دیسکوگرافی والا موزیک
 مجموعه BACH 333 نسخه جدید آثار کامل باخ
مجموعه موسیقی کلاسیک BTHVN 2020 – نسخه جدیدی از کامل ترین آثار لودویگ فان بتهوون
 مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials
 پانصد آلبوم برتر تمام دوران از نگاه مجله رولینگ استون
ضبط‌های کامل دکا از آنتال دوراتی و ارکستر سمفونی دیترویت – دوراتی در دیترویت
مختص کاربر ویژه 1402/01/10

مجموعه “دوراتی در دیترویت”، شامل ضبط‌های کامل آنتال دوراتی و ارکستر سمفونی دیترویت بر روی ۱۸ سی‌دی با جیب‌های روی جلد و اسپاین و جلدهای اصلی ارائه می‌شود. در این مجموعه، اجراهایی از “سوئیت شماره ۱”، “دو تصویر”، “جادوگر شگفت‌انگیز”، “موسیقی برای سازهای زهی و پرکاشن” و “چلست” بارتوک، به علاوه آثاری از سه آهنگساز که دوراتی آن‌ها را خوب می‌شناخت و با آن‌ها همکاری داشته است؛ ریچارد شتراوس، ایگور استراوینسکی و آرون کوپلند نیز جای دارند. نقّاد رابرت لیتون می‌نویسد: “بارتوک در رگ‌های دوراتی جریان داشته است.”

 

ضبط‌های کامل دکا از آنتال دوراتی و ارکستر سمفونی دیترویت – دوراتی در دیترویت

Antal Doráti – Doráti in Detroit Complete Decca Recordings (2023) {18CD Box Set}

Artist: Detroit Symphony Orchestra, Antal Doráti
Title: Doráti in Detroit: Complete Decca Recordings
Year Of Release: 2023
Label: Decca – 485 3114
Genre: Classical
Quality: FLAC (tracks+.cue, log, artwork)
Total Time: 15:20:20

Tracklist:
CD01
01. Overture solennelle, Op.49 ‘1812’ (16:31)
02. Capriccio italien, Op.46 (14:55)
03. Marche slave, Op.31 (10:44)

CD02
01. Hungarian Rhapsody No.2 (9:37)
02. Slavonic Rhapsody in A flat Major, Op.45, No.3 (13:20)
03. Romanian Rhapsody No.1 in A Major, Op.11 (12:28)
04. Rapsodie espagnole – I. Prélude à la nuit (4:02)
05. Rapsodie espagnole – II. Malagueña (1:56)
06. Rapsodie espagnole – III. Habanera (2:17)
07. Rapsodie espagnole – IV. Feria (6:27)

CD03
01. Suite No.1, Sz 31 – I. Allegro vivace (7:21)
02. Suite No.1, Sz 31 – II. Pco adagio (8:27)
03. Suite No.1, Sz 31 – III. Presto (7:56)
04. Suite No.1, Sz 31 – IV. Modertato (6:25)
05. Suite No.1, Sz 31 – V. Molto vivace (7:18)
06. 2 Pictures, Sz 46 – I. In Full Flower (7:31)
07. 2 Pictures, Sz 46 – II. Village Dance (9:19)

CD04-05
01. Die Ägyptische Helena – Act I. Das Mahl ist gerichtet (9:41)
02. Die Ägyptische Helena – Ist es wirklich Helena? (2:50)
03. Die Ägyptische Helena – Wo bin ich? (4:23)
04. Die Ägyptische Helena – Bei jener Nacht, der keuschen einzig einen (7:08)
05. Die Ägyptische Helena – Ihr grünen Augen in weißem Gesicht (4:12)
06. Die Ägyptische Helena – Du bist durchnäßt, meinst du, zu trocknen (5:56)
07. Die Ägyptische Helena – Ai! … Im weißen Gewand, zerrüttet das Haar (1:54)
08. Die Ägyptische Helena – Zerspalten das Herz! (7:51)
09. Die Ägyptische Helena – Finale. O Engel! (9:46)
10. Die Ägyptische Helena – Das Nötigste nur in der Truhe (7:13)
01. Die Ägyptische Helena – Act II. Zweite Brautnacht! (4:11)
02. Die Ägyptische Helena – Wo ist das Haus? die Zauberin wo? (6:32)
03. Die Ägyptische Helena – Aus flirrender Stille was naht heran? (8:51)
04. Die Ägyptische Helena – Ich werde neben dir reiten! Ich allein! (4:34)
05. Die Ägyptische Helena – So schön bedient, du reizende Nymphe (5:25)
06. Die Ägyptische Helena – Aithra! Liebe Herrliche! (3:13)
07. Die Ägyptische Helena – O dreifache Törin! (8:26)
08. Die Ägyptische Helena – Mein Geliebter! Menelas! (4:46)
09. Die Ägyptische Helena – Unter geschlossenem Lid (5:38)
10. Die Ägyptische Helena – Helena, oder wie ich sonst dich nenne (2:50)
11. Die Ägyptische Helena – Bei jener Nacht, der keuschen einzig einen (3:03)
12. Die Ägyptische Helena – Ewig erwählt von diesem Blick! (6:31)
13. Die Ägyptische Helena – Wie du aufs neue die Nacht durchglänzest (3:16)

