فول آلبوم انیو موریکونه (Ennio Morricone)


هنرمند : Ennio Morricone
ژانر : Classical | Score | Orchestral
سال انتشار : 1961 - 2018
تعداد آلبوم : 397
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 66GB
امتیاز کاربران : 9.5 از 10 - (میانگین رای 36 نفر)

آلبوم جدید اضافه شد. (1397.10.17)

 • 1989 - Cinema Paradiso (30th Anniversary)

لینک‌های دانلود فول آلبوم:

در صورتی که برای ادامه دادن دانلود های نیمه تمام مشکل دارید، لینک جدید دانلود آن فایل را مجددا از سایت کپی کرده و در فیلد آدرس در IDM جایگزین نمایید.

قبل از دانلود حتما فیلتر شکن خود را غیر فعال کنید!!!


Albums

1961 - Il Federale
1963 - El Greco
1963 - I Basilischi
1963 - La Fidanzata Del Bersagliere
1964 - Alla Scoperta Dell America
1964 - I Malamondo
1964 - Le Monachine
1964 - Le Pistole Non Discutono
1964 - Per Un Pugno Di Dollari
1964 - Un Uomo a Meta
1965 - Agent 505
1965 - Amanti D Oltretomba
1965 - I Pugni In Tasca
1965 - Idoli Controluce
1965 - La Battaglia Di Algeri
1965 - Menage All Italiana
1965 - Per Qualche Dollaro In Piu
1965 - Slalom
1965 - Una Pistola Per Ringo
1966 - Come Imparai Ad Amare Le Donne
1966 - I Crudeli
1966 - Il Buono, Il Brutto e Il Cattivo
1966 - La Resa Dei Conti
1966 - Matchless
1966 - Navajo Joe
1966 - Svegliati e Uccidi
1966 - The Hills Run Red
1966 - Uccellacci e Uccellini
1967 - Ad Ogni Costo
1967 - Dalle Ardene All Inferno
1967 - Faccia a Faccia
1967 - Il Giardino Delle Delizie
1967 - L Avventuriero
1967 - OK Connery
1967 - Scusi, Facciamo L Amore
1968 - C era Una Volta Il West
1968 - Commandamenti Per Un Gangster
1968 - Corri Uomo Corri
1968 - Cuore Di Mamma
1968 - Da Uomo a Uomo
1968 - E Per Tetto Cielo Di Stelle
1968 - Escalation
1968 - Fraulein Doktor
1968 - Galileo
1968 - Gli Intoccabili
1968 - Grazie Zia
1968 - Guns for San Sebastian
1968 - Hugo Montenegro - The Good The Bad and the Ugly
1968 - Il Grande Silenzio
1968 - Il Mercenario
1968 - Mangiala
1968 - Sai Cosa Faceva Stalin Alle Donne
1968 - Teorema
1969 - Diabolik
1969 - Ecce Homo
1969 - Gott Mit Uns
1969 - Il Clan Dei Siciliani
1969 - L Alibi
1969 - L Assoluto Naturale
1969 - La Donna Invisibile
1969 - La Stagione Dei Sensi
1969 - La Tenda Rossa
1969 - Metti Una Sera a Cena
1969 - Queimada
1969 - Ruba Al Prossimo Tuo
1969 - Senza Sapere Niente Di Lei
1969 - Tepepa
1969 - Two Mules For Sister Sara
1969 - Uccidete Il Vitello Grasso e Arrostitelo
1969 - Un Esercito Di Cinque Uomini
1969 - Un Tranquillo Posto Di Campagna
1970 - Chico Buarque & Ennio Morricone - Per un pugno di samba
1970 - Chico Buarque & Ennio Morricone - Sonho de um Carnaval
1970 - Citta Violenta
1970 - Hornets Nest
1970 - I Cannibali
1970 - Indagine Su Un Cittadino Al Di Sopra Di Ogni Sospetto
1970 - La Califfa
1970 - La Moglie Piu Bella
1970 - Le Foto Proibite Di Una Signora Per Bene
1970 - LUccello Dalle Piume Di Cristallo
1970 - Metello
1970 - Quando Le Donne Avevano La Coda
1970 - Vamos a Matar, Companeros
1971 - Addio, Fratello Crudele
1971 - Forza G
1971 - Giornata Nera Per L Ariete
1971 - Giu La Testa
1971 - Gli Occhi Freddi Della Paura
1971 - Il Gatto a Nove Code
1971 - Il Giudice e Il Suo Boia
1971 - L Istruttoria E Chiusa - Dimentichi
1971 - La Classe Operaia Va In Paradiso
1971 - La Lucertola Con La Pelle Di Donna
1971 - Le Casse
1971 - Maddalena
1971 - Malastrana
1971 - Mio Caro Assassino
1971 - Oceano
1971 - Quattro Mosche Di Velluto Grigio
1971 - Sacco e Vanzetti
1971 - Tre Donne
1971 - Tre Nel Mille
1971 - Verushka
1972 - Anche Se Volessi Lavorare, Che Faccio
1972 - Barbablu
1972 - Chi L ha Vista Morire
1972 - Cosa Avete Fatto a Solange
1972 - Crescete e Moltiplicatevi
1972 - D Amore Si Muore
1972 - Dedicato a Milva a Ennio Morricone
1972 - I Figli Ci Chiedono Perche
1972 - Il Diavolo Nel Cervello
1972 - Il Maestro e Margherita
1972 - Il Serpente
1972 - Imputazione Di Omicidio Per Uno Studente
1972 - Incontro
1972 - L Attentato
1972 - L Ultimo Uomo Di Sara
1972 - La Banda J.S. Cronaca Criminale Del Far West
1972 - La Cosa Buffa
1972 - La Violenza - Quinto Potere
1972 - La Vita, A Volte, E Molto Dura, Vero Provvidenza
1972 - Le Due Stagioni Della Vita
1972 - Questa Specie D Amore
1972 - Sardegna
1972 - Senza Movente
1972 - Spogliati, Protesta, Uccidi
1972 - Un Uomo Da Rispettare
1973 - Allonsanfan
1973 - Che C Entriamo Noi Con La Rivoluzione
1973 - Ci Risiamo, Vero Provvidenza
1973 - Giordano Bruno
1973 - La Proprieta Non e Piu Un Furto
1973 - Macchie Solari
1973 - My Name is Nobody
1973 - Rappresaglia
1973 - Revolver
1973 - Sepolta Viva
1974 - Il Giro Del Mondo Degli Innamorati Di Peynet
1974 - Il Segreto
1974 - Il Trio Infernale
1974 - La Cugina
1974 - Milano Odia - La Polizia Non Puo Sparare
1974 - Mireille Mathieu Chante Ennio Morricone
1974 - Mussolini Ultimo Atto
1974 - Spasmo
1975 - Gente Di Rispetto
1975 - Il Fiore Delle Mille e Una Notte
1975 - Il Giustiziere
1975 - L Ultimo Treno Della Notte
1975 - La Donna Della Domenica
1975 - La Smagliatura
1975 - Leonor
1975 - Mose
1975 - Per Le Antiche Scale
1975 - Peur Sur La Ville
1975 - Storie Di Vita e Malavita
1975 - Un Genio, Due Compari, Un Pollo
1976 - Drammi Gotici
1976 - Fatti Di Gente Per Bene
1976 - Il Deserto Dei Tartari
1976 - L Agnese Va a Morire
1976 - L Eredita Ferramonti
1976 - Novecento
1976 - Per Amore
1976 - Vita Venduta
1977 - Corleone
1977 - Exorcist II The Heretic
1977 - Holocaust 2000
1977 - Il Gatto
1977 - Il Preferito Di Ferro
1977 - Orca
1977 - Stato Interessante
1978 - 122 Rue De Provence
1978 - Cosi Come Sei
1978 - Days Of Heaven
1978 - Dove Vai In Vacanza
1978 - Forza Italia
1978 - Il Prigioniero
1978 - Il Vizietto
1978 - Invito Allo Sport
1978 - Le Mani Sporche
1978 - Noi Lazzaroni
1979 - Buone Notizie
1979 - Dedicato Al Mare Egeo
1979 - Il Giocattolo
1979 - Il Ladrone
1979 - Il Prato
1979 - Io Come Icaro
1979 - L Immoralita
1979 - L Umanoide
1979 - Viaggio Con Anita
1980 - Il Pianeta D Acqua
1980 - La Banchiera
1980 - Orient Express
1980 - Si Salvi Chi Vuole
1980 - The Island
1980 - Un Sacco Bello
1980 - Uomini e No
1980 - Windows
1981 - La Disubbidienza
1981 - La Storia Vera Della Signora Dalle Camelie
1981 - La Tragedia Di Un Uomo Ridicolo
1981 - Le Professionnel
1981 - Occhio Alla Penna
1981 - So Fine - White Dog
1982 - A Time to Die
1982 - Alzati Spia
1982 - Butterfly
1982 - Il Bandito Dagli Occhi Azzurri
1982 - Marco Polo
1982 - Nana
1982 - The Thing
1982 - Treasure of Four Crowns
1982 - White Dog
1983 - Copkiller
1983 - Hundra
1983 - Le Marginal
1983 - Le Ruffian
1983 - Sahara
1984 - Les Voleurs De La Niut
1984 - Once Upon a Time in America
1985 - Il Pentito
1985 - Il Vizietto 3
1985 - La Gabbia
1985 - La Piovra 2-10
1985 - Red Sonja
1985 - Via Mala
1986 - John Zorn - The Big Gundown
1986 - La Venexiana
1986 - The Mission
1987 - Gli Occhiali D Oro
1987 - Il Giorno Prima
1987 - Live in Antwerp
1987 - Mosca Addio
1987 - The Hollywood Orchestra Plays The Music Of Ennio Morricone
1987 - The Untouchables
1988 - A Time of Destiny
1988 - Chamber Music
1988 - Frantic
1988 - Gli Angeli Del Potere
1988 - Gli Indifferenti
1988 - I Promessi Sposi
1988 - Nuovo Cinema Paradiso
1988 - Rampage
1988 - Secret of the Sahara
1988 - Sevilla Concert
1989 - Casualties of War
1989 - Fat Man And Little Boy
1989 - Il Principe Del Deserto
1989 - Tempo Di Uccidere
1989 - The Endless Game
1990 - Amii Stewart Sings Ennio Morricone
1990 - Cacciatori Di Navi
1990 - Crossing The Line
1990 - Dimenticare Palermo
1990 - Hamlet
1990 - Legami
1990 - Richard Clayderman Plays Ennio Morricone
1990 - Stanno Tutti Bene
1990 - State of Grace
1990 - The Voyage of Terror - The Achille Lauro Affair
1990 - Tre Colonne In Cronaca
1991 - Bugsy
1991 - Cinema Italiano - Henry Mancini
1991 - La Domenica Specialmente
1991 - Mio Caro Dottor Grasler
1991 - Money
1991 - Story of Ilona & Kurti
1992 - City Of Joy
1992 - La Villa Del Venerdi
1992 - Una Storia Italiana
1993 - Il Lungo Silenzio
1993 - In The Line of Fire
1993 - Jona Che Visse Nella Balena
1993 - La Bibbia - Abramo [with Marco Frisina]
1993 - La Scorta
1993 - Missus
1993 - Morricone 93 - Movie Sounds
1993 - Piazza Di Spagna
1994 - Disclosure
1994 - La Bibbia - Giacobbe [with Marco Frisina]
1994 - Love Affair
1994 - Metropole Orkest - Here s to You - Filmmuziek van Ennio Morricone
1994 - Una Pura Formalita
1994 - Wolf
1995 - Concerto Premio Rota
1995 - Il Barone
1995 - L Uomo Delle Stelle
1995 - La Bibbia - Mose [with Marco Frisina]
1995 - La Notte e Il Momento
1995 - Pasolini, Un Delitto Italiano
1995 - Sostiene Pereira
1996 - I Magi Randagi
1996 - La Lupa
1996 - La Sindrome Di Stendahl
1996 - Ninfa Plebea
1996 - Nostromo
1996 - Vite Strozzate
1997 - Cartoni Animati
1997 - Il Quarto Re
1997 - In Fondo Al Cuore
1997 - Lolita
1997 - Richard III
1997 - U Turn
1998 - Bulworth
1998 - I Guardiani Del Cielo
1998 - Il Fantasma Dell Opera
1998 - La Casa Bruciata
1998 - La Leggenda Del Pianista Sull Oceano
1998 - Triology Plays Morricone
1998 - Ultimo
