دیسکوگرافی والا موزیک
 پانصد آلبوم برتر تمام دوران از نگاه مجله رولینگ استون
 مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials
دانیل بارنبویم – مجموعه ضبط های سونی (Daniel Barenboim)
مختص کاربر ویژه 1397/05/29

Daniel Barenboim – The Complete Sony Recordings (43 CDs Box Set)

Disc: 1
1. Ia. Thema scherzoso con Variazioni - Motto - Pierre Boulez
2. Ib. Thema scherzoso con Variazioni - Thema scherzoso - Pierre Boulez
3. Ic. Thema scherzoso con Variazioni - Variation I - Pierre Boulez
4. Id. Thema scherzoso con Variazioni - Variation II - Pierre Boulez
5. Ie. Thema scherzoso con Variazioni - Variation III - Pierre Boulez
6. If. Thema scherzoso con Variazioni - Variation IV - Pierre Boulez
7. Ig. Thema scherzoso con Variazioni - Variation V - Pierre Boulez
8. II. Adagio - Pierre Boulez
9. IIIa. Rondo ritmico con introduzione (cadenza) - Introduzione - Pierre Boulez
10. IIIb. Rondo ritmico con introduzione (cadenza) - Rondo ritmico - Pierre Boulez
11. IIIc. Rondo ritmico con introduzione (cadenza) - Coda - Pierre Boulez
12. I. Präludium - Pierre Boulez
13. II. Reigen - Pierre Boulez
14. III. Marsch - Pierre Boulez
15. I. Seele, wie bist du schöner, tiefer nach Schneestürmen - Pierre Boulez
16. II. Sahst du nach dem Gewitterregen den Wald - Pierre Boulez
17. III. Über die Grenzen des All blicktest Du sinnend hinaus - Pierre Boulez
18. IV. Nichts ist gekommen, nichts wird kommen für meine Seele - Pierre Boulez
19. V. Hier ist Friede. Hier weine ich mich aus über alles - Pierre Boulez

Disc: 2
1. I. Allegro aperto
2. II. Adagio
3. III. Rondeau - Tempo di Menuetto
4. I. Allegro
5. II. Andante cantabile
6. III. Rondeau - Andante grazioso

Disc: 3
1. I. Andante sostenuto - Moderato con anima - Moderato assai, quasi Andante - Allegro vivo
2. II. Andantino in modo di canzona
3. III. Scherzo - Pizzicato ostinato
4. IV. Finale - Allegro con fuoco

Disc: 4
1. I. Allegro maestoso
2. II. Andante
3. III. Presto
4. I. Allegro moderato
5. II. Romance
6. III. Rondeau

Disc: 5
1. I. Allegro vivace e nobilmente
2. II. Larghetto
3. III. Rondo - Presto
4. IV. Moderato e maestoso

Disc: 6
1. Beginning
2. Conclusion
3. Cockaigne Overture, Op. 40 "In London Town"

Disc: 7
1. I. Andante - Nobilmente e semplice
2. II. Allegro molto
3. III. Adagio
4. IV. Lento - Allegro

Disc: 8
1. I. Allegro moderato
2. II. Adagio
3. III. Presto
4. I. Allegro
5. II. Adagio
6. III. Rondo - Allegro

Disc: 9
1. No. 1 in D Major - Allegro con molto fuoco - Trio - Largamente
2. No. 2 in A Minor - Allegro molto
3. No. 3 in C Minor - Con fuoco - Vivace - Cantabile - Grandioso - Animato
4. No. 4 in G Major - Allegro marziale - Nobilmente - Grandioso
5. No. 5 in C Major - Vivace
6. I. Introduction - Dance of Nautch Girls
7. II. Menuetto
8. III. Warrior's Dance
9. IV. Intermezzo
10. V. March of the Mogul Emperors
11. Imperial March, Op. 32

Disc: 10
1. I. Allegro spiritoso
2. II. Andantino grazioso
3. III. Tempo di Menuetto - Vivace
4. I. Maestoso
5. II. Rondo - Moderato

