دیسکوگرافی والا موزیک
 پانصد آلبوم برتر تمام دوران از نگاه مجله رولینگ استون
 مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials
برترین 100 اثر باخ (VA – 100 Best Bach)
مختص کاربر آزاد 1395/12/18

Artist: J.S. Bach
Title: 100 Best Bach
Year Of Release: 2007
Label: Warner Classics
Genre: Classical
Total Time: 7:48:13

This 6CD collection features music from one of the greatest composers of all time including: the Brandenburg Concertos, Toccata & Fugue, Suite No. 1 for cello and many many more.

TRACKLIST:

Disc: 1
1. Mass in B minor, for soloists, chorus & orchestra, BWV 232 (BC E1): Chorus. Gloria in excelsis Deo
2. Mass in B minor, for soloists, chorus & orchestra, BWV 232 (BC E1): Aria. Laudamus te
3. Mass in B minor, for soloists, chorus & orchestra, BWV 232 (BC E1): Chorus. Et incarnatus est
4. Mass in B minor, for soloists, chorus & orchestra, BWV 232 (BC E1): Aria. Agnus Dei
5. Mass in B minor, for soloists, chorus & orchestra, BWV 232 (BC E1): Chorus. Osanna in excelsis
6. Cantata No. 147, 'Herz und Mund und Tat und Leben,' BWV 147 (BC A174): Chorale. Jesu bleibet meine Freude (Jesu, joy of man's desirin
7. Cantata No. 51, 'Jauchzet Gott in allen Landen,' BWV 51 (BC A134): Aria. Jauchzet Gott in allen Landen
8. Cantata No. 82, 'Ich habe genug,' BWV 82 (BC A169): Aria. Ich habe genug
9. Magnificat, for 5 voices, 5-part chorus, orchestra & continuo in D major, BWV 243 (BC E14): Chorus. Magnificat anima mea
10. Magnificat, for 5 voices, 5-part chorus, orchestra & continuo in D major, BWV 243 (BC E14): Aria. Deposuit potentes
11. Weihnachtsoratorium (Christmas Oratorio), in six parts, BWV 248 (BC D7): Chorale. Wie soll ich dich empfangen (Cantata for the first
12. Weihnachtsoratorium (Christmas Oratorio), in six parts, BWV 248 (BC D7): Aria. Erleucht auch meine finstre Sinnen (Cantata for the Su
13. St. John Passion (Johannespassion), BWV 245 (BC D2): Chorale. Ach, großer König
14. St. John Passion (Johannespassion), BWV 245 (BC D2): Aria. Es ist vollbracht
15. St. John Passion (Johannespassion), BWV 245 (BC D2): Chorus. Ruht wohl, ihr heiligen Gebeine
16. Cantata No. 78, 'Jesu, der du meine Seele,' BWV 78 (BC A130): Duetto. Wir eilen mit Schwachen
17. Cantata No. 106, 'Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit,' ('Actus Tragicus'), BWV 106 (BC B18): Sonatina: Molto adagio
18. Cantata No. 106, 'Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit,' ('Actus Tragicus'), BWV 106 (BC B18): Chorus. Gottes Zeit ist die allerbeste

Disc: 2
1. St. Matthew Passion (Matthäuspassion), for soloists, double chorus & double orchestra, BWV 244 (BC D3b): Aria. Erbarme dich, mein Got
2. Easter Oratorio (Oster-Oratorium: 'Kommt, eilet und laufet'), BWV 249 (BC D8): Chorus. Kommt, eilet und laufet
3. Cantata No. 208, 'Was mir behagt,' (Hunt Cantata), BWV 208 (BC G1, G3): Aria. Schafe können sicher weiden
4. Cantata No. 140, 'Wachet auf, ruft uns die Stimme,' BWV 140 (BC A166): Chorus. Wachet auf
5. Nun komm der Heiden Heiland (II), chorale prelude for organ (Achtzehn Choräle No. 8), BWV 659 (BC K82)
6. Toccata and Fugue, for organ in D minor, BWV 565 (BC J37): Toccata
7. Toccata and Fugue, for organ in D minor, BWV 565 (BC J37): Fugue
8. Concerto for solo organ No. 2 in A minor (after Vivaldi Op. 3/8, RV 522), BWV 593 (BC J86): 1. Allegro
9. Concerto for solo organ No. 2 in A minor (after Vivaldi Op. 3/8, RV 522), BWV 593 (BC J86): 2. Adagio
10. Concerto for solo organ No. 2 in A minor (after Vivaldi Op. 3/8, RV 522), BWV 593 (BC J86): 3. Allegro
11. Passacaglia and Fugue, for organ in C minor, BWV 582 (BC J79)

