دیسکوگرافی والا موزیک
 مجموعه BACH 333 نسخه جدید آثار کامل باخ
مجموعه موسیقی کلاسیک BTHVN 2020 – نسخه جدیدی از کامل ترین آثار لودویگ فان بتهوون
 مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials
 پانصد آلبوم برتر تمام دوران از نگاه مجله رولینگ استون
مجموعه موسیقی هارپسیکورد فرانسه (French Harpsichord Music)
مختص کاربر ویژه 1399/03/08

French Harpsichord Music, Vol. 1-4 (2016)

 مجموعه موسیقی هارپسیکورد فرانسه

Artist: Various Artists
Title: French Harpsichord Music, Vol. 1-4
Year Of Release: 2016
Label: Brilliant Classics
Genre: Classical Piano
Quality: flac lossless
Total Time: 29:31:16
WebSite: Album Preview

French Harpsichord Music, Vol. 1-4 (2016)

Tracklist

French Harpsichord Music, Vol. 1 [06:06:51]

01. Suite in G Major: I. Prélude
02. Suite in G Major: II. Allemande
03. Suite in G Major: III. Courante
04. Suite in G Major: IV. Double de la courante
05. Suite in G Major: V. Seconde courante
06. Suite in G Major: VI. Troisième courante
07. Suite in G Major: VII. Sarabande
08. Suite In G Major: VIII. Gigue
09. Suite in G Major: IX. Seconde gigue
10. Suite in G Major: X. Gaillarde
11. Suite in G Major: XI. Chaconne rondeau
12. Suite in G Major: XII. Gavotte
13. Suite In G Major: XIII. Menuet
14. Suite in G Minor: I. Prélude
15. Suite in G Minor: II. Allemande
16. Suite in G Minor: III. Courante
17. Suite in G Minor: IV. Seconde courante
18. Suite in G Minor: V. Sarabande
19. Suite in G Minor: VI. Gigue
20. Suite in G Minor: VII. Gaillarde
21. Suite In G Minor: VIII. Passacaille
22. Suite in D Minor: I. Prélude
23. Suite in D Minor: II. Allemande
24. Suite in D Minor: III. Courante
25. Suite in D Minor: IV. Double de la courante
26. Suite in D Minor: V. Seconde courante
27. Suite in D Minor: VI. Sarabande grave
28. Suite in D Minor: VII. Sarabande
29. Suite In D Minor: VIII. Gigue
30. Suite in D Minor: IX. Gaillarde
31. Suite in D Minor: X. Gavotte
32. Suite in D Minor: XI. Menuet
33. Suite in D Minor: XII. Variations sur les folies d’Espagne
34. Suite in D Major: I. Allemande
35. Suite in D Major: II. Courante
36. Suite in D Major: III. Seconde courante
37. Suite in D Major: IV. Sarabande
38. Suite in D Major: V. Gigue
39. Suite in D Major: Vi. Chaconne rondeau
40. Suite in D Major: VII. Tombeau de M. De Chambonnières
41. Overture de Cadmus
42. Ritournelle des fées de Roland
43. Menuet “Dans nos bois”
44. Chaconne de phaeton
45. Courante de lully
46. Double de la courante
47. Sarabande “Dieu des enfers”
48. Gigue de lully
49. Menuet “La jeune Iris”
50. Gavotte “Où estes vous allé”-Air ancient
51. Gavotte “Le beau berger Tirsis”-Air ancient
52. La bergère Annette-Vaudeville
53. Ouverture de la mascaraed
54. Les sourdines d’armide
55. Les songes agréables d’atys
56. Air d’Apollon du triomphe de l’amour
57. Menuet de poitou-Vaudeville
58. Passacaille d’armide
59. Ouverture de Proserpine
60. Chaconne de galatée
61. Pièces in C Major: I. Prélude
62. Pièces in C Major: II. Allemande
63. Pièces in C Major: III. Gaillarde
64. Pièces in C Major: IV. Double
65. Pièces in C Major: V. Chaconne
66. Suite in C Major: I. Allemande le moutier
67. Suite in C Major: II. Allemande
68. Suite in C Major: III. Courante
69. Suite in C Major: IV. Autre courante
70. Suite in C Major: V. Sarabande
71. Suite in C Major: VI. Gigue la verdinguette
72. Suite in D Major: I. Allemande la mignonne
73. Suite in D Major: II. Courante
74. Suite in D Major: III. Sarabande
75. Suite in D Major: IV. Gigue
76. Suite in D Minor: I. Allemande
77. Suite in D Minor: II. Courante
78. Suite in D Minor: III. Sarabande
79. Suite in D Minor: IV. Pavanne
80. Suite in F Major: I. Allemande
81. Suite in F Major: II. Courante
82. Suite in F Major: III. Sarabande
83. Suite in F Major: IV. Chaconne
84. Suite in F Major: V. Brusque
85. Suite in G Major: I. Allemande
86. Suite in G Major: II. Courante
87. Suite in G Major: III. Sarabande
88. Suite in G Major: IV. Menuet
89. Suite in G Major: V. Chaconne
90. Suite in G Minor: I. Allemande l’affligée
91. Suite in G Minor: II. Courante
92. Suite in G Minor: III. Sarabande
93. Suite in G Minor: IV. Pavanne l’entretien des dieux
94. Suite in G Minor: V. Gigue
95. Suite in B-Flat Major: I. Allemande
96. Suite in B-Flat Major: II. Courante
97. Suite in B-Flat Major: III. Sarabande
98. Suite in B-Flat Major: IV. Gaillarde
99. Suite in A Minor: I. Allemande la rare
100. Suite in A Minor: II. Courante
101. Suite in A Minor: III. Sarabande
102. Suite in A Minor: IV. Drollerie
103. Suite in A Minor: V. Gigue
104. Suite in D Minor: I. Prélude
105. Suite in D Minor: II. Allemande la vauvert
106. Suite in D Minor: III. Courante
107. Suite in D Minor: IV. Sarabande grave
108. Suite in D Minor: V. Menuet
109. Suite in D Minor: VI. Passepied
110. Suite in D Minor: VII. Courante luthée
111. Suite In D Minor: VIII. Allemande Grave La Lorenzany
112. Suite in D Minor: IX. Courante
113. Suite in D Minor: X. Sarabande grave
114. Suite in D Minor: XI. Gavotte
115. Suite in A Minor: I. Prélude
116. Suite in A Minor: II. Allemande l’incomparable
117. Suite in A Minor: III. Courante
118. Suite in A Minor: IV. Sarabande
119. Suite in A Minor: V. Sarabande en rondeau
120. Suite in A Minor: VI. Gavotte en rondeau
121. Suite in A Minor: VII. Menuet-2 Doubles du menuet
122. Suite In A Minor: VIII. Second Menuet
123. Suite in A Minor: IX. Gigue
124. Suite in F Major: I. Prélude
125. Suite in F Major: II. Allemande grave
126. Suite in F Major: III. Courante
127. Suite in F Major: IV. Chaconne
128. Suite in F Major: V. Menuet-2 Doubles du menuet
129. Suite in F Major: VI. Passepied
130. Allemande
131. Suite in F-Sharp Minor: I. Allemande gaye
132. Suite in F-Sharp Minor: II. Courante
133. Suite in F-Sharp Minor: III. Double de la courante
134. Suite in F-Sharp Minor: IV. Sarabande grave en rondeau
135. Suite in F-Sharp Minor: V. La favoritte. Un peu lentement
136. Suite in G Minor: I. Prélude
137. Suite in G Minor: II. Allemande
138. Suite in G Minor: III. Courante
139. Suite in G Minor: IV. La bel-ébat. Gaiemement
140. Suite in G Minor: V. La pièce sans titre
141. Suite in G Minor: VI. Gigue
142. Suite in G Minor: VII. Sarabande
143. Suite In G Minor: VIII. Menuet
144. Suite in G Minor: IX. Gigue (Pour deux clavecins)
145. Suite in G Minor: X. Courante
146. Suite in A Minor: I. Prélude, Pt. 2
147. Suite in A Minor: II. Allemande l’incomparable, Pt. 2
148. Suite in A Minor: III. Courante, Pt. 2
149. Suite in A Minor: IV. Sarabande, Pt. 2
150. Suite in A Minor: V. Sarabande en rondeau, Pt. 2
151. Suite in A Minor: VI. Gavotte
152. Suite in A Minor: VII. Menuet-Double du menuet
153. Suite In A Minor: VIII. Second Menuet, Pt. 2
154. Suite in A Minor: IX. Allemande gaye
155. Suite in A Minor: X. Courante la Venetiene
156. Suite in A Minor: XI. Gigue

French Harpsichord Music, Vol. 2 [06:20:05]

01. Suite in C Major: I. Prelude
02. Suite in C Major: II. Allemande
03. Suite in C Major: III. Courante
04. Suite in C Major: IV. Sarabande I
05. Suite in C Major: V. Sarabande II
06. Suite in C Major: VI. Gavotte
07. Suite in C Major: VII. Gigue
08. Suite In C Major: VIII. Menuet I
09. Suite in C Major: IX. Menuet II en rondeau
10. Suite in C Major: X. Menuet I da capo
11. Suite in C Minor: I. Prelude
12. Suite in C Minor: II. Allemande
13. Suite in C Minor: III. Courante I
14. Suite in C Minor: IV. Courante II
15. Suite in C Minor: V. Sarabande grave
16. Suite in C Minor: VI. Gigue
17. Suite in D Minor: I. Prelude
18. Suite in D Minor: II. Allemande
19. Suite in D Minor: III. Courante I
20. Suite in D Minor: IV. Courante II
21. Suite in D Minor: V. Sarabande
22. Suite in D Minor: VI. Gigue
23. Suite in D Minor: VII. Chaconne
24. Suite In D Minor: VIII. Menuet
25. Suite in D Minor: IX. Gavotte en rondeau
26. Suite in G Minor: I. Prelude
27. Suite in G Minor: II. Allemande
28. Suite in G Minor: III. Courante
29. Suite in G Minor: IV. Sarabande
30. Suite in G Minor: V. Gigue
31. Suite in G Minor: VI. Gavotte
32. Suite in G Minor: VII. Menuet I
33. Suite In G Minor: VIII. Menuet II En Rondeau
34. Suite in G Minor: IX. Menuet I da capo
35. La vénitienne
36. Badine
37. Gavotte
38. Prelude in G Major
39. Troisième prélude: Mesuré
40. Premier livre de pièces de clavecin, premier ordre in G Minor: I. Allemande l’auguste
41. Premier livre de pièces de clavecin, premier ordre in G Minor: II. Première courante
42. Premier livre de pièces de clavecin, premier ordre in G Minor: III. Seconde courante
43. Premier livre de pièces de clavecin, premier ordre in G Minor: IV. Sarabande la majestueuse
44. Premier livre de pièces de clavecin, premier ordre in G Minor: V. Gavotte
45. Premier livre de pièces de clavecin, premier ordre in G Minor: VI. La milordine. Gracieusement et légérement
46. Premier livre de pièces de clavecin, premier ordre in G Minor: VII. Menuet-Double du menuet precedent
47. Premier Livre De Pièces De Clavecin, Premier Ordre In G Minor: VIII. Les Silvains. Majestueüsement, Sans Lenteur-Seconde Partie
48. Premier livre de pièces de clavecin, premier ordre in G Minor: IX. Les Abeilles. Tendrement
49. Premier livre de pièces de clavecin, premier ordre in G Minor: X. La Nanète. Gaÿement
50. Premier livre de pièces de clavecin, premier ordre in G Minor: XI. Les sentimens. Sarabande
51. Premier livre de pièces de clavecin, premier ordre in G Minor: XII. La pastorélle. Naïvement
52. Premier Livre De Pièces De Clavecin, Premier Ordre In G Minor: XIII. Les Nonètes. Les Blondes. Tendrement-Les Brunes
53. Premier livre de pièces de clavecin, premier ordre in G Minor: XIV. La bourbonnoise. Gaÿement
54. Premier livre de pièces de clavecin, premier ordre in G Minor: XV. La manon. Vivement
55. Premier livre de pièces de clavecin, premier ordre in G Minor: XVI. L’enchanteresse
56. Premier Livre De Pièces De Clavecin, Premier Ordre In G Minor: XVII. La Fleurie Ou La Tendre Nanette. Gracieusement
57. Premier Livre De Pièces De Clavecin, Premier Ordre In G Minor: XVIII. Les Plaisirs De Saint Germain En Laÿe
58. Second prelude
59. Premier livre de pièces de clavecin, ordre deuxième in D Major: I. Allemande la laborieuse. Sans lenteur, et les doubles croches un tant-soit-peu pointées
60. Premier livre de pièces de clavecin, ordre deuxième in D Major: II. Premiere courante
61. Premier livre de pièces de clavecin, ordre deuxième in D Major: III. Seconde courante
62. Premier livre de pièces de clavecin, ordre deuxième in D Major: IV. Sarabande la prude
63. Premier livre de pièces de clavecin, ordre deuxième in D Major: V. L’antonine. Majestueüsement, sans lenteur
64. Premier livre de pièces de clavecin, ordre deuxième in D Major: VI. Gavotte
65. Premier livre de pièces de clavecin, ordre deuxième in D Major: VII. Menuet
66. Premier Livre De Pièces De Clavecin, Ordre Deuxième In D Major: VIII. Canaries-Double Des Canaries
67. Premier livre de pièces de clavecin, ordre deuxième in D Major: IX. Passe-Pied-Seconde partie
68. Premier livre de pièces de clavecin, ordre deuxième in D Major: X. Rigaudon-Second Partie
69. Premier livre de pièces de clavecin, ordre deuxième in D Major: XI. La Charoloise
70. Premier livre de pièces de clavecin, ordre deuxième in D Major: XII. La Diane. Gaÿement-Fanfare pour la suitte de la Diane
71. Premier Livre De Pièces De Clavecin, Ordre Deuxième In D Major: XIII. La Terpsicore. Modérément, Et Marqué
72. Premier livre de pièces de clavecin, ordre deuxième in D Major: XIV. La Forentine. D’une légéreté tender
73. Premier livre de pièces de clavecin, ordre deuxième in D Major: XV. La Garnier. Modérément
74. Premier livre de pièces de clavecin, ordre deuxième in D Major: XVI. La Babet. Nonchalamment-Seconde partie. Un peu vivement
75. Premier Livre De Pièces De Clavecin, Ordre Deuxième In D Major: XVII. Les Idées Heureuses. Tendrement, Sans Lenteur
76. Premier Livre De Pièces De Clavecin, Ordre Deuxième In D Major: XVIII. La Mimi. Affectüesement
77. Premier livre de pièces de clavecin, ordre deuxième in D Major: XIX. La diligente. Légérement
78. Premier livre de pièces de clavecin, ordre deuxième in D Major: XX. La flateuse. Affectüesement
79. Premier livre de pièces de clavecin, ordre deuxième in D Major: XXI. La voluptueüse. Tendrement
80. Premier Livre De Pièces De Clavecin, Ordre Deuxième In D Major: Xxii. Les Papillons: Très Légérement
81. Premier prelude
82. Premier livre de pièces de clavecin, ordre troisième in C Minor: I. La ténébreuse. Allemande
83. Premier livre de pièces de clavecin, ordre troisième in C Minor: II. Premiere courante
84. Premier livre de pièces de clavecin, ordre troisième in C Minor: III. Seconde courante
85. Premier livre de pièces de clavecin, ordre troisième in C Minor: IV. La lugubre. Sarabande
86. Premier livre de pièces de clavecin, ordre troisième in C Minor: V. Gavotte
87. Premier livre de pièces de clavecin, ordre troisième in C Minor: VI. Menuet
88. Premier livre de pièces de clavecin, ordre troisième in C Minor: VII. Les pélerines
89. Premier Livre De Pièces De Clavecin, Ordre Troisième In C Minor: VIII. Les Laurentines. Gracieusement-Seconde Partie
90. Premier livre de pièces de clavecin, ordre troisième in C Minor: IX. L’espagnolète. D’une légéreté modérée
91. Premier livre de pièces de clavecin, ordre troisième in C Minor: X. Les regrets. Languissamment
92. Premier livre de pièces de clavecin, ordre troisième in C Minor: XI. Les matelotes provençales. Gaÿement-Seconde Partie
93. Premier livre de pièces de clavecin, ordre troisième in C Minor: XII.la favorite. Gravement, sans lenteur
94. Premier Livre De Pièces De Clavecin, Ordre Troisième In C Minor: XIII. La Lutine. Tres Vivement, Et Marqué
95. L’art de toucher le clavecin: Quatrième prelude
96. Premier livre de pièces de clavecin, ordre quatrième in F Major: I. La marche des gris-vêtus. Pesamment, sans lenteur
97. Premier livre de pièces de clavecin, ordre quatrième in F Major: II. Les bacchanals
98. Premier livre de pièces de clavecin, ordre quatrième in F Major: III. La pateline. Gracieusement
99. Premier livre de pièces de clavecin, ordre quatrième in F Major: IV. Le réveil-matin. Légérement
100. L’art de toucher le clavecin: Cinquième prelude
101. Premier livre de pièces de clavecin, ordre cinquième in A Major: I. La logiviére, allemande
102. Premier livre de pièces de clavecin, ordre cinquième in A Major: II. Première courante
103. Premier livre de pièces de clavecin, ordre cinquième in A Major: III. Seconde courante
104. Premier livre de pièces de clavecin, ordre cinquième in A Major: IV. Sarabande la dangereuse. Gravement
105. Premier livre de pièces de clavecin, ordre cinquième in A Major: V. Gigue
106. Premier livre de pièces de clavecin, ordre cinquième in A Major: VI. La tendre fanchon. Gracieusement
107. Premier livre de pièces de clavecin, ordre cinquième in A Major: VII. La badine. Légérement et flaté
108. Premier Livre De Pièces De Clavecin, Ordre Cinquième In A Major: VIII. La Bandoline. Légérement, Sans Vitesse
109. Premier livre de pièces de clavecin, ordre cinquième in A Major: IX. La flore. Gracieusement
110. Premier livre de pièces de clavecin, ordre cinquième in A Major: X. L’angelique
111. Premier livre de pièces de clavecin, ordre cinquième in A Major: XI. La fillers. Gracieusement
112. Premier livre de pièces de clavecin, ordre cinquième in A Major: XII. Les vendangeuses
113. Premier Livre De Pièces De Clavecin, Ordre Cinquième In A Major: XIII. Les Agrémens
114. Premier livre de pièces de clavecin, ordre cinquième in A Major: XIV. Les ondes. Gracieusement, sans lenteur
115. Septième prélude: Mesuré, lent-Mesuré, moins lent
116. Second livre de pièces de clavecin, ordre sixiême: I. Les moissonneurs. Gaÿement
117. Second livre de pièces de clavecin, ordre sixiême: II. Les langueurs-Tendres
118. Second livre de pièces de clavecin, ordre sixiême: III. Le gazoüillement. Gracieusement et coulé
119. Second livre de pièces de clavecin, ordre sixiême: IV.la Bersan. Légérement
120. Second livre de pièces de clavecin, ordre sixiême: V. Les baricades mistérieuses. Vivement
121. Second livre de pièces de clavecin, ordre sixiême: VI. Les bergeries. Naïvement
122. Second livre de pièces de clavecin, ordre sixiême: VII. La commére. Vivement
123. Second Livre De Pièces De Clavecin, Ordre Sixiême: VIII. Le Moucheron. Légérement
124. L’art de toucher le clavecin, huitième prélude: Mesuré, léger
125. Second livre de pièces de clavecin, ordre septiême: I. La ménetou. Gracieusement, sans lenteur
126. Second livre de pièces de clavecin, ordre septiême: II. Les petits ages. La muse naissante-L’enfantine-L’adolescente-Les délices
127. Second livre de pièces de clavecin, ordre septiême: III. La basque-Seconde partie
128. Second livre de pièces de clavecin, ordre septiême: IV. La chazé. Tres liées, sans lenteur-Seconde partie
129. Second livre de pièces de clavecin, ordre septiême: V. Les amusements. Sans lenteur-Second Rondeau
130. L’art de toucher le clavecin: Sixième prelude. Mesuré
131. Second livre de pièces de clavecin, ordre huitiême: I. La Raphaéle
132. Second livre de pièces de clavecin, ordre huitiême: II. Allemande l’ausoniéne. Légérement, et marqué
133. Second livre de pièces de clavecin, ordre huitiême: III. Premier courante
134. Second livre de pièces de clavecin, ordre huitiême: IV. Seconde courante
135. Second livre de pièces de clavecin, ordre huitiême: V. Sarabande l’unique. Gravement-Vivement
136. Second livre de pièces de clavecin, ordre huitiême: VI. Gavotte. Tendrement
137. Second livre de pièces de clavecin, ordre huitiême: VII. Rondeau. Gayement
138. Second Livre De Pièces De Clavecin, Ordre Huitiême: VIII. Gigue
139. Second livre de pièces de clavecin, ordre huitiême: IX. Passacaille
140. Second livre de pièces de clavecin, ordre huitiême: X. La morinéte. Légérement, et trés lié
141. Second livre de pièces de clavecin, ordre neuviême: I. Allemande à deux clavecins
142. Second livre de pièces de clavecin, ordre neuviême: II. La rafraîchissante. Nonchalamment-Seconde partie
143. Second livre de pièces de clavecin, ordre neuviême: III. Les charmes. Luthé, et lié-Mesuré, sans lenteur-Seconde partie
144. Second livre de pièces de clavecin, ordre neuviême: IV. La princesse de sens. Tendrement
145. Second livre de pièces de clavecin, ordre neuviême: V. L’olimpique. Impérieusement, et animé
146. Second livre de pièces de clavecin, ordre neuviême: VI. L’insinüante. Tendrement
147. Second livre de pièces de clavecin, ordre neuviême: VII. La séduisante. Tendrement, sans lenteur
148. Second Livre De Pièces De Clavecin, Ordre Neuviême: VIII. Le Bavolet-Flotant. Tendrement, Légérement Et Lié
149. Second livre de pièces de clavecin, ordre neuviême: IX. La petit-deüil, ou les trois veuves. Gracieusement
150. Second livre de pièces de clavecin, ordre neuviême: X. Menuet

French Harpsichord Music, Vol. 3 [09:09:53]

01. Second livre de pièces de clavecin, ordre dixième: I. La triomphante. Vivement, et les croches égales
02. Second livre de pièces de clavecin, ordre dixième: II. La mézangére. Luthé. Mesuré
03. Second livre de pièces de clavecin, ordre dixième: III. La Gabriéle. Légérement, et coulé
04. Second livre de pièces de clavecin, ordre dixième: IV. La nointéle. Gaÿement-Seconde partie
05. Second livre de pièces de clavecin, ordre dixième: V. La fringante. Vif, et relevé-Seconde partie
06. Second livre de pièces de clavecin, ordre dixième: VI. L’amazône. Vivement, et fierement
07. Second livre de pièces de clavecin, ordre dixième: VII. Les bagatelles
08. Allemande: Légérement
09. Second livre de pièces de clavecin, ordre onziême: I. La Castelane. Coulamment
10. Second livre de pièces de clavecin, ordre onziême: II. L’enticelante ou la bontems. Tres vivement
11. Second livre de pièces de clavecin, ordre onziême: III. Les graces-naturéles. Affectueusement, sans lenteur
12. Second livre de pièces de clavecin, ordre onziême: IV. La zénobie. D’une légéreté gracieuse, et liée
13. Second livre de pièces de clavecin, ordre onziême: V. Les fastes de la grande et ancienne
14. Second livre de pièces de clavecin, ordre douziême: I. Les juméles. Affectüeusement-Seconde Partie
15. Second livre de pièces de clavecin, ordre douziême: II. L’intîme. Mouvement de courante
16. Second livre de pièces de clavecin, ordre douziême: III. L’olimpique. Impérieusement, et animé
17. Second livre de pièces de clavecin, ordre douziême: IV. La coribante. Vivement
18. Second livre de pièces de clavecin, ordre douziême: V. La vauvré. Coulamment
19. Second livre de pièces de clavecin, ordre douziême: VI. La fileuse. Naïvement, sans lenteur
20. Second livre de pièces de clavecin, ordre douziême: VII. La boulonoise. Tendrement, sans lenteur
21. Second Livre De Pièces De Clavecin, Ordre Douziême: VIII. L’Atalante. Tres Légérment
22. Troisième livre de pièces de clavecin, ordre treiziéme: I. Les lis naissans. Modérément et uniment
23. Troisième livre de pièces de clavecin, ordre treiziéme: II. Les rozeaux. Tendrement, sans lenteur
24. Troisième livre de pièces de clavecin, ordre treiziéme: III. L’engageante. Agréablement, sans lenteur
25. Troisième livre de pièces de clavecin, ordre treiziéme: IV. Les folies françoises ou les dominos
26. Troisième livre de pièces de clavecin, ordre treiziéme: V. L’âme-En peine. Languissament
27. Troisième livre de pièces de clavecin, ordre quatorziéme: I. Le rossignol-en-amour. Lentement, et tres tendrement, quoy que mesuré-Double du rossignol
28. Troisième livre de pièces de clavecin, ordre quatorziéme: II. La linote-éfarouchée. Légérement
29. Troisième livre de pièces de clavecin, ordre quatorziéme: III. Les fauvétes plaintives. Tres tendrement
30. Troisième livre de pièces de clavecin, ordre quatorziéme: IV. Le rossignol-vainqueur. Tres légérement
31. Troisième livre de pièces de clavecin, ordre quatorziéme: V. La julliet. Gaiëment
32. Troisième livre de pièces de clavecin, ordre quatorziéme: VI. Le carillon de cithére. Agréablement, sans lenteur
33. Troisième livre de pièces de clavecin, ordre quatorziéme: VII. Le petit-rien. Légérment
34. Troisième livre de pièces de clavecin, ordre quinziéme: I. La régente ou la minerve. Noblement, sans lenteur
35. Troisième livre de pièces de clavecin, ordre quinziéme: II. Le dodo ou l’amour au berçeau. Sur le mouvement des berceuses-Seconde partie
36. Troisième livre de pièces de clavecin, ordre quinziéme: III. L’évaporée. Très légérement
37. Troisième livre de pièces de clavecin, ordre quinziéme: IV. Muséte de choisi. Tendrement-Seconde partie
38. Troisième livre de pièces de clavecin, ordre quinziéme: V. Muséte de tavern. Légérement-Seconde partie
39. Troisième livre de pièces de clavecin, ordre quinziéme: VI. La douce et piquante. D’une légéreté tendre-Seconde partie
40. Troisième livre de pièces de clavecin, ordre quinziéme: VII. Les vergers fleüris. Galament, et loûré-Seconde partie. Dans le goût de cornemuse
41. Troisième Livre De Pièces De Clavecin, Ordre Quinziéme: VIII. La Princesse De Chabeüil Ou La Muse De Monaco. D’Une Légéreté Modérée
42. Troisième livre de pièces de clavecin, ordre seiziéme: I. Les graces incomparables ou la conti. Majestueusement
43. Troisième livre de pièces de clavecin, ordre seiziéme: II. L’himen-Amour. Majestueusement-Seconde partie. Galament
44. Troisième livre de pièces de clavecin, ordre seiziéme: III. Les Vestales. Tendrement, sans lenteur-Seconde partie
45. Troisième livre de pièces de clavecin, ordre seiziéme: IV. L’aimable Thérése. Gracieusement
46. Troisième livre de pièces de clavecin, ordre seiziéme: V. Le drôle de corps. Gaillardement
47. Troisième livre de pièces de clavecin, ordre seiziéme: VI. La distraite. Tendrement, et tres lié
48. Troisième livre de pièces de clavecin, ordre seiziéme: VII. La létiville
49. Troisième livre de pièces de clavecin, ordre dixhuitiéme: I. Allemande la verneüil
50. Troisième livre de pièces de clavecin, ordre dixhuitiéme: II. La Verneüilléte. Légérement, et agréablement
51. Troisième livre de pièces de clavecin, ordre dixhuitiéme: III. Soeur Monique. Tendrement, sans lenteur
52. Troisième livre de pièces de clavecin, ordre dixhuitiéme: IV. Le turbulent. Tres viste
53. Troisième livre de pièces de clavecin, ordre dixhuitiéme: V. L’atendrissante. Douloureusement
54. Troisième livre de pièces de clavecin, ordre dixhuitiéme: VI. Le tic-toc-choc ou les maillotins. Légérement et marqué
55. Troisième livre de pièces de clavecin, ordre dixhuitiéme: VII. Le gaillard-boiteux. Dans le goût burlesque
56. Troisième livre de pièces de clavecin, ordre dixneuviéme: I. Les calotins et les calotines ou la pièce à tretous. Gayëment
57. Troisième livre de pièces de clavecin, ordre dixneuviéme: II. Les calotines. Très légérement-Seconde partie
58. Troisième livre de pièces de clavecin, ordre dixneuviéme: III. L’ingénuë. Naïvement-Seconde partie. Tendrement
59. Troisième livre de pièces de clavecin, ordre dixneuviéme: IV. L’artiste. Modérément
60. Troisième livre de pièces de clavecin, ordre dixneuviéme: V. Les culbutes Ixcxbxnxs. Légérement et marqué
61. Troisième livre de pièces de clavecin, ordre dixneuviéme: VI. La muse-plantine
62. Troisième livre de pièces de clavecin, ordre dixneuviéme: VII. L’enjouée. Tres gaiëment-Seconde partie. Un peu plus tendrement
63. Troisième livre de pièces de clavecin, ordre dixseptiéme: I. La superbe ou la forqueray. Fierement, sans lenteur
64. Troisième livre de pièces de clavecin, ordre dixseptiéme: II, Les petits moulins à vent. Tres légérement
65. Troisième livre de pièces de clavecin, ordre dixseptiéme: III. Les timbres
66. Troisième livre de pièces de clavecin, ordre dixseptiéme: IV. Courante
67. Troisième livre de pièces de clavecin, ordre dixseptiéme: V. Les petits chrémiéres de bagnolet. Légérement, et coulé
68. Quatrième livre de pièces de clavecin, ordre vingtiéme: I. La princesse Marie. Gracieusement, sans lenteur-Seconde partie
69. Quatrième livre de pièces de clavecin, ordre vingtiéme: II. La boufonne. Gaillardement
70. Quatrième livre de pièces de clavecin, ordre vingtiéme: III. Les chérubins ou l’aimable Lazure. Légérement-Seconde partie
71. Quatrième livre de pièces de clavecin, ordre vingtiéme: IV. La croûilli ou la couperinéte. Délicatement, sans vitesse
72. Quatrième livre de pièces de clavecin, ordre vingtiéme: V. La fine Madelon. Affectueusement
73. Quatrième livre de pièces de clavecin, ordre vingtiéme: VI. La douce Jeanneton. Plus voluptueusement
74. Quatrième livre de pièces de clavecin, ordre vingtiéme: VII. La Sézile. Gracieusement
75. Quatrième Livre De Pièces De Clavecin, Ordre Vingtiéme: VIII. Les Tambourins. Notes Égales, Tres Legerement
76. Quatrième livre de pièces de clavecin, ordre vingt-deuxiéme: I. Le trophée. Premier air pour la suite du trophée-Second air
77. Quatrième livre de pièces de clavecin, ordre vingt-deuxiéme: II. Le point du jour. Allemande. D’une legereté moderée
78. Quatrième livre de pièces de clavecin, ordre vingt-deuxiéme: III. L’anguille. Légérement
79. Quatrième livre de pièces de clavecin, ordre vingt-deuxiéme: IV. Le croc-en-jambe. Gayëment
80. Quatrième livre de pièces de clavecin, ordre vingt-deuxiéme: V. Menuets croisés
81. Quatrième livre de pièces de clavecin, ordre vingt-deuxiéme: VI. Les tours de passe-passe
82. Quatrième livre de pièces de clavecin, ordre vingt-uniéme: I. La reine des coeurs. Lentement, et tres tendrement
83. Quatrième livre de pièces de clavecin, ordre vingt-uniéme: II. La bondissante. Gayëment
84. Quatrième livre de pièces de clavecin, ordre vingt-uniéme: III. La Couperin. D’une vivacité modérée
85. Quatrième livre de pièces de clavecin, ordre vingt-uniéme: IV. La harpée. Pièce dans le goût de la harpe
86. Quatrième livre de pièces de clavecin, ordre vingt-uniéme: V. La petite pince-sans-rire. Affectueusement, sans lenteur
87. Quatrième livre de pièces de clavecin, ordre vingt-troisiéme: I. L’audacieuse
88. Quatrième livre de pièces de clavecin, ordre vingt-troisiéme: II. Les tricoteuses. Tres légerement
89. Quatrième livre de pièces de clavecin, ordre vingt-troisiéme: III. L’arlequine. Grotesquement
90. Quatrième livre de pièces de clavecin, ordre vingt-troisiéme: IV. Les gondoles de délos. Badinage-Tendre-Seconde Partie-Troisième Partie en rondeau séparé
91. Quatrième livre de pièces de clavecin, ordre vingt-troisiéme: Les satires. Chèvre-Pieds. Gravement, ferme, et pointé-Seconde partie. Vivement, et dans le goût burlesque
92. Quatrième livre de pièces de clavecin, ordre vingt-quatriéme: I. Les vieux seigneurs. Grave noblemen
93. Quatrième livre de pièces de clavecin, ordre vingt-quatriéme: II. Les jeunes seigneurs. Légérement
94. Quatrième livre de pièces de clavecin, ordre vingt-quatriéme: III. Les dars-homicides. Gayëment et coulé
95. Quatrième livre de pièces de clavecin, ordre vingt-quatriéme: IV. Les guirlandes. Amourueusement. Sans langueur-Seconde partie. Coulement
96. Quatrième livre de pièces de clavecin, ordre vingt-quatriéme: VI. Les brimborions. Gayëment-Seconde partie-Troisième partie-Quatrième partie
97. Quatrième livre de pièces de clavecin, ordre vingt-quatriéme: VII. La divine-babiche ou les amours badins. Voluptueusement, sans langeur
98. Quatrième Livre De Pièces De Clavecin, Ordre Vingt-Quatriéme: VIII. La Belle Javotte Autre Fois L’Infante. Tendrement
99. Quatrième livre de pièces de clavecin, ordre vingt-quatriéme: IX. L’amphibie. Noblement
100. Quatrième livre de pièces de clavecin, ordre vingt-cinquiéme: I. La visionaire. Gravement, et marqué-Viste
101. Quatrième livre de pièces de clavecin, ordre vingt-cinquiéme: II. La misterieuse. Modérément
102. Quatrième livre de pièces de clavecin, ordre vingt-cinquiéme: III. La monflambert. Tendrement, sans lenteur
103. Quatrième livre de pièces de clavecin, ordre vingt-cinquiéme: IV. La muse victorieuse. Audacieusement
104. Quatrième livre de pièces de clavecin, ordre vingt-cinquiéme: V. Les ombres errantes. Languissamment
105. Quatrième livre de pièces de clavecin, ordre vingt-sixiéme: I. La convalescente
106. Quatrième livre de pièces de clavecin, ordre vingt-sixiéme: II. Gavote
107. Quatrième livre de pièces de clavecin, ordre vingt-sixiéme: III. La Sophie
108. Quatrième livre de pièces de clavecin, ordre vingt-sixiéme: IV. L’epineuse
109. Quatrième livre de pièces de clavecin, ordre vingt-sixiéme: V. La pantomime. Gaiëment et marqué, et d’une grande precision
110. Quatrième livre de pièces de clavecin, ordre vingt-septiéme: I. L’exquise. Allemande
111. Quatrième livre de pièces de clavecin, ordre vingt-septiéme: II. Les pavots. Nonchallament
112. Quatrième livre de pièces de clavecin, ordre vingt-septiéme: III. Les chinois. Lentement-Viste
113. Quatrième livre de pièces de clavecin, ordre vingt-septiéme: IV. Saillie. Vivement
114. Pièces de clavecin, Suite No. 4 in G Minor: I. La Marella. Vivement et marqué
115. Pièces de clavecin, Suite No. 4 in G Minor: II. La clément. Noblement et détaché
116. Pièces de clavecin, Suite No. 4 in G Minor: III. La d’aubonne. Sarabande
117. Pièces de clavecin, Suite No. 4 in G Minor: IV. La bournonville. Mouvement élevé
118. Pièces de clavecin, Suite No. 4 in G Minor: V. La sainscy. Gracieusement et avec esprit
119. Pièces de clavecin, Suite No. 4 in G Minor: VI. Le carillon de passy. Légérement sans vitesse
120. Pièces de clavecin, Suite No. 4 in G Minor: VII. La latour. D’un movement un peu plus vif que la précédente piece
121. Pièces de clavecin, Suite No. 2 in G Major: I. La bouron. Vivement et détaché
122. Pièces de clavecin, Suite No. 2 in G Major: II. La mandoline. Point trop vite et d’aplomb
123. Pièces de clavecin, Suite No. 2 in G Major: III. La du breüil. Louré
124. Pièces de clavecin, Suite No. 2 in G Major: IV. La leclair. Tres vivement et détaché
125. Pièces de clavecin, Suite No. 2 in G Major: V. La buisson. Chaconne. Gratieusement
126. Pièces de clavecin, Suite No. 1 in D Minor: I. La laborde. Allemande. Noblement et avec sentiment
127. Pièces de clavecin, Suite No. 1 in D Minor: II. La forqueray. Vivement et d’aplomb
128. Pièces de clavecin, Suite No. 1 in D Minor: III. La cottin. Galamment sans lenteur
129. Pièces de clavecin, Suite No. 1 in D Minor: IV. La bellmont. Avec gout et sans lenteur
130. Pièces de clavecin, Suite No. 1 in D Minor: V. La Portugaise. Marqué et d’aplomb
131. Pièces de clavecin, Suite No. 1 in D Minor: VI. La couperin. Noblement et marqué
132. Pièces de clavecin, Suite No. 3 in D Major: I. La ferrand. Détaché, et d’une belle execution
133. Pièces de clavecin, Suite No. 3 in D Major: II. La regente. Noblement. Et soutenu
134. Pièces de clavecin, Suite No. 3 in D Major: III. La tronchin. Mouvement aisé
135. Pièces de clavecin, Suite No. 3 in D Major: IV. La angrave. Tres vivement
136. Pièces de clavecin, Suite No. 3 in D Major: V. La du vaucel. Tres tendrement
137. Pièces de clavecin, Suite No. 3 in D Major: VI. La eynaud. Fierement
138. Pièces de clavecin, Suite No. 3 in D Major: VII. La morangis ou la plissay. Mouvement. De chaconne
139. Pièces de clavecin, Suite No. 5 in C Minor: I. La rameau. Majestueusement
140. Pièces de clavecin, Suite No. 5 in C Minor: II. La guignon. Vivement et détaché
141. Pièces de clavecin, Suite No. 5 in C Minor: III. La léon. Sarabande
142. Pièces de clavecin, Suite No. 5 in C Minor: IV. La boisson. Vivement, les pincés bien soutenûs
143. Pièces de clavecin, Suite No. 5 in C Minor: V. La montigni. Galamment sans lenteur
144. Pièces de clavecin, Suite No. 5 in C Minor: VI. La sylva. Tres tendrement
145. Pièces de clavecin, Suite No. 5 in C Minor: VII. Jupiter. Modérément

French Harpsichord Music, Vol. 4 [07:54:27]

01. Premier concert, RCT 7: I. La coulicam
02. Premier concert, RCT 7: II. La livri
03. Premier concert, RCT 7: III. Le vézinet
04. Deuxième concert, RCT 8: I. La laborde
05. Deuxième concert, RCT 8: II. La boucon
06. Deuxième concert, RCT 8: III. L’agaçante
07. Deuxième concert, RCT 8: IV. 1e & 2e Menuet
08. Troisième concert, RCT 9: I. La la poplinière
09. Troisième concert, RCT 9: II. La timide
10. Troisième concert, RCT 9: III. Tambourin
11. Quatrième concert, RCT 10: I. La pantomime
12. Quatrième concert, RCT 10: II. L’indiscrète
13. Quatrième concert, RCT 10: III. La Rameau
14. Cinqième concert, RCT 11: I. La Forqueray
15. Cinqième concert, RCT 11: II. La cupis
16. Cinqième concert, RCT 11: III. La marais
17. Premier livre de pièces de clavecin, RCT 1: I. Prélude
18. Premier livre de pièces de clavecin, RCT 1: II. Allemande
19. Premier livre de pièces de clavecin, RCT 1: III. 2e Allemande
20. Premier livre de pièces de clavecin, RCT 1: IV. Courante
21. Premier livre de pièces de clavecin, RCT 1: V. Gigue
22. Premier livre de pièces de clavecin, RCT 1: VI. 1e & 2e Sarabande
23. Premier livre de pièces de clavecin, RCT 1: VII. Vénitienne
24. Premier Livre De Pièces De Clavecin, Rct 1: VIII. Gavotte
25. Premier livre de pièces de clavecin, RCT 1: IX. Menuet
26. Pièces de clavecin avec une méthode, suite in E Minor, RCT 2: I. Allemande
27. Pièces de clavecin avec une méthode, suite in E Minor, RCT 2: II. Courante
28. Pièces de clavecin avec une méthode, suite in E Minor, RC T 2: III. Gigue en rondeau
29. Pièces de clavecin avec une méthode, suite in E Minor, RCT 2: IV. 2E Gigue en rondeau
30. Pièces de clavecin avec une méthode, suite in E Minor, RCT 2: V. Le rappel des oiseaux
31. Pièces de clavecin avec une méthode, suite in E Minor, RCT 2: VI. Rigaudon
32. Pièces de clavecin avec une méthode, suite in E Minor, RCT 2: VII. Musette en rondeau
33. Pièces De Clavecin Avec Une Méthode, Suite In E Minor, Rct 2: VIII. Tambourin
34. Pièces de clavecin avec une méthode, suite in E Minor, RCT 2: IX. La villageoise. Rondeau
35. Pièces de clavecin avec une méthode, suite in D Major, RCT 3: I. Les tendres plaints. Rondeau
36. Pièces de clavecin avec une méthode, suite in D Major, RCT 3: II. Les niais de sologne (& 2 doubles)
37. Pièces de clavecin avec une méthode, suite in D Major, RCT 3: III. Les Soupirs. Tendrement
38. Pièces de clavecin avec une méthode, suite in D Major, RCT 3: IV. La joyeuse. Rondeau
39. Pièces de clavecin avec une méthode, suite in D Major, RCT 3: V. La follette. Rondeau
40. Pièces de clavecin avec une méthode, suite in D Major, RCT 3: VI. L’entretien des muses
41. Pièces de clavecin avec une méthode, suite in D Major, RCT 3: VII. Les tourbillons. Rondeau
42. Pièces De Clavecin Avec Une Méthode, Suite In D Major, Rct 3: VIII. Les Cyclopes. Rondeau
43. Pièces de clavecin avec une méthode, suite in D Major, RCT 3: IX. Le lardon. Menuet
44. Pièces de clavecin avec une méthode, suite in D Major, RCT 3: X. La boiteuse
45. La Dauphine, RCT 12
46. Les petits marteaux, RCT 12bis
47. Nouvelles suites de pièces de clavecin, Suite in A Minor, RCT 5: I. Allemande
48. Nouvelles suites de pièces de clavecin, Suite in A Minor, RCT 5: II. Courante
49. Nouvelles suites de pièces de clavecin, Suite in A Minor, RCT 5: III. Sarabande
50. Nouvelles suites de pièces de clavecin, Suite in A Minor, RCT 5: IV. Les Trois mains
51. Nouvelles suites de pièces de clavecin, Suite in A Minor, RCT 5: V. Fanfarinette
52. Nouvelles suites de pièces de clavecin, Suite in A Minor, RCT 5: VI. La triomphante
53. Nouvelles suites de pièces de clavecin, Suite in A Minor, RCT 5: VII. Gavotte (& 6 Doubles)
54. Nouvelles suites de pièces de clavecin, Suite in G Major, RCT 6: I. Les tricotets. Rondeau
55. Nouvelles suites de pièces de clavecin, Suite in A Minor, RCT 5: II. L’indifférente
56. Nouvelles suites de pièces de clavecin, Suite in A Minor, RCT 5: III. 1e & 2e Menuet
57. Nouvelles suites de pièces de clavecin, Suite in A Minor, RCT 5: IV. La poule
58. Nouvelles suites de pièces de clavecin, Suite in A Minor, RCT 5: V. Les triolets
59. Nouvelles suites de pièces de clavecin, Suite in A Minor, RCT 5: VI. Les sauvages
60. Nouvelles suites de pièces de clavecin, Suite in A Minor, RCT 5: VII. L’enharmonique
61. Nouvelles Suites De Pièces De Clavecin, Suite In A Minor, Rct 5: VIII. L’Égyptienne