CD06
01. Don Juan, Op.20 (17:23)
02. Till Eulenspiegels lustige Streiche, Op.28 (14:58)
03. Tod und Verklärung, Op.24 – I. Largo (4:21)
04. Tod und Verklärung, Op.24 – II. Allegro molto agitato (3:43)
05. Tod und Verklärung, Op.24 – III. Meno mosso (7:15)
06. Tod und Verklärung, Op.24 – IV. Moderato (6:33)

CD07
01. Petrushka (1947 version) – I. The Shrovetide Fair (9:46)
02. Petrushka (1947 version) – II. Petrushka’s Room (4:28)
03. Petrushka (1947 version) – III. The Moor’s Room (6:46)
04. Petrushka (1947 version) – IV. The Shrovetide Fair (Toward Evening) (13:11)

CD08
01. Symphony No.2, Op.19 – I. Allegro moderato – Grazioso (11:15)
02. Symphony No.2, Op.19 – II. Tema – Variazioni – Fuga (17:57)
03. Symphony No.3, Op.27 ‘Chant de la nuit’ – I. Moderato assai – (7:57)
04. Symphony No.3, Op.27 ‘Chant de la nuit’ – II. Vivace scherzo – Allegretto tranquillo (6:39)
05. Symphony No.3, Op.27 ‘Chant de la nuit’ – III. Largo (9:05)

CD09
01. Czech Suite, Op.39 – I. Praeludium. Pastorale (Alegretto moderato) (3:17)
02. Czech Suite, Op.39 – II. Polka (Allegretto Grazioso) (5:31)
03. Czech Suite, Op.39 – III. Sousedská (Allegro giusto) (4:26)
04. Czech Suite, Op.39 – IV. Romanze (Andante con moto) (5:21)
05. Czech Suite, Op.39 – V. Finale. Furiant (Presto) (5:08)
06. Prague Waltzes (8:58)
07. Polonaise (5:26)
08. Polka, Op.53a ‘For Prague Students’ (2:27)
09. Nocturne, Op.40 (7:36)

CD10
01. El salón México (10:34)
02. Dance Symphony – I. Lento – molto allegro – adagio molto (7:11)
03. Dance Symphony – II. Andante moderato (4:31)
04. Dance Symphony – III. Allegro vivo (5:32)
05. Fanfare for the Common Man (3:24)
06. Four Dance Episodes from Rodeo – I. Buckaroo Holiday (8:38)
07. Four Dance Episodes from Rodeo – II. Corral Nocturne (3:34)
08. Four Dance Episodes from Rodeo – III. Saturday Night Waltz (4:17)
09. Four Dance Episodes from Rodeo – IV. Hoe-Down (3:38)

CD11
01. Le sacre du printemps – Part I, Adoration of the Earth. Introduction – (3:41)
02. Le sacre du printemps – Part I, Adoration of the Earth. The Augurs of Spring – Dances of the Young Girls – (3:07)
03. Le sacre du printemps – Part I, Adoration of the Earth. Ritual of Abduction – (1:27)
04. Le sacre du printemps – Part I, Adoration of the Earth. Spring Rounds – (3:34)
05. Le sacre du printemps – Part I, Adoration of the Earth. Ritual of the River Tribes – (1:54)
06. Le sacre du printemps – Part I, Adoration of the Earth. Procession of the Sage – (0:43)
07. Le sacre du printemps – Part I, Adoration of the Earth. The Sage – (0:23)
08. Le sacre du printemps – Part I, Adoration of the Earth. Dance of the Earth (1:09)
09. Le sacre du printemps – Part II, The Sacrifice. Introduction – (3:58)
10. Le sacre du printemps – Part II, The Sacrifice. Mystic Circles of the Young Girls – (3:09)
11. Le sacre du printemps – Part II, The Sacrifice. Glorification of the Chosen One – (1:36)
12. Le sacre du printemps – Part II, The Sacrifice. Evocation of the Ancestors – (0:56)
13. Le sacre du printemps – Part II, The Sacrifice. Ritual Action of the Ancestors – (3:28)
14. Le sacre du printemps – Part II, The Sacrifice. Sacrificial Dance (4:37)

CD12
01. Also sprach Zarathustra, Op.30 – Prelude Sonnenaufgang (1:54)
02. Also sprach Zarathustra, Op.30 – Von den Hinterweltlern (3:47)
03. Also sprach Zarathustra, Op.30 – Von der großen Sehnsucht (2:01)
04. Also sprach Zarathustra, Op.30 – Von den Freuden und Leidenschaften (2:19)
05. Also sprach Zarathustra, Op.30 – Das Grablied (2:14)
06. Also sprach Zarathustra, Op.30 – Von der Wissenschaft (4:05)
07. Also sprach Zarathustra, Op.30 – Der Genesende (5:16)
08. Also sprach Zarathustra, Op.30 – Das Tanzlied (7:50)
09. Also sprach Zarathustra, Op.30 – Nachtwandlerlied (4:32)
10. Macbeth, Op.23 (19:36)

CD13
01. L’Oiseau de feu – Introduction (2:41)
02. L’Oiseau de feu – Tableau I. Kashchei’s enchanted garden (1:42)
03. L’Oiseau de feu – Tableau I. Appearance of the Firebird pursued by Ivan Tsarevich (2:10)
04. L’Oiseau de feu – Tableau I. Dance of the Firebird (1:33)
05. L’Oiseau de feu – Tableau I. Ivan Tsarevich captures the Firebird (1:04)
06. L’Oiseau de feu – Tableau I. Supplication of the Firebird (7:20)
07. L’Oiseau de feu – Tableau I. Game of the Princesses with the golden apples (2:29)
08. L’Oiseau de feu – Tableau I. Sudden appearance of Ivan Tsarevich (1:13)
09. L’Oiseau de feu – Tableau I. Khorovod (Round dance) of the Princesses (3:48)
10. L’Oiseau de feu – Tableau I. Daybreak (1:19)
11. L’Oiseau de feu – Tableau I. Magic carillon – Appearance of the Firebird (5:04)
12. L’Oiseau de feu – Tableau I. Dance of Kashchei’s retinue. Enchanted by the Firebird (0:51)
13. L’Oiseau de feu – Tableau I. Infernal dance of all Kashchei’s subjects (4:59)
14. L’Oiseau de feu – Tableau I. Berceuse (Lullaby of the Firebird) (4:36)
15. L’Oiseau de feu – Tableau II. Disappearance of Kashchei’s palace – General Rejoicing (2:45)

CD14
01. Porgy and Bess, A Symphonic Picture (24:01)
02. Grand Canyon Suite – I. Sunrise (6:44)
03. Grand Canyon Suite – II. Painted Desert (5:27)
04. Grand Canyon Suite – III. On the Trail (8:02)
05. Grand Canyon Suite – IV. Sunset (5:58)
06. Grand Canyon Suite – V. Cloudburst (9:55)

CD15
01. Suite from ‘Der Rosenkavalier’, Op.59 – I. Introduction (5:07)
02. Suite from ‘Der Rosenkavalier’, Op.59 – II. The Silver Rose (3:49)
03. Suite from ‘Der Rosenkavalier’, Op.59 – III. The Intrigue (3:25)
04. Suite from ‘Der Rosenkavalier’, Op.59 – IV. Baron Ochs auf Lerchenau (3:48)
05. Suite from ‘Der Rosenkavalier’, Op.59 – V. Resume – The Great Waltz (9:03)
06. Symphonic Fantasy from ‘Die Frau Ohne Schatten’ – Langsam (2:38)
07. Symphonic Fantasy from ‘Die Frau Ohne Schatten’ – Langsam (3/4) – Sehr Iebhaft (Fig.8) (4:32)
08. Symphonic Fantasy from ‘Die Frau Ohne Schatten’ – Mabig bewegt (6/8, Fig.9) (2:19)
09. Symphonic Fantasy from ‘Die Frau Ohne Schatten’ – Mabig bewegt (4/4, Fig.15) (2:30)
10. Symphonic Fantasy from ‘Die Frau Ohne Schatten’ – Mabig – Bewegt (Fig.19) – Sehr bewegt (6/8) (2:52)
11. Symphonic Fantasy from ‘Die Frau Ohne Schatten’ – Etwas feierlich beginnerd – Etwas breit – Viel ruhiger (Fig.32) (5:29)

