دیسکوگرافی والا موزیک
 مجموعه BACH 333 نسخه جدید آثار کامل باخ
مجموعه موسیقی کلاسیک BTHVN 2020 – نسخه جدیدی از کامل ترین آثار لودویگ فان بتهوون
 مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials
 پانصد آلبوم برتر تمام دوران از نگاه مجله رولینگ استون
گلچین موسیقی گیتار کلاسیک از لیبل بریلینت کلاسیک
مختص کاربر ویژه 1399/02/28

Anthology of Classical Guitar Music, Vol. 1-5 (2017)

دانلود گلچین موسیقی گیتار کلاسیک از لیبل بریلینت کلاسیک

Artist: Various Artists
Title: Anthology of Classical Guitar Music, Vol. 1-5
Year Of Release: Brilliant Classics
Label: 2017
Genre: Classical
Quality: flac lossless
Total Time: 41:17:59
WebSite: Album Preview

Tracklist

Anthology of Classical Guitar Music, Vol. 1 [07:55:45]

01. Suite in F-Sharp Major: I. Prelude – Krishnasol Jiménez
02. Suite in F-Sharp Major: II. Allemande – Krishnasol Jiménez
03. Suite in F-Sharp Major: III. Courante – Krishnasol Jiménez
04. Suite in F-Sharp Major: IV. Sarabande – Krishnasol Jiménez
05. Suite in F-Sharp Major: V. Gigue – Krishnasol Jiménez
06. Suite in F-Sharp Major: VI. Bourrée – Krishnasol Jiménez
07. Suite in F-Sharp Major: VII. Chacone – Krishnasol Jiménez
08. Suite In F-Sharp Major: VIII. Gavotte – Krishnasol Jiménez
09. Suite in F-Sharp Major: IX. Sarabande – Krishnasol Jiménez
10. Suite in F-Sharp Major: X. Menuet – Krishnasol Jiménez
11. Suite in B Minor: I. Prelude – Krishnasol Jiménez
12. Suite in B Minor: II. Allemande – Krishnasol Jiménez
13. Suite in B Minor: III. Courante – Krishnasol Jiménez
14. Suite in B Minor: IV. Sarabande – Krishnasol Jiménez
15. Suite in B Minor: V. Gigue – Krishnasol Jiménez
16. Suite in B Minor: VI. Passacaille – Krishnasol Jiménez
17. Suite in G Major: I. Prelude – Krishnasol Jiménez
18. Suite in G Major: II. Allemande – Krishnasol Jiménez
19. Suite in G Major: III. Courante – Krishnasol Jiménez
20. Suite in G Major: IV. Sarabande – Krishnasol Jiménez
21. Suite in G Major: V. Gigue – Krishnasol Jiménez
22. Suite in D Minor: I. Prelude – Krishnasol Jiménez
23. Suite in D Minor: II. Allemande – Krishnasol Jiménez
24. Suite in D Minor: III. Courante – Krishnasol Jiménez
25. Suite in D Minor: IV. Sarabande – Krishnasol Jiménez
26. Suite in D Minor: V. Gigue – Krishnasol Jiménez
27. Suite in D Minor: VI. Gavotte – Krishnasol Jiménez
28. Suite in D Minor: VII. Bourrée – Krishnasol Jiménez
29. Suite In D Minor: VIII. Menuet – Krishnasol Jiménez
30. Suite in D Minor: IX. Passacaille – Krishnasol Jiménez
31. Suite in D Minor: X. Menuet – Krishnasol Jiménez
32. Suite in E Minor, BWV 996: I. Preludio. Passaggio-Presto – Luigi Attademo
33. Suite in E Minor, BWV 996: II. Allemande – Luigi Attademo
34. Suite in E Minor, BWV 996: III. Courante – Luigi Attademo
35. Suite in E Minor, BWV 996: IV. Sarabande – Luigi Attademo
36. Suite in E Minor, BWV 996: V. Bourée – Luigi Attademo
37. Suite in E Minor, BWV 996: VI. Giga – Luigi Attademo
38. Suite in E Major, BWV 1006: I. Präludium – Luigi Attademo
39. Suite in E Major, BWV 1006: II. Loure – Luigi Attademo
40. Suite in E Major, BWV 1006: III. Gavotte en rondeaux – Luigi Attademo
41. Suite in E Major, BWV 1006: IV. Menuett I – Luigi Attademo
42. Suite in E Major, BWV 1006: V. Menuett II – Luigi Attademo
43. Suite in E Major, BWV 1006: VI. Bourée – Luigi Attademo
44. Suite in E Major, BWV 1006: VII. Gigue – Luigi Attademo
45. Partita in D Minor, BWV 1004: I. Allemanda – Luigi Attademo
46. Partita in D Minor, BWV 1004: II. Corrente – Luigi Attademo
47. Partita in D Minor, BWV 1004: III. Sarabanda – Luigi Attademo
48. Partita in D Minor, BWV 1004: IV. Giga – Luigi Attademo
49. Partita in D Minor, BWV 1004: V. Ciaccona – Luigi Attademo
50. Sonata, Kk. 377: Allegrissimo – Luigi Attademo
51. Sonata, Kk. 208: Adagio e cantabile – Luigi Attademo
52. Sonata, Kk. 209: Allegro – Luigi Attademo
53. Sonata, Kk. 32: Aria – Luigi Attademo
54. Sonata, Kk. 77: Moderato e cantabile – Luigi Attademo
55. Minuet – Luigi Attademo
56. Sonata, Kk. 34: Larghetto – Luigi Attademo
57. Sonata, Kk. 291: Andante – Luigi Attademo
58. Sonata, Kk. 292: Allegro – Luigi Attademo
59. Sonata, Kk. 87 – Luigi Attademo
60. Sonata, Kk. 481: Andante e cantabile – Luigi Attademo
61. Sonata, Kk. 476: Allegro – Luigi Attademo
62. Sonata Kk. 213: Andante – Luigi Attademo
63. Sonata C. 2: Andantino – Claudio Giuliani
64. Sonata C. 3: Minuè – Claudio Giuliani
65. Sonata C. 4: Allegretto – Claudio Giuliani
66. Sonata C. 5: Allegretto – Claudio Giuliani
67. Sonata C. 9 – Claudio Giuliani
68. Sonata C. 14 – Claudio Giuliani
69. Sonata C. 15 – Claudio Giuliani
70. Sonata C. 16: Andante – Claudio Giuliani
71. Sonata C. 17: Andante – Claudio Giuliani
72. Sonata C. 18: Allegro – Claudio Giuliani
73. Sonata C. 19 – Claudio Giuliani