Disc: 3
1. Orchestral Suite No. 3 in D major, BWV 1068: Ouverture
2. Orchestral Suite No. 3 in D major, BWV 1068: Air
3. Orchestral Suite No. 3 in D major, BWV 1068: Gavotte
4. Concerto for 2 violins, strings & continuo in D minor ('Double'), BWV 1043: 1. Vivace
5. Concerto for 2 violins, strings & continuo in D minor ('Double'), BWV 1043: 2. Largo ma non tanto
6. Concerto for 2 violins, strings & continuo in D minor ('Double'), BWV 1043: 3. Allegro
7. Orchestral Suite No. 2 in B minor, BWV 1067: 1. Rondeau / 2. Sarabande / 3. Bourrées 1 & 2
8. Orchestral Suite No. 2 in B minor, BWV 1067: 4. Polonaise / 5. Menuet / 6. Badinerie
9. Brandenburg Concerto No. 4 in G major, BWV 1049: 1. Allegro
10. Brandenburg Concerto No. 4 in G major, BWV 1049: 2. Andante
11. Brandenburg Concerto No. 4 in G major, BWV 1049: 3. Presto
12. Concerto for harpsichord, strings & continuo No. 5 in F minor, BWV 1056: 1. Allegro
13. Concerto for harpsichord, strings & continuo No. 5 in F minor, BWV 1056: 2. Largo
14. Concerto for harpsichord, strings & continuo No. 5 in F minor, BWV 1056: 3. Presto
15. The Musical Offering (Musikalisches Opfer), for keyboard and chamber instruments, BWV 1079: Ricercare a 6

Disc: 4
1. Brandenburg Concerto No. 2 in F major, BWV 1047: 1. Allegro
2. Brandenburg Concerto No. 2 in F major, BWV 1047: 2. Andante
3. Brandenburg Concerto No. 2 in F major, BWV 1047: 3. Allegro assai
4. Concerto for oboe & violin (or 2 violins), strings & continuo (reconstruction), BWV 1060R: 1. Allegro
5. Concerto for oboe & violin (or 2 violins), strings & continuo (reconstruction), BWV 1060R: 2. Adagio
6. Concerto for oboe & violin (or 2 violins), strings & continuo (reconstruction), BWV 1060R: 3. Allegro
7. Concerto for 4 harpsichords, strings & continuo in A minor (after Vivaldi, RV 580), BWV 1065: 1. Allegro
8. Concerto for 4 harpsichords, strings & continuo in A minor (after Vivaldi, RV 580), BWV 1065: 2. Largo
9. Concerto for 4 harpsichords, strings & continuo in A minor (after Vivaldi, RV 580), BWV 1065: 3. Allegro
10. Brandenburg Concerto No. 3 in G major, BWV 1048: 1. Allegro
11. Brandenburg Concerto No. 3 in G major, BWV 1048: 2. Adagio - Allegro
12. Concerto for violin, strings & continuo No. 1 in A minor, BWV 1041: 1. Allegro
13. Concerto for violin, strings & continuo No. 1 in A minor, BWV 1041: 2. Andante
14. Concerto for violin, strings & continuo No. 1 in A minor, BWV 1041: 3. Allegro assai
15. Brandenburg Concerto No. 5 in D major, BWV 1050: 1. Allegro
16. Brandenburg Concerto No. 5 in D major, BWV 1050: 2. Affetuoso
17. Brandenburg Concerto No. 5 in D major, BWV 1050: 3. Allegro

Disc: 5
1. Partita for solo flute in A minor, BWV 1013: Allemande
2. Sonata for viola da gamba & keyboard No. 3 in G minor, BWV 1029: 1. Vivace
3. Sonata for viola da gamba & keyboard No. 3 in G minor, BWV 1029: 2. Adagio
4. Sonata for viola da gamba & keyboard No. 3 in G minor, BWV 1029: 3. Allegro
5. Italian Concerto, for solo keyboard in F major (Clavier-Übung II/1), BWV 971 (BC L7): 1. Allegro
6. Italian Concerto, for solo keyboard in F major (Clavier-Übung II/1), BWV 971 (BC L7): 2. Andante
7. Italian Concerto, for solo keyboard in F major (Clavier-Übung II/1), BWV 971 (BC L7): 3. Presto
8. Partita for solo violin No. 2 in D minor, BWV 1004: 5. Ciaccona
9. Suite for solo cello No. 1 in G major, BWV 1007: 1. Prélude
10. Suite for solo cello No. 3 in C major, BWV 1009: 4. Bourrées 1 & 2
11. Suite for solo cello No. 3 in C major, BWV 1009: 6. Gigue
12. Suite for lute in E minor, BWV 996 (BC L166): 4. Sarabande
13. Suite for lute in E minor, BWV 996 (BC L166): 6. Gigue
14. Partita for keyboard No. 1 in B flat major, BWV 825 (BC L1): 1. Præludium
15. Partita for keyboard No. 1 in B flat major, BWV 825 (BC L1): 2. Allemande
16. Partita for keyboard No. 1 in B flat major, BWV 825 (BC L1): 3. Courante
17. Partita for keyboard No. 1 in B flat major, BWV 825 (BC L1): 4. Sarabande
18. Partita for keyboard No. 1 in B flat major, BWV 825 (BC L1): 5. Menuets 1 et 2
19. Partita for keyboard No. 1 in B flat major, BWV 825 (BC L1): 6. Gigue

Disc: 6
1. Partita for solo violin No. 3 in E major, BWV 1006: 1. Preludio
2. Prelude and Fugue, for keyboard No. 3 in C sharp major (WTC I/3), BWV 848 (BC L82)
3. Prelude and Fugue, for keyboard No. 14 in F sharp minor (WTC II/14), BWV 883 (BC L117)
4. Chromatic Fantasia and Fugue, for keyboard in D minor, BWV 903 (BC L34): Chromatic Fantasia
5. Chromatic Fantasia and Fugue, for keyboard in D minor, BWV 903 (BC L34): Fugue
6. Sonata for flute & keyboard in E flat major, BWV 1031: Allegro
7. Sonata for flute & keyboard in E flat major, BWV 1031: Siciliano
8. Sonata for flute & keyboard in E flat major, BWV 1031: Allegro
9. Goldberg Variations, for keyboard (Clavier-Übung IV), BWV 988 (BC L9): (Excerpt)
10. Sonata for violin & continuo in E minor, BWV 1023: Part 1
11. Sonata for violin & continuo in E minor, BWV 1023: Part 2
12. Sonata for violin & continuo in E minor, BWV 1023: Part 3
13. Toccata, Adagio and Fugue, for organ in C major, BWV 564 (BC J36): Toccata
14. Toccata, Adagio and Fugue, for organ in C major, BWV 564 (BC J36): Adagio
15. Toccata, Adagio and Fugue, for organ in C major, BWV 564 (BC J36): Fugue

لینک‌های دانلود فول آلبوم

در صورتی که برای ادامه دادن دانلود های نیمه تمام مشکل دارید، لینک جدید دانلود آن فایل را مجددا از سایت کپی کرده و در فیلد آدرس در IDM جایگزین نمایید.
قبل از دانلود حتما فیلتر شکن خود را غیر فعال کنید!!!
نظرات کاربران
ما منتظر نظرات شما هستیم
این بخش صرفا برای بیان نظر شما در مورد مطالب سایت می باشد.
از ایجاد هرگونه بحث های سیاسی و مذهبی بپرهیزید. از توهین به دیگر کاربران و تبلیغ وب سایت های دیگر خودداری کنید.
برای ارسال نظر، لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.

والا موزیک در شبکه های اجتماعی
@vmusicir@v_music