CD16
01. The Miraculous Mandarin, Op.19 – Allegro; Curtain (3:22)
02. The Miraculous Mandarin, Op.19 – 1st Decoy Game (3:31)
03. The Miraculous Mandarin, Op.19 – 2nd Decoy Game (2:50)
04. The Miraculous Mandarin, Op.19 – 3rd Decoy Game (1:41)
05. The Miraculous Mandarin, Op.19 – Maestoso; Allegro (9:08)
06. The Miraculous Mandarin, Op.19 – Sempre vivo; Adagio (4:52)
07. The Miraculous Mandarin, Op.19 – Agitato; Molto moderato (3:19)
08. The Miraculous Mandarin, Op.19 – Piú mosso (2:16)
09. Music for Strings, Percussion and Celesta – I. Andante tranquillo (7:38)
10. Music for Strings, Percussion and Celesta – II. Allegro (7:46)
11. Music for Strings, Percussion and Celesta – III. Adagio (6:19)
12. Music for Strings, Percussion and Celesta – IV. Allegro molto (7:47)

CD17
01. Symphony No.1 in E flat Major, Op.1 – I. Allegro moderato (12:34)
02. Symphony No.1 in E flat Major, Op.1 – II. Scherzo. Allegretto (6:31)
03. Symphony No.1 in E flat Major, Op.1 – III. Largo (14:43)
04. Symphony No.1 in E flat Major, Op.1 – IV. Finale. Allegro molto (7:47)
05. Scherzo fantastique, Op.3 (14:18)

CD18
01. Appalachian Spring (1945 Suite) – I. Very Slowly (2:34)
02. Appalachian Spring (1945 Suite) – II. Allegro (2:46)
03. Appalachian Spring (1945 Suite) – III. Moderato. Duo for the Bride and her Intended (3:04)
04. Appalachian Spring (1945 Suite) – IV. Quite Fast. The Revivalist and his flock (3:36)
05. Appalachian Spring (1945 Suite) – V. Still faster – Subito Allegro. Solo Dance of the Bride (3:09)
06. Appalachian Spring (1945 Suite) – VI. Very slowly (2:02)
07. Appalachian Spring (1945 Suite) – VII. Doppio movimento. Variations on a Shaker hymn (2:58)
08. Appalachian Spring (1945 Suite) – VIII. Moderate. Coda (3:04)
09. Apollon musaghte (1947 Version) – First Tableau. I. Prologue. The birth of Apollo (5:29)
10. Apollon musaghte (1947 Version) – Second Tableau. II. Variation of Apollo (2:37)
11. Apollon musaghte (1947 Version) – III. Pas d’action. Apollo and the 3 muses (3:50)
12. Apollon musaghte (1947 Version) – IV. Variation of Calliope (The Alexandrine) (1:41)
13. Apollon musaghte (1947 Version) – V. Variation of Polyhymnia (1:21)
14. Apollon musaghte (1947 Version) – VI. Variation of Terpsichore (1:34)
15. Apollon musaghte (1947 Version) – VII. Second Variation of Apollo (2:20)
16. Apollon musaghte (1947 Version) – VIII. Pas de deux (3:49)
17. Apollon musaghte (1947 Version) – IX. Coda (3:36)
18. Apollon musaghte (1947 Version) – X. Apotheosis (3:50)

Collected here in one edition are the complete Decca recordings of Antal Doráti and the Detroit Symphony Orchestra:

18 CDs with spined wallets, original jackets

Highlights include: Performances of Bartok’s Suite No.1, 2 Pictures, Miraculous Mandarin and Music for Strings, Percussion and Celesta – “Bartok was in his [Doráti’s] blood-stream”, wrote critic Robert Layton

And recordings of works by a trio of composers Doráti knew well and worked with: Strauss, Stravinsky and Copland including:

The first-ever studio recording of Strauss’s opera Die Ägyptische Helena boasting a stunning cast headed by Gwyneth Jones, Willard White and the young Barbara Hendricks

Sonically excellent interpretations of Firebird and The Rite of Spring that even half a century later still leap out of the loudspeakers – some of the earliest Decca digital recordings that remain benchmarks to this day

Doráti’s last sessions in Detroit included Copland’s Appalachian Spring. Doráti had been a lifelong champion of the composer and the atmosphere was clearly special at those sessions

The recordings are accompanied by a 52pp book (En/Fr/De) with new notes by Dominic Fyfe, Label Director, Decca Classics

لینک‌های دانلود فول آلبوم

در صورتی که برای ادامه دادن دانلود های نیمه تمام مشکل دارید، لینک جدید دانلود آن فایل را مجددا از سایت کپی کرده و در فیلد آدرس در IDM جایگزین نمایید.
قبل از دانلود حتما فیلتر شکن خود را غیر فعال کنید!!!
نظرات کاربران
ما منتظر نظرات شما هستیم
این بخش صرفا برای بیان نظر شما در مورد مطالب سایت می باشد.
از ایجاد هرگونه بحث های سیاسی و مذهبی بپرهیزید. از توهین به دیگر کاربران و تبلیغ وب سایت های دیگر خودداری کنید.
برای ارسال نظر، لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.
والا موزیک در شبکه های اجتماعی
@vmusicir@v_music
پربازدیدترین