مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials

فول آلبوم انیو موریکونه (Ennio Morricone)


هنرمند : Ennio Morricone
ژانر : Classical | Score | Orchestral
سال انتشار : 1961 - 2018
تعداد آلبوم : 399
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 66.21GB
امتیاز کاربران : 9.6 از 10 - (میانگین رای 46 نفر)

آلبوم جدید اضافه شد. (1398.09.13)

 • 1968 - Le clan des Siciliens

لینک‌های دانلود فول آلبوم:

در صورتی که برای ادامه دادن دانلود های نیمه تمام مشکل دارید، لینک جدید دانلود آن فایل را مجددا از سایت کپی کرده و در فیلد آدرس در IDM جایگزین نمایید.

قبل از دانلود حتما فیلتر شکن خود را غیر فعال کنید!!!


Albums

1961 - Il Federale
1963 - El Greco
1963 - I Basilischi
1963 - La Fidanzata Del Bersagliere
1964 - Alla Scoperta Dell America
1964 - I Malamondo
1964 - Le Monachine
1964 - Le Pistole Non Discutono
1964 - Per Un Pugno Di Dollari
1964 - Un Uomo a Meta
1965 - Agent 505
1965 - Amanti D Oltretomba
1965 - I Pugni In Tasca
1965 - Idoli Controluce
1965 - La Battaglia Di Algeri
1965 - Menage All Italiana
1965 - Per Qualche Dollaro In Piu
1965 - Slalom
1965 - Una Pistola Per Ringo
1966 - Come Imparai Ad Amare Le Donne
1966 - I Crudeli
1966 - Il Buono, Il Brutto e Il Cattivo
1966 - La Resa Dei Conti
1966 - Matchless
1966 - Navajo Joe
1966 - Svegliati e Uccidi
1966 - The Hills Run Red
1966 - Uccellacci e Uccellini
1967 - Ad Ogni Costo
1967 - Dalle Ardene All Inferno
1967 - Faccia a Faccia
1967 - Il Giardino Delle Delizie
1967 - L Avventuriero
1967 - OK Connery
1967 - Scusi, Facciamo L Amore
1968 - C era Una Volta Il West
1968 - Commandamenti Per Un Gangster
1968 - Corri Uomo Corri
1968 - Cuore Di Mamma
1968 - Da Uomo a Uomo
1968 - E Per Tetto Cielo Di Stelle
1968 - Escalation
1968 - Fraulein Doktor
1968 - Galileo
1968 - Gli Intoccabili
1968 - Grazie Zia
1968 - Guns for San Sebastian
1968 - Hugo Montenegro - The Good The Bad and the Ugly
1968 - Il Grande Silenzio
1968 - Il Mercenario
1968 - Mangiala
1968 - Sai Cosa Faceva Stalin Alle Donne
1968 - Teorema
1969 - Diabolik
1969 - Ecce Homo
1969 - Gott Mit Uns
1969 - Il Clan Dei Siciliani
1969 - L Alibi
1969 - L Assoluto Naturale
1969 - La Donna Invisibile
1969 - La Stagione Dei Sensi
1969 - La Tenda Rossa
1969 - Metti Una Sera a Cena
1969 - Queimada
1969 - Ruba Al Prossimo Tuo
1969 - Senza Sapere Niente Di Lei
1969 - Tepepa
1969 - Two Mules For Sister Sara
1969 - Uccidete Il Vitello Grasso e Arrostitelo
1969 - Un Esercito Di Cinque Uomini
1969 - Un Tranquillo Posto Di Campagna
1970 - Chico Buarque & Ennio Morricone - Per un pugno di samba
1970 - Chico Buarque & Ennio Morricone - Sonho de um Carnaval
1970 - Citta Violenta
1970 - Hornets Nest
1970 - I Cannibali
1970 - Indagine Su Un Cittadino Al Di Sopra Di Ogni Sospetto
1970 - La Califfa
1970 - La Moglie Piu Bella
1970 - Le Foto Proibite Di Una Signora Per Bene
1970 - LUccello Dalle Piume Di Cristallo
1970 - Metello
1970 - Quando Le Donne Avevano La Coda
1970 - Vamos a Matar, Companeros
1971 - Addio, Fratello Crudele
1971 - Forza G
1971 - Giornata Nera Per L Ariete
1971 - Giu La Testa
1971 - Gli Occhi Freddi Della Paura
1971 - Il Gatto a Nove Code
1971 - Il Giudice e Il Suo Boia
1971 - L Istruttoria E Chiusa - Dimentichi
1971 - La Classe Operaia Va In Paradiso
1971 - La Lucertola Con La Pelle Di Donna
1971 - Le Casse
1971 - Maddalena
1971 - Malastrana
1971 - Mio Caro Assassino
1971 - Oceano
1971 - Quattro Mosche Di Velluto Grigio
1971 - Sacco e Vanzetti
1971 - Tre Donne
1971 - Tre Nel Mille
1971 - Verushka
1972 - Anche Se Volessi Lavorare, Che Faccio
1972 - Barbablu
1972 - Chi L ha Vista Morire
1972 - Cosa Avete Fatto a Solange
1972 - Crescete e Moltiplicatevi
1972 - D Amore Si Muore
1972 - Dedicato a Milva a Ennio Morricone
1972 - I Figli Ci Chiedono Perche
1972 - Il Diavolo Nel Cervello
1972 - Il Maestro e Margherita
1972 - Il Serpente
1972 - Imputazione Di Omicidio Per Uno Studente
1972 - Incontro
1972 - L Attentato
1972 - L Ultimo Uomo Di Sara
1972 - La Banda J.S. Cronaca Criminale Del Far West
