دیسکوگرافی والا موزیک
 مجموعه BACH 333 نسخه جدید آثار کامل باخ
مجموعه موسیقی کلاسیک BTHVN 2020 – نسخه جدیدی از کامل ترین آثار لودویگ فان بتهوون
 مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials
 پانصد آلبوم برتر تمام دوران از نگاه مجله رولینگ استون
Cristiano Porqueddu – Gilardino Complete Music for Solo Guitar 1965 – 2013 (2015)
مختص کاربر آزاد 1398/10/19

 Artist: Cristiano Porqueddu
Title: Gilardino: Complete Music for Solo Guitar 1965 - 2013
Year Of Release: 2015
Label: Brilliant Classics
Genre: Classical Guitar
Quality: flac lossless
Total Time: 12:09:44

Tracklist
---------
01. Canzone notturna
02. Estrellas para estarellas: I. Andromeda
03. Estrellas para estarellas: II. Antares
04. Estrellas para estarellas: III. Sirio
05. Estrellas para estarellas: IV. La Croce del Sud
06. Estrellas para estarellas: V. Leonidi
07. Abreuana
08. Araucaria
09. Luceat
10. Trepidazioni per Thebit: I. Quieto
11. Trepidazioni per Thebit: II. Violento
12. Trepidazioni per Thebit: III. Pensoso. Lentamente
13. Trepidazioni per Thebit: IV. Sereno. Andante
14. Trepidazioni per Thebit: V. Capriccioso. Poco moto
15. Ocram-Fantasia
16. Tenebrae factae sunt: I. Canto
17. Tenebrae factae sunt: II. Gagliarda
18. Tenebrae factae sunt: III. Habanera
19. Tenebrae factae sunt: IV. Toccata
20. Tenebrae factae sunt: V. Postludio
21. Studi di virtuosità e di trascendenza: I. Capriccio sopra la lontananza
22. Studi di virtuosità e di trascendenza: II. La luna y la muerte
23. Studi di virtuosità e di trascendenza: III. Già la pioggia è con noi
24. Studi di virtuosità e di trascendenza: IV. Elegia di marzo
25. Studi di virtuosità e di trascendenza: V. Omaggio a Béla Bartók
26. Studi di virtuosità e di trascendenza: VI. Soledad
27. Studi di virtuosità e di trascendenza: VII. Alborada
28. Studi Di Virtuosità E Di Trascendenza: VIII. Omaggio A Alban Berg
29. Studi di virtuosità e di trascendenza: IX. Fantasia
30. Studi di virtuosità e di trascendenza: X. Ophélie
31. Studi di virtuosità e di trascendenza: XI. Omaggio a Heitor Villa-Lobos
32. Studi di virtuosità e di trascendenza: XII. Omaggio a Sergej Prokofiev
33. Studi Di Virtuosità E Di Trascendenza: XIII. Canción Triste
34. Studi di virtuosità e di trascendenza: XIV. Mediterranea
35. Studi di virtuosità e di trascendenza: XV. Canto di primavera
36. Studi di virtuosità e di trascendenza: XVI. Sacrificio
37. Studi Di Virtuosità E Di Trascendenza: XVII. Alleluia
38. Studi Di Virtuosità E Di Trascendenza: XVIII. El Rosario
39. Studi di virtuosità e di trascendenza: XIX. Jondo
40. Studi di virtuosità e di trascendenza: XX. Berceuse
41. Studi di virtuosità e di trascendenza: XXI. Leyenda
42. Studi Di Virtuosità E Di Trascendenza: Xxii. Omaggio A Alexandr Skrijabin
43. Studi Di Virtuosità E Di Trascendenza: Xxiii. Noche Oscura
44. Le tombeau de Maurice Ravel: I. Prelude
45. Le tombeau de Maurice Ravel: II. Forlane
46. Le tombeau de Maurice Ravel: III. Chanson
47. Le tombeau de Maurice Ravel: IV. Toccata
48. Studi di virtuosità e di trascendenza: XXV. Ricercare
49. Studi Di Virtuosità E Di Trascendenza: Xxvi. Trenodia
50. Studi Di Virtuosità E Di Trascendenza: Xxvii. Elogio Di Un Albatro
51. Studi Di Virtuosità E Di Trascendenza: Xxviii. Maschere
52. Studi Di Virtuosità E Di Trascendenza: Xxix. Passacaglia
53. Studi di virtuosità e di trascendenza: XXX. Variations nobles et sentimentales
54. Studi Di Virtuosità E Di Trascendenza: Xxxi. Tema Con Variazioni
55. Studi Di Virtuosità E Di Trascendenza: Xxxii. Embarquement Pour Cythère
56. Studi Di Virtuosità E Di Trascendenza: Xxxiii. Canción Del Olvido
57. Studi Di Virtuosità E Di Trascendenza: Xxxiv. Saudade
58. Studi Di Virtuosità E Di Trascendenza: Xxxv. Omaggio A Manuel Ponce
59. Studi Di Virtuosità E Di Trascendenza: Xxxvi. Italiana
60. Sonata No. 1, Omaggio ad Antonio Fontanesi: I. Allegro marziale
61. Sonata No. 1, Omaggio ad Antonio Fontanesi: II. Andante
62. Sonata No. 1, Omaggio ad Antonio Fontanesi: III. Andantino quasi allegretto
63. Sonata No. 1, Omaggio ad Antonio Fontanesi: IV. Moderato assai ritmico
64. Sonata No. 2 "Hivern Florit", Omaggio a Ramòn Nadal: I. Allegretto semplice
65. Sonata No. 2 "Hivern Florit", Omaggio a Ramòn Nadal: II. Andante molto tranquillo quasi adagio
66. Sonata No. 2 "Hivern Florit", Omaggio a Ramòn Nadal: III. Allegro vivo e brillante
67. Studi Di Virtuosità E Di Trascendenza: Xxxvii. La Fleur Sur L'Eau
68. Studi Di Virtuosità E Di Trascendenza: Xxxviii. Meridiana
69. Studi Di Virtuosità E Di Trascendenza: Xxxix. Niebla
70. Studi di virtuosità e di trascendenza: XL. Sabià
71. Studi di virtuosità e di trascendenza: XLI. Trajes de luces
72. Studi Di Virtuosità E Di Trascendenza: Xlii. Paesaggio Lombardo
73. Studi Di Virtuosità E Di Trascendenza: Xliii. Regenstimmung
74. Studi Di Virtuosità E Di Trascendenza: Xliv. Les Jardins Mystérieux
75. Studi di virtuosità e di trascendenza: XLV. Les jardins enchantés
76. Studi Di Virtuosità E Di Trascendenza: Xlvi. Les Jardins Féeriques
77. Studi Di Virtuosità E Di Trascendenza: Xlvii. Le Rose Sulla Neve
78. Studi Di Virtuosità E Di Trascendenza: Xlviii. Mattino Di Sole
79. Studi Di Virtuosità E Di Trascendenza: Xlix. Paesaggio Ligure
80. Studi di virtuosità e di trascendenza: L. Vele
81. Studi di virtuosità e di trascendenza: LI. Le case sull'acqua
82. Studi di virtuosità e di trascendenza: LII. Chanson rêvée pour le roi des fleurs
83. Studi Di Virtuosità E Di Trascendenza: Liii. Les Arbres Rouges
84. Studi di virtuosità e di trascendenza: LIV. Plany
85. Studi di virtuosità e di trascendenza: LV. Paesaggio lucano
86. Studi di virtuosità e di trascendenza: LVI. Sera d'autunno
87. Studi Di Virtuosità E Di Trascendenza: Lvii. Sole Di Novembre
88. Studi Di Virtuosità E Di Trascendenza: Lviii. Lied
89. Studi di virtuosità e di trascendenza: LIV. Grigio Lombardo
90. Studi di virtuosità e di trascendenza: LX. Aubade
91. Variazioni sulla follia: I. Lento e pensoso
92. Variazioni sulla follia: II. Risoluto, ma non troppo mosso
93. Variazioni sulla follia: III. Andantino scorrevole e sommesso
94. Variazioni sulla follia: IV. Allegro non troppo, ma assai energico
95. Variazioni sulla follia: V. Andantino appena mosso
96. Variazioni sulla follia: VI. Allegretto
97. Variazioni sulla follia: VII. Andante piuttosto lento
98. Variazioni Sulla Follia: VIII. Agitato
99. Variazioni sulla follia: IX. Non troppo lento, con forte scansione
100. Variazioni sulla follia: X. Rapido e lieve
101. Variazioni sulla follia: XI. Mosso, legato
102. Variazioni sulla follia: XII. Liberamente, come preludiando
103. Musica per l'angelo della melancholia: I. Andante quasi adagio, liberamente
104. Musica per l'angelo della melancholia: II. Andantino capriccioso
105. Musica per l'angelo della melancholia: III. Non troppo allegro, ma assai scandito
106. Musica per l'angelo della melancholia: IV. Andante molto tranquillo, come una reverie
107. Musica per l'angelo della melancholia: V. Allegro con fuoco
108. Variazioni sulla fortuna: I. Lento e libero, assai espressivo
109. Variazioni sulla fortuna: II. Allegro strepitoso
110. Variazioni sulla fortuna: III. Adagio
111. Variazioni sulla fortuna: IV. Allegro moderato
112. Variazioni sulla fortuna: V. Agitato
113. Variazioni sulla fortuna: VI. Glaciale
114. Variazioni sulla fortuna: VII. Presto
115. Winterzeit
116. Colloquio con Andrés Segovia
117. Sonatine des fleurs et des oiseaux: I. Allegretto spigliato
118. Sonatine des fleurs et des oiseaux: II. Air
119. Sonatine des fleurs et des oiseaux: III. Rondeau capricieux
120. Tríptico de las visions: I. Lejano y legendario
121. Tríptico de las visions: II. Místico y profundo
122. Tríptico de las visions: III. Tibio y luminoso
123. Catskill Pond, Sonatina: I. Trees
124. Catskill Pond, Sonatina: II. Heavens
125. Catskill Pond, Sonatina: III-Waters
126. La casa del faro, Sonatina: I. Andantino semplice
127. La casa del faro, Sonatina: II. Barcarola
128. La casa del faro, Sonatina: III. Andantino scherzoso
129. Sonata mediterranea: I. Cipressi
130. Sonata mediterranea: II. Ninna Nanna
131. Sonata mediterranea: III. Pini sul mare
132. Sonata del Guadalquivir: I. Memorias
133. Sonata del Guadalquivir: II. Leyendas
134. Sonata del Guadalquivir: III. Lejanías
135. Annunciazione
136. Ikonostas (Homage to Pavel Florenskij)
137. Memory of Antinous (Homage to Marguerite Yourcenar)
138. A Quiet Song (To the memory of John W. Duarte)
139. Cantico di Gubbio, Sonatina: I. Andantino un poco mosso, semplice
140. Cantico di Gubbio, Sonatina: II. Aria
141. Cantico di Gubbio, Sonatina: III. Apoteosi
142. Sonata di lagonegro: I. Delle Campane
143. Sonata di lagonegro: II. Lauda in Santa Maria degli Angeli
144. Sonata di lagonegro: III. Levantina
145. 20 studi facili: I. Stendardo
146. 20 studi facili: II. Nuvole
147. 20 studi facili: III. Sera
148. 20 studi facili: IV. Gloria
149. 20 studi facili: V. Scolastica
150. 20 studi facili: Vi. Notte
151. 20 studi facili: VII. Saturno
152. 20 Studi Facili: VIII. Papillon
153. 20 studi facili: IX. Fontanella
154. 20 studi facili: X. Domande
155. 20 studi facili: XI. Unrhue
156. 20 studi facili: XII. Tropicale
157. 20 Studi Facili: XIII. Tombeau
158. 20 studi facili: XIV. Burlesca
159. 20 studi facili: XV. Pastorale
160. 20 studi facili: XVI. Escheriana
161. 20 Studi Facili: XVII. Tzigane
162. 20 Studi Facili: XVIII. Zivago
163. 20 studi facili: XIX. Ghirlanda
164. 20 studi facili: XX. Ventanas
165. Sette preludi: I. Aquiloni
166. Sette preludi: II. Paysage de chassy
167. Sette preludi: III. Risveglio
168. Sette preludi: IV. Asturiana
169. Sette preludi: V. Paganini
170. Sette preludi: VI. Matin d'un jour de fête
171. Sette preludi: VII. Rio de Janeiro
172. Mozartiana No. 1: Tema. Andantino semplice
173. Mozartiana No. 1: Variazione I. Burlesco
174. Mozartiana No. 1: Variazione II. Agile
175. Mozartiana No. 1: Variazione III. Grazioso
176. Mozartiana No. 1: Variazione IV. Dolce e cullante
177. Mozartiana No. 1: Variazione V. Come un mormorio
178. Mozartiana No. 1: Variazione VI. Risoluto
179. Mozartiana No. 1: Variazione VII. Agitato
180. Mozartiana No. 1: Variazione VIII. Rêverie
181. Mozartiana No. 1: Variazione IX. Allegro vorticoso
182. Mozartiana No. 2: Variazione I. Lento
183. Mozartiana No. 2: Variazione II. Andante capriccioso
184. Mozartiana No. 2: Variazione III. Allegro chiassoso
185. Mozartiana No. 2: Variazione IV. Ninna nanna
186. Mozartiana No. 2: Variazione V. Mosso, festoso
187. Mozartiana No. 2: Variazione VI. Presto
188. Due ritratti italiani: I. Ragazzo con la freccia
189. Due ritratti italiani: II. Cavaliere di Malta


Angelo Gilardino is one of the most important guitar composers of the last half century. His unique style is a blend of the old and new, folk art and contemporary music, from Mozart to Messiaen. All his works are illuminated by a warm and mediterranean glow, a feeling of humanity and love for life.

This release contains all the works he wrote for guitar solo and for guitar and orchestra, including his famous 60 Trancendental Studies. The set includes many world premieres.

No better advocate and interpreter could be wished for than guitarist Cristiano Porqueddu, a lifelong pupil and friend of the composer, sharing the same musical passions.

لینک‌های دانلود فول آلبوم

در صورتی که برای ادامه دادن دانلود های نیمه تمام مشکل دارید، لینک جدید دانلود آن فایل را مجددا از سایت کپی کرده و در فیلد آدرس در IDM جایگزین نمایید.
قبل از دانلود حتما فیلتر شکن خود را غیر فعال کنید!!!
نظرات کاربران
ما منتظر نظرات شما هستیم
این بخش صرفا برای بیان نظر شما در مورد مطالب سایت می باشد.
از ایجاد هرگونه بحث های سیاسی و مذهبی بپرهیزید. از توهین به دیگر کاربران و تبلیغ وب سایت های دیگر خودداری کنید.
برای ارسال نظر، لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.

والا موزیک در شبکه های اجتماعی
@vmusicir@v_music