74. Sonata C. 20: Andante – Claudio Giuliani
75. Sonata C. 21: Allegro – Claudio Giuliani
76. Sonata C. 22: Andante – Claudio Giuliani
77. Sonata C. 23 – Claudio Giuliani
78. Sonata C. 24 – Claudio Giuliani
79. Sonata C. 25: Andante – Claudio Giuliani
80. Sonata C. 33: Andantino – Claudio Giuliani
81. Sonata C. 34: Allegro – Claudio Giuliani
82. Sonata C. 35: Allegro – Claudio Giuliani
83. Sonata C. 36: Allegro – Claudio Giuliani
84. Sonata C. 37: Andantino – Claudio Giuliani
85. Sonata C. 47: Allegro – Claudio Giuliani
86. Sonata C. 49: Larghetto – Claudio Giuliani
87. Sonata C. 50: Allegro – Claudio Giuliani
88. Sonata C. 53: Allegro – Claudio Giuliani
89. Sonata C. 55: Largo – Claudio Giuliani
90. Sonata C. 56: Allegro – Claudio Giuliani
91. Sonata C. 58: Andantino grazioso – Claudio Giuliani
92. Sonata C. 61: Largo – Claudio Giuliani
93. Duetto concertante, Op. 23: I. Allegro maestoso – Sara Ligas & Omar Fassa
94. Duetto concertante, Op. 23: II. Moderato – Sara Ligas & Omar Fassa
95. Duetto concertante, Op. 23: III. Allegro scherzoso – Sara Ligas & Omar Fassa
96. Cavatina d’Ernani: I. Andante – Sara Ligas & Omar Fassa
97. Cavatina d’Ernani: II. Allegro – Sara Ligas & Omar Fassa
98. Gran Duetto, Op. 87: I. Maestoso – Sara Ligas & Omar Fassa
99. Gran Duetto, Op. 87: II. Largo cantabile – Sara Ligas & Omar Fassa
100. Gran Duetto, Op. 87: III. Recitativo – Sara Ligas & Omar Fassa
101. Gran Duetto, Op. 87: IV. Polacca – Sara Ligas & Omar Fassa
102. Cavatina D’Elvira: I. Andante – Sara Ligas & Omar Fassa
103. Cavatina D’Elvira: II. Allegretto – Sara Ligas & Omar Fassa
104. Cavatina D’Elvira: III. Allegro con brio – Sara Ligas & Omar Fassa
105. Solo No. 1, Op. 76: Andante sostenuto-Allegretto – Nicola Jappelli
106. Trois menuets et trois valses, Op. 84: I. Largo-Valse & trio – Nicola Jappelli
107. Trois menuets et trois valses, Op. 84: II. Largo-Valse & trio – Nicola Jappelli
108. Trois menuets et trois valses, Op. 84: III. Largo-Valse & trio – Nicola Jappelli
109. Grand et seul recueil, Op. 114: Morceau in G Minor – Nicola Jappelli
110. Grand et seul recueil, Op. 114: Morceau in E Minor – Nicola Jappelli
111. Les folies d’Espagne, Op. 75 – Nicola Jappelli
112. Petits solos brillants et non difficiles, Op. 262: II. Andante sostenuto-Allegretto – Nicola Jappelli
113. Petits solos brillants et non difficiles, Op. 262: III. Adagio-Allegretto – Nicola Jappelli
114. Les sons harmoniques, Op. 111 – Nicola Jappelli
115. Trois divertissements in E Major, Op. 223: I. Larghetto-Allegretto grazioso – Nicola Jappelli
116. Trois divertissements in E Major, Op. 223: II. Valse – Nicola Jappelli
117. Trois divertissements in E Major, Op. 223: III. Rondeau pastoral – Nicola Jappelli
118. Étude No. 8 in C Major, Op. 6 – Cristiano Porqueddu
119. Étude No. 13 in C Major, Op. 35 – Cristiano Porqueddu
120. Étude No. 2 in A Major, Op. 6 – Cristiano Porqueddu
121. Étude No. 1 in D Major, Op. 6 – Cristiano Porqueddu
122. Étude No. 22 in E Minor, Op. 35 – Cristiano Porqueddu
123. Étude No. 17 in D Major, Op. 35 – Cristiano Porqueddu
124. Étude No. 21 in F Major, Op. 31 – Cristiano Porqueddu
125. Étude No. 16 in D Minor, Op. 31 – Cristiano Porqueddu
126. Étude No. 20 in A Minor, Op. 31 – Cristiano Porqueddu
127. Étude No. 19 in A Major, Op. 31 – Cristiano Porqueddu
128. Étude No. 3 in E Major, Op. 6 – Cristiano Porqueddu
129. Étude No. 6 in A Major, Op. 6 – Cristiano Porqueddu
130. Étude No. 9 in D Minor, Op. 6 – Cristiano Porqueddu
131. Étude No. 12 in A Major, Op. 6 – Cristiano Porqueddu
132. Étude No. 16 in D Minor, Op. 35 – Cristiano Porqueddu
133. Étude No. 3 in A Major, Op. 29 – Cristiano Porqueddu
134. Étude No. 11 in E Major, Op. 6 – Cristiano Porqueddu
135. Étude No .22 in E-Flat Major, Op. 29 – Cristiano Porqueddu
136. Étude No. 13 in B Major, Op. 29 – Cristiano Porqueddu
137. Étude No. 17 in C Major, Op. 29 – Cristiano Porqueddu
138. Barden-Klänge, Vol. 1: I. An Malvina – Graziano Salvoni
139. Barden-Klänge, Vol. 1: II. Romanze – Graziano Salvoni
140. Barden-Klänge, Vol. 2: I. Abendlied – Graziano Salvoni
141. Barden-Klänge, Vol. 2: II. Unruhe – Graziano Salvoni
142. Barden-Klänge, Vol. 2: III. Elfenreigen – Graziano Salvoni
143. Barden-Klänge, Vol. 3: I. An die Entfernte – Graziano Salvoni
144. Barden-Klänge, Vol. 3: II. Etüde – Graziano Salvoni
145. Barden-Klänge, Vol. 3: III. Capriccio – Graziano Salvoni
146. Barden-Klänge, Vol. 4: I. Gondoliera – Graziano Salvoni
147. Barden-Klänge, Vol. 4: II. Liebeslied – Graziano Salvoni
148. Barden-Klänge, Vol. 5: I. Fingals-Höhle – Graziano Salvoni
149. Barden-Klänge, Vol. 5: II. Gebeth – Graziano Salvoni
150. Barden-Klänge, Vol. 6: I. Tarantelle – Graziano Salvoni

Anthology of Classical Guitar Music, Vol. 2 [08:36:42]

01. Variations in G Major on Paisiello’s “Nel cor più non mi sento”, Op. 8 – Izhar Elias, Alon Sariel & Michael Tsalka
02. Grande Sonata in C Major, Op. 37a: I. Allegro con spirit – Izhar Elias, Alon Sariel & Michael Tsalka
03. Grande Sonata in C Major, Op. 37a: II. Andante moderato siziliano – Izhar Elias, Alon Sariel & Michael Tsalka
04. Grande Sonata in C Major, Op. 37a: III. Rondo. Allegretto più tosto allegro – Izhar Elias, Alon Sariel & Michael Tsalka
05. Grand Quintet, Op. 65: I. Introduction, Theme & Variations on Paisiello’s “Nel cor più non mi sento” – Izhar Elias, Alon Sariel & Michael Tsalka
06. Grand Quintet, Op. 65: II. Polonaise allegro in A Major – Izhar Elias, Alon Sariel & Michael Tsalka
07. Andante and Variations in D Major, WoO 44b – Izhar Elias, Alon Sariel & Michael Tsalka
08. Sonatina in C Minor, WoO 43a – Izhar Elias, Alon Sariel & Michael Tsalka
09. Sonatina in C Major, WoO 44a – Izhar Elias, Alon Sariel & Michael Tsalka
10. Six Variations in G Major on Paisiello’s “Nel cor più non mi sento”, WoO 70 – Izhar Elias, Alon Sariel & Michael Tsalka
11. Potpourri in G Minor, Op. 53 – Izhar Elias, Alon Sariel & Michael Tsalka
12. Six Variations in G Major on Paisiello’s “Nel cor più non mi sento”, Op. 42 – Izhar Elias, Alon Sariel & Michael Tsalka
13. Sonata No. 1 in C Major: I. Allegro – Claudio Giuliani
14. Sonata No. 1 in C Major: II. Andante cantabile – Claudio Giuliani
15. Sonata No. 1 in C Major: III. Menuetto. Allegro – Claudio Giuliani
16. Sonata No. 1 in C Major: IV. Rondo. Allegretto – Claudio Giuliani
17. Sonata No. 2 in A Major: I. Allegro risoluto – Claudio Giuliani
18. Sonata No. 2 in A Major: II. Adagio – Claudio Giuliani
19. Sonata No. 2 in A Major: III. Menuetto. Allegro – Claudio Giuliani
20. Sonata No. 2 in A Major: IV. Rondo. Allegretto – Claudio Giuliani
21. Sonata No. 3 in F Major: I. Allegro moderato – Claudio Giuliani
22. Sonata No. 3 in F Major: II. Andante sostenuto – Claudio Giuliani
23. Sonata No. 3 in F Major: III. Finale. Adagio-Presto – Claudio Giuliani
24. Feuille d’album ad libitum – Alberto Mesirca
25. Rêverie-Nocturne, Op. 19: Larghetto-più mosso – Alberto Mesirca
26. Fête villageoise-Rondo caprice, Op. 20: Allegretto giusto – Alberto Mesirca
27. Air varié, Op. 21: Introduction (Larghetto)-Tema [Andante]-Var.1-Var.2-Var.3-Var.4 [Risoluto] – Alberto Mesirca
28. Air varié, Op. 22: Introduction (Andante)-Tema [Andante]-Var.1-Var.2-Var.3 [Leggiero]-Var.4 [Larghetto]-Var.5 [Brillante] – Alberto Mesirca
29. Introduction et caprice, Op. 23: Adagio-Allegretto scherzando – Alberto Mesirca
30. Ghiribizzi, MS 43: Ghiribizzo 1. Allegretto – Luigi Attademo
31. Ghiribizzi, MS 43: Ghiribizzo 2. Andantino – Luigi Attademo
32. Ghiribizzi, MS 43: Ghiribizzo 3. Valtz – Luigi Attademo
33. Ghiribizzi, MS 43: Ghiribizzo 4. Allegretto – Luigi Attademo
34. Ghiribizzi, MS 43: Ghiribizzo 5. Moderato – Luigi Attademo
35. Ghiribizzi, MS 43: Ghiribizzo 6. Andantino – Luigi Attademo
36. Ghiribizzi, MS 43: Ghiribizzo 7. Valtz – Luigi Attademo
37. Ghiribizzi, MS 43: Ghiribizzo 8. Andante – Luigi Attademo
38. Ghiribizzi, MS 43: Ghiribizzo 9. Andantino – Luigi Attademo
39. Ghiribizzi, MS 43: Ghiribizzo 10 – Luigi Attademo
40. Ghiribizzi, MS 43: Ghiribizzo 11. Allegretto – Luigi Attademo
41. Ghiribizzi, MS 43: Ghiribizzo 12. Andante – Luigi Attademo
42. Ghiribizzi, MS 43: Ghiribizzo 13. Allegro – Luigi Attademo
43. Ghiribizzi, MS 43: Ghiribizzo 14. Allegro assai – Luigi Attademo
44. Ghiribizzi, MS 43: Ghiribizzo 15. Allegro – Luigi Attademo
45. Ghiribizzi, MS 43: Ghiribizzo 16. “In cor più non mi sento” – Luigi Attademo
46. Ghiribizzi, MS 43: Ghiribizzo 17. “Le streghe” – Luigi Attademo
47. Ghiribizzi, MS 43: Ghiribizzo 18. Andantino – Luigi Attademo
48. Ghiribizzi, MS 43: Ghiribizzo 19. Corrente – Luigi Attademo
49. Ghiribizzi, MS 43: Ghiribizzo 20. “Là ci darem la mano” – Luigi Attademo
50. Ghiribizzi, MS 43: Ghiribizzo 21. Allegretto – Luigi Attademo
51. Ghiribizzi, MS 43: Ghiribizzo 22: Larghetto – Luigi Attademo
52. Ghiribizzi, MS 43: Ghiribizzo 23 – Luigi Attademo
53. Ghiribizzi, MS 43: Ghiribizzo 24. Andante – Luigi Attademo
54. Ghiribizzi, MS 43: Ghiribizzo 25. Andante – Luigi Attademo
55. Ghiribizzi, MS 43: Ghiribizzo 26. Arietta – Luigi Attademo
56. Ghiribizzi, MS 43: Ghiribizzo 27. Andantino – Luigi Attademo
57. Ghiribizzi, MS 43: Ghiribizzo 28. Valtz – Luigi Attademo
58. Ghiribizzi, MS 43: Ghiribizzo 29. Marcia – Luigi Attademo
59. Ghiribizzi, MS 43: Ghiribizzo 30. Allegretto – Luigi Attademo
60. Ghiribizzi, MS 43: Ghiribizzo 31. Minuetto – Luigi Attademo
61. Ghiribizzi, MS 43: Ghiribizzo 32. Allegretto – Luigi Attademo
62. Ghiribizzi, MS 43: Ghiribizzo 33. Allegretto – Luigi Attademo
63. Ghiribizzi, MS 43: Ghiribizzo 34. Valtz – Luigi Attademo
64. Ghiribizzi, MS 43: Ghiribizzo 35. Valtz – Luigi Attademo
65. Ghiribizzi, MS 43: Ghiribizzo 36 – Luigi Attademo
66. Ghiribizzi, MS 43: Ghiribizzo 37. Adagetto con espressione – Luigi Attademo
67. Ghiribizzi, MS 43: Ghiribizzo 38. Vivace – Luigi Attademo
68. Ghiribizzi, MS 43: Ghiribizzo 39. Allegretto – Luigi Attademo
69. Ghiribizzi, MS 43: Ghiribizzo 40. Andante – Luigi Attademo
70. Ghiribizzi, MS 43: Ghiribizzo 41. Allegro – Luigi Attademo
71. Ghiribizzi, MS 43: Ghiribizzo 42 – Luigi Attademo
72. Ghiribizzi, MS 43: Ghiribizzo 43 – Luigi Attademo
73. Grande Sonata MS 3: I. Allegro risoluto – Luigi Attademo
74. Grande Sonata MS 3: II. Romance: più tosto largo-Amorosamente – Luigi Attademo
75. Grande Sonata MS 3: III. Andantino variato – Luigi Attademo
76. Fantasy on Two Themes from Bellini’s Norma, Op. 16 – Roch Modrzejewski
77. Introduction and Variations on a Theme by Bellini (Il pirata) – Roch Modrzejewski
78. Elvira’s Cavatina from Verdi’s Ernani – Roch Modrzejewski
79. Variations on “Deh! calma o ciel” from Rossini’s Otello, Op. 101 – Roch Modrzejewski
80. Variations and Polonaise on a Duet from Bellini’s I Capuleti e i Montecchi, Op. 30 – Roch Modrzejewski
81. Marino Faliero from Opern-Revue No. 11, Op. 8 after Donizetti – Roch Modrzejewski
82. Variations on an Air from Bellini’s I Capuleti e i Montecchi – Roch Modrzejewski
83. Sinfonia nell’opera la gazza ladra del M° Rossini: I. Allegro maestoso – Claudio Maccari & Paolo Pugliese
84. Sinfonia nell’opera la gazza ladra del M° Rossini: II. Allegro – Claudio Maccari & Paolo Pugliese
85. Sinfonia nell’opera l’assedio di Corinto del M° Rossini: I. Allegro vivace – Claudio Maccari & Paolo Pugliese
86. Sinfonia nell’opera l’assedio di Corinto del M° Rossini: II. Marcia lugubre dei Greci – Claudio Maccari & Paolo Pugliese
87. Sinfonia nell’opera l’assedio di Corinto del M° Rossini: III. Allegro assai – Claudio Maccari & Paolo Pugliese
88. Sinfonia nell’opera Elisabetta, regina d’Inghilterra del M° Rossini: I. Andante maestoso – Claudio Maccari & Paolo Pugliese
89. Sinfonia nell’opera Elisabetta, regina d’Inghilterra del M° Rossini: II. Allegro vivace – Claudio Maccari & Paolo Pugliese
90. Sinfonia nell’opera la cenerentola del M° Rossini: I. Maestoso – Claudio Maccari & Paolo Pugliese
91. Sinfonia nell’opera la cenerentola del M° Rossini: II. Allegro – Claudio Maccari & Paolo Pugliese
92. Sinfonia nell’opera Il pirata del M° Bellini: I. Allegro con fuoco – Claudio Maccari & Paolo Pugliese
93. Sinfonia nell’opera Il pirata del M° Bellini: II. Andante maestoso – Claudio Maccari & Paolo Pugliese
94. Sinfonia nell’opera Il pirata del M° Bellini: III. Allegro agitato – Claudio Maccari & Paolo Pugliese
95. Ouverture de l’opera la vestale par M° Spontini: I. Andante sostenuto – Claudio Maccari & Paolo Pugliese
96. Ouverture de l’opera la vestale par M° Spontini: II. Presto assai agitato – Claudio Maccari & Paolo Pugliese
97. Ouverture de La Clémence de Titus – Claudio Maccari & Paolo Pugliese
98. Gran pot-pourri, Op. 67 – Claudio Maccari & Paolo Pugliese
99. 25 Etudes for Guitar, Op. 38: I. Allegretto in A Minor – Flavio Apro
100. 25 Etudes for Guitar, Op. 38: II. Scherzando in C Major – Flavio Apro
101. 25 Etudes for Guitar, Op. 38: III. Prélude in D Minor – Flavio Apro
102. 25 Etudes for Guitar, Op. 38: IV. Andantino in D Major – Flavio Apro
103. 25 Etudes for Guitar, Op. 38: V. Allegretto in E Major – Flavio Apro
104. 25 Etudes for Guitar, Op. 38: Vi. Andantino in A Major – Flavio Apro
105. 25 Etudes for Guitar, Op. 38: VII. Agitato in A Minor – Flavio Apro
106. 25 Etudes For Guitar, Op. 38: VIII. Scherzando In E Minor – Flavio Apro
107. 25 Etudes for Guitar, Op. 38: IX. Andantino in G Major – Flavio Apro
108. 25 Etudes for Guitar, Op. 38: X. Allegretto in D Major – Flavio Apro
109. 25 Etudes for Guitar, Op. 38: XI. Crotchet=132 in G Major – Flavio Apro
110. 25 Etudes for Guitar, Op. 38: XII. Prélude. Allegro in C Major – Flavio Apro
111. 25 Etudes For Guitar, Op. 38: XIII. Allegretto In C Major – Flavio Apro
112. 25 Etudes for Guitar, Op. 38: XIV. Andante from fantaisie symphonique in A Major, Op. 28b – Flavio Apro
113. 25 Etudes for Guitar, Op. 38: XV. Moderato in D Major – Flavio Apro
114. 25 Etudes for Guitar, Op. 38: XVI. Allegretto in G Minor – Flavio Apro
115. 25 Etudes For Guitar, Op. 38: XVII. Moderato In C Major – Flavio Apro
116. 25 Etudes For Guitar, Op. 38: XVIII. Allegro In A Minor – Flavio Apro
117. 25 Etudes for Guitar, Op. 38: XIX. Allegretto ‘à trois parties réelles’ in A Major – Flavio Apro
118. 25 Etudes for Guitar, Op. 38: XX. Allegretto “La ronde de mai” in D Major – Flavio Apro
119. 25 Etudes for Guitar, Op. 38: XXI. Cantabile in G Major – Flavio Apro
120. 25 Etudes For Guitar, Op. 38: Xxii. Tarantelle In A Minor – Flavio Apro
121. 25 Etudes For Guitar, Op. 38: Xxiii. Allegro Moderato In A Major – Flavio Apro
122. 25 Etudes For Guitar, Op. 38: Xxiv. Andantino In D Minor – Flavio Apro
123. 25 Etudes for Guitar, Op. 38: XXV. Cantabile in B-Flat Major – Flavio Apro
124. Grande serenade, Op. 30: I. Largo – Flavio Apro
125. Grande serenade, Op. 30: II. Allegro – Flavio Apro
126. Grande serenade, Op. 30: III. Vivace – Flavio Apro
127. Grande serenade, Op. 30: IV. Andantino. Marche et choeur de pélerins – Flavio Apro
128. Grande serenade, Op. 30: V. Bolero – Flavio Apro
129. Grande serenade, Op. 30: Vi. Andante. Choeur – Flavio Apro
130. Grande serenade, Op. 30: VII. Final. Allegro — – Flavio Apro
131. Grande Serenade, Op. 30: VIII. Allegretto – Flavio Apro
132. Capricho árabe – Giulio Tampalini
133. La alborada – Giulio Tampalini
134. Marieta – Giulio Tampalini
135. Pavana – Giulio Tampalini
136. María – Giulio Tampalini
137. Isabel – Giulio Tampalini
138. La cartagenera – Giulio Tampalini
139. Adelita in E Minor – Giulio Tampalini
140. Rosita in D Major – Giulio Tampalini
141. El columpio – Giulio Tampalini
142. Danza mora – Giulio Tampalini
143. Gran vals in A Major – Giulio Tampalini
144. Malagueña fácil – Giulio Tampalini
145. Recuerdos de la Alhambra – Giulio Tampalini
146. Mazurka in G Major – Giulio Tampalini
147. Las dos hermanas – Giulio Tampalini
148. Minueto in E Major – Giulio Tampalini
149. Paquito – Giulio Tampalini
150. Pepita – Giulio Tampalini
151. Danza odalisca – Giulio Tampalini
152. Sueño mazurka – Giulio Tampalini
153. Vals in D Major – Giulio Tampalini
154. Variaciones sobre el carnaval de Venecia de Paganini – Giulio Tampalini

Anthology of Classical Guitar Music, Vol. 3 [08:17:33]

01. Suite Espanola No. 1, Op. 47 No. 6, Aragon. Fantasia – Giuseppe Feola
02. Cantos de Espana, Op. 232 No. 2, Orientale – Giuseppe Feola
03. Suite Espanola No. 1, Op. 47 No. 3, Sevilla – Giuseppe Feola
04. Suite Espanola No. 1, Op. 47 No. 1, Granada – Giuseppe Feola
05. Suite Espanola No. 1, Op. 47 No. 4, Cadiz – Giuseppe Feola
06. Cantos de Espana, Op. 232 No. 4, Cordoba – Giuseppe Feola
07. Suite Espanola No. 1, Op. 47 No. 8, Cuba – Giuseppe Feola
08. Suite Espanola No. 1, Op. 47 No. 5, Asturias – Giuseppe Feola
09. Cantos de Espana, Op. 232 No. 5, Castilla – Giuseppe Feola
10. Suite Espanola No. 1, Op. 47 No. 2, Cataluna – Giuseppe Feola
11. Cantos de Espana, Op. 232 No. 3, sous le palmier – Giuseppe Feola
12. Fandanguillo, Op. 36 – Jan Depreter
13. Sevillana, Op. 29 – Jan Depreter
14. Rafaga, Op. 53 – Jan Depreter
15. Homenaje a Tarrega, Op. 69 I. Garrotin – Jan Depreter
16. Homenaje a Tarrega, Op. 69 II. Soleares – Jan Depreter
17. Sonata, Op. 61 I. Allegro – Jan Depreter
18. Sonata, Op. 61 II. Andante – Jan Depreter
19. Sonata, Op. 61 III. Allegro vivo – Jan Depreter
20. Homenaje – Izhar Elias
21. Invocacion y danza – Izhar Elias
22. Leonesa – Giulio Tampalini
23. Canco de lladre – Giulio Tampalini
24. El noi de la mare – Giulio Tampalini
25. El mestre – Giulio Tampalini
26. Lo rossinyol – Giulio Tampalini
27. L’hereu riera – Giulio Tampalini
28. El testament d’Amelia – Giulio Tampalini
29. Lo fill del rei – Giulio Tampalini
30. La pastoreta – Giulio Tampalini
31. Plany – Giulio Tampalini
32. La filadora – Giulio Tampalini
33. La filla d’el marxant – Giulio Tampalini
34. La nit de nadal – Giulio Tampalini
35. La preco de Lleida – Giulio Tampalini
36. Scherzo-Waltz – Giulio Tampalini
37. Mazurka por Federico Bufaletti – Giulio Tampalini
38. Romance in C Major – Giulio Tampalini
39. Variations on a Theme of Sor Theme – Giulio Tampalini
40. Variations on a Theme of Sor Variation I – Giulio Tampalini
41. Variations on a Theme of Sor Variation II – Giulio Tampalini
42. Variations on a Theme of Sor Variation III – Giulio Tampalini
43. Variations on a Theme of Sor Variation IV – Giulio Tampalini
44. Variations on a Theme of Sor Variation V – Giulio Tampalini
45. Variations on a Theme of Sor Variation VI – Giulio Tampalini
46. Variations on a Theme of Sor Intermezzo – Giulio Tampalini
47. Variations on a Theme of Sor Variation VII – Giulio Tampalini
48. Variations on a Theme of Sor Variation VIII – Giulio Tampalini
49. Variations on a Theme of Sor Variation IX – Giulio Tampalini
50. Variations on a Theme of Sor Variation X – Giulio Tampalini
51. Mazurka – Giulio Tampalini
52. Prelude (A Rosita Lloret) – Giulio Tampalini
53. Prelude in A Major – Giulio Tampalini
54. Prelude in D Major (A Maria Luisa Anido) – Giulio Tampalini
55. Original prelude – Giulio Tampalini
56. Prelude in E Major – Giulio Tampalini
57. Argentinian Folk Song in E Minor – Giulio Tampalini
58. Argentinian Folk Song in F-Sharp Minor – Giulio Tampalini
59. Argentinian Folk Song in D Major – Giulio Tampalini
60. Etude-Caprice – Giulio Tampalini
61. Etude in E Major – Giulio Tampalini
62. Respuesta – Giulio Tampalini
63. Sonatina I. Allegretto – Angelo Colone
64. Sonatina II. Andante – Angelo Colone
65. Sonatina III. Allegro – Angelo Colone
66. Nana – Angelo Colone
67. Las puertas de Madrid Puerta de Toledo – Angelo Colone
68. Las puertas de Madrid Puerta de Alcala – Angelo Colone
69. Las puertas de Madrid Puerta de San Vicente – Angelo Colone
70. Las puertas de Madrid Puerta de Hierro – Angelo Colone
71. Las puertas de Madrid Puerta de Moros – Angelo Colone
72. Las puertas de Madrid Puerta cerrada – Angelo Colone
73. Las puertas de Madrid Puerta del Angel – Angelo Colone
74. Nostalgia – Angelo Colone
75. Improvisando – Angelo Colone
76. Sonatina y variacion – Angelo Colone
77. Bailando un fandango charro – Angelo Colone; Massimo De Lorenzi; Cristiano Poli Cappelli; Andrea Pace
78. Remanso – Angelo Colone; Massimo De Lorenzi; Cristiano Poli Cappelli; Andrea Pace
79. La siege – Angelo Colone; Cristiano Poli Cappelli; Andrea Pace
80. Fiesta en el pueblo – Angelo Colone; Massimo De Lorenzi; Cristiano Poli Cappelli; Andrea Pace
81. Amanecer – Angelo Colone; Massimo De Lorenzi; Cristiano Poli Cappelli; Andrea Pace
82. La boda – Angelo Colone; Massimo De Lorenzi; Cristiano Poli Cappelli; Andrea Pace
83. Camino del molino – Angelo Colone; Massimo De Lorenzi; Cristiano Poli Cappelli; Andrea Pace
84. Juegos infantiles – Angelo Colone; Massimo De Lorenzi; Cristiano Poli Cappelli; Andrea Pace
85. Pequena Suite No. 1, Op. 80 I. Preludio – Ermanno Brignolo
86. Pequena Suite No. 1, Op. 80 II. Andante expresivo – Ermanno Brignolo
87. Pequena Suite No. 1, Op. 80 III. Allegro – Ermanno Brignolo
88. Cancion de Leonardo – Ermanno Brignolo
89. Sardana chigiana – Ermanno Brignolo
90. Sonata fantasia I. Lento – Allegretto – Ermanno Brignolo
91. Sonata fantasia II. Allegretto – Ermanno Brignolo
92. Sonata fantasia III. Allegro – Allegro moderato – Andante – Allegro – Ermanno Brignolo
93. Canco i dans,a No. 10 Canco. Larghetto molto cantabile – Ermanno Brignolo
94. Canco i dans,a No. 10 Dansa. Amabile – Ermanno Brignolo
95. Suite compostelana I. Preludio – Ermanno Brignolo
96. Suite compostelana II. Coral – Ermanno Brignolo
97. Suite compostelana III. Cuna – Ermanno Brignolo
98. Suite compostelana IV. Recitativo – Ermanno Brignolo
99. Suite compostelana V. Cancion – Ermanno Brignolo
100. Suite compostelana Vi. Muneira – Ermanno Brignolo
101. Preambulo y Sardana I. Preambulo – Ermanno Brignolo
102. Preambulo y Sardana II. Sardana – Ermanno Brignolo
103. Leyenda Catalana – Ermanno Brignolo
104. Dos cantos populares finlandeses – Ermanno Brignolo
105. A mi madre – Cristiano Porqueddu
106. Abri la puerta mi china – Cristiano Porqueddu
107. Aconquija – Cristiano Porqueddu
108. Aire de Zamba – Cristiano Porqueddu
109. Aire popular paraguayo – Cristiano Porqueddu
110. Aire sureno – Cristiano Porqueddu
111. Aires andaluces – Cristiano Porqueddu
112. Aires criollos – Cristiano Porqueddu
113. Aires mudejares – Cristiano Porqueddu
114. Allegro sinfonico – Cristiano Porqueddu
115. Altair – Cristiano Porqueddu
116. Arabescos – Cristiano Porqueddu
117. Armonias de America – Cristiano Porqueddu
118. Bicho feo – Cristiano Porqueddu
119. Cancion de la hilandera – Cristiano Porqueddu
120. Capricho espanol – Cristiano Porqueddu
121. Choro da saudade – Cristiano Porqueddu
122. The Four Seasons of Buenos Aires I. Primavera portena – Quartett Orfeo; Alessio Nebiolo
123. The Four Seasons of Buenos Aires II. Invierno porteno – Quartett Orfeo; Alessio Nebiolo
124. The Four Seasons of Buenos Aires III. Otono porteno – Quartett Orfeo; Alessio Nebiolo
125. The Four Seasons of Buenos Aires IV. Verano porteno – Quartett Orfeo; Alessio Nebiolo
126. The Five Tango Sensations I. Asleep – Quartett Orfeo; Alessio Nebiolo
127. The Five Tango Sensations II. Loving – Quartett Orfeo; Alessio Nebiolo
128. The Five Tango Sensations III. Anxiety – Quartett Orfeo; Alessio Nebiolo
129. The Five Tango Sensations IV. Despertar – Quartett Orfeo; Alessio Nebiolo
130. The Five Tango Sensations V. Fear – Quartett Orfeo; Alessio Nebiolo
131. Concerto for Bandoneon, Guitar & String Orchestra Hommage a Liege I. Introduction – Quartett Orfeo; Alessio Nebiolo; Alessandro Schillaci; Nadio Marenco
132. Concerto for Bandoneon, Guitar & String Orchestra Hommage a Liege II. Milonga – Quartett Orfeo; Alessio Nebiolo; Alessandro Schillaci; Nadio Marenco
133. Concerto for Bandoneon, Guitar & String Orchestra Hommage a Liege III. Tribute to Liege. Tango – Quartett Orfeo; Alessio Nebiolo; Alessandro Schillaci; Nadio Marenco
134. Ave Maria – Quartett Orfeo; Alessio Nebiolo
135. Sonatina meridional I. Campo. Allegretto – Gerard Abiton
136. Sonatina meridional II. Copla. Andante – Gerard Abiton
137. Sonatina meridional III. Fiesta. Allegro con brio – Gerard Abiton
138. Sonata III I. Allegro moderato – Gerard Abiton
139. Sonata III II. Cancion. Andante – Gerard Abiton
140. Sonata III III. Allegro non troppo – Gerard Abiton
141. Sonata mexicana I. Allegro moderato – Gerard Abiton
142. Sonata mexicana II. Andantino affettuoso – Gerard Abiton
143. Sonata mexicana III. Allegretto in tempo di serenata – Gerard Abiton
144. Sonata mexicana IV. Allegretto, un poco vivace – Gerard Abiton
145. 24 Preludios No. 1 in C Major – Gerard Abiton
146. 24 Preludios No. 2 in A Minor – Gerard Abiton
147. 24 Preludios No. 3 in G Major – Gerard Abiton
148. 24 Preludios No. 4 in E Minor – Gerard Abiton
149. 24 Preludios No. 5 in D Major – Gerard Abiton
150. 24 Preludios No. 6 in B Minor – Gerard Abiton
151. 24 Preludios No. 7 in A Major – Gerard Abiton
152. 24 Preludios No. 8 in F-Sharp Minor – Gerard Abiton
153. 24 Preludios No. 9 in E Major – Gerard Abiton
154. 24 Preludios No. 10 in C-Sharp Minor – Gerard Abiton
155. 24 Preludios No. 11 in B Major – Gerard Abiton
156. 24 Preludios No. 12 in G-Sharp Minor – Gerard Abiton
157. 24 Preludios No. 13 in F-Sharp Major – Gerard Abiton
158. 24 Preludios No. 14 in D-Sharp Minor – Gerard Abiton
159. 24 Preludios No. 15 in D-Flat Major – Gerard Abiton
160. 24 Preludios No. 16 in B-Flat Minor – Gerard Abiton
161. 24 Preludios No. 17 in A-Flat Major – Gerard Abiton
162. 24 Preludios No. 18 in F Minor – Gerard Abiton
163. 24 Preludios No. 19 in E-Flat Major – Gerard Abiton
164. 24 Preludios No. 20 in C Minor – Gerard Abiton
165. 24 Preludios No. 21 in B-Flat Major – Gerard Abiton
166. 24 Preludios No. 22 in G Minor – Gerard Abiton
167. 24 Preludios No. 23 in F Major – Gerard Abiton
168. 24 Preludios No. 24 in D Minor – Gerard Abiton

Anthology of Classical Guitar Music, Vol. 4 [08:48:38]

01. Sons de Carrilhões – Flavio Apro
02. Suite Antiga, Op. 11: III. Aria – Flavio Apro
03. Odeon, Op. 146 – Flavio Apro
04. Desvairada – Flavio Apro
05. Modinha – Flavio Apro
06. Homenagem – Flavio Apro
07. Sonata del caminante: Vision de la Amazônia-El Gran Sertão-Danza Festiva-Toccata Nordestina – Flavio Apro
08. Esperança – Flavio Apro
09. A Santa ceia segundo athayde – Flavio Apro
10. Dança das cabeças – Flavio Apro
11. Sonata mexicana: I. Allegro moderato – Rodolfo Pérez
12. Sonata mexicana: II. Andantino affettuoso – Rodolfo Pérez
13. Sonata mexicana: III. Allegretto in tempo di serenata – Rodolfo Pérez
14. Sonata mexicana: IV. Allegretto, un poco vivace – Rodolfo Pérez
15. Tres canciones populares: I. Pajarera – Rodolfo Pérez
16. Tres canciones populares: II. Por tí mi corazón – Rodolfo Pérez
17. Tres canciones populares: III. Valentina – Rodolfo Pérez
18. Tres instantes de éxtasis: I. Ensoñación – Rodolfo Pérez
19. Tres instantes de éxtasis: II. Una tarde de verano – Rodolfo Pérez
20. Tres instantes de éxtasis: III. Encantamiento – Rodolfo Pérez
21. Miniaturas sinaloenses: La India bonita – Rodolfo Pérez
22. Miniaturas sinaloenses: El quelite – Rodolfo Pérez
23. Miniaturas sinaloenses: Por qué lloras – Rodolfo Pérez
24. Fantasía sinaloense – Rodolfo Pérez
25. Estrellita in F Major – Rodolfo Pérez
26. 5 Préludes, W. 419: No. 1 in E Minor – Frédéric Zigante
27. 5 Préludes, W. 419: No. 2 in E Major – Frédéric Zigante
28. 5 Préludes, W. 419: No. 3 in A Minor – Frédéric Zigante
29. 5 Préludes, W. 419: No. 4 in E Minor – Frédéric Zigante
30. 5 Préludes, W. 419: No. 5 in D Major – Frédéric Zigante
31. Suite populaire brésilienne, W. 20: I. Mazurka-Chôro – Frédéric Zigante
32. Suite populaire brésilienne, W. 20: II. Schottisch-Chôro – Frédéric Zigante
33. Suite populaire brésilienne, W. 20: III. Valsa-Chôro – Frédéric Zigante
34. Suite populaire brésilienne, W. 20: IV. Gavotta-Chôro – Frédéric Zigante
35. Suite populaire brésilienne, W. 20: V. Chôrinho – Frédéric Zigante
36. Valsa-Concerto No. 2, Op. 8: I. Andante-Valsa brilhante – Frédéric Zigante
37. Simples in A Minor, W. 40: I. Mazurka – Frédéric Zigante
38. Romancillo infantile – Deion Cho
39. Sonata para guitarra: I. Allegro moderato – Deion Cho
40. Sonata para guitarra: II. Minuetto – Deion Cho
41. Sonata para guitarra: III. Pavana triste – Deion Cho
42. Sonata para guitarra: IV. Final – Deion Cho
43. Cuatro valses venezolanos: I. Tatiana – Deion Cho
44. Cuatro valses venezolanos: II. Andreina – Deion Cho
45. Cuatro valses venezolanos: III. Natalia – Deion Cho
46. Cuatro valses venezolanos: IV. Yacambú – Deion Cho
47. Suite colombiana No. 4: I. Pasillo – Deion Cho
48. Suite colombiana No. 4: II. Danza – Deion Cho
49. Suite colombiana No. 4: III. Bambuco – Deion Cho
50. Suite colombiana No. 4: IV. Porro – Deion Cho
51. Guitar Sonata, Op. 47: I. Esordio – Deion Cho
52. Guitar Sonata, Op. 47: II. Scherzo – Deion Cho
53. Guitar Sonata, Op. 47: III. Canto – Deion Cho
54. Guitar Sonata, Op. 47: IV. Finale – Deion Cho
55. Traditional Korean Folk Song: About 500 Years – Deion Cho
56. Historias sin palabras: El destierro del jerarca – Giorgio Mirto
57. Historias sin palabras: La rosa eternal – Giorgio Mirto
58. Historias sin palabras: Rojas rodillas muertas – Giorgio Mirto
59. Historias sin palabras: Una senil ilusión – Giorgio Mirto
60. Historias sin palabras: Los sueños reales son – Giorgio Mirto
61. Historias sin palabras: El último viaje – Giorgio Mirto
62. Historias sin palabras: Flor de otoño – Giorgio Mirto
63. Historias sin palabras: Paseo nocturne – Giorgio Mirto
64. Historias sin palabras: Vendaval de pavor – Giorgio Mirto
65. Historias sin palabras: El destino del rigor – Giorgio Mirto
66. Historias sin palabras: Juego final – Giorgio Mirto
67. Historias sin palabras: Muerte en primavera – Giorgio Mirto
68. Color sepia – Giorgio Mirto
69. Torino – Giorgio Mirto
70. Estudios sencillos: I. Movido – Emanuele Buono
71. Estudios sencillos: II. Coral. Lento – Emanuele Buono
72. Estudios sencillos: III. Rapido – Emanuele Buono
73. Estudios sencillos: IV. Comodo. Allegretto – Emanuele Buono
74. Estudios sencillos: V. Montuno. Allegretto – Emanuele Buono
75. Estudios sencillos: VI. Lo más rápido possible – Emanuele Buono
76. Estudios sencillos: VII. Lo más rápido possible – Emanuele Buono
77. Estudios Sencillos: VIII. Tranquillo – Emanuele Buono
78. Estudios sencillos: IX. Scherzo – Emanuele Buono
79. Estudios sencillos: X. — – Emanuele Buono
80. Estudios sencillos: XI. Allegretto – Emanuele Buono
81. Estudios sencillos: XII. Tranquillo. Moderato – Emanuele Buono
82. Estudios Sencillos: XIII. Movido – Emanuele Buono
83. Estudios sencillos: XIV. Allegro – Emanuele Buono
84. Estudios sencillos: XV. Sarabande – Emanuele Buono
85. Estudios sencillos: XVI. Grave – Emanuele Buono
86. Estudios Sencillos: XVII. Moderato – Emanuele Buono
87. Estudios Sencillos: XVIII. Moderato Quasi Lento – Emanuele Buono
88. Estudios sencillos: XIX. Movido. Allegretto – Emanuele Buono
89. Estudios sencillos: XX. Movido. Rápido – Emanuele Buono
90. Nuevos estudios sencillos: I. Omaggio a Debussy. Tempo di giga – Emanuele Buono
91. Nuevos estudios sencillos: II. Omaggio a Mangoré. Vivace – Emanuele Buono
92. Nuevos estudios sencillos: III. Omaggio a Caturla. Moderato assai – Emanuele Buono
93. Nuevos estudios sencillos: IV. Omaggio a Prokofiev. Vivace – Emanuele Buono
94. Nuevos estudios sencillos: V. Omaggio a Tárrega. Comodo – Emanuele Buono
95. Nuevos estudios sencillos: VI. Omaggio a Sor. Tempo libero – Emanuele Buono
96. Nuevos estudios sencillos: VII. Omaggio a Piazzolla. Allegro – Emanuele Buono
97. Nuevos Estudios Sencillos: VIII. Omaggio A Villa-Lobos. Tranquillo – Emanuele Buono
98. Nuevos estudios sencillos: IX. Omaggio a Szymanowski. Lento assai – Emanuele Buono
99. Nuevos estudios sencillos: X. Omaggio a Stravinsky. Toccata – Emanuele Buono
100. Preludios epigramáticos: I. Desde que al alba quiso ser alba, toda eres madre – Emanuele Buono
101. Preludios epigramáticos: II. Tristes hombres si no mueren de amores – Emanuele Buono
102. Preludios epigramáticos: III. Alrededor de tu piel, ato y desato la mia – Emanuele Buono
103. Preludios epigramáticos: IV. Ríe, que todo ríe: Que todo es madre leve – Emanuele Buono
104. Preludios epigramáticos: V. Me cogiste el corazón y hoy precipitas su vuelo – Emanuele Buono
105. Preludios epigramáticos: VI. Llegó con tres heridas. La del amor, la de la muerte, la de la vida – Emanuele Buono
106. Les guitares bien tempérées, Op. 199: I. Prelude and Fugue No. 1 in G Minor – Andrea Pace & Cristiano Poli Cappelli
107. Les guitares bien tempérées, Op. 199: II. Prelude and Fugue No. 2 in D Major – Andrea Pace & Cristiano Poli Cappelli
108. Les guitares bien tempérées, Op. 199: III. Prelude and Fugue No. 3 in A Minor – Andrea Pace & Cristiano Poli Cappelli
109. Les guitares bien tempérées, Op. 199: IV. Prelude and Fugue No. 4 in E Major – Andrea Pace & Cristiano Poli Cappelli
110. Les guitares bien tempérées, Op. 199: V. Prelude and Fugue No. 5 in B Minor – Andrea Pace & Cristiano Poli Cappelli
111. Les guitares bien tempérées, Op. 199: VI. Prelude and Fugue No. 6 in F-Sharp Major – Andrea Pace & Cristiano Poli Cappelli
112. Les guitares bien tempérées, Op. 199: VII. Prelude and Fugue No. 7 in C-Sharp Minor – Andrea Pace & Cristiano Poli Cappelli
113. Les Guitares Bien Tempérées, Op. 199: VIII. Prelude And Fugue No. 8 In A-Flat Major – Andrea Pace & Cristiano Poli Cappelli
114. Les guitares bien tempérées, Op. 199: IX. Prelude and Fugue No. 9 in E-Flat Minor – Andrea Pace & Cristiano Poli Cappelli
115. Les guitares bien tempérées, Op. 199: X. Prelude and Fugue No. 10 in B-Flat Major – Andrea Pace & Cristiano Poli Cappelli
116. Les guitares bien tempérées, Op. 199: XI. Prelude and Fugue No. 11 in F Minor – Andrea Pace & Cristiano Poli Cappelli
117. Les guitares bien tempérées, Op. 199: XII. Prelude and Fugue No. 12 in C Major – Andrea Pace & Cristiano Poli Cappelli
118. Les Guitares Bien Tempérées, Op. 199: XIII. Prelude And Fugue No. 13 In G Major – Andrea Pace & Cristiano Poli Cappelli
119. Les guitares bien tempérées, Op. 199: XIV. Prelude and Fugue No. 14 in D Minor – Andrea Pace & Cristiano Poli Cappelli
120. Drei Tentos: I. — – Andrea Dieci
121. Drei Tentos: II. — – Andrea Dieci
122. Drei Tentos: III. — – Andrea Dieci
123. Royal Winter Music: I. Gloucester – Andrea Dieci
124. Royal Winter Music: Ritornello – Andrea Dieci
125. Royal Winter Music: II. Romeo and Juliet – Andrea Dieci
126. Royal Winter Music: Ritornello (2) – Andrea Dieci
127. Royal Winter Music: III. Ariel – Andrea Dieci
128. Royal Winter Music: Ritornello (3) – Andrea Dieci
129. Royal Winter Music: IV. Ophelia – Andrea Dieci
130. Royal Winter Music: Ritornello (4) – Andrea Dieci
131. Royal Winter Music: V. Touchstone, Audrey and William – Andrea Dieci
132. Royal Winter Music: Ritornello (5) – Andrea Dieci
133. Royal Winter Music: VI. Oberon – Andrea Dieci
134. Sonata No. 2 on Shakespearean Characters: I. Sir Andrew Aguecheek – Andrea Dieci
135. Sonata No. 2 on Shakespearean Characters: II. Bottom’s Dream – Andrea Dieci
136. Sonata No. 2 on Shakespearean Characters: III. Mad Lady Macbeth – Andrea Dieci
137. Hispanic Dance – ClauQuartet
138. Mexicaine – ClauQuartet
139. Invention – ClauQuartet
140. Sérénade – ClauQuartet
141. Rhapsodic – ClauQuartet
142. Africaine – ClauQuartet
143. Finale – ClauQuartet
144. Jazzo brasileiro – ClauQuartet
145. Baladina – ClauQuartet
146. Fogoso – ClauQuartet

Anthology of Classical Guitar Music, Vol. 5 [07:39:21]

01. Cadence – Alfonso Baschiera
02. Trois preludes: I. Prélude à la mélancolie – Alfonso Baschiera
03. Trois preludes: II. Prélude au souvenir – Alfonso Baschiera
04. Trois preludes: III. Prélude aux gestes – Alfonso Baschiera
05. Six pièces faciles: I. Petit air doux – Alfonso Baschiera
06. Six pièces faciles: II. Un bout de valse – Alfonso Baschiera
07. Six pièces faciles: III. La roue tourney – Alfonso Baschiera
08. Six pièces faciles: IV. Le sommeil du pâtre – Alfonso Baschiera
09. Six pièces faciles: V. La barque chinoise – Alfonso Baschiera
10. Six pièces faciles: VI. Pas à pas – Alfonso Baschiera
11. Musique pour Claudel No. 1: I. En forme d’ouverture – Alfonso Baschiera
12. Musique pour Claudel No. 1: II. Images – Alfonso Baschiera
13. Musique pour Claudel No. 1: III. Le temps qui passe – Alfonso Baschiera
14. Musique pour Claudel No. 1: IV. Caquetage – Alfonso Baschiera
15. Musique pour Claudel No. 2: I. Cantabile – Alfonso Baschiera
16. Musique pour Claudel No. 2: II. Les couleurs. A. Le bleu – Alfonso Baschiera
17. Musique pour Claudel No. 2: II. Les couleurs. B. Le rouge – Alfonso Baschiera
18. Musique pour Claudel No. 2: II. Les couleurs. C. Le jaune – Alfonso Baschiera
19. Musique pour Claudel No. 2: II. Les couleurs. D. Le vert – Alfonso Baschiera
20. Musique pour Claudel No. 2: III. Contrastes – Alfonso Baschiera
21. Soliloque – Alfonso Baschiera
22. Révérence à Johann Sebastian Bach – Alfonso Baschiera
23. Ballade – Cristiano Poli Cappelli
24. Cavatina: I. Preludio – Cristiano Poli Cappelli
25. Cavatina: II. Sarabande – Cristiano Poli Cappelli
26. Cavatina: III. Scherzino – Cristiano Poli Cappelli
27. Cavatina: IV. Barcarole – Cristiano Poli Cappelli
28. Danza pomposa – Cristiano Poli Cappelli
29. Hommage à Chopin: I. Prélude – Cristiano Poli Cappelli
30. Hommage à Chopin: II. Nocturne – Cristiano Poli Cappelli
31. Hommage à Chopin: III. Valse romantique – Cristiano Poli Cappelli
32. Suite in modo polonico: I. Entrée – Cristiano Poli Cappelli
33. Suite in modo polonico: II. Gaillarde – Cristiano Poli Cappelli
34. Suite in modo polonico: III. Kujawiak – Cristiano Poli Cappelli
35. Suite in modo polonico: IV. Tempo di polonaise – Cristiano Poli Cappelli
36. Suite in modo polonico: V. Kolysanka No. 2 – Cristiano Poli Cappelli
37. Suite in modo polonico: Vi. Oberek – Cristiano Poli Cappelli
38. Inventions: I. Passepied – Cristiano Poli Cappelli
39. Inventions: II. Sarabande – Cristiano Poli Cappelli
40. Inventions: III. Sicilienne – Cristiano Poli Cappelli
41. Inventions: IV. Toccata à deux voix – Cristiano Poli Cappelli
42. Inventions: V. Aria – Cristiano Poli Cappelli
43. Pièce en forme de Passacaille – Cristiano Poli Cappelli
44. Deux chansons populaires: I. Andante – Cristiano Poli Cappelli
45. Deux chansons populaires: II. Allegretto – Cristiano Poli Cappelli
46. Sonata No. 1: I. Allegro ritmico – Angelo Marchese
47. Sonata No. 1: II. Adagio rubato – Angelo Marchese
48. Sonata No. 1: III. Moderato, un poco tenebroso – Angelo Marchese
49. Sonata No. 1: IV. Allegro molto – Angelo Marchese
50. Sonata No. 2: I. Allegro deciso e appassionato – Angelo Marchese
51. Sonata No. 2: II. Adagio molto espressivo, poco rubato – Angelo Marchese
52. Sonata No. 2: III. Scherzo malinconico, cantabile con dolcezza – Angelo Marchese
53. Sonata No. 2: IV. Allegro ritmico – Angelo Marchese
54. Raguette No. 2 – Angelo Marchese
55. Cinque pezzi di mare: I. Canzone – Angelo Marchese
56. Cinque pezzi di mare: II. Ricercare – Angelo Marchese
57. Cinque pezzi di mare: III. Valzer – Angelo Marchese
58. Cinque pezzi di mare: IV. Improvvisazione – Angelo Marchese
59. Cinque pezzi di mare: V. Corale – Angelo Marchese
60. Introduction, Passacaglia & Fugue for the Golden Flower: I. Introduction – Angelo Marchese
61. Introduction, Passacaglia & Fugue for the Golden Flower: II. Passacaglia – Angelo Marchese
62. Introduction, Passacaglia & Fugue for the Golden Flower: III. Fugue – Angelo Marchese
63. Quatre bagatelles: I. Moderato – Angelo Marchese
64. Quatre bagatelles: II. Tranquillo – Angelo Marchese
65. Quatre bagatelles: III. Allegro, con violenza – Angelo Marchese
66. Quatre bagatelles: IV. Adagio rubato – Angelo Marchese
67. Polyrhythmic and Polymetric Studies: I. Molto ritmico – Angelo Marchese
68. Polyrhythmic and Polymetric Studies: II. Con meditazione – Angelo Marchese
69. Polyrhythmic and Polymetric Studies: III. Rubato, appassionato – Angelo Marchese
70. Polyrhythmic and Polymetric Studies: IV. Ritmico, cantabile – Angelo Marchese
71. Polyrhythmic and Polymetric Studies: V. Semplice, ben marcato – Angelo Marchese
72. 3 Nocturnes: No. 1 – Giorgio Mirto
73. 3 Nocturnes: No. 2 – Giorgio Mirto
74. 3 Nocturnes: No. 3 – Giorgio Mirto
75. Notturno – Giorgio Mirto
76. Notturno No. 3 – Giorgio Mirto
77. Ulisse – Giorgio Mirto
78. La notte di Penelope – Giorgio Mirto
79. Ninna nanna a Donegal – Giorgio Mirto
80. Le colline di Karen, notturno africano – Giorgio Mirto
81. Corale No. 45, notturno – Giorgio Mirto
82. Nocturno – Giorgio Mirto
83. Nocturno – Giorgio Mirto
84. Valse crépusculaire – Giorgio Mirto
85. Into Dark – Giorgio Mirto
86. Light Frameworks: I. Moderatamente – Andrea Dieci
87. Light Frameworks: II. Vivace e ritmico – Andrea Dieci
88. Sectional Drawings – Andrea Dieci
89. Sharp Outlines – Andrea Dieci
90. Luglio ’95 – Andrea Dieci
91. Orizzonte ad est – Andrea Dieci
92. Fly Far Away for Two Guitars – Andrea Dieci & Nicola Jappelli
93. Sei intonazioni: I. Tranquillo – Andrea Dieci
94. Sei intonazioni: II. Con slancio – Andrea Dieci
95. Sei intonazioni: III. Andante mosso – Andrea Dieci
96. Sei intonazioni: IV. Deciso. Mosso e ritmico – Andrea Dieci
97. Sei intonazioni: V. Andante calmo ed espressivo – Andrea Dieci
98. Sei intonazioni: VI. Adagio – Andrea Dieci
99. Overshadow. Nocturne – Andrea Dieci
100. Sonata No. 1: I. Allegretto – Cristiano Porqueddu
101. Sonata No. 1: II. Lento – Cristiano Porqueddu
102. Sonata No. 1: III. Allegretto – Cristiano Porqueddu
103. Sonata No. 2: I. Allegro – Cristiano Porqueddu
104. Sonata No. 2: II. Adagio – Cristiano Porqueddu
105. Sonata No. 2: III. Allegro. Paseos y Fuga – Cristiano Porqueddu
106. Sonata No. 3: I. — – Cristiano Porqueddu
107. Sonata No. 4: I. — – Cristiano Porqueddu
108. 12 Preludes: Prelude I – Cristiano Porqueddu
109. 12 Preludes: Prelude II – Cristiano Porqueddu
110. 12 Preludes: Prelude III – Cristiano Porqueddu
111. 12 Preludes: Prelude IV – Cristiano Porqueddu
112. 12 Preludes: Prelude V – Cristiano Porqueddu
113. 12 Preludes: Prelude VI – Cristiano Porqueddu
114. 12 Preludes: Prelude VII – Cristiano Porqueddu
115. 12 Preludes: Prelude VIII – Cristiano Porqueddu
116. 12 Preludes: Prelude IX – Cristiano Porqueddu
117. 12 Preludes: Prelude X – Cristiano Porqueddu
118. 12 Preludes: Prelude XI – Cristiano Porqueddu
119. 12 Preludes: Prelude XII – Cristiano Porqueddu
120. 12 Preludes: I. Intrada – Cristiano Porqueddu
121. 12 Preludes: II. Interludio – Cristiano Porqueddu
122. 12 Preludes: III. Canon – Cristiano Porqueddu
123. 12 Preludes: IV. Yaya – Cristiano Porqueddu
124. 12 Preludes: V. Tricinium – Cristiano Porqueddu
125. 12 Preludes: Vi. Utopia – Cristiano Porqueddu
126. 12 Preludes: VII. Fuga – Cristiano Porqueddu
127. 12 Preludes: VIII. Bicinium – Cristiano Porqueddu
128. 12 Preludes: IX. Scherzo – Cristiano Porqueddu
129. 12 Preludes: X. Arpeggio – Cristiano Porqueddu
130. 12 Preludes: XI. Canzonetta – Cristiano Porqueddu
131. 12 Preludes: XII. Rasgueado final – Cristiano Porqueddu
132. Exercitium tonale, 24 Preludes: Prelude I. Intrada – Cristiano Porqueddu
133. Exercitium tonale, 24 Preludes: Prelude II – Cristiano Porqueddu
134. Exercitium tonale, 24 Preludes: Prelude III – Cristiano Porqueddu
135. Exercitium tonale, 24 Preludes: Prelude IV – Cristiano Porqueddu
136. Exercitium tonale, 24 Preludes: Prelude V – Cristiano Porqueddu
137. Exercitium tonale, 24 Preludes: Prelude VI – Cristiano Porqueddu
138. Exercitium tonale, 24 Preludes: Prelude VII. Una melodia semplice – Cristiano Porqueddu
139. Exercitium Tonale, 24 Preludes: Prelude VIII – Cristiano Porqueddu
140. Exercitium tonale, 24 Preludes: Prelude IX. Gigue – Cristiano Porqueddu
141. Exercitium tonale, 24 Preludes: Prelude X – Cristiano Porqueddu
142. Exercitium tonale, 24 Preludes: Prelude XI – Cristiano Porqueddu
143. Exercitium tonale, 24 Preludes: Prelude XII. Cavatina – Cristiano Porqueddu
144. Exercitium Tonale, 24 Preludes: Prelude XIII – Cristiano Porqueddu
145. Exercitium tonale, 24 Preludes: Prelude XIV – Cristiano Porqueddu
146. Exercitium tonale, 24 Preludes: Prelude XV – Cristiano Porqueddu
147. Exercitium tonale, 24 Preludes: Prelude XVI – Cristiano Porqueddu
148. Exercitium Tonale, 24 Preludes: Prelude XVII – Cristiano Porqueddu
149. Exercitium Tonale, 24 Preludes: Prelude XVIII – Cristiano Porqueddu
150. Exercitium tonale, 24 Preludes: Prelude XIX – Cristiano Porqueddu
151. Exercitium tonale, 24 Preludes: Prelude XX – Cristiano Porqueddu
152. Exercitium tonale, 24 Preludes: Prelude XXI – Cristiano Porqueddu
153. Exercitium Tonale, 24 Preludes: Prelude Xxii – Cristiano Porqueddu
154. Exercitium Tonale, 24 Preludes: Prelude Xxiii – Cristiano Porqueddu
155. Exercitium Tonale, 24 Preludes: Prelude Xxiv – Cristiano Porqueddu