1972 - La Cosa Buffa
1972 - La Violenza - Quinto Potere
1972 - La Vita, A Volte, E Molto Dura, Vero Provvidenza
1972 - Le Due Stagioni Della Vita
1972 - Questa Specie D Amore
1972 - Sardegna
1972 - Senza Movente
1972 - Spogliati, Protesta, Uccidi
1972 - Un Uomo Da Rispettare
1973 - Allonsanfan
1973 - Che C Entriamo Noi Con La Rivoluzione
1973 - Ci Risiamo, Vero Provvidenza
1973 - Giordano Bruno
1973 - La Proprieta Non e Piu Un Furto
1973 - Macchie Solari
1973 - My Name is Nobody
1973 - Rappresaglia
1973 - Revolver
1973 - Sepolta Viva
1974 - Il Giro Del Mondo Degli Innamorati Di Peynet
1974 - Il Segreto
1974 - Il Trio Infernale
1974 - La Cugina
1974 - Milano Odia - La Polizia Non Puo Sparare
1974 - Mireille Mathieu Chante Ennio Morricone
1974 - Mussolini Ultimo Atto
1974 - Spasmo
1975 - Gente Di Rispetto
1975 - Il Fiore Delle Mille e Una Notte
1975 - Il Giustiziere
1975 - L Ultimo Treno Della Notte
1975 - La Donna Della Domenica
1975 - La Smagliatura
1975 - Leonor
1975 - Mose
1975 - Per Le Antiche Scale
1975 - Peur Sur La Ville
1975 - Storie Di Vita e Malavita
1975 - Un Genio, Due Compari, Un Pollo
1976 - Drammi Gotici
1976 - Fatti Di Gente Per Bene
1976 - Il Deserto Dei Tartari
1976 - L Agnese Va a Morire
1976 - L Eredita Ferramonti
1976 - Novecento
1976 - Per Amore
1976 - Vita Venduta
1977 - Corleone
1977 - Exorcist II The Heretic
1977 - Holocaust 2000
1977 - Il Gatto
1977 - Il Preferito Di Ferro
1977 - Orca
1977 - Stato Interessante
1978 - 122 Rue De Provence
1978 - Cosi Come Sei
1978 - Days Of Heaven
1978 - Dove Vai In Vacanza
1978 - Forza Italia
1978 - Il Prigioniero
1978 - Il Vizietto
1978 - Invito Allo Sport
1978 - Le Mani Sporche
1978 - Noi Lazzaroni
1979 - Buone Notizie
1979 - Dedicato Al Mare Egeo
1979 - Il Giocattolo
1979 - Il Ladrone
1979 - Il Prato
1979 - Io Come Icaro
1979 - L Immoralita
1979 - L Umanoide
1979 - Viaggio Con Anita
1980 - Il Pianeta D Acqua
1980 - La Banchiera
1980 - Orient Express
1980 - Si Salvi Chi Vuole
1980 - The Island
1980 - Un Sacco Bello
1980 - Uomini e No
1980 - Windows
1981 - La Disubbidienza
1981 - La Storia Vera Della Signora Dalle Camelie
1981 - La Tragedia Di Un Uomo Ridicolo
1981 - Le Professionnel
1981 - Occhio Alla Penna
1981 - So Fine - White Dog
1982 - A Time to Die
1982 - Alzati Spia
1982 - Butterfly
1982 - Il Bandito Dagli Occhi Azzurri
1982 - Marco Polo
1982 - Nana
1982 - The Thing
1982 - Treasure of Four Crowns
1982 - White Dog
1983 - Copkiller
1983 - Hundra
1983 - Le Marginal
1983 - Le Ruffian
1983 - Sahara
1984 - Les Voleurs De La Niut
1984 - Once Upon a Time in America
1985 - Il Pentito
1985 - Il Vizietto 3
1985 - La Gabbia
1985 - La Piovra 2-10
1985 - Red Sonja
1985 - Via Mala
1986 - John Zorn - The Big Gundown
1986 - La Venexiana
1986 - The Mission
1987 - Gli Occhiali D Oro
1987 - Il Giorno Prima
1987 - Live in Antwerp
1987 - Mosca Addio
1987 - The Hollywood Orchestra Plays The Music Of Ennio Morricone
1987 - The Untouchables
1988 - A Time of Destiny
1988 - Chamber Music
1988 - Frantic
1988 - Gli Angeli Del Potere
1988 - Gli Indifferenti
1988 - I Promessi Sposi
1988 - Nuovo Cinema Paradiso
1988 - Rampage
1988 - Secret of the Sahara
1988 - Sevilla Concert
1989 - Casualties of War
1989 - Fat Man And Little Boy
1989 - Il Principe Del Deserto
1989 - Tempo Di Uccidere
1989 - The Endless Game
1990 - Amii Stewart Sings Ennio Morricone
1990 - Cacciatori Di Navi
1990 - Crossing The Line
1990 - Dimenticare Palermo
1990 - Hamlet
1990 - Legami
1990 - Richard Clayderman Plays Ennio Morricone
1990 - Stanno Tutti Bene
1990 - State of Grace
1990 - The Voyage of Terror - The Achille Lauro Affair
1990 - Tre Colonne In Cronaca
1991 - Bugsy
1991 - Cinema Italiano - Henry Mancini
1991 - La Domenica Specialmente
1991 - Mio Caro Dottor Grasler
1991 - Money
1991 - Story of Ilona & Kurti
1992 - City Of Joy
1992 - La Villa Del Venerdi
1992 - Una Storia Italiana
1993 - Il Lungo Silenzio
1993 - In The Line of Fire
1993 - Jona Che Visse Nella Balena
1993 - La Bibbia - Abramo [with Marco Frisina]