Disc: 11
1. Concerto No. 2 in D Major for Violin and Orchestra, K. 211 / I. Allegro moderato
2. Concerto No. 2 in D Major for Violin and Orchestra, K. 211 / II. Andante
3. Concerto No. 2 in D Major for Violin and Orchestra, K. 211 / III. Rondo - Allegro
4. Rondo in C Major for Violin and Orchestra, K. 373
5. Adagio in E Major for Violin and Orchestra, K. 261
6. Rondo in B-Flat Major for Violin and Orchestra, K. 269

Disc: 12
1. Concierto de Aranjuez / I. Allegro con spirito - Daniel Barenboim / John Williams / English Chamber Orchestra / James Brown
2. Concierto de Aranjuez / II. Adagio - Daniel Barenboim / John Williams / English Chamber Orchestra / James Brown
3. Concierto de Aranjuez / III. Allegro gentile - Daniel Barenboim / John Williams / English Chamber Orchestra / James Brown
4. Concerto for Guitar and Small Orchestra / I. Allegro preciso - Daniel Barenboim / John Williams / English Chamber Orchestra
5. Concerto for Guitar and Small Orchestra / II. Andantino e andante - Cadenza - Daniel Barenboim / John Williams / English Chamber Orchestra
6. Concerto for Guitar and Small Orchestra / III. Allegretto non troppo - Daniel Barenboim / John Williams / English Chamber Orchestra

Disc: 13
1. Chanson de Matin, Op. 15, No. 1
2. Chanson de Nuit, Op. 15, No. 2
3. Elegy for Strings, Op. 58
4. Serenade for String Orchestra in E Minor, Op. 20 / I. Allegro piacevole
5. Serenade for String Orchestra in E Minor, Op. 20 / II. Larghetto
6. Serenade for String Orchestra in E Minor, Op. 20 / III. Allegretto
7. Salut d'amour, Op. 12
8. Romance for Bassoon & Orchestra, Op. 62
9. Rosemary
10. Carissima
11. Sospiri, Op. 70

Disc: 14
1. Violin Concerto in D Major, Op. 61 / I. Allegro ma non troppo
2. Violin Concerto in D Major, Op. 61 / II. Larghetto
3. Violin Concerto in D Major, Op. 61 / III. Rondo. Allegro

Disc: 15
1. Concerto for Piano & Orchestra No. 1 in C Major, Op. 15 / I. Allegro con brio
2. Concerto for Piano & Orchestra No. 1 in C Major, Op. 15 / II. Largo
3. Concerto for Piano & Orchestra No. 1 in C Major, Op. 15 / III. Rondo - Allegro scherzando
4. Concerto for Piano & Orchestra No. 2 in B-Flat Major, Op 19 / I. Allegro con brio
5. Concerto for Piano & Orchestra No. 2 in B-Flat Major, Op 19 / II. Adagio
6. Concerto for Piano & Orchestra No. 2 in B-Flat Major, Op 19 / III. Rondo - Molto allegro

Disc: 16
1. Concerto for Piano & Orchestra No. 3 in C Minor, Op. 37 / I. Allegro con brio
2. Concerto for Piano & Orchestra No. 3 in C Minor, Op. 37 / II. Largo
3. Concerto for Piano & Orchestra No. 3 in C Minor, Op. 37 / III. Rondo - Allegro
4. Concerto for Piano & Orchestra No. 4 in G Major, Op. 58 / I. Allegro moderato
5. Concerto for Piano & Orchestra No. 4 in G Major, Op. 58 / II. Andante con moto
6. Concerto for Piano & Orchestra No. 4 in G Major, Op. 58 / III. Rondo - Vivace

Disc: 17
1. Concerto for Piano and Orchestra No. 5 in E-Flat Major, Op. 73 "Emperor" / Allegro
2. Concerto for Piano and Orchestra No. 5 in E-Flat Major, Op. 73 "Emperor" / Adagio un poco mosso
3. Concerto for Piano and Orchestra No. 5 in E-Flat Major, Op. 73 "Emperor" / Rondo: Allegro

Disc: 18
1. Daphnis et Chloé Suite No. 2, M. 57b
2. España
3. Prelude to the Afternoon of a Faun, L. 86
4. Escales

Disc: 19
1. Violin Concerto in B Minor, Op. 61 / I. Allegro - Pinchas Zukerman
2. Violin Concerto in B Minor, Op. 61 / II. Andante - Pinchas Zukerman
3. Violin Concerto in B Minor, Op. 61 / III. Allegro molto - Pinchas Zukerman

Disc: 20
1. Cello Concerto in E Minor, Op. 85 / I. Adagio - Moderato - Daniel Barenboim / Jacqueline du Pré
2. Cello Concerto in E Minor, Op. 85 / II. Lento - Allegro molto - Daniel Barenboim / Jacqueline du Pré
3. Cello Concerto in E Minor, Op. 85 / III. Adagio - Daniel Barenboim / Jacqueline du Pré
4. Cello Concerto in E Minor, Op. 85 / IV. Allegro - Moderato - Allegro ma non troppo - Jacqueline du Pré / Daniel Barenboim
5. Variations on an Original Theme, Op. 36 "Enigma" / Theme. Andante
6. Variations on an Original Theme, Op. 36 "Enigma" / Var. 1, C.A.E. (The Composer's Wife)
7. Variations on an Original Theme, Op. 36 "Enigma" / Var. 2, H.D.S-P. (Hew David Steuart-Powell)
8. Variations on an Original Theme, Op. 36 "Enigma" / Var. 3, R.B.T. (Richard Baxter Townshend)
9. Variations on an Original Theme, Op. 36 "Enigma" / Var. 4, W.M.B. (William Meath Baker)
10. Variations on an Original Theme, Op. 36 "Enigma" / Var. 5, R.P.A. (Richard Penrose Arnold)
11. Variations on an Original Theme, Op. 36 "Enigma" / Var. 6, Ysobel (Isabel Fitton)
12. Variations on an Original Theme, Op. 36 "Enigma" / Var. 7, Troyte (Troyte Griffith)
13. Variations on an Original Theme, Op. 36 "Enigma" / Var. 8, W.N. (Winifred Norbury)
14. Variations on an Original Theme, Op. 36 "Enigma" / Var. 9, Nimrod - Daniel Barenboim / The London Philharmonic Orchestra
15. Variations on an Original Theme, Op. 36 "Enigma" / Var. 10, Intermezzo. Dorabella (Dora Penny)
16. Variations on an Original Theme, Op. 36 "Enigma" / Var. 11, G.R.S. (George Robertson Sinclair)
17. Variations on an Original Theme, Op. 36 "Enigma" / Var. 12, B.G.N. (Basil G. Nevinson)
18. Variations on an Original Theme, Op. 36 "Enigma" / Var. 13, Romanza. *** (Lady Mary Lygon)
19. Variations on an Original Theme, Op. 36 "Enigma" / Var. 14, Finale. E.D.U. (the Composer)

Disc: 21
1. Te Deum, Op. 22, H 118 / I. Te Deum
2. Te Deum, Op. 22, H 118 / II. Tibi omnes
3. Te Deum, Op. 22, H 118 / III. Dignare
4. Te Deum, Op. 22, H 118 / IV. Christe, rex gloriae
5. Te Deum, Op. 22, H 118 / V. Te ergo quaesumus
6. Te Deum, Op. 22, H 118 / VI. Judex crederis

Disc: 22
1. Harold in Italy, Op. 16, H 68 / I. Harold in the Mountains
2. Harold in Italy, Op. 16, H 68 / II. March of the Pilgrims
3. Harold in Italy, Op. 16, H 68 / III. Sérénade
4. Harold in Italy, Op. 16, H 68 / IV. Orgy of the Brigands

Disc: 23
1. Concerto for Violin and Orchestra No. 3 in B Minor, Op. 61 / I. Allegro non troppo
2. Concerto for Violin and Orchestra No. 3 in B Minor, Op. 61 / II. Andantino quasi allegretto
3. Concerto for Violin and Orchestra No. 3 in B Minor, Op. 61 / III. Molto moderato e maestoso
4. Poème, Op. 25
5. Berceuse, Op. 16

Disc: 24
1. Les Troyens, H 133
2. Roméo et Juliette, Op. 17, H 79 / II. Roméo seul - Tristesse - Bruit Iontain de concert et de bal - Grande féte chez Capulet
3. Roméo et Juliette, Op. 17, H 79 / III. Nuit sereine - Le Jardin de Capulet, silencieux et sésert - Scène d'amour
4. Roméo et Juliette, Op. 17, H 79 / IV. La reine Mab ou la fée des songes

Disc: 25
1. Concerto for Oboe and Small Orchestra in D Major, TrV 292 / Allegro moderato - Vivace - Tempo I
2. Concerto for Oboe and Small Orchestra in D Major, TrV 292 / Andante
3. Concerto for Oboe and Small Orchestra in D Major, TrV 292 / Vivace
4. Concerto for Oboe and Small Orchestra in D Major, TrV 292 / Allegro
5. Der Bürger als Edelmann, TrV 228c / I. Overtüre
6. Der Bürger als Edelmann, TrV 228c / II. Menuett
7. Der Bürger als Edelmann, TrV 228c / III. Der Fechtmeister
8. Der Bürger als Edelmann, TrV 228c / IV. Auftritt und Tanz der Schneider - Tanz des ersten Schneidergesellen
9. Der Bürger als Edelmann, TrV 228c / V. Das Menuett des Lully
10. Der Bürger als Edelmann, TrV 228c / VI. Courante
11. Der Bürger als Edelmann, TrV 228c / VII. Auftritt des Cléonte (nach Lully)
12. Der Bürger als Edelmann, TrV 228c / VIII. Vorspiel zum zweiten Aufzug
13. Der Bürger als Edelmann, TrV 228c / IX. Das Diner

Disc: 26
1. Sea Pictures, Op. 37 / I. Sea Slumber Song
2. Sea Pictures, Op. 37 / II. In Haven (Capri)
3. Sea Pictures, Op. 37 / III. Sabbath Morning at Sea
4. Sea Pictures, Op. 37 / IV. Where Corals Lie
5. Sea Pictures, Op. 37 / V. The Swimmer
6. In the South Overture, Op. 50 "Alassio"

Disc: 27
1. Concerto No. 2 for Piano and Orchestra in B-Flat Major, Op. 83 / I. Allegro non troppo - New York Philharmonic Orchestra
2. Concerto No. 2 for Piano and Orchestra in B-Flat Major, Op. 83 / II. Allegro appassionato - New York Philharmonic Orchestra
3. Concerto No. 2 for Piano and Orchestra in B-Flat Major, Op. 83 / III. Andante - New York Philharmonic Orchestra
4. Concerto No. 2 for Piano and Orchestra in B-Flat Major, Op. 83 / IV. Allegretto grazioso - New York Philharmonic Orchestra

Disc: 28
1. Concerto for Piano and Orchestra No. 1 in D Minor, Op. 15 / I. Maestoso - Zubin Mehta
2. Concerto for Piano and Orchestra No. 1 in D Minor, Op. 15 / II. Adagio - Zubin Mehta
3. Concerto for Piano and Orchestra No. 1 in D Minor, Op. 15 / III. Rondo - Allegro non troppo - Zubin Mehta

Disc: 29
1. Pelleas und Melisande, Op. 5 / Beginning
2. Pelleas und Melisande, Op. 5 / Heftig
3. Pelleas und Melisande, Op. 5 / Lebhaft
4. Pelleas und Melisande, Op. 5 / Sehr rasch
5. Pelleas und Melisande, Op. 5 / Sehr langsam
6. Pelleas und Melisande, Op. 5 / Sehr langsam, gedehnt
7. Pelleas und Melisande, Op. 5 / Ein wenig bewegt
8. Pelleas und Melisande, Op. 5 / Langsam
9. Pelleas und Melisande, Op. 5 / Ein wenig bewegter
10. Pelleas und Melisande, Op. 5 / Sehr langsam
11. Pelleas und Melisande, Op. 5 / Etwas bewegt
12. Pelleas und Melisande, Op. 5 / In gehender Bewegung
13. Pelleas und Melisande, Op. 5 / Breit

Disc: 30
1. Symphonie fantastique, Op. 14, H. 48 / I. Rêveries - Passions. Largo - Allegro agitato e appassionato assai
2. Symphonie fantastique, Op. 14, H. 48 / II. Un bal. Valse. Allegro non troppo
3. Symphonie fantastique, Op. 14, H. 48 / III. Scène aux champs. Adagio
4. Symphonie fantastique, Op. 14, H. 48 / IV. Marche au supplice. Allegretto non troppo
5. Symphonie fantastique, Op. 14, H. 48 / V. Songe d'une nuit du sabbat. Larghetto - Allegro
6. Burleske for Piano and Orchestra in D Minor, TrV 145 / Allegro vivace - Zubin Mehta
7. Burleske for Piano and Orchestra in D Minor, TrV 145 / Tranquillo - Zubin Mehta
8. Burleske for Piano and Orchestra in D Minor, TrV 145 / Cadenza - Zubin Mehta
9. Burleske for Piano and Orchestra in D Minor, TrV 145 / Solo I - Zubin Mehta
10. Burleske for Piano and Orchestra in D Minor, TrV 145 / Solo II - Zubin Mehta
11. Burleske for Piano and Orchestra in D Minor, TrV 145 / Poco più tranquillo - Zubin Mehta
12. Burleske for Piano and Orchestra in D Minor, TrV 145 / Sempre quasi Cadenza - Zubin Mehta

Disc: 31
1. Symphony No. 2 in B-Flat Major, D. 125 / I. Largo - Allegro vivace
2. Symphony No. 2 in B-Flat Major, D. 125 / II. Andante
3. Symphony No. 2 in B-Flat Major, D. 125 / III. Menuetto - Allegro vivace - Trio
4. Symphony No. 2 in B-Flat Major, D. 125 / IV. Presto vivace
5. Sinfonie No. 8 in B Minor, D. 759 "Unfinished" / I. Allegro moderato
6. Sinfonie No. 8 in B Minor, D. 759 "Unfinished" / II. Andante con moto

Disc: 32
1. Symphony No. 3 in D Major, D. 200 / I. Adagio maestoso - Allegro con brio
2. Symphony No. 3 in D Major, D. 200 / II. Allegretto
3. Symphony No. 3 in D Major, D. 200 / III. Menuetto. Vivace
4. Symphony No. 3 in D Major, D. 200 / IV. Presto vivace
5. Symphony No. 5 in B-Flat Major, D. 485 / I. Allegro
6. Symphony No. 5 in B-Flat Major, D. 485 / II. Andante con moto
7. Symphony No. 5 in B-Flat Major, D. 485 / III. Menuetto. Allegro molto
8. Symphony No. 5 in B-Flat Major, D. 485 / IV. Allegro vivace

Disc: 33
1. Pierrot lunaire, Op. 21 / Part I - 1. Mondestrunken - Pierre Boulez
2. Pierrot lunaire, Op. 21 / Part I - 2. Colombine - Pierre Boulez
3. Pierrot lunaire, Op. 21 / Part I - 3. Der Dandy - Pierre Boulez
4. Pierrot lunaire, Op. 21 / Part I - 4. Eine blasse Wäscherin - Pierre Boulez
5. Pierrot lunaire, Op. 21 / Part I - 5. Valse de Chopin - Pierre Boulez
6. Pierrot lunaire, Op. 21 / Part I - 6. Madonna - Pierre Boulez
7. Pierrot lunaire, Op. 21 / Part II - 7. Der kranke Mond - Pierre Boulez
8. Pierrot lunaire, Op. 21 / Part II - 8. Nacht - Passacaglia - Pierre Boulez
9. Pierrot lunaire, Op. 21 / Part II - 9. Gebet an Pierrot - Pierre Boulez
10. Pierrot lunaire, Op. 21 / Part II - 10. Raub - Pierre Boulez
11. Pierrot lunaire, Op. 21 / Part II - 11. Rote Messe - Pierre Boulez
12. Pierrot lunaire, Op. 21 / Part II - 12. Galgenlied - Pierre Boulez
13. Pierrot lunaire, Op. 21 / Part II - 13. Enthauptung - Pierre Boulez
14. Pierrot lunaire, Op. 21 / Part II - 14. Die Kreuze - Pierre Boulez
15. Pierrot lunaire, Op. 21 / Part III - 15. Heimweh - Pierre Boulez
16. Pierrot lunaire, Op. 21 / Part III - 16. Gemeinheit! - Pierre Boulez
17. Pierrot lunaire, Op. 21 / Part III - 17. Parodie - Pierre Boulez
18. Pierrot lunaire, Op. 21 / Part III - 18. Der Mondfleck - Pierre Boulez
19. Pierrot lunaire, Op. 21 / Part III - 19. Serenade - Pierre Boulez
20. Pierrot lunaire, Op. 21 / Part III - 20 Heimfahrt - Pierre Boulez
21. Pierrot lunaire, Op. 21 / Part III - 21. O alter Duft - Pierre Boulez

Disc: 34
1. Symphony No. 9 in C Major, D. 944 "The Great" / Ia. Andante
2. Symphony No. 9 in C Major, D. 944 "The Great" / Ib. Allegro ma non troppo
3. Symphony No. 9 in C Major, D. 944 "The Great" / Ic. Più moto
4. Symphony No. 9 in C Major, D. 944 "The Great" / II. Andante con moto
5. Symphony No. 9 in C Major, D. 944 "The Great" / IIIa. Scherzo. Allegro vivace
6. Symphony No. 9 in C Major, D. 944 "The Great" / IIIb. Trio
7. Symphony No. 9 in C Major, D. 944 "The Great" / IIIc. Scherzo da capo al fine
8. Symphony No. 9 in C Major, D. 944 "The Great" / IVa. Finale. Allegro vivace
9. Symphony No. 9 in C Major, D. 944 "The Great" / IVb. Allegro vivace (Repeat)

Disc: 35
1. Symphony No. 1 in D Major, D. 82 / I. Adagio - Allegro vivace
2. Symphony No. 1 in D Major, D. 82 / II. Andante
3. Symphony No. 1 in D Major, D. 82 / III. Menuetto. Allegro - Trio
4. Symphony No. 1 in D Major, D. 82 / IV. Allegro vivace
5. Rosamunde, D. 797 / Overture
6. Rosamunde, D. 797 / Entr'acte No. 3
7. Rosamunde, D. 797 / Ballet Music
8. Oberon, J. 306 / Overture

Disc: 36
1. Symphony No. 4 in C Minor, D. 417 "Tragic" / I. Adagio molto - Allegro vivace
2. Symphony No. 4 in C Minor, D. 417 "Tragic" / II. Andante
3. Symphony No. 4 in C Minor, D. 417 "Tragic" / III. Menuetto. Allegro vivace - Trio
4. Symphony No. 4 in C Minor, D. 417 "Tragic" / IV. Allegro
5. Symphony No. 6 in C Major, D. 589 / I. Adagio - Allegro
6. Symphony No. 6 in C Major, D. 589 / II. Andante
7. Symphony No. 6 in C Major, D. 589 / III. Scherzo. Presto - Trio. Piu lento
8. Symphony No. 6 in C Major, D. 589 / IV. Allegro moderato

Disc: 37
1. Piano Concerto No. 1 in C Major, Op. 15 / I. Allegro con brio
2. Piano Concerto No. 1 in C Major, Op. 15 / II. Largo
3. Piano Concerto No. 1 in C Major, Op. 15 / III. Rondo. Allegro scherzando
4. Symphony No. 7 in A Major, Op. 92 / I. Poco sostenuto - Vivace
5. Symphony No. 7 in A Major, Op. 92 / II. Allegretto
6. Symphony No. 7 in A Major, Op. 92 / III. Scherzo - Presto
7. Symphony No. 7 in A Major, Op. 92 / IV. Finale - Allegro con brio

