دیسکوگرافی والا موزیک
 مجموعه BACH 333 نسخه جدید آثار کامل باخ
مجموعه موسیقی کلاسیک BTHVN 2020 – نسخه جدیدی از کامل ترین آثار لودویگ فان بتهوون
 مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials
 پانصد آلبوم برتر تمام دوران از نگاه مجله رولینگ استون
دانیل بارنبویم – سونات پیانو و واریاسیون‌های دیابلی بتهوون
مختص کاربر ویژه 1399/08/12

دانلود سونات پیانو و واریاسیون‌های دیابلی بتهوون با اجرای دانیل بارنبویم

 Daniel Barenboim – Beethoven Complete Piano Sonatas & Diabelli Variations (2020)

Artist: Daniel Barenboim
Title: Beethoven: Complete Piano Sonatas & Diabelli Variations
Year Of Release: 2020
Label: Deutsche Grammophon (DG)
Genre: Classical
Total Time: 12:22:08
WebSite: Album Preview

Tracklist:

CD1
1. Piano Sonata No. 1 in F Minor, Op. 2 No. 1 : I. Allegro (4:08)
2. Piano Sonata No. 1 in F Minor, Op. 2 No. 1 : II. Adagio (5:18)
3. Piano Sonata No. 1 in F Minor, Op. 2 No. 1 : III. Menuetto. Allegretto (4:01)
4. Piano Sonata No. 1 in F Minor, Op. 2 No. 1 : IV. Prestissimo (5:39)
5. Piano Sonata No. 2 in A Major, Op. 2 No. 2 : I. Allegro vivace (7:58)
6. Piano Sonata No. 2 in A Major, Op. 2 No. 2 : II. Largo appassionato (7:00)
7. Piano Sonata No. 2 in A Major, Op. 2 No. 2 : III. Scherzo. Allegretto (3:38)
8. Piano Sonata No. 2 in A Major, Op. 2 No. 2 : IV. Rondo. Grazioso (7:27)
9. Piano Sonata No. 3 in C Major, Op. 2 No. 3 : I. Allegro con brio (11:10)
10. Piano Sonata No. 3 in C Major, Op. 2 No. 3 : II. Adagio (7:56)
11. Piano Sonata No. 3 in C Major, Op. 2 No. 3 : III. Scherzo. Allegro (3:13)
12. Piano Sonata No. 3 in C Major, Op. 2 No. 3 : IV. Allegro assai (5:47)
13. Piano Sonata No. 4 in E-Flat Major, Op. 7 “Grand Sonata” : I. Allegro molto e con brio (8:54)
14. Piano Sonata No. 4 in E-Flat Major, Op. 7 “Grand Sonata” : II. Largo, con gran espressione (9:28)
15. Piano Sonata No. 4 in E-Flat Major, Op. 7 “Grand Sonata” : III. Allegro – Trio (5:29)
16. Piano Sonata No. 4 in E-Flat Major, Op. 7 “Grand Sonata” : IV. Rondo. Poco allegretto e grazioso (8:12)
17. Piano Sonata No. 5 in C Minor, Op. 10 No. 1 : I. Allegro molto e con brio (6:10)
18. Piano Sonata No. 5 in C Minor, Op. 10 No. 1 : II. Adagio molto (8:23)
19. Piano Sonata No. 5 in C Minor, Op. 10 No. 1 : III. Finale. Prestissimo (4:54)
20. Piano Sonata No. 6 in F Major, Op. 10 No. 2 : I. Allegro (6:37)
21. Piano Sonata No. 6 in F Major, Op. 10 No. 2 : II. Allegretto (4:19)
22. Piano Sonata No. 6 in F Major, Op. 10 No. 2 : III. Presto (2:24)

