. Vivace
52. J.S. Bach: Sonata For Violin And Harpsichord No.6 In G, BWV 1019-1. Allegro
53. J.S. Bach: Sonata For Violin And Harpsichord No.6 In G, BWV 1019-2. Largo
54. J.S. Bach: Sonata For Violin And Harpsichord No.6 In G, BWV 1019-3. Allegro
55. J.S. Bach: Sonata For Violin And Harpsichord No.6 In G, BWV 1019-4. Adagio
56. J.S. Bach: Sonata For Violin And Harpsichord No.6 In G, BWV 1019-5. Allegro
57. Mendelssohn: Violin Concerto In E Minor, Op.64, MWV O14-1. Allegro molto appassionato
58. Mendelssohn: Violin Concerto In E Minor, Op.64, MWV O14-2. Andante
59. Mendelssohn: Violin Concerto In E Minor, Op.64, MWV O14-3. Allegretto-Allegro molto vivace
60. Bruch: Violin Concerto No.1 In G Minor, Op.26-1. Vorspiel (Allegro moderato)
61. Bruch: Violin Concerto No.1 In G Minor, Op.26-2. Adagio
62. Bruch: Violin Concerto No.1 In G Minor, Op.26-3. Finale (Allegro energico)
63. Tchaikovsky: Violin Concerto In D, Op.35, TH. 59-1. Allegro moderato
64. Tchaikovsky: Violin Concerto In D, Op.35, TH. 59-2. Canzonetta (Andante)
65. Tchaikovsky: Violin Concerto In D, Op.35, TH. 59-3. Finale (Allegro vivacissimo)
66. Glazunov: Violin Concerto In A Minor, Op.82-1. Moderato
67. Glazunov: Violin Concerto In A Minor, Op.82-2. Andante-Tempo I
68. Glazunov: Violin Concerto In A Minor, Op.82-3. Allegro
69. Prokofiev: Violin Concerto No.1 In D, Op.19-1. Andantino
70. Prokofiev: Violin Concerto No.1 In D, Op.19-2. Scherzo. Vivacissimo
71. Prokofiev: Violin Concerto No.1 In D, Op.19-3. Moderato
72. Chausson: Poème, Op.25
73. Ravel: Tzigane
74. Glazunov: Mazurka-Oberek
75. Kabalevsky: Concerto For Violin And Orchestra In C Major, Op.48-1. Allegro molto e con brio
76. Kabalevsky: Concerto For Violin And Orchestra In C Major, Op.48-2. Andantino cantabile
77. Kabalevsky: Concerto For Violin And Orchestra In C Major, Op.48-3. Vivace giocoso
78. Ysaÿe: Poeme Elegiaque, Op.12
79. Wieniawski: Etudes-Caprices For 2 Violins, Op.18-Arr. Unknown-No.5 In E Major
80. Sarasate: Zortzico (Spanish Dance)
81. Kreisler: La Gitana
82. Wieniawski: Legende, Op.17
83. Vieuxtemps: Romance, Op.7-No.2
84. Vieuxtemps: Romance, Op.7-No.3
85. Paganini: Variations On The G String On A Theme From Rossini’s “Moses”
86. Chopin: Piano Trio In G Minor, Op.8-1. Allegro con fuoco
87. Chopin: Piano Trio In G Minor, Op.8-2. Scherzo (Con moto ma non troppo)
88. Chopin: Piano Trio In G Minor, Op.8-3. Adagio sostenuto
89. Chopin: Piano Trio In G Minor, Op.8-4. Finale (Allegretto)
90. Ravel: Piano Trio In A Minor, M. 67-1. Modéré
91. Ravel: Piano Trio In A Minor, M. 67-2. Pantoum (Assez vif)
92. Ravel: Piano Trio In A Minor, M. 67-3. Passacaille (Très large)
93. Ravel: Piano Trio In A Minor, M. 67-4. Final (Animé)
94. Dvorák: Piano Trio In E Minor, Op.90-“Dumky”-1. Lento maestoso-Allegro vivace, quasi doppio movimento-Tempo I-Allegro molto
95. Dvorák: Piano Trio In E Minor, Op.90-“Dumky”-2. Poco adagio-Vivace non troppo
96. Dvorák: Piano Trio In E Minor, Op.90-“Dumky”-3. Andante-Vivace non troppo-Andante-Allegretto
97. Dvorák: Piano Trio In E Minor, Op.90-“Dumky”-4. Andante moderato (Quasi tempo di marcia)-Allegretto scherzando-Meno mosso-Allegro-Moderato
98. Dvorák: Piano Trio In E Minor, Op.90-“Dumky”-5. Allegro
99. Dvorák: Piano Trio In E Minor, Op.90-“Dumky”-6. Lento maestoso-Vivace, quasi movimento-Lento-Vivace
100. Smetana: Piano Trio In G Minor, Op.15-1. Moderato assai
101. Smetana: Piano Trio In G Minor, Op.15-2. Allegro, ma non agitato-Alternativo I (Andante)-Tempo I-Alternativo II (Maestoso)-Tempo I
102. Smetana: Piano Trio In G Minor, Op.15-3. Finale (Presto-Meno presto, tranquillo assai-Grave, quasi marcia-Tempo I)
103. Rachmaninov: Trio élégiaque No.2 In D Minor, Op.9 For Piano, Violin And Cello-1. Moderato-Allegro vivace-Meno mosso-Allegro-Moderato-Piu vivo-Maestoso-Allegro moderato
104. Rachmaninov: Trio élégiaque No.2 In D Minor, Op.9 For Piano, Violin And Cello-2. Quasi variazione
105. Rachmaninov: Trio élégiaque No.2 In D Minor, Op.9 For Piano, Violin And Cello-3. Allegro risoluto-Allegro molto-Tempo rubato-Moderato-Meno mosso-Moderato
106. Haydn: Piano Trio In C, Hob.XV:27-1. Allegro
107. Haydn: Piano Trio In C, Hob.XV:27-2. Andante
108. Haydn: Piano Trio In C, Hob.XV:27-3. Finale (Presto)
109. Taneyev: Piano Trio In D, Op.22-1. Allegro
110. Taneyev: Piano Trio In D, Op.22-2. Allegro molto-Tema con variazioni
111. Taneyev: Piano Trio In D, Op.22-3. Andante espressivo-attacca
112. Taneyev: Piano Trio In D, Op.22-4. Finale. Allegro con brio

لینک‌های دانلود فول آلبوم

در صورتی که برای ادامه دادن دانلود های نیمه تمام مشکل دارید، لینک جدید دانلود آن فایل را مجددا از سایت کپی کرده و در فیلد آدرس در IDM جایگزین نمایید.
قبل از دانلود حتما فیلتر شکن خود را غیر فعال کنید!!!
نظرات کاربران
ما منتظر نظرات شما هستیم
این بخش صرفا برای بیان نظر شما در مورد مطالب سایت می باشد.
از ایجاد هرگونه بحث های سیاسی و مذهبی بپرهیزید. از توهین به دیگر کاربران و تبلیغ وب سایت های دیگر خودداری کنید.
برای ارسال نظر، لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.

والا موزیک در شبکه های اجتماعی
@vmusicir@v_music