1999 - Canto Morricone [4 CD Box]
1999 - Cinema Concerto A Santa Cecilia (SK 89054)
1999 - Nana
2000 - Canone Inverso - Making Love
2000 - Cinema Concerto At Santa Cecilia
2000 - Ennio Morricone Chronicles [10 CD Box].part1
2000 - Ennio Morricone Chronicles [10 CD Box].part2
2000 - Ennio Morricone Chronicles [10 CD Box].part3
2000 - Ennio Morricone Chronicles [10 CD Box].part4
2000 - Ennio Morricone Chronicles [10 CD Box].part5
2000 - Ennio Morricone Chronicles [10 CD Box].part6
2000 - Malena
2000 - Padre Pio - Tra Cielo e Terra
2001 - Aida Degli Alberi
2001 - Enrico Pieranunzi, Marc Johnson, Joey Baron Play Morricone
2001 - Mission To Mars
2001 - Morricone RMX
2002 - Il Papa Buono
2002 - Perlasca
2002 - Senso 45
2002 - Un Difetto Di Famiglia
2003 - 72 Metra
2003 - Al Cuore Si Comanda
2003 - Arena Concerto
2003 - Cinema Paradiso - The Most Beautiful Melody
2003 - Dulce Pontes & Ennio Morricone - Focus
2003 - Il Gioco Di Ripley
2003 - Jia Peng Fang - Roman
2003 - La Luz Prodigiosa
2003 - Musashi Encore
2003 - Musashi
2003 - Remixes Volume 2
2003 - Tatsuya Yabe - Dear Morricone
2004 - Carel Kraayenhof & Ennio Morricone - Guardians of the Clouds
2004 - Once Upon A Time... The Essential Ennio Morricone Film Music Collection
2004 - Voci Dal Silenzio
2004 - Yo-Yo Ma Plays Ennio Morricone
2005 - Cefalonia
2005 - E Ridendo L Uccise
2005 - Fateless
2005 - Il Cuore Nel Pozzo
2005 - Karol, Un Papa Rimasto Uomo
2005 - Karol, Uomo Diventato Papa
2005 - Lucia
2005 - Massimo Farao Trio Plays Morricone
2005 - The Man, The Music
2006 - Deluxe Edition
2006 - Gino Bartali, L Intramontabile
2006 - Giovanni Falcone, L Uomo Che Sfido Cosa Nostra
2006 - La Provinciale
2006 - La Sconosciuta
2007 - L Ultimo Dei Corleonesi
2007 - Tutte Le Donne Della Mia Vita
2007 - We All Love Ennio Morricone
2008 - Note Di Pace
2008 - Pane e Liberta
2008 - Risoluzione 819
2008 - The Complete Edition [15 CD Box].part01
2008 - The Complete Edition [15 CD Box].part02
2008 - The Complete Edition [15 CD Box].part03
2008 - The Complete Edition [15 CD Box].part04
2008 - The Complete Edition [15 CD Box].part05
2008 - The Complete Edition [15 CD Box].part06
2008 - The Complete Edition [15 CD Box].part07
2008 - The Complete Edition [15 CD Box].part08
2008 - The Complete Edition [15 CD Box].part09
2009 - Baaria
2011 - Beatitudini
2011 - Come Un Delfino
2011 - Hayley Westenra & Ennio Morricone - Paradiso
2013 - La Migliore Offerta
2014 - Ennio Morricone Collected (3CD)
2015 - En mai fais ce quil te plait
2015 - The Hateful Eight
2016 - Ennio Morricone 2016 Meisterwerke der Filmmusik
2014 - The Demons Of St. Petersburg
2016 - Morricone 60 (Ennio Morricone & The Czech National Symphony Orchestra)
2017 - Ennio Morricone Lounge Vol. 1
2017 - Ennio Morricone Lounge Vol. 2
2017 - Le Meilleur de Ennio Morricone-Les Plus belles musiques de Films
2017 - Western Music Collection Vol. 2 Ennio Morricone (Remastered)
2018 - L Isola
1989 - Cinema Paradiso (30th Anniversary)

مجموعه های پیشنهادی
مجموعه بسیار نفیس Steinway Legends
یاشا هایفتز - اجراهای سونات های ویولن بزرگ (Jascha Heifetz)
فردیناندو کارولی - مجموعه آثار کامل گیتار و پیانو (Ferdinando Carulli)
نظرات کاربران

این بخش صرفا برای بیان نظر شما در مورد مطالب سایت می باشد.

از ایجاد هرگونه بحث های سیاسی و مذهبی بپرهیزید. از توهین به دیگر کاربران و تبلیغ وب سایت های دیگر خودداری کنید.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید

 • Giacomo


  با عرض سلام و خسته نباشید. آلبوم La Luna که متعلق به فیلمی با همین نام به کارگردانی برتولوچی فقید است در مجموعه نیست متاسفانه. ممنون میشم اگه در صورت امکان اضافه کنید.

  4 ماه پیش
 • Admin


  متاسفانه در دسترس نیست

  4 ماه پیش
 • sahel_1968


  سلام من ثبت نام کردم موزیک دانلود کردم مدت طولانی اما باز نمیشه..چکار کنم
  سلام من ثبت نام کردم و هزینه پرداخت کردم موزیک دانلود کردم مدت طولانی الان کار نمیکنه

  5 ماه پیش
 • Admin


  کدوم مورد ؟

  5 ماه پیش
 • mISSuBOY


  خیلی دمتون گرم

  11 ماه پیش
 • amiralirezahadis


  سایت بسیار بی نظیره ممنون از زحمات شما. اگه امکان داره فول آلبوم Konrad Plaickner

  1 سال پیش
 • sawari20


  در هر صورت کار شما عالیه. بی نظیر و تک هستید. خوشحالم که با سایتتون آشنا شدم.

  2 سال پیش
 • Admin


  حضور شما باعث افتخار ماست

  2 سال پیش
 • sawari20


  منظورم اینه که لینک های دانلود بعد از چند روز کار نمی کنن و باید مجددا آپدیت بشن. یعنی اکسپایر میشن. من کلی دانلود گذاشتم توی IDM که باید همشون تغییر پیدا کنن. این کار سخت و وقت گیری هست.

  2 سال پیش
 • Admin  لينک هاي دانلود سايت از زمان اضافه شدن به دانلود منيجر 10 روز قابليت دانلود دارند بعد از اين مدت غير فعال مي شوند ،

  2 سال پیش
 • sawari20


  سلام. چرا لینک های دانلود اکسپایر میشن و باید مجددا رفرش بشن. کلی لینک دانلود دارم. همه رو باید تغییر بدم. چرا اینطوریه؟

  2 سال پیش
 • Admin


  متاسفانه متوجه منظورتون نشدم ، اگر مقدور هست مجددا بفرمایید مشکلتون دقیق چی هست ؟ با کمال میل در خدمتم

  2 سال پیش
 • hooman k


  بسیار آرشیو عالی و کاملی هست. واقعا دستتون درد نکنه. من مدتها دنبال موسیقی سریال" نامزد " ( i promssi sposi) میگشتم که اینجا پیدا کردم. دمتون گرم.

  2 سال پیش
 • Kasra1375


  آقا من اومدم به انیوموریکونه ۱۰ بدم دستم سریع خورد به ۴ چرا نمیشه درستش کرد!

  2 سال پیش
 • Admin


  متاسفانه امکان تغیر امتیاز کاربران وجود ندارد !

  2 سال پیش
 • dimitry


  9sale daram neto migardam tamame torrenta tamame directa tamame free shara avalin jaie ke archive kamele ennio morriconaro gozosht injas dametun garm barekat be maletun

  2 سال پیش
 • aminzrn


  سپاسگزارم

  2 سال پیش
 • aminzrn


  once upon e time in the west رو عرض میکنم

  2 سال پیش
 • Admin


  این آلبوم با عنوان ایتالیایی قرار داده شده 1968 - C era Una Volta Il West

  2 سال پیش
 • aminzrn


  سلام. متاسفانه یکی از بهترین کارهای موریکونه توی این لیست نیست

  2 سال پیش
 • Admin


  کدوم عنوان مد نظرتون هست ؟

  2 سال پیش
 • روزبه


  چرا اسم آلبوما ایتالیاییه پس ؟ از کجا بفهمیم کدوم لینک کدوم آلبومه ؟

  3 سال پیش
 • Admin


  فیلمهای ایتالیای خوب عنوان ایتالیایی داره از گوگل ترنتسلیت استفاده کنید

  3 سال پیش
 • SiavashFaraji


  واقعا ممنون

  3 سال پیش
 • tina.mary


  تشکر فراوان بابت این دیسکوگرافی ارزشمند

  3 سال پیش
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام