دیسکوگرافی والا موزیک
 مجموعه BACH 333 نسخه جدید آثار کامل باخ
مجموعه موسیقی کلاسیک BTHVN 2020 – نسخه جدیدی از کامل ترین آثار لودویگ فان بتهوون
 مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials
 پانصد آلبوم برتر تمام دوران از نگاه مجله رولینگ استون
مجموعه آثار کامل پیترو لوکاتلی از لیبل بریلینت کلاسیک (Pietro Locatelli)
مختص کاربر ویژه 1399/03/08

Pietro Locatelli Complete Edition (2015)

 دانلود مجموعه آثار کامل پیترو لوکاتلی از لیبل بریلینت کلاسیک

 

پیِترو لوکاتِلی (Pietro Locatelli) (زادهٔ ۳ سپتامبر ۱۶۹۵ در برگامو – درگذشتهٔ ۳۰ سپتامبر ۱۷۶۴ در آمستردام) آهنگساز و نوازندهٔ ویولن در دورهٔ باروک اهل ایتالیا بود.

Artist: Igor Ruhadze, Jed Wentz, Ensemble Violini Capricciosi, Musica ad Rhenum
Title: Locatelli: Complete Edition
Year Of Release: 2015
Label: Brilliant Classics
Genre: Classical
Quality: flac lossless
Total Time: 20:53:29
WebSite: Album Preview

Locatelli Complete Edition (2015)

Tracklist

1.01. Pietro Antonio Locatelli: Trio Sonata in G Major, Op. 5: I. Andante
1.02. Pietro Antonio Locatelli: Trio Sonata in G Major, Op. 5: II. Largo (Andante)
1.03. Pietro Antonio Locatelli: Trio Sonata in G Major, Op. 5: III. Allegro
1.04. Pietro Antonio Locatelli: Trio Sonata in G Major, Op. 5: IV. Vivace
1.05. Pietro Antonio Locatelli: Trio Sonata in E Minor, Op. 5: I. Largo
1.06. Pietro Antonio Locatelli: Trio Sonata in E Minor, Op. 5: II. Andante
1.07. Pietro Antonio Locatelli: Trio Sonata in E Minor, Op. 5: III. Allegro
1.08. Pietro Antonio Locatelli: Trio Sonata in E Minor, Op. 5: IV. Allegro
1.09. Pietro Antonio Locatelli: Trio Sonata in E Major, Op. 5: I. Andante
1.10. Pietro Antonio Locatelli: Trio Sonata in E Major, Op. 5: II. Largo
1.11. Pietro Antonio Locatelli: Trio Sonata in E Major, Op. 5: III. Allegro
1.12. Pietro Antonio Locatelli: Trio Sonata in E Major, Op. 5: IV. Vivace
1.13. Pietro Antonio Locatelli: Trio Sonata in C Major, Op. 5: I. Largo
1.14. Pietro Antonio Locatelli: Trio Sonata in E Major, Op. 5: II. Andante
1.15. Pietro Antonio Locatelli: Trio Sonata in E Major, Op. 5: III. Allegro
1.16. Pietro Antonio Locatelli: Trio Sonata in D Minor, Op. 5: I. Largo
1.17. Pietro Antonio Locatelli: Trio Sonata in D Minor, Op. 5: II. Vivace
1.18. Pietro Antonio Locatelli: Trio Sonata in D Minor, Op. 5: III. Pastorale (Andante)
1.19. Pietro Antonio Locatelli: Trio Sonata in G Major, Op. 5: I. Largo (Andante)
1.20. Pietro Antonio Locatelli: Trio Sonata in G Major, Op. 5: II. Vivace
1.21. Pietro Antonio Locatelli: Trio Sonata in G Major, Op. 5: III. Gavotta
1.22. Pietro Antonio Locatelli: Trio Sonata in G Major, Op. 5: IV. Largo
1.23. Pietro Antonio Locatelli: Trio Sonata in G Major, Op. 5: V. Minuetto
2.01. Pietro Antonio Locatelli: Trio Sonata in A Major, Op. 8: I. Andante
2.02. Pietro Antonio Locatelli: Trio Sonata in A Major, Op. 8: II. Fuga
2.03. Pietro Antonio Locatelli: Trio Sonata in A Major, Op. 8: III. Adagio
2.04. Pietro Antonio Locatelli: Trio Sonata in A Major, Op. 8: IV. Cantabile
2.05. Pietro Antonio Locatelli: Trio Sonata in A Major, Op. 8: V. Allegro
2.06. Pietro Antonio Locatelli: Trio Sonata in D Major, Op. 8: I. Largo (Andante)
2.07. Pietro Antonio Locatelli: Trio Sonata in D Major, Op. 8: II. Vivace
2.08. Pietro Antonio Locatelli: Trio Sonata in D Major, Op. 8: III. Cantabile
2.09. Pietro Antonio Locatelli: Trio Sonata in D Major, Op. 8: IV. Fuga
2.10. Pietro Antonio Locatelli: Trio Sonata in D Major, Op. 8: V. Allegro molto
2.11. Pietro Antonio Locatelli: Trio Sonata in F Minor, Op. 8: I. Largo (Andante)
2.12. Pietro Antonio Locatelli: Trio Sonata in F Minor, Op. 8: II. Fuga
2.13. Pietro Antonio Locatelli: Trio Sonata in F Minor, Op. 8: III. Grave
2.14. Pietro Antonio Locatelli: Trio Sonata in F Minor, Op. 8: IV. Allegro
2.15. Pietro Antonio Locatelli: Trio Sonata in A Major, Op. 8: I. Cantabile
2.16. Pietro Antonio Locatelli: Trio Sonata in A Major, Op. 8: II. Allegro
2.17. Pietro Antonio Locatelli: Trio Sonata in A Major, Op. 8: III. Vivace
3.01. Pietro Antonio Locatelli: Violin Sonata in B-Fflat Major, Op. 6 No. 1: I. Andante
3.02. Pietro Antonio Locatelli: Violin Sonata in B-Fflat Major, Op. 6 No. 1: II. Allegro
3.03. Pietro Antonio Locatelli: Violin Sonata in B-Fflat Major, Op. 6 No. 1: III. Aria. Cantabile
3.04. Pietro Antonio Locatelli: Violin Sonata in F Major, Op. 6 No. 2: I. Andante
3.05. Pietro Antonio Locatelli: Violin Sonata in F Major, Op. 6 No. 2: II. Allegro – Vivace
3.06. Pietro Antonio Locatelli: Violin Sonata in F Major, Op. 6 No. 2: III. Aria. Vivace
3.07. Pietro Antonio Locatelli: Violin Sonata in B Major, Op. 6 No. 3: I. Andante
3.08. Pietro Antonio Locatelli: Violin Sonata in B Major, Op. 6 No. 3: II. Allegro
3.09. Pietro Antonio Locatelli: Violin Sonata in B Major, Op. 6 No. 3: III. Aria. Menuetto
3.10. Pietro Antonio Locatelli: Violin Sonata in E Major, Op. 6 No. 4: I. Andante
3.11. Pietro Antonio Locatelli: Violin Sonata in E Major, Op. 6 No. 4: II. Allegro
3.12. Pietro Antonio Locatelli: Violin Sonata in E Major, Op. 6 No. 4: III. Aria. Andante
4.01. Pietro Antonio Locatelli: Sonata in C Minor, Op. 6 No. 5: I. Andante
4.02. Pietro Antonio Locatelli: Sonata in C Minor, Op. 6 No. 5: II. Allegro
4.03. Pietro Antonio Locatelli: Sonata in C Minor, Op. 6 No. 5: III. Aria. Vivace
4.04. Pietro Antonio Locatelli: Sonata in D Major, Op. 6 No. 6: I. Largo
4.05. Pietro Antonio Locatelli: Sonata in D Major, Op. 6 No. 6: II. Andante
4.06. Pietro Antonio Locatelli: Sonata in D Major, Op. 6 No. 6: III. Allegro
4.07. Pietro Antonio Locatelli: Sonata in D Major, Op. 6 No. 6: IV. Aria. Menuetto
4.08. Pietro Antonio Locatelli: Sonata in F Minor, Op. 6 No. 7: I. Largo
4.09. Pietro Antonio Locatelli: Sonata in F Minor, Op. 6 No. 7: II. Grave
4.10. Pietro Antonio Locatelli: Sonata in F Minor, Op. 6 No. 7: III. Vivace
4.11. Pietro Antonio Locatelli: Sonata in F Minor, Op. 6 No. 7: IV. Aria. Cantabile
5.01. Pietro Antonio Locatelli: Sonata in C Major, Op. 6 No. 8: I. Adagio – Andante
5.02. Pietro Antonio Locatelli: Sonata in C Major, Op. 6 No. 8: III. Allegro
5.03. Pietro Antonio Locatelli: Sonata in C Major, Op. 6 No. 8: IV. Andante
5.04. Pietro Antonio Locatelli: Sonata in B Minor, Op. 6 No. 9: I. Largo
5.05. Pietro Antonio Locatelli: Sonata in B Minor, Op. 6 No. 9: II. Vivace
5.06. Pietro Antonio Locatelli: Sonata in B Minor, Op. 6 No. 9: III. Aria. Vivace
5.07. Pietro Antonio Locatelli: Sonata in G Major, Op. 6 No. 10: I. Andante
5.08. Pietro Antonio Locatelli: Sonata in G Major, Op. 6 No. 10: II. Allegro
5.09. Pietro Antonio Locatelli: Sonata in G Major, Op. 6 No. 10: III. Aria. Vivace
5.10. Pietro Antonio Locatelli: Sonata in E-Flat Major, Op. 6 No. 11: I. Adagio
5.11. Pietro Antonio Locatelli: Sonata in E-Flat Major, Op. 6 No. 11: II. Allegro
5.12. Pietro Antonio Locatelli: Sonata in E-Flat Major, Op. 6 No. 11: III. Aria. Cantabile
6.01. Pietro Antonio Locatelli: Sonata in D Minor, Op. 6 No. 12: I. Adagio
6.02. Pietro Antonio Locatelli: Sonata in D Minor, Op. 6 No. 12: II. Allegro
6.03. Pietro Antonio Locatelli: Sonata in D Minor, Op. 6 No. 12: III. Andante
6.04. Pietro Antonio Locatelli: Sonata in D Minor, Op. 6 No. 12: IV. Allegro
6.05. Pietro Antonio Locatelli: Sonata in D Minor, Op. 6 No. 12: V. Capriccio Prova dell’Intonazione
6.06. Pietro Antonio Locatelli: Sonata in G Minor: I. Adagio
6.07. Pietro Antonio Locatelli: Sonata in G Minor: II. Allegro
6.08. Pietro Antonio Locatelli: Sonata in G Minor: III. Largo
6.09. Pietro Antonio Locatelli: Sonata in G Minor: IV. Allegro
6.10. Pietro Antonio Locatelli: Sonata in F Major, Op. 8 No. 1: I. Largo
6.11. Pietro Antonio Locatelli: Sonata in F Major, Op. 8 No. 1: II. Allegro
6.12. Pietro Antonio Locatelli: Sonata in F Major, Op. 8 No. 1: III. Allegro
6.13. Pietro Antonio Locatelli: Sonata in D Major, Op. 8 No. 2: I. Adagio
6.14. Pietro Antonio Locatelli: Sonata in D Major, Op. 8 No. 2: II. Allegro
6.15. Pietro Antonio Locatelli: Sonata in D Major, Op. 8 No. 2: III. Presto – Lento
6.16. Pietro Antonio Locatelli: Sonata in E- Flat Major, Op. 6 No. 11: I. Adagio
6.17. Pietro Antonio Locatelli: Sonata in E- Flat Major, Op. 6 No. 11: II. Allegro
6.18. Pietro Antonio Locatelli: Sonata in E- Flat Major, Op. 6 No. 11: III. Vivace
7.01. Pietro Antonio Locatelli: Violin Sonata in C Major, Op. 8 No. 4: I. Cantabile
7.02. Pietro Antonio Locatelli: Violin Sonata in C Major, Op. 8 No. 4: II. Allegro
7.03. Pietro Antonio Locatelli: Violin Sonata in C Major, Op. 8 No. 4: III. Vivace
7.04. Pietro Antonio Locatelli: Violin Sonata in C Major, Op. 8 No. 4: IV. Allegro molto
7.05. Pietro Antonio Locatelli: Violin Sonata in G Major, Op. 8 No. 5: I. Largo
7.06. Pietro Antonio Locatelli: Violin Sonata in G Major, Op. 8 No. 5: II. Allegro
7.07. Pietro Antonio Locatelli: Violin Sonata in G Major, Op. 8 No. 5: III. Andante
7.08. Pietro Antonio Locatelli: Violin Sonata in G Major, Op. 8 No. 5: IV. Allegro
7.09. Pietro Antonio Locatelli: Violin Sonata in E-Flat Major, Op. 8 No. 6: I. Adagio
7.10. Pietro Antonio Locatelli: Violin Sonata in E-Flat Major, Op. 8 No. 6: II. Allegro
7.11. Pietro Antonio Locatelli: Violin Sonata in E-Flat Major, Op. 8 No. 6: III. Aria di menuetto
8.01. Pietro Antonio Locatelli: Concerto in D Major, Op. 3 No. 1: I. Allegro
8.02. Pietro Antonio Locatelli: Concerto in D Major, Op. 3 No. 1: II. Largo
8.03. Pietro Antonio Locatelli: Concerto in D Major, Op. 3 No. 1: III. Allegro
8.04. Pietro Antonio Locatelli: Concerto in C Minor, Op. 3 No. 2: I. Andante
8.05. Pietro Antonio Locatelli: Concerto in C Minor, Op. 3 No. 2: II. Largo
8.06. Pietro Antonio Locatelli: Concerto in C Minor, Op. 3 No. 2: III. Andante
8.07. Pietro Antonio Locatelli: Concerto in F Major, Op. 3 No. 3: I. Andante
8.08. Pietro Antonio Locatelli: Concerto in F Major, Op. 3 No. 3: II. Largo
8.09. Pietro Antonio Locatelli: Concerto in F Major, Op. 3 No. 3: III. Vivace
9.01. Pietro Antonio Locatelli: Concerto in E Major, Op. 3 No. 4: I. Largo
9.02. Pietro Antonio Locatelli: Concerto in E Major, Op. 3 No. 4: II. Andante
9.03. Pietro Antonio Locatelli: Concerto in E Major, Op. 3 No. 4: III. Largo
9.04. Pietro Antonio Locatelli: Concerto in E Major, Op. 3 No. 4: IV. Andante
9.05. Pietro Antonio Locatelli: Concerto in C Major, Op. 3 No. 5: I. Largo
9.06. Pietro Antonio Locatelli: Concerto in C Major, Op. 3 No. 5: II. Andante
9.07. Pietro Antonio Locatelli: Concerto in C Major, Op. 3 No. 5: III. Adagio
9.08. Pietro Antonio Locatelli: Concerto in C Major, Op. 3 No. 5: IV. Allegro
9.09. Pietro Antonio Locatelli: Concerto in G Minor, Op. 3 No. 6: I. Largo
9.10. Pietro Antonio Locatelli: Concerto in G Minor, Op. 3 No. 6: II. Andante
9.11. Pietro Antonio Locatelli: Concerto in G Minor, Op. 3 No. 6: III. Adagio
9.12. Pietro Antonio Locatelli: Concerto in G Minor, Op. 3 No. 6: IV. Vivace
10.01. Pietro Antonio Locatelli: Concerto in B-Flat Major, Op. 3 No. 7: I. Andante
10.02. Pietro Antonio Locatelli: Concerto in B-Flat Major, Op. 3 No. 7: II. Largo
10.03. Pietro Antonio Locatelli: Concerto in B-Flat Major, Op. 3 No. 7: III. Allegro
10.04. Pietro Antonio Locatelli: Concerto in E Minor, Op. 3 No. 8: I. Andante
10.05. Pietro Antonio Locatelli: Concerto in E Minor, Op. 3 No. 8: II. Largo
10.06. Pietro Antonio Locatelli: Concerto in E Minor, Op. 3 No. 8: III. Allegro
10.07. Pietro Antonio Locatelli: Concerto in G Major, Op. 3 No. 9: I. Allegro
10.08. Pietro Antonio Locatelli: Concerto in G Major, Op. 3 No. 9: II. Largo
10.09. Pietro Antonio Locatelli: Concerto in G Major, Op. 3 No. 9: III. Allegro
11.01. Pietro Antonio Locatelli: Concerto in F Major, Op. 3 No. 10: I. Allegro
11.02. Pietro Antonio Locatelli: Concerto in F Major, Op. 3 No. 10: II. Largo andante
11.03. Pietro Antonio Locatelli: Concerto in F Major, Op. 3 No. 10: III. Andante
11.04. Pietro Antonio Locatelli: Concerto in A Major, Op. 3 No. 11: I. Allegro
11.05. Pietro Antonio Locatelli: Concerto in A Major, Op. 3 No. 11: II. Largo
11.06. Pietro Antonio Locatelli: Concerto in A Major, Op. 3 No. 11: III. Andante
11.07. Pietro Antonio Locatelli: Concerto in D Major, Op. 3 No. 12 “Il labirinto armonico”: I. Allegro
11.08. Pietro Antonio Locatelli: Concerto in D Major, Op. 3 No. 12 “Il labirinto armonico”: II. Largo – Presto – Adagio
11.09. Pietro Antonio Locatelli: Concerto in D Major, Op. 3 No. 12 “Il labirinto armonico”: III. Allegro
12.01. Pietro Antonio Locatelli: Concerto in A Major: I. Vivace
12.02. Pietro Antonio Locatelli: Concerto in A Major: II. Largo
12.03. Pietro Antonio Locatelli: Concerto in A Major: III. Allegro – Andante – Allegro – Andante – Allegro
12.04. Pietro Antonio Locatelli: Concerto in E Major: I. Andante
12.05. Pietro Antonio Locatelli: Concerto in E Major: II. Largo
12.06. Pietro Antonio Locatelli: Concerto in E Major: III. Andante
13.01. Pietro Antonio Locatelli: Concerto grosso in F Major, Op. 1 No. 1: I. Allegro
13.02. Pietro Antonio Locatelli: Concerto grosso in F Major, Op. 1 No. 1: II. Largo
13.03. Pietro Antonio Locatelli: Concerto grosso in F Major, Op. 1 No. 1: III. Allegro
13.04. Pietro Antonio Locatelli: Concerto grosso in F Major, Op. 1 No. 1: IV. Largo
13.05. Pietro Antonio Locatelli: Concerto grosso in F Major, Op. 1 No. 1: V. Allegro
13.06. Pietro Antonio Locatelli: Concerto grosso in C Minor, Op. 1 No. 2: I. Adagio
13.07. Pietro Antonio Locatelli: Concerto grosso in C Minor, Op. 1 No. 2: II. Allegro
13.08. Pietro Antonio Locatelli: Concerto grosso in C Minor, Op. 1 No. 2: III. Largo
13.09. Pietro Antonio Locatelli: Concerto grosso in C Minor, Op. 1 No. 2: IV. Allegro
13.10. Pietro Antonio Locatelli: Concerto grosso in C Minor, Op. 1 No. 2: V. Allegro
13.11. Pietro Antonio Locatelli: Concerto grosso in B-Flat Major, Op. 1 No. 3: I. Largo
13.12. Pietro Antonio Locatelli: Concerto grosso in B-Flat Major, Op. 1 No. 3: II. Allegro
13.13. Pietro Antonio Locatelli: Concerto grosso in B-Flat Major, Op. 1 No. 3: III. Largo – Allegro
13.14. Pietro Antonio Locatelli: Concerto grosso in B-Flat Major, Op. 1 No. 3: IV. Vivace
13.15. Pietro Antonio Locatelli: Concerto grosso in B-Flat Major, Op. 1 No. 3: V. Allegro
13.16. Pietro Antonio Locatelli: Concerto grosso in E Minor, Op. 1 No. 4: I. Adagio
13.17. Pietro Antonio Locatelli: Concerto grosso in E Minor, Op. 1 No. 4: II. Allegro
13.18. Pietro Antonio Locatelli: Concerto grosso in E Minor, Op. 1 No. 4: III. Largo
13.19. Pietro Antonio Locatelli: Concerto grosso in E Minor, Op. 1 No. 4: IV. Allegro
13.20. Pietro Antonio Locatelli: Concerto grosso in D Major, Op. 1 No. 5: I. Largo
13.21. Pietro Antonio Locatelli: Concerto grosso in D Major, Op. 1 No. 5: II. Allegro
13.22. Pietro Antonio Locatelli: Concerto grosso in D Major, Op. 1 No. 5: III .Largo
13.23. Pietro Antonio Locatelli: Concerto grosso in D Major, Op. 1 No. 5: IV. Allegro
13.24. Pietro Antonio Locatelli: Concerto grosso in C Minor, Op. 1 No. 6: I. Adagio
13.25. Pietro Antonio Locatelli: Concerto grosso in C Minor, Op. 1 No. 6: II. Allegro
13.26. Pietro Antonio Locatelli: Concerto grosso in C Minor, Op. 1 No. 6: III. Largo
13.27. Pietro Antonio Locatelli: Concerto grosso in C Minor, Op. 1 No. 6: IV. Allegro
14.01. Pietro Antonio Locatelli: Concerto grosso in F Major, Op. 1 No. 7: I. Allegro
14.02. Pietro Antonio Locatelli: Concerto grosso in F Major, Op. 1 No. 7: II. Largo
14.03. Pietro Antonio Locatelli: Concerto grosso in F Major, Op. 1 No. 7: III. Allegro
14.04. Pietro Antonio Locatelli: Concerto grosso in F Minor, Op. 1 No. 8: I. Largo
14.05. Pietro Antonio Locatelli: Concerto grosso in F Minor, Op. 1 No. 8: II. Grave
14.06. Pietro Antonio Locatelli: Concerto grosso in F Minor, Op. 1 No. 8: III. Vivace
14.07. Pietro Antonio Locatelli: Concerto grosso in F Minor, Op. 1 No. 8: IV. Grave
14.08. Pietro Antonio Locatelli: Concerto grosso in F Minor, Op. 1 No. 8: V. Largo – Andante
14.09. Pietro Antonio Locatelli: Concerto grosso in F Minor, Op. 1 No. 8: VI. Andante
14.10. Pietro Antonio Locatelli: Concerto grosso in F Minor, Op. 1 No. 8: VII. Pastorale. Largo – Andante
14.11. Pietro Antonio Locatelli: Concerto grosso in D Major, Op. 1 No. 9: I. Allegro
14.12. Pietro Antonio Locatelli: Concerto grosso in D Major, Op. 1 No. 9: II. Largo
14.13. Pietro Antonio Locatelli: Concerto grosso in D Major, Op. 1 No. 9: III. Allemanda. Allegro
14.14. Pietro Antonio Locatelli: Concerto grosso in D Major, Op. 1 No. 9: IV. Sarabanda. Largo
14.15. Pietro Antonio Locatelli: Concerto grosso in D Major, Op. 1 No. 9: V. Allegro
14.16. Pietro Antonio Locatelli: Concerto grosso in C Major, Op. 1 No. 10: I. Largo
14.17. Pietro Antonio Locatelli: Concerto grosso in C Major, Op. 1 No. 10: II. Allemanda. Allegro
14.18. Pietro Antonio Locatelli: Concerto grosso in C Major, Op. 1 No. 10: III. Largo – Andante
14.19. Pietro Antonio Locatelli: Concerto grosso in C Major, Op. 1 No. 10: IV. Vivace
14.20. Pietro Antonio Locatelli: Concerto grosso in C Minor, Op. 1 No. 11: I. Largo
14.21. Pietro Antonio Locatelli: Concerto grosso in C Minor, Op. 1 No. 11: II. Allemanda. Allegro
14.22. Pietro Antonio Locatelli: Concerto grosso in C Minor, Op. 1 No. 11: III. Sarabanda. Largo
14.23. Pietro Antonio Locatelli: Concerto grosso in C Minor, Op. 1 No. 11: IV. Giga. Allegro
15.01. Pietro Antonio Locatelli: Concerto grosso in G Minor, Op. 1 No. 12: I. Largo
15.02. Pietro Antonio Locatelli: Concerto grosso in G Minor, Op. 1 No. 12: II. Allemanda. Allegro
15.03. Pietro Antonio Locatelli: Concerto grosso in G Minor, Op. 1 No. 12: III. Sarabanda. Vivace
15.04. Pietro Antonio Locatelli: Concerto grosso in G Minor, Op. 1 No. 12: IV. Presto
15.05. Pietro Antonio Locatelli: Concerto grosso in G Minor, Op. 1 No. 12: V. Gavotta. Allegro
15.06. Pietro Antonio Locatelli: Introduzione teatrale in D Major, Op. 4 No. 1: I. Allegro
15.07. Pietro Antonio Locatelli: Introduzione teatrale in D Major, Op. 4 No. 1: II. Allegro
15.08. Pietro Antonio Locatelli: Introduzione teatrale in D Major, Op. 4 No. 1: III. Presto
15.09. Pietro Antonio Locatelli: Introduzione teatrale in F Major, Op. 4 No. 2: I. Allegro
15.10. Pietro Antonio Locatelli: Introduzione teatrale in F Major, Op. 4 No. 2: II. Andante
15.11. Pietro Antonio Locatelli: Introduzione teatrale in F Major, Op. 4 No. 2: III. Allegro
15.12. Pietro Antonio Locatelli: Introduzione teatrale in B-Flat Major, Op. 4 No. 3: I. Allegro
15.13. Pietro Antonio Locatelli: Introduzione teatrale in B-Flat Major, Op. 4 No. 3: II. Andante
15.14. Pietro Antonio Locatelli: Introduzione teatrale in B-Flat Major, Op. 4 No. 3: III. Presto
15.15. Pietro Antonio Locatelli: Introduzione teatrale in G Major, Op. 4 No. 4: I. Allegro
15.16. Pietro Antonio Locatelli: Introduzione teatrale in G Major, Op. 4 No. 4: II. Andante
15.17. Pietro Antonio Locatelli: Introduzione teatrale in G Major, Op. 4 No. 4: III. Presto
15.18. Pietro Antonio Locatelli: Introduzione teatrale in D Major, Op. 4 No. 5: I. Allegro
15.19. Pietro Antonio Locatelli: Introduzione teatrale in D Major, Op. 4 No. 5: II. Andante
15.20. Pietro Antonio Locatelli: Introduzione teatrale in D Major, Op. 4 No. 5: III. Presto
15.21. Pietro Antonio Locatelli: Introduzione teatrale in C Major, Op. 4 No. 6: I. Vivace
15.22. Pietro Antonio Locatelli: Introduzione teatrale in C Major, Op. 4 No. 6: II. Andante
15.23. Pietro Antonio Locatelli: Introduzione teatrale in C Major, Op. 4 No. 6: III. Presto
15.24. Pietro Antonio Locatelli: Concerto in D Major, Op. 4 No. 7: I. Allegro
15.25. Pietro Antonio Locatelli: Concerto in D Major, Op. 4 No. 7: II. Largo
15.26. Pietro Antonio Locatelli: Concerto in D Major, Op. 4 No. 7: III. Andante
15.27. Pietro Antonio Locatelli: Concerto in D Major, Op. 4 No. 7: IV. Allegro
16.01. Pietro Antonio Locatelli: Concerto in F Major, Op. 4 No. 8 “A imitazione de’corni da caccia”: I. Grave
16.02. Pietro Antonio Locatelli: Concerto in F Major, Op. 4 No. 8 “A imitazione de’corni da caccia”: II. Allegro
16.03. Pietro Antonio Locatelli: Concerto in F Major, Op. 4 No. 8 “A imitazione de’corni da caccia”: III. Largo
16.04. Pietro Antonio Locatelli: Concerto in F Major, Op. 4 No. 8 “A imitazione de’corni da caccia”: IV. Vivace
16.05. Pietro Antonio Locatelli: Concerto in F Major, Op. 4 No. 8 “A imitazione de’corni da caccia”: V. Allegro
16.06. Pietro Antonio Locatelli: Concerto in G Major, Op. 4 No. 9: I. Allegro
16.07. Pietro Antonio Locatelli: Concerto in G Major, Op. 4 No. 9: II. Largo
16.08. Pietro Antonio Locatelli: Concerto in G Major, Op. 4 No. 9: III. Vivace
16.09. Pietro Antonio Locatelli: Concerto in E-Flat Major, Op. 4 No. 10: I. Adagio
16.10. Pietro Antonio Locatelli: Concerto in E-Flat Major, Op. 4 No. 10: II. Allegro
16.11. Pietro Antonio Locatelli: Concerto in E-Flat Major, Op. 4 No. 10: III. Menuetto
16.12. Pietro Antonio Locatelli: Concerto in C Minor, Op. 4 No. 11: I. Grave
16.13. Pietro Antonio Locatelli: Concerto in C Minor, Op. 4 No. 11: II. Andante
16.14. Pietro Antonio Locatelli: Concerto in C Minor, Op. 4 No. 11: III. Largo
16.15. Pietro Antonio Locatelli: Concerto in C Minor, Op. 4 No. 11: IV. Largo Andante
16.16. Pietro Antonio Locatelli: Concerto in C Minor, Op. 4 No. 11: V. Vivace
16.17. Pietro Antonio Locatelli: Concerto in F Major, Op. 4 No. 12: I. Allegro
16.18. Pietro Antonio Locatelli: Concerto in F Major, Op. 4 No. 12: II. Largo
16.19. Pietro Antonio Locatelli: Concerto in F Major, Op. 4 No. 12: III. Allegro
17.01. Pietro Antonio Locatelli: Concerto in D Major, Op. 7 No. 1: I. Vivace
17.02. Pietro Antonio Locatelli: Concerto in D Major, Op. 7 No. 1: II. Largo
17.03. Pietro Antonio Locatelli: Concerto in D Major, Op. 7 No. 1: III. Allegro
17.04. Pietro Antonio Locatelli: Concerto in D Major, Op. 7 No. 1: IV. Vivace
17.05. Pietro Antonio Locatelli: Concerto in B-Flat Major, Op. 7 No. 2: I. Andante
17.06. Pietro Antonio Locatelli: Concerto in B-Flat Major, Op. 7 No. 2: II. Vivace
17.07. Pietro Antonio Locatelli: Concerto in B-Flat Major, Op. 7 No. 2: III. Largo
17.08. Pietro Antonio Locatelli: Concerto in B-Flat Major, Op. 7 No. 2: IV. Cantabile
17.09. Pietro Antonio Locatelli: Concerto in B-Flat Major, Op. 7 No. 2: V. Allegro
17.10. Pietro Antonio Locatelli: Concerto in G Major, Op. 7 No. 3: I. Largo
17.11. Pietro Antonio Locatelli: Concerto in G Major, Op. 7 No. 3: II. Allegro
17.12. Pietro Antonio Locatelli: Concerto in G Major, Op. 7 No. 3: III. Largo
17.13. Pietro Antonio Locatelli: Concerto in G Major, Op. 7 No. 3: IV. Allegro
17.14. Pietro Antonio Locatelli: Concerto in F Major, Op. 7 No. 4: I. Andante
17.15. Pietro Antonio Locatelli: Concerto in F Major, Op. 7 No. 4: II. Largo
17.16. Pietro Antonio Locatelli: Concerto in F Major, Op. 7 No. 4: III. Cantabile
17.17. Pietro Antonio Locatelli: Concerto in F Major, Op. 7 No. 4: IV. Allegro molto
18.01. Pietro Antonio Locatelli: Concerto in G Minor, Op. 7 No. 5: I. Andante
18.02. Pietro Antonio Locatelli: Concerto in G Minor, Op. 7 No. 5: II. Allegro
18.03. Pietro Antonio Locatelli: Concerto in G Minor, Op. 7 No. 5: III. Allegro
18.04. Pietro Antonio Locatelli: Concerto in G Minor, Op. 7 No. 5: IV. Largo
18.05. Pietro Antonio Locatelli: Concerto in G Minor, Op. 7 No. 5: V. Vivace
18.06. Pietro Antonio Locatelli: Concerto in E-Flat Major, Op. 7 No. 6: I.Andante – Allegro – Adagio – Andante – Allegro – Largo
18.07. Pietro Antonio Locatelli: Concerto in E-Flat Major, Op. 7 No. 6: II.Largo Andante
18.08. Pietro Antonio Locatelli: Concerto in E-Flat Major, Op. 7 No. 6: III.Grave
18.09. Pietro Antonio Locatelli: Concerto in E-Flat Major, Op. 7 No. 6: IV.Allegro
18.10. Pietro Antonio Locatelli: Concerto in E-Flat Major, Op. 7 No. 6: V.Largo
18.11. Pietro Antonio Locatelli: Sinfonia funebre in F Minor: I. Lamento largo
18.12. Pietro Antonio Locatelli: Sinfonia funebre in F Minor: II. Alla breve ma moderato
18.13. Pietro Antonio Locatelli: Sinfonia funebre in F Minor: III. Grave
18.14. Pietro Antonio Locatelli: Sinfonia funebre in F Minor: IV. Non presto
18.15. Pietro Antonio Locatelli: Sinfonia funebre in F Minor: V. La consolazione. Andante
19.01. Pietro Antonio Locatelli: 12 Flute Sonatas in C Major, Op. 2: I. Andante
19.02. Pietro Antonio Locatelli: 12 Flute Sonatas in C Major, Op. 2: II. Adagio
19.03. Pietro Antonio Locatelli: 12 Flute Sonatas in C Major, Op. 2: III. Presto
19.04. Pietro Antonio Locatelli: 12 Flute Sonatas in D Major, Op. 2: I. Largo
19.05. Pietro Antonio Locatelli: 12 Flute Sonatas in D Major, Op. 2: II. Allegro
19.06. Pietro Antonio Locatelli: 12 Flute Sonatas in D Major, Op. 2: III. Andante
19.07. Pietro Antonio Locatelli: 12 Flute Sonatas in D Major, Op. 2: IV. Presto
19.08. Pietro Antonio Locatelli: 12 Flute Sonatas in B-Flat Major, Op. 2: I. Andante
19.09. Pietro Antonio Locatelli: 12 Flute Sonatas in B-Flat Major, Op. 2: II. Largo
19.10. Pietro Antonio Locatelli: 12 Flute Sonatas in B-Flat Major, Op. 2: III. Presto
19.11. Pietro Antonio Locatelli: 12 Flute Sonatas in G Major, Op. 2: I. Adagio
19.12. Pietro Antonio Locatelli: 12 Flute Sonatas in G Major, Op. 2: II. Allegro
19.13. Pietro Antonio Locatelli: 12 Flute Sonatas in G Major, Op. 2: III. Largo
19.14. Pietro Antonio Locatelli: 12 Flute Sonatas in G Major, Op. 2: IV. Allegro
19.15. Pietro Antonio Locatelli: 12 Flute Sonatas in D Major, Op. 2: I. Vivace
19.16. Pietro Antonio Locatelli: 12 Flute Sonatas in D Major, Op. 2: II. Largo
19.17. Pietro Antonio Locatelli: 12 Flute Sonatas in D Major, Op. 2: III. Allegro
19.18. Pietro Antonio Locatelli: 12 Flute Sonatas in G Minor, Op. 2: I. Largo
19.19. Pietro Antonio Locatelli: 12 Flute Sonatas in G Minor, Op. 2: II. Allegro
19.20. Pietro Antonio Locatelli: 12 Flute Sonatas in G Minor, Op. 2: III. Largo
19.21. Pietro Antonio Locatelli: 12 Flute Sonatas in G Minor, Op. 2: IV. Allegro
20.01. Pietro Antonio Locatelli: 12 Flute Sonatas in A Major, Op. 2: I. Largo
20.02. Pietro Antonio Locatelli: 12 Flute Sonatas in A Major, Op. 2: II. Allegro
20.03. Pietro Antonio Locatelli: 12 Flute Sonatas in A Major, Op. 2: III. Largo
20.04. Pietro Antonio Locatelli: 12 Flute Sonatas in A Major, Op. 2: IV. Allegro
20.05. Pietro Antonio Locatelli: 12 Flute Sonatas in F Major, Op. 2: I. Largo
20.06. Pietro Antonio Locatelli: 12 Flute Sonatas in F Major, Op. 2: II. Vivace
20.07. Pietro Antonio Locatelli: 12 Flute Sonatas in F Major, Op. 2: III. Cantabile
20.08. Pietro Antonio Locatelli: 12 Flute Sonatas in F Major, Op. 2: IV. Allegro
20.09. Pietro Antonio Locatelli: 12 Flute Sonatas in E Major, Op. 2: I. Andante
20.10. Pietro Antonio Locatelli: 12 Flute Sonatas in E Major, Op. 2: II. Largo
20.11. Pietro Antonio Locatelli: 12 Flute Sonatas in E Major, Op. 2: III. Allegro
20.12. Pietro Antonio Locatelli: 12 Flute Sonatas in G Major, Op. 2: I. Largo
20.13. Pietro Antonio Locatelli: 12 Flute Sonatas in G Major, Op. 2: II. Allegro
20.14. Pietro Antonio Locatelli: 12 Flute Sonatas in G Major, Op. 2: III. Minuetto
20.15. Pietro Antonio Locatelli: 12 Flute Sonatas in D Major, Op. 2: I. Largo
20.16. Pietro Antonio Locatelli: 12 Flute Sonatas in D Major, Op. 2: II. Andante
20.17. Pietro Antonio Locatelli: 12 Flute Sonatas in D Major, Op. 2: III. Adagio
20.18. Pietro Antonio Locatelli: 12 Flute Sonatas in D Major, Op. 2: IV. Vivace
20.19. Pietro Antonio Locatelli: 12 Flute Sonatas in G Major, Op. 2: I. Largo
20.20. Pietro Antonio Locatelli: 12 Flute Sonatas in G Major, Op. 2: II. Vivace
20.21. Pietro Antonio Locatelli: 12 Flute Sonatas in G Major, Op. 2: III. Allegro
20.22. Pietro Antonio Locatelli: 12 Flute Sonatas in G Major, Op. 2: IV. Presto
21.01. Pietro Antonio Locatelli: 6 Trio Sonatas in G Major, Op. 5: I. Andante
21.02. Pietro Antonio Locatelli: 6 Trio Sonatas in G Major, Op. 5: II. Largo andante
21.03. Pietro Antonio Locatelli: 6 Trio Sonatas in G Major, Op. 5: III. Allegro
21.04. Pietro Antonio Locatelli: 6 Trio Sonatas in G Major, Op. 5: IV. Vivace
21.05. Pietro Antonio Locatelli: 6 Trio Sonatas in E Minor, Op. 5: I. Largo
21.06. Pietro Antonio Locatelli: 6 Trio Sonatas in E Minor, Op. 5: II. Andante
21.07. Pietro Antonio Locatelli: 6 Trio Sonatas in E Minor, Op. 5: III. Allegro
21.08. Pietro Antonio Locatelli: 6 Trio Sonatas in E Minor, Op. 5: IV. Allegro
21.09. Pietro Antonio Locatelli: 6 Trio Sonatas in E Major, Op. 5: I. Andante
21.10. Pietro Antonio Locatelli: 6 Trio Sonatas in E Major, Op. 5: II. Largo
21.11. Pietro Antonio Locatelli: 6 Trio Sonatas in E Major, Op. 5: III. Allegro
21.12. Pietro Antonio Locatelli: 6 Trio Sonatas in E Major, Op. 5: IV. Vivace
21.13. Pietro Antonio Locatelli: 6 Trio Sonatas in C Major, Op. 5: I. Largo
21.14. Pietro Antonio Locatelli: 6 Trio Sonatas in C Major, Op. 5: II. Andante
21.15. Pietro Antonio Locatelli: 6 Trio Sonatas in C Major, Op. 5: III. Allegro
21.16. Pietro Antonio Locatelli: 6 Trio Sonatas in D Minor, Op. 5: I. Largo
21.17. Pietro Antonio Locatelli: 6 Trio Sonatas in D Minor, Op. 5: II. Vivace
21.18. Pietro Antonio Locatelli: 6 Trio Sonatas in D Minor, Op. 5: III. Pastorale
21.19. Pietro Antonio Locatelli: 6 Trio Sonatas in G Major, Op. 5: I. Largo andante
21.20. Pietro Antonio Locatelli: 6 Trio Sonatas in G Major, Op. 5: II. Vivace
21.21. Pietro Antonio Locatelli: 6 Trio Sonatas in G Major, Op. 5: III. Gavotta
21.22. Pietro Antonio Locatelli: 6 Trio Sonatas in G Major, Op. 5: IV. Largo
21.23. Pietro Antonio Locatelli: 6 Trio Sonatas in G Major, Op. 5: V. Minuetto

Pietro Antonio Locatelli was one of the most important composers of the Baroque period, being a particularly celebrated composer of violin repertoire. His collection L’arte del violino contains 12 violin concertos with 24 caprices in the first and last movement of each, allowing for astonishing displays of virtuosity.

He was born in Bergamo, Italy, in 1695, and at the age of 16 went to Rome to study the violin. Despite the popular myth that he was taught by Corelli, it’s unlikely that he ever made contact with him; however, he certainly studied with members of the Corelli ‘school’, improving both his compositional skills and his performing technique.

Although details of the composer’s life are somewhat sketchy, it’s clear Locatelli was linked to some of the most influential aristocrats of the time. At some point he was under the protection of Monsignor Camillo Cybo, an advisor to the Pope; at another point, he was granted the title of ‘virtuoso da camera’ by the Habsburgian governor of Mantua Philipp von Hesse-Darmstadt. Just these fleeting details are enough to tell us of Locatelli’s growing reputation for virtuosic playing; in Munich in 1727 he was awarded 12 gold florins for a performance, and he pops up again in Germany in 1728, receiving money for services to the court in Kassel.

Eventually, business-savvy Locatelli ended up in Amsterdam, where the music publishing industry had taken off. Thanks to the composer’s meticulous attention to the publication of his works, and the fact that he was legally required to give copies to the Leiden University library, we are left with excellent manuscripts of his Opp. 1–9. His business acumen must have paid off, as his estate at the time of his death comprised large collections of works of art and old books, indicating an impressive prosperity.

Locatelli was the forerunner of 19th-century virtuosity, and the works on this release reveal a composer eager to exploit the sound of the violin. As well as writing technically demanding solo passages, however, he was also an inventive writer for the supporting instruments, demonstrating a superb knack for fugal writing, and intensifying the texture of the concertino group with the addition of a viola, something unusual for the time. This release is an excellent opportunity to become better acquainted with Locatelli and the wealth of music he composed throughout his life. Demonstrating the versatility of Locatelli’s writing, this set includes his Op.5 Trio Sonatas ‘o due violini o due flauti’ for the violin as well as the flute, allowing the listener to experience the composer’s florid writing in two very different interpretations.

Igor Ruhadze and his group Ensemble Violini Capricciosi have dedicated themselves to recording Locatelli’s works for some years now. Careful research along with a genuine enthusiasm for the overlooked composer’s works have led to a fine set of recordings, previously described by Gramophone as ‘brilliantly and at times breathtakingly performed’. The release also includes new recordings of the composer’s Concerti Grossi Opp. 1 & 7 and Introduzioni Teatrali Op.4, as well as the haunting Sinfonia funebre, a work to mark the death of an unknown woman in Rome. The vibrant playing of the Ensemble Violini Capricciosi is complemented by Musica ad Rhenum, led by highly acclaimed flautist Jed Wentz, who perform the Flute and Trio Sonatas. This release represents excellent value for money, at only €30.00 for 21CDs of listening pleasure; a compelling and masterful accomplishment just waiting to be enjoyed.

The first and only Complete Locatelli Edition ever!
Locatelli, like many of his contemporaries, moved abroad and settled in Amsterdam/The Netherlands, concertising as a violinist (and a “devil” he was as a performer!), and founding a flourishing publishing house.
Locatelli composed in the tradition of the Italian Baroque, in the well known forms of the Concerto Grosso, Solo Concerto and Trio Sonata. His style is inventive, flamboyant, and extremely virtuoso. His violin sonatas and concertos still present a daunting challenge even to today’s violinists.
Russian violinist Igor Ruhadze was trained in his native Moscow as a virtuoso on the modern violin. However, his interest took him into early music, playing with such ensembles as Musica ad Rhenum, Jed Wentz and others. His solid technique enables him to tackle the often fearful difficulties of Locatelli’s music with ease, charm and brilliance. His ensemble Violini Capricciosi play on original instruments, and follow the Historically Informed Performance Practice.
Also included the two sets of Flute Sonatas, played by Jed Wentz, one of the most respected and celebrated flutist of Early Music.
Linernotes written by the artists.
A unique set, brand new recordings, performances which received universal critical acclaim for its dazzling virtuosity, style awareness and the sheer joy of making music!

لینک‌های دانلود فول آلبوم

در صورتی که برای ادامه دادن دانلود های نیمه تمام مشکل دارید، لینک جدید دانلود آن فایل را مجددا از سایت کپی کرده و در فیلد آدرس در IDM جایگزین نمایید.
قبل از دانلود حتما فیلتر شکن خود را غیر فعال کنید!!!
نظرات کاربران
ما منتظر نظرات شما هستیم
این بخش صرفا برای بیان نظر شما در مورد مطالب سایت می باشد.
از ایجاد هرگونه بحث های سیاسی و مذهبی بپرهیزید. از توهین به دیگر کاربران و تبلیغ وب سایت های دیگر خودداری کنید.
برای ارسال نظر، لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.

والا موزیک در شبکه های اجتماعی
@vmusicir@v_music
پربازدیدترین