مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials

موری پرایا - اجراهایی از آثار روبرت شومان (Murray Perahia)


هنرمند : Murray Perahia
ژانر : Classical
سال انتشار : 2017
تعداد آلبوم : 1
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 1.17GB
امتیاز کاربران : 10 از 10 - (میانگین رای 1 نفر)

Murray Perahia - Murray Perahia plays Schumann (6CD) (2017)


Info & Tracklist

 Artist: Murray Perahia
Title: Murray Perahia plays Schumann
Year Of Release: 2017
Label: Sony Classical
Genre: Classical
Quality: FLAC (tracks)
Total Time: 05:35:37

 

Tracklist:

CD 1
1 Piano Concerto in A Minor, Op. 54: Piano Concerto in A Minor, Op. 54: Piano Concerto in A Minor, Op. 54: Piano Concerto in A Minor, Op. 54: I. Allegro affettuoso
by Claudio Abbado;Berliner Philharmoniker
2 Piano Concerto in A Minor, Op. 54: Piano Concerto in A Minor, Op. 54: Piano Concerto in A Minor, Op. 54: Piano Concerto in A Minor, Op. 54: II. Intermezzo. Andantino grazioso
by Claudio Abbado;Berliner Philharmoniker
3 Piano Concerto in A Minor, Op. 54: III. Allegro vivace
by Claudio Abbado;Berliner Philharmoniker
4 Introduction & Allegro appassionato, Op. 92 "Konzertstück"
by Berlin Philharmonic Orchestra
5 Introduction & Allegro, Op. 134
by Murray Perahia;Claudio Abbado;Berlin Philharmonic Orchestra

CD 2
1 Piano Sonata No. 1 in F-Sharp Minor, Op. 11: I. Introduzione. Un poco adagio - Allegro vivace
by Murray Perahi
2 Piano Sonata No. 1 in F-Sharp Minor, Op. 11: Piano Sonata No. 1 in F-Sharp Minor, Op. 11: II. Aria
by Murray Perahia
3 Piano Sonata No. 1 in F-Sharp Minor, Op. 11: III. Scherzo. Allegrissimo - Intermezzo. Lento
by Murray Perahia
4 Piano Sonata No. 1 in F-Sharp Minor, Op. 11: IV. Finale. Allegro, un poco maestoso
by Murray Perahia
5 Kreisleriana, Op. 16: Kreisleriana, Op. 16: I. Äußerst bewegt
by Murray Perahia
6 Kreisleriana, Op. 16: Kreisleriana, Op. 16: II. Sehr innig und nicht zu rasch
by Murray Perahia
7 Kreisleriana, Op. 16: III. Sehr aufgeregt
by Murray Perahia
8 Kreisleriana, Op. 16: Kreisleriana, Op. 16: IV. Sehr langsam
by Murray Perahia
9 Kreisleriana, Op. 16: V. Sehr lebhaft
by Murray Perahia
10 Kreisleriana, Op. 16: VI. Sehr langsam
by Murray Perahia
11 Kreisleriana, Op. 16: Kreisleriana, Op. 16: VII. Sehr rasch
by Murray Perahia
12 Kreisleriana, Op. 16: VIII. Schnell Und Spielend
by Murray Perahia

CD 3
1 Piano Sonata No. 2 in G Minor, Op. 22: Piano Sonata No. 2 in G Minor, Op. 22: Piano Sonata No. 2 in G Minor, Op. 22: Piano Sonata No. 2 in G Minor, Op. 22: I. So rasch wie möglich
by Murray Perahia
2 Piano Sonata No. 2 in G Minor, Op. 22: Piano Sonata No. 2 in G Minor, Op. 22: Piano Sonata No. 2 in G Minor, Op. 22: Piano Sonata No. 2 in G Minor, Op. 22: II. Andantino
by Murray Perahia
3 Piano Sonata No. 2 in G Minor, Op. 22: Piano Sonata No. 2 in G Minor, Op. 22: Piano Sonata No. 2 in G Minor, Op. 22: Piano Sonata No. 2 in G Minor, Op. 22: III. Scherzo. Sehr rasch und markiert
by Murray Perahia
4 Piano Sonata No. 2 in G Minor, Op. 22: Piano Sonata No. 2 in G Minor, Op. 22: Piano Sonata No. 2 in G Minor, Op. 22: Piano Sonata No. 2 in G Minor, Op. 22: IV. Rondo. Presto
by Murray Perahia
5 Fantasie in C Major, Op. 17: Fantasie in C Major, Op. 17: I. Durchaus phantastisch und leidenschaftlich vorzutragen - Im Legendenton - Erstes tempo
by Murray Perahia
6 Fantasie in C Major, Op. 17: Fantasie in C Major, Op. 17: II. Mässig
by Murray Perahia
7 Fantasie in C Major, Op. 17: Fantasie in C Major, Op. 17: III. Langsam getragen
by Murray Perahia
8 Faschingsschwank aus Wien, Op. 26: I. Allegro
by Murray Perahia
9 Faschingsschwank aus Wien, Op. 26: II Romance
by Murray Perahia
10 Faschingsschwank aus Wien, Op. 26: Faschingsschwank aus Wien, Op. 26: III. Scherzino
by Murray Perahia
11 Faschingsschwank aus Wien, Op. 26: Faschingsschwank aus Wien, Op. 26: IV. Intermezzo
by Murray Perahia
12 Faschingsschwank aus Wien, Op. 26: Faschingsschwank aus Wien, Op. 26: V. Finale
by Murray Perahia

CD 4
1 Davidsbündlertänze, Op. 6: Davidsbündlertänze, Op. 6: Davidsbündlertänze, Op. 6: Davidsbündlertänze, Op. 6: No. 1. Lebhaft
by Murray Perahia
2 Davidsbündlertänze, Op. 6: Davidsbündlertänze, Op. 6: Davidsbündlertänze, Op. 6: Davidsbündlertänze, Op. 6: No. 2. Innig
by Murray Perahia
3 Davidsbündlertänze, Op. 6: Davidsbündlertänze, Op. 6: Davidsbündlertänze, Op. 6: Davidsbündlertänze, Op. 6: No. 3. Mit Humor
by Murray Perahia
4 Davidsbündlertänze, Op. 6: Davidsbündlertänze, Op. 6: Davidsbündlertänze, Op. 6: Davidsbündlertänze, Op. 6: No. 4. Ungeduldig
by Murray Perahia
5 Davidsbündlertänze, Op. 6: Davidsbündlertänze, Op. 6: Davidsbündlertänze, Op. 6: Davidsbündlertänze, Op. 6: No. 5. Einfach
by Murray Perahia
6 Davidsbündlertänze, Op. 6: Davidsbündlertänze, Op. 6: Davidsbündlertänze, Op. 6: Davidsbündlertänze, Op. 6: No. 6. Sehr rasch
by Murray Perahia
7 Davidsbündlertänze, Op. 6: Davidsbündlertänze, Op. 6: Davidsbündlertänze, Op. 6: Davidsbündlertänze, Op. 6: No. 7. Nicht schnell
by Murray Perahia
8 Davidsbündlertänze, Op. 6: Davidsbündlertänze, Op. 6: Davidsbündlertänze, Op. 6: Davidsbündlertänze, Op. 6: No. 8. Frisch
by Murray Perahia
9 Davidsbündlertänze, Op. 6: Davidsbündlertänze, Op. 6: Davidsbündlertänze, Op. 6: Davidsbündlertänze, Op. 6: No. 9. Lebhaft
by Murray Perahia
10 Davidsbündlertänze, Op. 6: Davidsbündlertänze, Op. 6: Davidsbündlertänze, Op. 6: Davidsbündlertänze, Op. 6: No. 10. Balladenmässig, sehr rasch
by Murray Perahia
11 Davidsbündlertänze, Op. 6: Davidsbündlertänze, Op. 6: Davidsbündlertänze, Op. 6: Davidsbündlertänze, Op. 6: No. 11. Einfach
by Murray Perahia
12 Davidsbündlertänze, Op. 6: Davidsbündlertänze, Op. 6: Davidsbündlertänze, Op. 6: Davidsbündlertänze, Op. 6: No. 12. Mit Humor
by Murray Perahia
13 Davidsbündlertänze, Op. 6: No. 13. Wild und lustig
by Murray Perahia
14 Davidsbündlertänze, Op. 6: No. 14. Zart und singend
by Murray Perahia
15 Davidsbündlertänze, Op. 6: No. 15. Frisch
by Murray Perahia
16 Davidsbündlertänze, Op. 6: Davidsbündlertänze, Op. 6: Davidsbündlertänze, Op. 6: Davidsbündlertänze, Op. 6: No. 16. Mit gutem Humor
by Murray Perahia
17 Davidsbündlertänze, Op. 6: No. 17. Wie aus der Ferne
by Murray Perahia
18 Davidsbündlertänze, Op. 6: Davidsbündlertänze, Op. 6: Davidsbündlertänze, Op. 6: Davidsbündlertänze, Op. 6: No. 18. Nicht schnell
by Murray Perahia
19 Fantasiestücke, Op. 12: Fantasiestücke, Op. 12: No. 1. Des Abends
by Murray Perahia
20 Fantasiestücke, Op. 12: No. 2. Aufschwung
by Murray Perahia
21 Fantasiestücke, Op. 12: Fantasiestücke, Op. 12: Fantasiestücke, Op. 12: Fantasiestücke, Op. 12: No. 3. Warum?
by Murray Perahia
22 Fantasiestücke, Op. 12: Fantasiestücke, Op. 12: Fantasiestücke, Op. 12: Fantasiestücke, Op. 12: No. 4. Grillen
by Murray Perahia
23 Fantasiestücke, Op. 12: Fantasiestücke, Op. 12: Fantasiestücke, Op. 12: Fantasiestücke, Op. 12: No. 5. In der Nacht
by Murray Perahia
24 Fantasiestücke, Op. 12: No. 6. Fabel
by Murray Perahia
25 Fantasiestücke, Op. 12: Fantasiestücke, Op. 12: Fantasiestücke, Op. 12: Fantasiestücke, Op. 12: No. 7. Traumes Wirren
by Murray Perahia
26 Fantasiestücke, Op. 12: Fantasiestücke, Op. 12: Fantasiestücke, Op. 12: Fantasiestücke, Op. 12: No. 8. Ende vom Lied
by Murray Perahia

CD 5
1 Symphonic Études, Op. 13: Theme
by Murray Perahia
2 Symphonic Études, Op. 13: Symphonic Études, Op. 13: Étude No. 1
by Murray Perahia
3 Posthumous Études, H/K WoO 6: Posthumous Variation No. 3
by Murray Perahia
4 Symphonic Études, Op. 13: Symphonic Études, Op. 13: Étude No. 2
by Murray Perahia
5 Symphonic Études, Op. 13: Symphonic Études, Op. 13: Étude No. 3
by Murray Perahia
6 Symphonic Études, Op. 13: Symphonic Études, Op. 13: Étude No. 4
by Murray Perahia
7 Symphonic Études, Op. 13: Symphonic Études, Op. 13: Étude No. 5
by Murray Perahia
8 Posthumous Études, H/K WoO 6: Posthumous Variation No. 4
by Murray Perahia
9 Symphonic Études, Op. 13: Symphonic Études, Op. 13: Étude No. 6
by Murray Perahia
10 Symphonic Études, Op. 13: Étude No. 7
by Murray Perahia
11 Posthumous Études, H/K WoO 6: Posthumous Études, H/K WoO 6: Posthumous Variation No. 2
by Murray Perahia
12 Posthumous Études, H/K WoO 6: Posthumous Variation No. 5
by Murray Perahia
13 Symphonic Études, Op. 13: Symphonic Études, Op. 13: Étude No. 8
by Murray Perahia
14 Symphonic Études, Op. 13: Étude No. 9
by Murray Perahia
15 Posthumous Études, H/K WoO 6: Posthumous Études, H/K WoO 6: Posthumous Variation No. 1
by Murray Perahia
16 Symphonic Études, Op. 13: Étude No. 10
by Murray Perahia
17 Symphonic Études, Op. 13: Symphonic Études, Op. 13: Étude No. 11
by Murray Perahia
18 Symphonic Études, Op. 13: Étude No. 12
by Murray Perahia
19 Papillons, Op. 2: Papillons, Op. 2: Introduzione. Moderato
by Murray Perahia
20 Papillons, Op. 2: No. 1
by Murray Perahia
21 Papillons, Op. 2: Papillons, Op. 2: No. 2. Prestissimo
by Murray Perahia
22 Papillons, Op. 2: No. 3
by Murray Perahia
23 Papillons, Op. 2: Papillons, Op. 2: No. 4. Presto
24 Papillons, Op. 2: Papillons, Op. 2: No. 5
by Murray Perahia
25 Papillons, Op. 2: Papillons, Op. 2: No. 6
by Murray Perahia
26 Papillons, Op. 2: No. 7. Semplice
by Murray Perahia
27 Papillons, Op. 2: No. 8
by Murray Perahia
28 Papillons, Op. 2: Papillons, Op. 2: No. 9. Prestissimo
by Murray Perahia
29 Papillons, Op. 2: Papillons, Op. 2: No. 10. Vivo
by Murray Perahia
30 Papillons, Op. 2: Papillons, Op. 2: No. 11
by Murray Perahia
31 Papillons, Op. 2: No. 12 (Finale)
by Murray Perahia

CD 6
1 Lieder, Op. 40: Lieder, Op. 40: No. 1 Märzveilchen
by Murray Perahia;Sir Peter Pears
2 Lieder, Op. 40: Lieder, Op. 40: No. 2 Muttertraum
by Murray Perahia;Sir Peter Pears
3 Lieder, Op. 40: No. 3 Der Soldat
by Murray Perahia;Sir Peter Pears
4 Lieder, Op. 40: Lieder, Op. 40: No. 4 Der Spielmann
by Murray Perahia;Sir Peter Pears
5 Lieder, Op. 40: Lieder, Op. 40: No. 5 Verratene Liebe
by Murray Perahia;Sir Peter Pears
6 Six Poems and Requiem, Op. 90: Six Poems and Requiem, Op. 90: No. 1 Lied eines Schmiedes
by Murray Perahia;Sir Peter Pears
7 Six Poems and Requiem, Op. 90: Six Poems and Requiem, Op. 90: No. 2 Meine Rose
by Murray Perahia;Sir Peter Pears
8 Six Poems and Requiem, Op. 90: Six Poems and Requiem, Op. 90: No. 3 Kommen und Scheiden
by Murray Perahia;Sir Peter Pears
9 Six Poems and Requiem, Op. 90: No. 4 Die Sennin
by Murray Perahia;Sir Peter Pears
10 Six Poems and Requiem, Op. 90: Six Poems and Requiem, Op. 90: No. 5 Einsamkeit
by Murray Perahia;Sir Peter Pears
11 Six Poems and Requiem, Op. 90: No. 6 Der schwere Abend
by Murray Perahia;Sir Peter Pears
12 Six Poems and Requiem, Op. 90: No. 7 Requiem
by Murray Perahia;Sir Peter Pears
13 Liederkreis, Op. 39: Liederkreis, Op. 39: No. 1 In der Fremde
by Murray Perahia;Sir Peter Pears
14 Liederkreis, Op. 39: Liederkreis, Op. 39: No. 2 Intermezzo
by Murray Perahia;Sir Peter Pears
15 Liederkreis, Op. 39: Liederkreis, Op. 39: No. 3 Waldesgespräch
by Murray Perahia;Sir Peter Pears
16 Liederkreis, Op. 39: Liederkreis, Op. 39: No. 4 Die Stille
by Murray Perahia;Sir Peter Pears
17 Liederkreis, Op. 39: Liederkreis, Op. 39: No. 5 Mondnacht
by Murray Perahia;Sir Peter Pears
18 Liederkreis, Op. 39: Liederkreis, Op. 39: No. 6 Schöne Fremde
by Murray Perahia;Sir Peter Pears
19 Liederkreis, Op. 39: Liederkreis, Op. 39: No. 7 Auf eine Burg
by Murray Perahia;Sir Peter Pears
20 Liederkreis, Op. 39: Liederkreis, Op. 39: No. 8 In der Fremde
by Murray Perahia;Sir Peter Pears
21 Liederkreis, Op. 39: Liederkreis, Op. 39: No. 9 Wehmut
by Murray Perahia;Sir Peter Pears
22 Liederkreis, Op. 39: Liederkreis, Op. 39: No. 10 Zwielicht
by Murray Perahia;Sir Peter Pears
23 Liederkreis, Op. 39: Liederkreis, Op. 39: No. 11 Im Waldeg
by Murray Perahia;Sir Peter Pears
24 Liederkreis, Op. 39: Liederkreis, Op. 39: No. 12 Frühlingsnacht
by Murray Perahia;Sir Peter Pears

Sony Music Entertainment is pleased to announce another ten releases in its increasingly comprehensive series of Classical Masters. These new box sets contain classic interpretations by some of the most celebrated musicians of the 20th century. The recordings of three outstanding pianists are a central attraction of this batch of reissues. Often described as “a musician’s musician”, Murray Perahia “has a magic touch and his electric spontaneity is naturally caught in the studio,” wrote the Penguin Guide. “In the works of Schumann … this quality of concentration is enormously valuable, and the results could hardly be more powerfully convincing.” This new reissue collects all of Perahia’s solo Schumann along with his 1997 recording of the works for piano and orchestra – with Claudio Abbado conducting the Berlin Philharmonic – performed with “refreshing eagerness … unflagging strength of direction … inexhaustible rhythmic buoyancy” (Gramophone). There is also a very special bonus: the first release of a recital of Schumann lieder – including the Op. 39 Liederkreis – in which Murray Perahia accompanies Sir Peter Pears. It proved to be the great English tenor’s last recording, yet, observed The New York Times, “his technical flexibility, warmth of spirit, superb diction and impeccable phrasing continue to excite admiration, even at age 70”.


لینک‌های دانلود فول آلبوم:

در صورتی که برای ادامه دادن دانلود های نیمه تمام مشکل دارید، لینک جدید دانلود آن فایل را مجددا از سایت کپی کرده و در فیلد آدرس در IDM جایگزین نمایید.

قبل از دانلود حتما فیلتر شکن خود را غیر فعال کنید!!!

مجموعه های پیشنهادی
بنیامینو جیلی - افسانه تنور (Beniamino Gigli)
مجموعه صدمین سالگرد تولد دیوید اویستراخ (David Oistrakh)
سویه‌تسلاف ریختر - اجراهایی از آثار شوبرت (Sviatoslav Richter)
نظرات کاربران

این بخش صرفا برای بیان نظر شما در مورد مطالب سایت می باشد.

از ایجاد هرگونه بحث های سیاسی و مذهبی بپرهیزید. از توهین به دیگر کاربران و تبلیغ وب سایت های دیگر خودداری کنید.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید

والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام