دیسکوگرافی والا موزیک
 پانصد آلبوم برتر تمام دوران از نگاه مجله رولینگ استون
 مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials
مجموعه 120 سالگی دویچه گراموفون – موسیقی مجلسی (DG 120 – Chamber Music)
مختص کاربر آزاد 1397/07/06

VA – DG 120 – Chamber Music

Artist: Various Artist
Title: DG 120 – Chamber Music 1 (1950-1973)
Year Of Release: 2018
Label: Deutsche Grammophon (DG)
Genre: Classical
Quality: flac lossless
Total Time: 04:37:40

Tracklist
---------
01. Schubert: String Quartet No. 14 in D Minor, D. 810 "Death and the Maiden"-1. Allegro
02. Schubert: String Quartet No. 14 in D Minor, D. 810 "Death and the Maiden"-2. Andante con moto
03. Schubert: String Quartet No. 14 in D Minor, D. 810 "Death and the Maiden"-3. Scherzo (Allegro molto)
04. Schubert: String Quartet No. 14 in D Minor, D. 810 "Death and the Maiden"-4. Presto
05. Schubert: Piano Quintet in A major, D. 667 "The Trout"-1. Allegro vivace
06. Schubert: Piano Quintet in A major, D. 667 "The Trout"-2. Andante
07. Schubert: Piano Quintet in A major, D. 667 "The Trout"-3. Scherzo (Presto)
08. Schubert: Piano Quintet in A major, D. 667 "The Trout"-4. Tema con variazione (Allegretto)
09. Schubert: Piano Quintet in A major, D. 667 "The Trout"-5. Finale (Allegro giusto)
10. Haydn: String Quartet In D Minor, Hob. III:76 (Op.76 No.2-"Fifths")-1. Allegro
11. Haydn: String Quartet in D minor, H.III, Op.76 No.2-"Fifths"-2. Andante o più tosto allegretto
12. Haydn: String Quartet in D minor, H.III, Op.76 No.2-"Fifths"-3. Minuetto
13. Haydn: String Quartet In D Minor, Hob. III:76 (Op.76 No.2-"Fifths")-4. Finale (Vivace assai)
14. Haydn: String Quartet In C, H.lll, Op.76, No.3-"Emperor"-1. Allegro
15. Haydn: String Quartet In C, Op.76, No.3 "Emperor", Hob.lll:77-2. Poco adagio, cantabile
16. Haydn: String Quartet In C, H.lll, Op.76, No.3-"Emperor"-3. Menuetto (Allegro)
17. Haydn: String Quartet In C, H.lll, Op.76, No.3-"Emperor"-4. Finale (Presto)
18. Mozart: String Quartet No.17 In B Flat, K.458 -"The Hunt"-1. Allegro vivace assai
19. Mozart: String Quartet No.17 In B Flat, K.458 -"The Hunt"-2. Moderato
20. Mozart: String Quartet No.17 in B flat, K.458 -"The Hunt"-3. Adagio
21. Mozart: String Quartet No. 17 In B-Flat Major, K. 458 "The Hunt"-4. Allegro assai
22. Mozart: Sonata for Piano and Violin in F, K.13-1. Allegro
23. Mozart: Sonata for Piano and Violin in F Major, K.13-2. Andante
24. Mozart: Sonata for Piano and Violin in F Major, K.13-3. Menuetto primo-Menuetto secondo
25. Debussy: Syrinx
26. Ibert: Pièce pour flûte seule
27. Berio: Sequenza I for flute
28. Fukushima: Mei for Flute solo
29. J.S. Bach: Sonata For Flute Solo In A Minor, BWV 1013-1. Allemande
30. J.S. Bach: Sonata For Flute Solo In A Minor, BWV 1013-2. Corrente
31. J.S. Bach: Sonata For Flute Solo In A Minor, BWV 1013-3. Sarabande
32. J.S. Bach: Sonata For Flute Solo In A Minor, BWV 1013-4. Bourrée anglaise
33. Schubert: Introduction & Variations For Flute & Piano, D.802 (Op.160)-Introduktion. Andante
34. Schubert: Introduction & Variations For Flute & Piano, D.802 (Op.160)-Thema. Andantino
35. Schubert: Introduction & Variations For Flute & Piano, D.802 (Op.160)-Variation I
36. Schubert: Introduction & Variations For Flute & Piano, D.802 (Op.160)-Variation II
37. Schubert: Introduction & Variations For Flute & Piano, D.802 (Op.160)-Variation III
38. Schubert: Introduction & Variations For Flute & Piano, D.802 (Op.160)-Variation IV
39. Schubert: Introduction & Variations For Flute & Piano, D.802 (Op.160)-Variation V
40. Schubert: Introduction & Variations For Flute & Piano, D.802 (Op.160)-Variation VI
41. Schubert: Introduction & Variations For Flute & Piano, D.802 (Op.160)-Variation VII. Allegro
42. Brahms: String Quartet No.3 In B Flat, Op.67-1. Vivace
43. Brahms: String Quartet No.3 In B Flat, Op.67-2. Andante
44. Brahms: String Quartet No.3 In B Flat, Op.67-3. Agitato (Allegretto non troppo)
45. Brahms: String Quartet No.3 In B Flat, Op.67-4. Poco allegretto con variazioni-Doppio movimento
46. Brahms: String Quartet No.1 In C Minor, Op.51 No.1-1. Allegro
47. Brahms: String Quartet No.1 In C Minor, Op.51 No.1-2. Romanze (Poco adagio)
48. Brahms: String Quartet No.1 In C Minor, Op.51 No.1-3. Allegretto molto moderato e comodo-Un poco più animato
49. Brahms: String Quartet No.1 In C Minor, Op.51 No.1-4. Allegro
50. Haydn: String Quartet in B-Flat Major, Hob.III:78, Op.76, No.4 "Sunrise"-1. Allegro con spirito
51. Haydn: String Quartet in B-Flat Major, Hob.III:78, Op.76, No.4 "Sunrise"-2. Adagio
52. Haydn: String Quartet in B-Flat Major, Hob.III:78, Op.76, No.4 "Sunrise"-3. Menuetto (Alllegro)
53. Haydn: String Quartet in B-Flat Major, Hob.III:78, Op.76, No.4 "Sunrise"-4. Finale (Allegro ma non troppo)