62. Premier livre de pièces de clavecin: I. La majestueuse
63. Premier livre de pièces de clavecin: II. La Zaïde. Tendrement
64. Premier livre de pièces de clavecin: III. Les matelots. Modérément
65. Premier livre de pièces de clavecin: IV. Premier et deuxième tambourins
66. Premier livre de pièces de clavecin: V. L’incertaine. Marqué
67. Premier livre de pièces de clavecin: VI. L’aimable. Gracieux
68. Premier livre de pièces de clavecin: VII. La bagatelle
69. Premier Livre De Pièces De Clavecin: VIII. Suite De La Bagatelle
70. Premier livre de pièces de clavecin: IX. La remouleuse. Modérément
71. Premier livre de pièces de clavecin: X. Les tendres sentiments
72. Premier livre de pièces de clavecin: XI. Le vertigo. Modérément
73. Premier livre de pièces de clavecin: XII. Allemande
74. Premier Livre De Pièces De Clavecin: XIII. La Sensible
75. Premier livre de pièces de clavecin: XIV. La marche des scythes. Fièrement
76. Premier livre de pièces de clavecin: XV. La chasse de zaïde
77. Premier livre de pièces de clavecin, Suite No. 1 in D Major: I. Allemande
78. Premier livre de pièces de clavecin, Suite No. 1 in D Major: II. Courante
79. Premier livre de pièces de clavecin, Suite No. 1 in D Major: III. La vanlo
80. Premier livre de pièces de clavecin, Suite No. 1 in D Major: IV. Rondeau
81. Premier livre de pièces de clavecin, Suite No. 1 in D Major: V. La tribolet
82. Premier livre de pièces de clavecin, Suite No. 1 in D Major: VI. Rondeau
83. Premier livre de pièces de clavecin, Suite No. 1 in D Major: VII. La damanzy
84. Premier Livre De Pièces De Clavecin, Suite No. 1 In D Major: VIII. La Cazamajor
85. Premier livre de pièces de clavecin, Suite No. 2 in C Major: I. Allemande
86. Premier livre de pièces de clavecin, Suite No. 2 in C Major: II. La boucon
87. Premier livre de pièces de clavecin, Suite No. 2 in C Major: III. La larare
88. Premier livre de pièces de clavecin, Suite No. 2 in C Major: IV. Menuets
89. Premier livre de pièces de clavecin, Suite No. 2 in C Major: V. Rondeau
90. Premier livre de pièces de clavecin, Suite No. 2 in C Major: VI. La millettina
91. Deuxième livre de pièces de clavecin: I. La victoire
92. Deuxième livre de pièces de clavecin: II. La de villeroy
93. Deuxième livre de pièces de clavecin: III. La Félix
94. Deuxième livre de pièces de clavecin: IV. La de vatre
95. Deuxième livre de pièces de clavecin: V. La lanza
96. Deuxième livre de pièces de clavecin: VI. Les colombes
97. Deuxième livre de pièces de clavecin: VII. La damanzy
98. Deuxième Livre De Pièces De Clavecin: VIII. La De Beuzeville
99. Deuxième livre de pièces de clavecin: IX. La d’héricourt
100. Deuxième livre de pièces de clavecin: X. Gavottes
101. Deuxième livre de pièces de clavecin: XI. Menuets
102. Deuxième livre de pièces de clavecin: XII. La de redemond
103. Deuxième Livre De Pièces De Clavecin: XIII. La De Caze
104. Deuxième livre de pièces de clavecin: XIV. La de brissac
105. Troisième livre de pièces de clavecin: I. Ouverture
106. Troisième livre de pièces de clavecin: II. La de may
107. Troisième livre de pièces de clavecin: III. La madin
108. Troisième livre de pièces de clavecin: IV. La forqueray
109. Troisième livre de pièces de clavecin: V. Chaconne
110. Troisième livre de pièces de clavecin: VI. Médée
111. Troisième livre de pièces de clavecin: VII. Les graces
112. Troisième Livre De Pièces De Clavecin: VIII. La De Belombre
113. Troisième livre de pièces de clavecin: IX. Menuets
114. Troisième livre de pièces de clavecin: X. La de Casaubon
115. Troisième livre de pièces de clavecin: XI. La du tailly
116. Troisième livre de pièces de clavecin: XII. La de valmallette
117. Troisième Livre De Pièces De Clavecin: XIII. La De La Tour
118. Troisième livre de pièces de clavecin: XIV. La de guyon
119. Troisième livre de pièces de clavecin: XV. Menuets
120. Troisième livre de pièces de clavecin: XVI. La de chamlay
121. Troisième Livre De Pièces De Clavecin: XVII. La De Villeneuve
122. Quatrième livre de pièces de clavecin: I. La de juigné
123. Quatrième livre de pièces de clavecin: II. La de sartine
124. Quatrième livre de pièces de clavecin: III. La de Drummond
125. Quatrième livre de pièces de clavecin: IV. La de vaucanson
126. Quatrième livre de pièces de clavecin: V. La pothoüin
127. Quatrième livre de pièces de clavecin: VI. La du buq

Brilliant Classics is proud to have released a number of harpsichord music CDs of the highest quality over the past few years. This collection brings these works together, as well as never before published recordings, allowing the listener to soak up the sounds of 17th- and 18th-century France in its most intimate, domestic setting.

The release starts with Jean Henri d’Anglebert, featuring four of his extensive suites. Each begins with a precisely notated prelude, followed by various dance movements of lively gigues and slow sarabandes. Anglebert’s complex ornamentation system was so admired that it would later be copied by J.S. Bach. Francesco Cera, described as ‘one of the most promising talents in Italy’, performs the works. Jacques Champion de Chambonnières comes next; known as the ‘founding father’ of the French harpsichord tradition, he worked in the courts of both Louis XIII and XIV as a dancer and musician. Franz Silvestri plays on a modern-day harpsichord after Vaudry, Chambonnières’ suites reflect the regal French court at its peak. Pieter-Jan Belder, whose recordings span keyboard music from across Europe during this period, chooses to put the spotlight on Le Roux, a shadowy figure about whom not much is known. He has left us with a beguiling set of harpsichord suites, unusually printed twice: once for one harpsichord and one as an alternative setting for two harpsichords.

CD8 brings together music by Louis-Nicolas Clérambault and Louis Marchand, two composers who straddled the divide between the early French harpsichordists and later masters of the era. Their suites oscillate between solemn, introspective passages and lively, exuberant dance movements.

The master of the harpsichord, François Couperin, commandeers eleven of the 29 CDs of this set – and for good reason. His 4 Livres de pièces de clavecin deserve to be heard in their entirety. Couperin published nothing until he was in his forties, thanks to his duties as court harpsichordist, but his collections represent twenty years of composing. The titles are often regarded as labels unrelated to the inherent properties of the piece, but Couperin said that he ‘always had a subject in mind when composing these pieces’, leaving the listener now to muse over the ones we know less about. What, for example, are Les Baricades mistérieuses, or La Bandoline? Others are more obvious: La Fine Madelon, for example, can be traced back to Jeanne Beauval, a prominent actress at the time. Although the Ordres do not begin with a prelude, included here is the respective prelude from L’Art de toucher le clavecin that shares their key. Michael Borgstede performs the works, accompanied when necessary by Haru Kitamika on the harpsichord, Sophie Gent on the violin and Joshua Cheatham on the viola da gamba.

Borgstede also plays the works of Antoine and Jean-Baptiste Forqueray, father and son, who had a stormy relationship, with Antoine even arranging for his son to be imprisoned and banished in 1725. They were later reconciled, and Jean-Baptiste published a mixture of works by his father and his own compositions, some directly transcribed from the viol to the harpsichord, and therefore remaining low in the harpsichord’s range.

CDs 22–24 feature Rameau, with the first of these made up of pieces ‘en concert’: delightful harpsichord trios with a violin and viola da gamba. His solo harpsichord compositions contain remarkable depictions of emotions and natural phenomena – Le Rappel des Oiseaux, Les Tourbillons for example – and some of the most technically demanding writing for harpsichord in the Baroque repertoire, performed with aplomb by Pieter-Jan Belder.

Yago Mahúgo features again, this time playing music by the French-Italian composer Royer. Described as a ‘fine disc’ by Arkiv Music on its first issue, Mahúgo negotiates Royer’s works with ease, finely negotiating the variations between simple and grand passages. The set concludes with music by Jacques Duphly, whose works are still in the tradition of Chambonnières more than a century and a half before. They do include some new innovations, such as the Alberti bass, looking forward to the Classical period. Duphly’s death in 1789 marked a new era in Europe, as well as the end of the blooming harpsichord tradition of France.

A unique set, an extensive Anthology of French harpsichord music! This set represents excellent value for money. It is the most comprehensive set yet of French harpsichord music, and spans over 150 years, allowing the listener to fully comprehend the remarkable changes that took place during this fascinating period. In the early 18th century, the harpsichord has matured into its own style of short, evocative character pieces, which owe less and less to the dance archetypes. And, while the works of the Grand Siècle are full or grandeur and solemn grace, the century of Louis XV is more inclined to elegance and lightness.
Recorded in Italy and The Netherlands, 2005-2015, by leading harpsichordists, specialists in the style: Pieter-Jan Belder, Michael Borgstede, Francesco Cera, Yago Mahúgo, Franz Silvestri. Newly written liner notes are included in the booklet.

لینک‌های دانلود فول آلبوم

در صورتی که برای ادامه دادن دانلود های نیمه تمام مشکل دارید، لینک جدید دانلود آن فایل را مجددا از سایت کپی کرده و در فیلد آدرس در IDM جایگزین نمایید.
قبل از دانلود حتما فیلتر شکن خود را غیر فعال کنید!!!
نظرات کاربران
ما منتظر نظرات شما هستیم
این بخش صرفا برای بیان نظر شما در مورد مطالب سایت می باشد.
از ایجاد هرگونه بحث های سیاسی و مذهبی بپرهیزید. از توهین به دیگر کاربران و تبلیغ وب سایت های دیگر خودداری کنید.
برای ارسال نظر، لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.

والا موزیک در شبکه های اجتماعی
@vmusicir@v_music
پربازدیدترین