CD2
1. Piano Sonata No. 7 in D Major, Op. 10 No. 3 : I. Presto (7:31)
2. Piano Sonata No. 7 in D Major, Op. 10 No. 3 : II. Largo e mesto (9:53)
3. Piano Sonata No. 7 in D Major, Op. 10 No. 3 : III. Menuetto. Allegro (3:09)
4. Piano Sonata No. 7 in D Major, Op. 10 No. 3 : IV. Rondo. Allegro (4:31)
5. Piano Sonata No. 8 in C Minor, Op. 13 “Pathétique” : I. Grave – Allegro di molto e con brio (9:29)
6. Piano Sonata No. 8 in C Minor, Op. 13 “Pathétique” : II. Adagio cantabile (5:08)
7. Piano Sonata No. 8 in C Minor, Op. 13 “Pathétique” : III. Rondo. Allegro (4:58)
8. Piano Sonata No. 9 in E Major, Op. 14 No. 1 : I. Allegro (7:32)
9. Piano Sonata No. 9 in E Major, Op. 14 No. 1 : II. Allegretto (4:36)
10. Piano Sonata No. 9 in E Major, Op. 14 No. 1 : III. Rondo. Allegro comodo (3:53)
11. Piano Sonata No. 10 in G Major, Op. 14 No. 2 : I. Allegro (7:45)
12. Piano Sonata No. 10 in G Major, Op. 14 No. 2 : II. Andante (5:50)
13. Piano Sonata No. 10 in G Major, Op. 14 No. 2 : III. Scherzo. Allegro assai (3:47)
14. Piano Sonata No. 11 in B-Flat Major, Op. 22 : I. Allegro con brio (8:26)
15. Piano Sonata No. 11 in B-Flat Major, Op. 22 : II. Adagio con molto espressione (9:17)
16. Piano Sonata No. 11 in B-Flat Major, Op. 22 : III. Menuetto (3:56)
17. Piano Sonata No. 11 in B-Flat Major, Op. 22 : IV. Rondo. Allegretto (7:08)
18. Piano Sonata No. 12 in A-Flat Major, Op. 26 “Funeral March” : I. Andante con variazioni (8:38)
19. Piano Sonata No. 12 in A-Flat Major, Op. 26 “Funeral March” : II. Scherzo. Allegro molto (2:59)
20. Piano Sonata No. 12 in A-Flat Major, Op. 26 “Funeral March” : III. Marcia funebre sulla morte d’un Eroe (6:31)
21. Piano Sonata No. 12 in A-Flat Major, Op. 26 “Funeral March” : IV. Allegro (3:33)

CD3
1. Piano Sonata No. 13 in E-Flat Major, Op. 27 No. 1 “Quasi una fantasia” : I. Andante – Allegro – Tempo I (5:18)
2. Piano Sonata No. 13 in E-Flat Major, Op. 27 No. 1 “Quasi una fantasia” : II. Allegro molto e vivace (2:28)
3. Piano Sonata No. 13 in E-Flat Major, Op. 27 No. 1 “Quasi una fantasia” : III. Adagio con espressione (2:55)
4. Piano Sonata No. 13 in E-Flat Major, Op. 27 No. 1 “Quasi una fantasia” : IV. Allegro vivace – Tempo I – Presto (6:13)
5. Piano Sonata No. 14 in C-Sharp Minor, Op. 27 No. 2 “Moonlight” : I. Adagio sostenuto (6:03)
6. Piano Sonata No. 14 in C-Sharp Minor, Op. 27 No. 2 “Moonlight” : II. Allegretto (2:25)
7. Piano Sonata No. 14 in C-Sharp Minor, Op. 27 No. 2 “Moonlight” : III. Presto agitato (8:18)
8. Piano Sonata No. 15 in D Major, Op. 28 “Pastorale” : I. Allegro (12:11)
9. Piano Sonata No. 15 in D Major, Op. 28 “Pastorale” : II. Andante (8:01)
10. Piano Sonata No. 15 in D Major, Op. 28 “Pastorale” : III. Scherzo. Allegro vivace (2:50)
11. Piano Sonata No. 15 in D Major, Op. 28 “Pastorale” : IV. Rondo. Allegro ma non troppo (6:11)
12. Piano Sonata No. 16 in G Major, Op. 31 No. 1 : I. Allegro vivace (6:55)
13. Piano Sonata No. 16 in G Major, Op. 31 No. 1 : II. Adagio grazioso (11:39)
14. Piano Sonata No. 16 in G Major, Op. 31 No. 1 : III. Rondo. Allegretto (6:44)
15. Piano Sonata No. 17 in D Minor, Op. 31 No. 2 “The Tempest” : I. Largo – Allegro (8:35)
16. Piano Sonata No. 17 in D Minor, Op. 31 No. 2 “The Tempest” : II. Adagio (8:46)
17. Piano Sonata No. 17 in D Minor, Op. 31 No. 2 “The Tempest” : III. Allegretto (7:54)
18. Piano Sonata No. 18 in E-Flat Major, Op. 31 No. 3 “The Hunt” : I. Allegro (8:29)
19. Piano Sonata No. 18 in E-Flat Major, Op. 31 No. 3 “The Hunt” : II. Scherzo. Allegretto vivace (5:11)
20. Piano Sonata No. 18 in E-Flat Major, Op. 31 No. 3 “The Hunt” : III. Menuetto. Moderato e grazioso (4:15)
21. Piano Sonata No. 18 in E-Flat Major, Op. 31 No. 3 “The Hunt” : IV. Presto con fuoco (5:04)
22. Piano Sonata No. 19 in G Minor, Op. 49 No. 1 : I. Andante (4:55)
23. Piano Sonata No. 19 in G Minor, Op. 49 No. 1 : II. Rondo. Allegro (3:35)