Artist: Various Artist
Title: DG 120 – Chamber Music 2 (1984-2007)
Year Of Release: 2018
Label: Deutsche Grammophon (DG)
Genre: Classical
Quality: flac lossless
Total Time: 06:18:55


Tracklist
---------
01. Schoenberg: Verklärte Nacht, Op.4-Version For String Sextet-1. Sehr langsam (bar 1)
02. Schoenberg: Verklärte Nacht, Op.4-Version For String Sextet-2. Breiter (bar 200)
03. Schoenberg: Verklärte Nacht, Op.4-Version For String Sextet-3. Schwer betont (bar 201)
04. Schoenberg: Verklärte Nacht, Op.4-Version For String Sextet-4. Sehr breit und langsam (bar 229)
05. Schoenberg: Verklärte Nacht, Op.4-Version For String Sextet-5. Sehr ruhig (bar 370)
06. Schoenberg: String Trio, Op.45-Part I
07. Schoenberg: String Trio, Op.45-1st Episode
08. Schoenberg: String Trio, Op.45-Part II
09. Schoenberg: String Trio, Op.45-2nd Episode
10. Schoenberg: String Trio, Op.45-Part III
11. Debussy: String Quartet In G Minor, Op.10, L. 85-1. Animé et très décidé
12. Debussy: String Quartet In G Minor, Op.10, L. 85-2. Scherzo (Assez vif et bien rythmé)
13. Debussy: String Quartet In G Minor, Op.10, L. 85-3. Andantino doucement expressif
14. Debussy: String Quartet In G Minor, Op.10, L. 85-4. Très modéré-Très mouvementé-Très animé
15. Ravel: String Quartet In F Major, M.35-1. Allegro moderato. Très doux
16. Ravel: String Quartet In F Major, M.35-2. Assez vif. Très rythmé
17. Ravel: String Quartet In F Major, M.35-3. Très lent
18. Ravel: String Quartet In F Major, M.35-4. Vif et agité
19. Webern: String Quartet, Op. 28
20. Beethoven: String Quartet No.9 In C, Op.59 No.3-"Rasumovsky No. 3"-1. Introduzione (Andante con moto)-Allegro vivace
21. Beethoven: String Quartet No.9 In C, Op.59 No.3-"Rasumovsky No. 3"-2. Andante con moto quasi allegretto
22. Beethoven: String Quartet No.9 In C, Op.59 No.3-"Rasumovsky No. 3"-3. Menuetto (Grazioso)
23. Beethoven: String Quartet No.9 In C, Op.59 No.3-"Rasumovsky No. 3"-4. Allegro molto
24. Beethoven: String Quartet No.10 In E Flat, Op.74-"Harp"-1. Poco adagio-Allegro
25. Beethoven: String Quartet No.10 In E Flat, Op.74-"Harp"-2. Adagio ma non troppo
26. Beethoven: String Quartet No.10 In E Flat, Op.74-"Harp"-3. Presto-Più presto quasi prestissimo
27. Beethoven: String Quartet No.10 In E Flat, Op.74-"Harp"-4. Allegretto con variazioni
28. Beethoven: String Quartet No.11 In F Minor, Op.95-"Serioso"-1. Allegro con brio (1994 Recording)
29. Beethoven: String Quartet No.11 In F Minor, Op.95-"Serioso"-2. Allegretto ma non troppo (1994 Recording)
30. Beethoven: String Quartet No.11 In F Minor, Op.95-"Serioso"-3. Allegro assai vivace ma serioso (1994 Recording)
31. Beethoven: String Quartet No.11 In F Minor, Op.95-"Serioso"-4. Larghetto espressivo-Allegretto agitato (1994 Recording)
32. Brahms: Piano Quartet No.1 In G Minor, Op.25-1. Allegro
33. Brahms: Piano Quartet No.1 In G Minor, Op.25-2. Intermezzo (Allegro ma non troppo)
34. Brahms: Piano Quartet No.1 In G Minor, Op.25-3. Andante con moto
35. Brahms: Piano Quartet No.1 In G Minor, Op.25-4. Rondo alla Zingarese
36. Schumann: Fantasiestücke, Op.88-1. Romanze (Nicht schnell, mit innigem Ausdruck)
37. Schumann: Fantasiestücke, Op.88-2. Humoreske (Lebhaft)
38. Schumann: Fantasiestücke, Op.88-3. Duett (Langsam und mit Ausdruck)
39. Schumann: Fantasiestücke, Op.88-4. Finale (Im Marsch-Tempo)
40. Mozart: Piano Trio In C, K.548-1. Allegro (Live)
41. Mozart: Piano Trio In C, K.548-2. Andante cantabile (Live)
42. Mozart: Piano Trio In C, K.548-3. Allegro (Live)
43. Mozart: Piano Trio In E, K.542-1. Allegro (Live)
44. Mozart: Piano Trio In E, K.542-2. Andante grazioso (Live)
45. Mozart: Piano Trio In E, K.542-3. Allegro (Live)
46. Mozart: Piano Trio In B Flat, K.502-1. Allegro (Live)
47. Mozart: Piano Trio In B Flat, K.502-2. Larghetto (Live)
48. Mozart: Piano Trio In B Flat, K.502-3. Allegretto (Live)
49. Mendelssohn: Violin Concerto In E Minor, Op.64, MWV O14-1. Allegro molto appassionato
50. Mendelssohn: Violin Concerto In E Minor, Op.64, MWV O14-2. Andante
51. Mendelssohn: Violin Concerto In E Minor, Op.64, MWV O14-3. Allegro molto vivace
52. Mendelssohn: Octet In E Flat, Op.20, MWV R20-1. Allegro moderato, ma con fuoco
53. Mendelssohn: Octet In E Flat, Op.20, MWV R20-2. Andante
54. Mendelssohn: Octet In E Flat, Op.20, MWV R20-3. Scherzo (Allegro leggierissimo)
55. Mendelssohn: Octet In E Flat, Op.20, MWV R20-4. Presto
56. Mendelssohn: 12 Gesänge, Op.8-8. Hexenlied (Anderes Maienlied), MWV K 33
57. Mendelssohn: Six Songs, Op.34-4. Suleika
58. Mendelssohn: Six Songs, Op.34-2. Auf den Flügeln des Gesanges, MWV K86

لینک‌های دانلود فول آلبوم

در صورتی که برای ادامه دادن دانلود های نیمه تمام مشکل دارید، لینک جدید دانلود آن فایل را مجددا از سایت کپی کرده و در فیلد آدرس در IDM جایگزین نمایید.
قبل از دانلود حتما فیلتر شکن خود را غیر فعال کنید!!!
نظرات کاربران
ما منتظر نظرات شما هستیم
این بخش صرفا برای بیان نظر شما در مورد مطالب سایت می باشد.
از ایجاد هرگونه بحث های سیاسی و مذهبی بپرهیزید. از توهین به دیگر کاربران و تبلیغ وب سایت های دیگر خودداری کنید.
برای ارسال نظر، لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.

والا موزیک در شبکه های اجتماعی
@vmusicir@v_music