1993 - La Scorta
1993 - Missus
1993 - Morricone 93 - Movie Sounds
1993 - Piazza Di Spagna
1994 - Disclosure
1994 - La Bibbia - Giacobbe [with Marco Frisina]
1994 - Love Affair
1994 - Metropole Orkest - Here s to You - Filmmuziek van Ennio Morricone
1994 - Una Pura Formalita
1994 - Wolf
1995 - Concerto Premio Rota
1995 - Il Barone
1995 - L Uomo Delle Stelle
1995 - La Bibbia - Mose [with Marco Frisina]
1995 - La Notte e Il Momento
1995 - Pasolini, Un Delitto Italiano
1995 - Sostiene Pereira
1996 - I Magi Randagi
1996 - La Lupa
1996 - La Sindrome Di Stendahl
1996 - Ninfa Plebea
1996 - Nostromo
1996 - Vite Strozzate
1997 - Cartoni Animati
1997 - Il Quarto Re
1997 - In Fondo Al Cuore
1997 - Lolita
1997 - Richard III
1997 - U Turn
1998 - Bulworth
1998 - I Guardiani Del Cielo
1998 - Il Fantasma Dell Opera
1998 - La Casa Bruciata
1998 - La Leggenda Del Pianista Sull Oceano
1998 - Triology Plays Morricone
1998 - Ultimo
1999 - Canto Morricone [4 CD Box]
1999 - Cinema Concerto A Santa Cecilia (SK 89054)
1999 - Nana
2000 - Canone Inverso - Making Love
2000 - Cinema Concerto At Santa Cecilia
2000 - Ennio Morricone Chronicles [10 CD Box].part1
2000 - Ennio Morricone Chronicles [10 CD Box].part2
2000 - Ennio Morricone Chronicles [10 CD Box].part3
2000 - Ennio Morricone Chronicles [10 CD Box].part4
2000 - Ennio Morricone Chronicles [10 CD Box].part5
2000 - Ennio Morricone Chronicles [10 CD Box].part6
2000 - Malena
2000 - Padre Pio - Tra Cielo e Terra
2001 - Aida Degli Alberi
2001 - Enrico Pieranunzi, Marc Johnson, Joey Baron Play Morricone
2001 - Mission To Mars
2001 - Morricone RMX
2002 - Il Papa Buono
2002 - Perlasca
2002 - Senso 45
2002 - Un Difetto Di Famiglia
2003 - 72 Metra
2003 - Al Cuore Si Comanda
2003 - Arena Concerto
2003 - Cinema Paradiso - The Most Beautiful Melody
2003 - Dulce Pontes & Ennio Morricone - Focus
2003 - Il Gioco Di Ripley
2003 - Jia Peng Fang - Roman
2003 - La Luz Prodigiosa
2003 - Musashi Encore
2003 - Musashi
2003 - Remixes Volume 2
2003 - Tatsuya Yabe - Dear Morricone
2004 - Carel Kraayenhof & Ennio Morricone - Guardians of the Clouds
2004 - Once Upon A Time... The Essential Ennio Morricone Film Music Collection
2004 - Voci Dal Silenzio
2004 - Yo-Yo Ma Plays Ennio Morricone
2005 - Cefalonia
2005 - E Ridendo L Uccise
2005 - Fateless
2005 - Il Cuore Nel Pozzo
2005 - Karol, Un Papa Rimasto Uomo
2005 - Karol, Uomo Diventato Papa
2005 - Lucia
2005 - Massimo Farao Trio Plays Morricone
2005 - The Man, The Music
2006 - Deluxe Edition
2006 - Gino Bartali, L Intramontabile
2006 - Giovanni Falcone, L Uomo Che Sfido Cosa Nostra
2006 - La Provinciale
2006 - La Sconosciuta
2007 - L Ultimo Dei Corleonesi
2007 - Tutte Le Donne Della Mia Vita
2007 - We All Love Ennio Morricone
2008 - Note Di Pace
2008 - Pane e Liberta
2008 - Risoluzione 819
2008 - The Complete Edition [15 CD Box].part01
2008 - The Complete Edition [15 CD Box].part02
2008 - The Complete Edition [15 CD Box].part03
2008 - The Complete Edition [15 CD Box].part04
2008 - The Complete Edition [15 CD Box].part05
2008 - The Complete Edition [15 CD Box].part06
2008 - The Complete Edition [15 CD Box].part07
2008 - The Complete Edition [15 CD Box].part08
2008 - The Complete Edition [15 CD Box].part09
2009 - Baaria
2011 - Beatitudini
2011 - Come Un Delfino
2011 - Hayley Westenra & Ennio Morricone - Paradiso
2013 - La Migliore Offerta
2014 - Ennio Morricone Collected (3CD)
2015 - En mai fais ce quil te plait
2015 - The Hateful Eight
2016 - Ennio Morricone 2016 Meisterwerke der Filmmusik
2014 - The Demons Of St. Petersburg
2016 - Morricone 60 (Ennio Morricone & The Czech National Symphony Orchestra)
2017 - Ennio Morricone Lounge Vol. 1
2017 - Ennio Morricone Lounge Vol. 2
2017 - Le Meilleur de Ennio Morricone-Les Plus belles musiques de Films
2017 - Western Music Collection Vol. 2 Ennio Morricone (Remastered)
2018 - L Isola
1989 - Cinema Paradiso (30th Anniversary)
2016 - Correspondence (La Corrispondenza)
1968 - Le clan des Siciliens

مجموعه های پیشنهادی
برترین 100 آهنگ تانگو (VA - 100 Best Tangos)
مجموعه 75 سال مسابقه پیانو ملکه الیزابت (75Years Queen Elisabeth Piano Competition)
مجموعه آثار کلودیو آبادو (Claudio Abbado)
نظرات کاربران

این بخش صرفا برای بیان نظر شما در مورد مطالب سایت می باشد.

از ایجاد هرگونه بحث های سیاسی و مذهبی بپرهیزید. از توهین به دیگر کاربران و تبلیغ وب سایت های دیگر خودداری کنید.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید

 • SHAHABGS


  با سلام. بسیار عالی. من که بسیار استفاده کردم. لطفن آلبوم فیلم The Scarlet and the Black رو هم در صورت امکان اضافه بفرمایید.

  9 ماه پیش
 • alitnt


  درود بر شما . سپاس بیکران بابت این همه مجموعه عالی و زیبا و فقط جسارتا یه سوال کوچیک ؟؟ خواننده های زن موجود نیست؟چرا؟؟؟؟؟؟

  10 ماه پیش
 • REZA SHAMS


  سلام:
  بهترینهای وسترن Vol 1- 2017 موجود نیست در صورت امکان در مجموعه قرار بدهید, متشکرم.