CD4
1. Piano Sonata No. 20 in G Major, Op. 49 No. 2 : I. Allegro ma non troppo (4:54)
2. Piano Sonata No. 20 in G Major, Op. 49 No. 2 : II. Tempo di Menuetto (3:50)
3. Piano Sonata No. 21 in C Major, Op. 53 “Waldstein” : I. Allegro con brio (11:59)
4. Piano Sonata No. 21 in C Major, Op. 53 “Waldstein” : II. Introduzione. Adagio molto (3:48)
5. Piano Sonata No. 21 in C Major, Op. 53 “Waldstein” : III. Rondo. Allegretto moderato – Prestissimo (11:46)
6. Piano Sonata No. 22 in F Major, Op. 54 : I. In Tempo d’un Menuetto (5:54)
7. Piano Sonata No. 22 in F Major, Op. 54 : II. Allegretto – Più Allegro (6:55)
8. Piano Sonata No. 23 in F Minor, Op. 57 “Appassionata” : I. Allegro assai (11:04)
9. Piano Sonata No. 23 in F Minor, Op. 57 “Appassionata” : II. Andante con moto (7:17)
10. Piano Sonata No. 23 in F Minor, Op. 57 “Appassionata” : III. Allegro ma non troppo (5:49)
11. Piano Sonata No. 24 in F-Sharp Major, Op. 78 “À Thérèse” : I. Adagio cantabile – Allegro ma non troppo (7:28)
12. Piano Sonata No. 24 in F-Sharp Major, Op. 78 “À Thérèse” : II. Allegro vivace (3:24)
13. Piano Sonata No. 25 in G Major, Op. 79 “Sonatina” : I. Presto alla tedesca (3:26)
14. Piano Sonata No. 25 in G Major, Op. 79 “Sonatina” : II. Andante (2:49)
15. Piano Sonata No. 25 in G Major, Op. 79 “Sonatina” : III. Vivace (2:26)
16. Piano Sonata No. 26 in E-Flat Major, Op. 81a “Les Adieux” : I. Das Lebewohl. Adagio – Allegro (7:50)
17. Piano Sonata No. 26 in E-Flat Major, Op. 81a “Les Adieux” : II. Abwesenheit. Andante espressivo (4:14)
18. Piano Sonata No. 26 in E-Flat Major, Op. 81a “Les Adieux” : III. Das Wiedersehen. Vivacissimamente (6:51)

CD5
1. Piano Sonata No. 27 in E Minor, Op. 90 : I. Mit Lebhaftigkeit und durchaus mit Empfindung und Ausdruck (6:05)
2. Piano Sonata No. 27 in E Minor, Op. 90 : II. Nicht zu geschwind und sehr singbar vorgetragen (8:36)
3. Piano Sonata No. 28 in A Major, Op. 101 : I. Etwas lebhaft und mit der innigsten Empfindung. Allegretto ma non troppo (4:05)
4. Piano Sonata No. 28 in A Major, Op. 101 : II. Lebhaft, marschmäßig. Vivace alla marcia (6:43)
5. Piano Sonata No. 28 in A Major, Op. 101 : III. Langsam und sehnsuchtsvoll. Adagio ma non troppo, con affetto (2:51)
6. Piano Sonata No. 28 in A Major, Op. 101 : IV. Geschwind, doch nicht zu sehr und mit Entschlossenheit. Allegro (8:06)
7. Piano Sonata No. 29 in B-Flat Major, Op. 106 “Hammerklavier” : I. Allegro (13:25)
8. Piano Sonata No. 29 in B-Flat Major, Op. 106 “Hammerklavier” : II. Scherzo. Assai vivace (3:16)
9. Piano Sonata No. 29 in B-Flat Major, Op. 106 “Hammerklavier” : III. Adagio sostenuto (20:33)
10. Piano Sonata No. 29 in B-Flat Major, Op. 106 “Hammerklavier” : IVa. Largo – (2:14)
11. Piano Sonata No. 29 in B-Flat Major, Op. 106 “Hammerklavier” : IVb. Allegro risoluto (11:30)
12. Piano Sonata No. 30 in E Major, Op. 109 : I. Vivace, ma non troppo – Adagio espressivo – Tempo I (4:12)
13. Piano Sonata No. 30 in E Major, Op. 109 : II. Prestissimo (2:58)
14. Piano Sonata No. 30 in E Major, Op. 109 : IIIa. Gesangvoll, mit innigster Empfindung (Andante molto cantabile ed espressivo) (2:30)
15. Piano Sonata No. 30 in E Major, Op. 109 : IIIb. Variation I: Molto espressivo (2:19)
16. Piano Sonata No. 30 in E Major, Op. 109 : IIIc. Variation II: Leggiermente (1:34)
17. Piano Sonata No. 30 in E Major, Op. 109 : IIId. Variation III: Allegro vivace (0:30)
18. Piano Sonata No. 30 in E Major, Op. 109 : IIIe. Variation IV: Etwas langsamer als das Thema (3:18)
19. Piano Sonata No. 30 in E Major, Op. 109 : IIIf. Variation V: Allegro, ma non troppo (0:54)
20. Piano Sonata No. 30 in E Major, Op. 109 : IIIg. Variation VI: Tempo I del tema (4:00)
21. Piano Sonata No. 31 in A-Flat Major, Op. 110 : I. Moderato cantabile molto espressivo (7:26)
22. Piano Sonata No. 31 in A-Flat Major, Op. 110 : II. Allegro molto (2:29)
23. Piano Sonata No. 31 in A-Flat Major, Op. 110 : IIIa. Adagio ma non troppo (3:53)
24. Piano Sonata No. 31 in A-Flat Major, Op. 110 : IIIb. Fuga. Allegro ma non troppo (7:48)
25. Piano Sonata No. 32 in C Minor, Op. 111 : I. Maestoso – Allegro con brio ed appassionato (9:45)
26. Piano Sonata No. 32 in C Minor, Op. 111 : IIa. Arietta. Adagio molto semplice e cantabile (3:11)
27. Piano Sonata No. 32 in C Minor, Op. 111 : IIb. Variation I (2:15)
28. Piano Sonata No. 32 in C Minor, Op. 111 : IIc. Variation II (1:55)
29. Piano Sonata No. 32 in C Minor, Op. 111 : IId. Variation III (2:26)
30. Piano Sonata No. 32 in C Minor, Op. 111 : IIe. Variation IV (6:28)
31. Piano Sonata No. 32 in C Minor, Op. 111 : IIf. Variation V (4:29)

CD6
01. 33 Variations in C Major, Op. 120 on a Waltz by Diabelli : Tema. Vivace (Live at Pierre Boulez Saal, Berlin / 2020) (0:54)
02. 33 Variations in C Major, Op. 120 on a Waltz by Diabelli : Var. 1. Alla marcia maestoso (Live at Pierre Boulez Saal, Berlin / 2020) (1:42)
03. 33 Variations in C Major, Op. 120 on a Waltz by Diabelli : Var. 2. Poco allegro (Live at Pierre Boulez Saal, Berlin / 2020) (1:06)
04. 33 Variations in C Major, Op. 120 on a Waltz by Diabelli : Var. 3. L’istesso tempo (Live at Pierre Boulez Saal, Berlin / 2020) (1:36)
05. 33 Variations in C Major, Op. 120 on a Waltz by Diabelli : Var. 4. Un poco più vivace (Live at Pierre Boulez Saal, Berlin / 2020) (1:11)
06. 33 Variations in C Major, Op. 120 on a Waltz by Diabelli : Var. 5. Allegro vivace (Live at Pierre Boulez Saal, Berlin / 2020) (0:59)
07. 33 Variations in C Major, Op. 120 on a Waltz by Diabelli : Var. 6. Allegro ma non troppo e serioso (Live at Pierre Boulez Saal, Berlin / 2020) (2:00)
08. 33 Variations in C Major, Op. 120 on a Waltz by Diabelli : Var. 7. Un poco più allegro (Live at Pierre Boulez Saal, Berlin / 2020) (1:07)
09. 33 Variations in C Major, Op. 120 on a Waltz by Diabelli : Var. 8. Poco vivace (Live at Pierre Boulez Saal, Berlin / 2020) (1:32)
10. 33 Variations in C Major, Op. 120 on a Waltz by Diabelli : Var. 9. Allegro pesante e risoluto (Live at Pierre Boulez Saal, Berlin / 2020) (2:02)
11. 33 Variations in C Major, Op. 120 on a Waltz by Diabelli : Var. 10. Presto (Live at Pierre Boulez Saal, Berlin / 2020) (0:40)
12. 33 Variations in C Major, Op. 120 on a Waltz by Diabelli : Var. 11. Allegretto (Live at Pierre Boulez Saal, Berlin / 2020) (1:12)
13. 33 Variations in C Major, Op. 120 on a Waltz by Diabelli : Var. 12. Un poco più moto (Live at Pierre Boulez Saal, Berlin / 2020) (1:02)
14. 33 Variations in C Major, Op. 120 on a Waltz by Diabelli : Var. 13. Vivace (Live at Pierre Boulez Saal, Berlin / 2020) (1:03)
15. 33 Variations in C Major, Op. 120 on a Waltz by Diabelli : Var. 14. Grave e maestoso (Live at Pierre Boulez Saal, Berlin / 2020) (3:39)
16. 33 Variations in C Major, Op. 120 on a Waltz by Diabelli : Var. 15. Presto scherzando (Live at Pierre Boulez Saal, Berlin / 2020) (0:38)
17. 33 Variations in C Major, Op. 120 on a Waltz by Diabelli : Var. 16. Allegro (Live at Pierre Boulez Saal, Berlin / 2020) (1:08)
18. 33 Variations in C Major, Op. 120 on a Waltz by Diabelli : Var. 17. Allegro (Live at Pierre Boulez Saal, Berlin / 2020) (1:09)
19. 33 Variations in C Major, Op. 120 on a Waltz by Diabelli : Var. 18. Poco moderato (Live at Pierre Boulez Saal, Berlin / 2020) (1:53)
20. 33 Variations in C Major, Op. 120 on a Waltz by Diabelli : Var. 19. Presto (Live at Pierre Boulez Saal, Berlin / 2020) (0:59)
21. 33 Variations in C Major, Op. 120 on a Waltz by Diabelli : Var. 20. Andante (Live at Pierre Boulez Saal, Berlin / 2020) (2:49)
22. 33 Variations in C Major, Op. 120 on a Waltz by Diabelli : Var. 21. Allegro con brio – Meno allegro (Live at Pierre Boulez Saal, Berlin / 2020) (1:18)
23. 33 Variations in C Major, Op. 120 on a Waltz by Diabelli : Var. 22. Allegro molto, alla “Notte e giorno faticar” di Mozart (Live at Pierre Boulez Saal, Berlin / 2020) (0:49)
24. 33 Variations in C Major, Op. 120 on a Waltz by Diabelli : Var. 23. Allegro assai (Live at Pierre Boulez Saal, Berlin / 2020) (1:01)
25. 33 Variations in C Major, Op. 120 on a Waltz by Diabelli : Var. 24. Fughetta. Andante (Live at Pierre Boulez Saal, Berlin / 2020) (3:05)
26. 33 Variations in C Major, Op. 120 on a Waltz by Diabelli : Var. 25. Allegro (Live at Pierre Boulez Saal, Berlin / 2020) (0:57)
27. 33 Variations in C Major, Op. 120 on a Waltz by Diabelli : Var. 26. Piacevole (Live at Pierre Boulez Saal, Berlin / 2020) (1:28)
28. 33 Variations in C Major, Op. 120 on a Waltz by Diabelli : Var. 27. Vivace (Live at Pierre Boulez Saal, Berlin / 2020) (1:08)
29. 33 Variations in C Major, Op. 120 on a Waltz by Diabelli : Var. 28. Allegro (Live at Pierre Boulez Saal, Berlin / 2020) (1:07)
30. 33 Variations in C Major, Op. 120 on a Waltz by Diabelli : Var. 29. Adagio ma non troppo (Live at Pierre Boulez Saal, Berlin / 2020) (1:14)
31. 33 Variations in C Major, Op. 120 on a Waltz by Diabelli : Var. 30. Andante, sempre cantabile (Live at Pierre Boulez Saal, Berlin / 2020) (2:08)
32. 33 Variations in C Major, Op. 120 on a Waltz by Diabelli : Var. 31. Largo, molto espressivo (Live at Pierre Boulez Saal, Berlin / 2020) (5:48)
33. 33 Variations in C Major, Op. 120 on a Waltz by Diabelli : Var. 32. Fugue. Allegro (Live at Pierre Boulez Saal, Berlin / 2020) (3:31)
34. 33 Variations in C Major, Op. 120 on a Waltz by Diabelli : Var. 33. Tempo di Minuet moderato (Live at Pierre Boulez Saal, Berlin / 2020) (4:21)

Please note: CD6 are in 48 kHz/24bit format.

The legendary Daniel Barenboim, among his countless other accomplishments, is one of the world’s foremost Beethoven experts, having played or conducted just about every note the composer ever wrote. This project – recorded completely during this year’s lockdown – is set to become one of the classical recording events of the year!

“Barenboim’s Beethoven is uncompromising and filled with hidden depths, contrapuntally stirring, Few musicians have engaged with Beethoven’s music as intensively and over such a long period as the pianist and conductor Daniel Barenboim. For this recording, his fifth complete cycle of all thirty-two sonatas, Barenboim has reimmersed himself in the scores of these sonatas, while building on all of his past experiences. With his typical inquisitiveness and obstinacy he has – in his own words – tried to interpret everything “with virginal freshness and to start again from scratch”. Barenboim has always regarded Beethoven as one of the most important, if not the most important, of all the composers in his life. Barenboim’s continuous preoccupation with Beethoven is also reflected in his new recording of the composer’s last great work for the piano, the Diabelli Variations op. 120.

Daniel Barenboim, piano

لینک‌های دانلود فول آلبوم

در صورتی که برای ادامه دادن دانلود های نیمه تمام مشکل دارید، لینک جدید دانلود آن فایل را مجددا از سایت کپی کرده و در فیلد آدرس در IDM جایگزین نمایید.
قبل از دانلود حتما فیلتر شکن خود را غیر فعال کنید!!!
نظرات کاربران
ما منتظر نظرات شما هستیم
این بخش صرفا برای بیان نظر شما در مورد مطالب سایت می باشد.
از ایجاد هرگونه بحث های سیاسی و مذهبی بپرهیزید. از توهین به دیگر کاربران و تبلیغ وب سایت های دیگر خودداری کنید.
برای ارسال نظر، لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.

والا موزیک در شبکه های اجتماعی
@vmusicir@v_music
پربازدیدترین