Guitar lovers are lucky enough to have their pick of repertoire, spanning the entire globe as well as many centuries. Never before, however, have they been able to listen to their favourite pieces all in one place – from Baroque to 20th Century, from Latin America to north Germany. This ambitious and expansive set of 40 CDs brings together a wide range of works for solo guitar guaranteed to satisfy those eager to explore repertoire both known and unknown. We start our journey with Robert de Visée, born around 30 years before J.S. Bach. His Suites – which may also have been played on a lute or theorbo – are fascinating examples of some of the only existing French Baroque music for guitar. Bach himself did not write as much music for the stringed instrument as he did for keyboard; however, the transcriptions of his violin Partitas work perfectly on the guitar. Likewise, Sonatas by Domenico Scarlatti have been transcribed here from the keyboard for the guitar. The Italian composer worked in Spain for the majority of his life, and the Spanish influences he picked up there make a smooth transition to the stringed instrument. The Classical and Romantic eras saw a period of development. Fernando Sor, one of the most important figures in guitar music, elevated the guitar from a ‘tavern’ instrument to one that commanded respect. He himself contributed a vast amount to the guitar canon – such as his Études – alongside the Italians Ferdinando Carulli and Luigi Rinaldo Legnani and Sor’s pupil, Napoléon Coste, who became the leading guitarist in his native France. Sor’s 20th-century successor is arguably Francisco Tárrega, considered the father of the guitar. His technical innovations helped to raise the profile of the guitar as a solo instrument, as he successfully persuaded Antonio de Torres Jurado to construct a large instrument suitable for use in concert halls. The Spaniards dominated this period – alongside Tárrega were Isaac Albéniz (who never actually wrote specifically for the guitar, but whose music has been arranged a number of times), Joaquín Turina, Joaquín Rodrigo and Manuel de Falla. Rodrigo’s homage to Falla – the Invocación y danza – shows the composer’s recognition of Falla as one of the greatest influences on Spanish composers working in the latter half of the 20th century. Next, we travel across the Atlantic to investigate one of the most important locations for the creation of guitar music: Latin America. Composers working here took particular inspiration from indigenous influences, including the Paraguyan Agustín Barrios Mangoré and the Argentinian Ástor Piazzolla. Manuel Ponce, a leading Mexican composer, wrote his famous Estrellita, which soon became a beloved Mexican folk song. It is present here in a sparkling arrangement for solo guitar. The 20th century saw the expansion of the guitar across the globe. The repertoire grew widely, thanks to composers from such diverse places as Russia, Poland and the Netherlands. German composer Hans Werner Henze wrote his original Royal Winter Music, based on Shakespearean characters, in the late 1970s. Jewish composer Mario Castelnuovo-Tedesco, born in Italy, spent much of his career in Hollywood, after fleeing the Nazi threat in Europe in 1939. He still wrote much classical music alongside his works for the big screen, including his well known Les Guitares bien tempérées. Dutch composer Henk Badings was discredited after the war for having cooperated with the Nazis. A recent renewed interest in his music has resulted in this recording of his Twelve Preludes for solo guitar – a world premiere for Brilliant Classics, first released in 2012. This set features performers of international quality. Among them are: the Paganini expert Luigi Attademo; Cristiano Porqueddu, who will be performing in New York’s Carnegie Hall in July 2017; Frédéric Zigante; Giulio Tampalini; and many more besides. There are numerous world premiere recordings, of works both modern and older, thanks to recent rediscoveries. The guitars used range from carefully crafted modern instruments to period instruments, including the ‘Sabionari’ guitar by Antonio Stradivari. The release will be sure to satisfy both guitar aficionados and those looking to dip in and out of a diverse mixture of guitar music from around the globe. The most extensive guitar collection available! This 40 CD set spans several centuries of guitar music: from the Baroque where the guitar gained preference over its ancestor the Lute, to the Classical Period in which the instrument was emancipated and gained its rightful place as a serious concert instrument, through Spain, its country of origin, right into the 20th century where famous composers extended its sonic possibilities to the very borders of the spectrum. A treasure trove of unprecedented scope and substance, for both connoisseur and music lover, performed by world class guitarists! Recorded between 1996 and 2015. Contains liner notes written by Philip Borg-Wheeler specially for this release. The booklet presents the necessary background to the music, putting each composer in his historic perspective.

لینک‌های دانلود فول آلبوم

در صورتی که برای ادامه دادن دانلود های نیمه تمام مشکل دارید، لینک جدید دانلود آن فایل را مجددا از سایت کپی کرده و در فیلد آدرس در IDM جایگزین نمایید.
قبل از دانلود حتما فیلتر شکن خود را غیر فعال کنید!!!
نظرات کاربران
ما منتظر نظرات شما هستیم
این بخش صرفا برای بیان نظر شما در مورد مطالب سایت می باشد.
از ایجاد هرگونه بحث های سیاسی و مذهبی بپرهیزید. از توهین به دیگر کاربران و تبلیغ وب سایت های دیگر خودداری کنید.
برای ارسال نظر، لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.

والا موزیک در شبکه های اجتماعی
@vmusicir@v_music