Disc: 38
1. Des Knaben Wunderschon / Wo die schonen Trompeten blasen - Berlin Philharmonic Orchestra
2. Des Knaben Wunderschon / Der Schildwache Nachtlied - Berlin Philharmonic Orchestra
3. Des Knaben Wunderschon / Tambourg'sell - Berlin Philharmonic Orchestra
4. Des Knaben Wunderschon / Rheinlegendchen - Berlin Philharmonic Orchestra
5. Des Knaben Wunderschon / Lob des hohen Verstandes - Berlin Philharmonic Orchestra
6. Des Knaben Wunderschon / Trost im Ungluck - Berlin Philharmonic Orchestra
7. Des Knaben Wunderschon / Das irdische Leben - Berlin Philharmonic Orchestra
8. Des Knaben Wunderschon / Des Antonius zu Padua Fischpredigt - Berlin Philharmonic Orchestra
9. Des Knaben Wunderschon / Verlor'ne Muh - Berlin Philharmonic Orchestra
10. Des Knaben Wunderschon / Lied des Vergolgten im Turm - Berlin Philharmonic Orchestra
11. Des Knaben Wunderschon / Wer hat dies Liedlein erdacht - Berlin Philharmonic Orchestra
12. Des Knaben Wunderschon / Revelge - Berlin Philharmonic Orchestra
13. Lieder Eines Fahrenden Gesellen / Wenn mein Schatz Hochzeit macht - Berlin Philharmonic Orchestra
14. Lieder Eines Fahrenden Gesellen / Ging heut morgen übers Feld - Berlin Philharmonic Orchestra
15. Lieder Eines Fahrenden Gesellen / Ich hab ein glühend Messer - Berlin Philharmonic Orchestra
16. Lieder Eines Fahrenden Gesellen / Die zwei blauen Augen - Berlin Philharmonic Orchestra

Disc: 39
1. Violin Sonata in D Major, Op. 137 No. 1, D. 384 / I. Allegro molto - Isaac Stern
2. Violin Sonata in D Major, Op. 137 No. 1, D. 384 / II. Andante - Isaac Stern
3. Violin Sonata in D Major, Op. 137 No. 1, D. 384 / III. Allegro Vivace - Isaac Stern
4. Violin Sonata in A Minor, Op. 137 No. 2, D. 385 / I. Allegro moderato - Isaac Stern
5. Violin Sonata in A Minor, Op. 137 No. 2, D. 385 / II. Andante - Isaac Stern
6. Violin Sonata in A Minor, Op. 137 No. 2, D. 385 / III. Menuetto. Allegro - Isaac Stern
7. Violin Sonata in A Minor, Op. 137 No. 2, D. 385 / IV. Allegro - Isaac Stern
8. Violin Sonata in G Minor, Op. 137 No. 3, D. 408 / I. Allegro giusto - Isaac Stern
9. Violin Sonata in G Minor, Op. 137 No. 3, D. 408 / II. Andante - Isaac Stern
10. Violin Sonata in G Minor, Op. 137 No. 3, D. 408 / III. Menuetto - Isaac Stern
11. Violin Sonata in G Minor, Op. 137 No. 3, D. 408 / IV. Allegro moderato - Isaac Stern

Disc: 40
1. Duo Sonata in A Major, Op. 162, D. 574 / I. Allegro moderato - Isaac Stern
2. Duo Sonata in A Major, Op. 162, D. 574 / II. Scherzo. Presto - Isaac Stern
3. Duo Sonata in A Major, Op. 162, D. 574 / III. Andantino - Isaac Stern
4. Duo Sonata in A Major, Op. 162, D. 574 / IV. Allegro vivace - Isaac Stern
5. Fantasy in C Major, Op. 159, D. 934 - Isaac Stern
6. Rondo in B Minor, Op. 70, D. 895 "Brilliant" - Isaac Stern

Disc: 41
1. Violin Sonata No. 1 in G Major, Op. 78 / I. Vivace ma non troppo - Daniel Barenboim / Itzhak Perlman
2. Violin Sonata No. 1 in G Major, Op. 78 / II. Adagio - Daniel Barenboim / Itzhak Perlman
3. Violin Sonata No. 1 in G Major, Op. 78 / III. Allegro molto moderato - Daniel Barenboim / Itzhak Perlman
4. Violin Sonata No. 2 in A Major, Op. 100 / I. Allegro amabile - Daniel Barenboim / Itzhak Perlman
5. Violin Sonata No. 2 in A Major, Op. 100 / II. Andante tranquillo - Vivace - Daniel Barenboim / Itzhak Perlman
6. Violin Sonata No. 2 in A Major, Op. 100 / III. Allegro grazioso (quasi andante) - Daniel Barenboim / Itzhak Perlman
7. Violin Sonata No. 3 in D Minor, Op. 108 / I. Allegro - Daniel Barenboim / Itzhak Perlman
8. Violin Sonata No. 3 in D Minor, Op. 108 / II. Adagio - Daniel Barenboim / Itzhak Perlman
9. Violin Sonata No. 3 in D Minor, Op. 108 / III. Un poco presto e con sentimento - Daniel Barenboim / Itzhak Perlman
10. Violin Sonata No. 3 in D Minor, Op. 108 / IV. Presto agitato - Daniel Barenboim / Itzhak Perlman

Disc: 42
1. Helenen-Quadrille, Op. 14 - Daniel Barenboim & Wiener Philharmoniker
2. Friedenspalmen, Walzer, Op. 207 - Daniel Barenboim & Wiener Philharmoniker
3. Carolinen-Galopp, Op. 21a - Daniel Barenboim & Wiener Philharmoniker
4. Ägyptischer Marsch, Op. 335 - Daniel Barenboim & Wiener Philharmoniker
5. Seid umschlungen, Millionen! Walzer, Op. 443 - Daniel Barenboim & Wiener Philharmoniker
6. Stürmisch in Lieb' und Tanz, Polka schnell, Op. 393 - Daniel Barenboim & Wiener Philharmoniker
7. Waldmeister: Ouvertüre - Daniel Barenboim / Wiener Philharmoniker
8. Klipp-Klapp, Galopp, Op. 466 - Daniel Barenboim / Wiener Philharmoniker
9. Geschichten aus dem Wienerwald, Walzer, Op. 325 - Daniel Barenboim & Wiener Philharmoniker

Disc: 43
1. Vielliebchen, Polka française, Op. 1 - Daniel Barenboim & Wiener Philharmoniker
2. Bouquet-Polka, Polka schnell, Op. 188 - Daniel Barenboim & Wiener Philharmoniker
3. Capriccio, Op. 85: Mondscheinmusik - Daniel Barenboim & Wiener Philharmoniker
4. Die Romantiker, Walzer, Op. 167 - Daniel Barenboim & Wiener Philharmoniker
5. Neckerei, Polka mazur, Op. 262 - Daniel Barenboim & Wiener Philharmoniker
6. Schabernack-Polka, Polka schnell, Op. 98 - Daniel Barenboim & Wiener Philharmoniker
7. Sylvia: Pizzicati - Daniel Barenboim & Wiener Philharmoniker
8. Geheime Anziehungskräfte (Dynamiden), Walzer, Op. 173 - Daniel Barenboim / Wiener Philharmoniker
9. Ohne Sorgen, Polka schnell, Op. 271 - Daniel Barenboim & Wiener Philharmoniker
10. Carrière, Polka schnell, Op. 200 - Daniel Barenboim & Wiener Philharmoniker
11. Neujahrsgruß / New Year's Address / Allocution du Nouvel An - Daniel Barenboim / Wiener Philharmoniker
12. An der schönen, blauen Donau, Walzer, Op. 314 - Daniel Barenboim / Wiener Philharmoniker
13. Radetzky-Marsch, Op. 228 - Daniel Barenboim / Wiener Philharmoniker

لینک‌های دانلود فول آلبوم

در صورتی که برای ادامه دادن دانلود های نیمه تمام مشکل دارید، لینک جدید دانلود آن فایل را مجددا از سایت کپی کرده و در فیلد آدرس در IDM جایگزین نمایید.
قبل از دانلود حتما فیلتر شکن خود را غیر فعال کنید!!!
نظرات کاربران
ما منتظر نظرات شما هستیم
این بخش صرفا برای بیان نظر شما در مورد مطالب سایت می باشد.
از ایجاد هرگونه بحث های سیاسی و مذهبی بپرهیزید. از توهین به دیگر کاربران و تبلیغ وب سایت های دیگر خودداری کنید.
برای ارسال نظر، لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.

والا موزیک در شبکه های اجتماعی
@vmusicir@v_music