  11 ماه پیش
 • Admin


  لینکی آمازون ایتیونز ارسال کنید بررسی شود.

  11 ماه پیش
 • mahdi01


  سلام
  موسیقی متن فیلم Correspondence که کارگردانش تورناتوره هست و اثر ایشون هم هست در مجموعه نیست و ممنون میشم قرار بدید.

  11 ماه پیش
 • Admin


  با تشکر اضافه شد

  11 ماه پیش
 • Giacomo


  با عرض سلام و خسته نباشید. آلبوم La Luna که متعلق به فیلمی با همین نام به کارگردانی برتولوچی فقید است در مجموعه نیست متاسفانه. ممنون میشم اگه در صورت امکان اضافه کنید.

  1 سال پیش
 • Admin


  متاسفانه در دسترس نیست

  1 سال پیش
 • sahel_1968


  سلام من ثبت نام کردم موزیک دانلود کردم مدت طولانی اما باز نمیشه..چکار کنم
  سلام من ثبت نام کردم و هزینه پرداخت کردم موزیک دانلود کردم مدت طولانی الان کار نمیکنه

  1 سال پیش
 • Admin


  کدوم مورد ؟

  1 سال پیش
 • mISSuBOY


  خیلی دمتون گرم

  2 سال پیش
 • amiralirezahadis


  سایت بسیار بی نظیره ممنون از زحمات شما. اگه امکان داره فول آلبوم Konrad Plaickner

  2 سال پیش
 • sawari20


  در هر صورت کار شما عالیه. بی نظیر و تک هستید. خوشحالم که با سایتتون آشنا شدم.

  3 سال پیش
 • Admin


  حضور شما باعث افتخار ماست

  3 سال پیش
 • sawari20


  منظورم اینه که لینک های دانلود بعد از چند روز کار نمی کنن و باید مجددا آپدیت بشن. یعنی اکسپایر میشن. من کلی دانلود گذاشتم توی IDM که باید همشون تغییر پیدا کنن. این کار سخت و وقت گیری هست.

  3 سال پیش
 • Admin  لينک هاي دانلود سايت از زمان اضافه شدن به دانلود منيجر 10 روز قابليت دانلود دارند بعد از اين مدت غير فعال مي شوند ،

  3 سال پیش
 • sawari20


  سلام. چرا لینک های دانلود اکسپایر میشن و باید مجددا رفرش بشن. کلی لینک دانلود دارم. همه رو باید تغییر بدم. چرا اینطوریه؟

  3 سال پیش
 • Admin


  متاسفانه متوجه منظورتون نشدم ، اگر مقدور هست مجددا بفرمایید مشکلتون دقیق چی هست ؟ با کمال میل در خدمتم

  3 سال پیش
 • hooman k


  بسیار آرشیو عالی و کاملی هست. واقعا دستتون درد نکنه. من مدتها دنبال موسیقی سریال" نامزد " ( i promssi sposi) میگشتم که اینجا پیدا کردم. دمتون گرم.

  3 سال پیش
 • Kasra1375


  آقا من اومدم به انیوموریکونه ۱۰ بدم دستم سریع خورد به ۴ چرا نمیشه درستش کرد!

  3 سال پیش
 • Admin


  متاسفانه امکان تغیر امتیاز کاربران وجود ندارد !

  3 سال پیش
 • dimitry


  9sale daram neto migardam tamame torrenta tamame directa tamame free shara avalin jaie ke archive kamele ennio morriconaro gozosht injas dametun garm barekat be maletun

  3 سال پیش
 • aminzrn


  سپاسگزارم

  3 سال پیش
 • aminzrn


  once upon e time in the west رو عرض میکنم

  3 سال پیش
 • Admin


  این آلبوم با عنوان ایتالیایی قرار داده شده 1968 - C era Una Volta Il West

  3 سال پیش
 • aminzrn


  سلام. متاسفانه یکی از بهترین کارهای موریکونه توی این لیست نیست

  3 سال پیش
 • Admin


  کدوم عنوان مد نظرتون هست ؟

  3 سال پیش
 • روزبه


  چرا اسم آلبوما ایتالیاییه پس ؟ از کجا بفهمیم کدوم لینک کدوم آلبومه ؟

  4 سال پیش
 • Admin


  فیلمهای ایتالیای خوب عنوان ایتالیایی داره از گوگل ترنتسلیت استفاده کنید

  4 سال پیش
 • SiavashFaraji


  واقعا ممنون

  4 سال پیش
 • tina.mary


  تشکر فراوان بابت این دیسکوگرافی ارزشمند

  4 سال پیش
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام