آرتور اشنابل - مجموعه کامل پیانو سونات های بتهوون (Artur Schnabel)


هنرمند : Artur Schnabel
ژانر : Classical
سال انتشار : 2016
تعداد آلبوم : 1
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 1.12GB
امتیاز کاربران : 7 از 10 - (میانگین رای 3 نفر)

Artur Schnabel - Beethoven: Complete Piano Sonatas (2016 Remaster) (2016)


Info & Tracklist

Artist: Artur Schnabel
Title: Beethoven: Complete Piano Sonatas (2016 Remaster)
Year Of Release: 2016
Label: Warner Classics
Genre: Classical, Piano
Quality: flac lossless
Total Time: 10:07:57

Tracklist
---------
01. Piano Sonata No. 1 in F Minor, Op. 2 No. 1: I. Allegro
02. Piano Sonata No. 1 in F Minor, Op. 2 No. 1: II. Adagio
03. Piano Sonata No. 1 in F Minor, Op. 2 No. 1: III. Menuetto (Allegretto)-Trio
04. Piano Sonata No. 1 in F Minor, Op. 2 No. 1: IV. Prestissimo
05. Piano Sonata No. 3 in C Major, Op. 2 No. 3: I. Allegro con brio
06. Piano Sonata No. 3 in C Major, Op. 2 No. 3: II. Adagio
07. Piano Sonata No. 3 in C Major, Op. 2 No. 3: III. Scherzo (Allegro)-Trio
08. Piano Sonata No. 3 in C Major, Op. 2 No. 3: IV. Allegro assai
09. Piano Sonata No. 4 in E-Flat Major, Op. 7: I. Allegro molto e con brio
10. Piano Sonata No. 4 in E-Flat Major, Op. 7: II. Largo con gran espressione
11. Piano Sonata No. 4 in E-Flat Major, Op. 7: III. Allegro
12. Piano Sonata No. 4 in E-Flat Major, Op. 7: IV. Rondo (Poco allegretto e grazioso)
13. Piano Sonata No. 2 in A Major, Op. 2 No. 2: I. Allegro vivace
14. Piano Sonata No. 2 in A Major, Op. 2 No. 2: II. Largo appassionato
15. Piano Sonata No. 2 in A Major, Op. 2 No. 2: III. Scherzo (Allegretto)
16. Piano Sonata No. 2 in A Major, Op. 2 No. 2: IV. Rondo (Grazioso)
17. Piano Sonata No. 5 in C Minor, Op. 10 No. 1: I. Allegro molto e con brio
18. Piano Sonata No. 5 in C Minor, Op. 10 No. 1: II. Adagio molto
19. Piano Sonata No. 5 in C Minor, Op. 10 No. 1: III. Finale (Prestissimo)
20. Piano Sonata No. 6 in F Major, Op. 10 No. 2: I. Allegro
21. Piano Sonata No. 6 in F Major, Op. 10 No. 2: II. Allegretto
22. Piano Sonata No. 6 in F Major, Op. 10 No. 2: III. Presto
23. Piano Sonata No. 7 in D Major, Op. 10 No. 3: I. Presto
24. Piano Sonata No. 7 in D Major, Op. 10 No. 3: II. Largo e mesto
25. Piano Sonata No. 7 in D Major, Op. 10 No. 3: III. Menuetto (Allegro)-Trio
26. Piano Sonata No. 7 in D Major, Op. 10 No. 3: IV. Rondo (Allegro)
27. Piano Sonata No. 8 in C Minor, Op. 13 "Pathétique": I. Grave-Allegro di molto e con brio
28. Piano Sonata No. 8 in C Minor, Op. 13 "Pathétique": II. Adagio cantabile
29. Piano Sonata No. 8 in C Minor, Op. 13 "Pathétique": III. Rondo (Allegro)
30. Piano Sonata No. 9 in E Major, Op. 14 No. 1: I. Allegro
31. Piano Sonata No. 9 in E Major, Op. 14 No. 1: II. Allegretto
32. Piano Sonata No. 9 in E Major, Op. 14 No. 1: III. Rondo (Allegro comodo)
33. Piano Sonata No. 10 in G Major, Op. 14 No. 2: I. Allegro
34. Piano Sonata No. 10 in G Major, Op. 14 No. 2: II. Andante
35. Piano Sonata No. 10 in G Major, Op. 14 No. 2: III. Scherzo (Allegro assai)
36. Piano Sonata No. 11 in B-Flat Major, Op. 22: I. Allegro con brio
37. Piano Sonata No. 11 in B-Flat Major, Op. 22: II. Adagio con molto espressione
38. Piano Sonata No. 11 in B-Flat Major, Op. 22: III. Menuetto
39. Piano Sonata No. 11 in B-Flat Major, Op. 22: IV. Rondo (Allegretto)
40. Piano Sonata No. 13 in E-Flat Major, Op. 27 No. 1, "Quasi una fantasia": I. Andante-Allegro
41. Piano Sonata No. 13 in E-Flat Major, Op. 27 No. 1, "Quasi una fantasia": II. Allegro molto e vivace
42. Piano Sonata No. 13 in E-Flat Major, Op. 27 No. 1, "Quasi una fantasia": III. Adagio con espressione-IV. Allegro vivace
43. Piano Sonata No. 14 in C-Sharp Minor, Op. 27 No. 2, "Moonlight": I. Adagio sostenuto
44. Piano Sonata No. 14 in C-Sharp Minor, Op. 27 No. 2, "Moonlight": II. Allegretto
45. Piano Sonata No. 14 in C-Sharp Minor, Op. 27 No. 2, "Moonlight": III. Presto agitato
46. Piano Sonata No. 15 in D Major, Op. 28, "Pastoral": I. Allegro
47. Piano Sonata No. 15 in D Major, Op. 28, "Pastoral": II. Andante
48. Piano Sonata No. 15 in D Major, Op. 28, "Pastoral": III. Scherzo (Allegro vivace)
49. Piano Sonata No. 15 in D Major, Op. 28, "Pastoral": IV. Rondo (Allegro, ma non troppo)
50. Piano Sonata No. 18 in E-Flat Major, Op. 31 No. 3: I. Allegro
51. Piano Sonata No. 18 in E-Flat Major, Op. 31 No. 3: II. Scherzo (Allegretto vivace)
52. Piano Sonata No. 18 in E-Flat Major, Op. 31 No. 3: III. Menuetto (Moderato e grazioso)
53. Piano Sonata No. 18 in E-Flat Major, Op. 31 No. 3: IV. Presto con fuoco
54. Piano Sonata No. 19 in G Minor, Op. 49 No. 1: I. Andante
55. Piano Sonata No. 19 in G Minor, Op. 49 No. 1: II. Rondo (Allegro)
56. Piano Sonata No. 12 in A-Flat Major, Op. 26, "Funeral March": I. Andante con variazioni (Tema-Variations Nos. 1-5)
57. Piano Sonata No. 12 in A-Flat Major, Op. 26, "Funeral March": II. Scherzo (Allegro molto)-Trio
58. Piano Sonata No. 12 in A-Flat Major, Op. 26, "Funeral March": III. Marcia funebre sulla morte d'un eroe (Maestoso andante)
59. Piano Sonata No. 12 in A-Flat Major, Op. 26, "Funeral March": IV. Allegro
60. Piano Sonata No. 16 in G Major, Op. 31 No. 1: I. Allegro vivace
61. Piano Sonata No. 16 in G Major, Op. 31 No. 1: II. Adagio grazioso
62. Piano Sonata No. 16 in G Major, Op. 31 No. 1: III. Rondo (Allegretto-Presto)
63. Piano Sonata No. 17 in D Minor, Op. 31 No. 2, "The Tempest": I. Largo-Allegro
64. Piano Sonata No. 17 in D Minor, Op. 31 No. 2, "The Tempest": II. Adagio
65. Piano Sonata No. 17 in D Minor, Op. 31 No. 2, "The Tempest": III. Allegretto
66. Piano Sonata No. 20 in G Major, Op. 49 No. 2: I. Allegro, ma non troppo
67. Piano Sonata No. 20 in G Major, Op. 49 No. 2: II. Tempo di Menuetto
68. Piano Sonata No. 21 in C Major, Op. 53, "Waldstein": I. Allegro con brio
69. Piano Sonata No. 21 in C Major, Op. 53, "Waldstein": II. Introduzione (Adagio molto)
70. Piano Sonata No. 21 in C Major, Op. 53, "Waldstein": III. Rondo (Allegro moderato)-Prestissimo
71. Piano Sonata No. 22 in F Major, Op. 54: I. In Tempo d'un Menuetto
72. Piano Sonata No. 22 in F Major, Op. 54: II. Allegretto-Più allegro
73. Piano Sonata No. 23 in F Minor, Op. 57, "Appassionata": I. Allegro assai
74. Piano Sonata No. 23 in F Minor, Op. 57, "Appassionata": II. Andante con moto
75. Piano Sonata No. 23 in F Minor, Op. 57, "Appassionata": III. Allegro ma non troppo-Presto
76. Piano Sonata No. 24 in F-Sharp Major, Op. 78, "À Thérèse": I. Adagio cantabile-Allegro, ma non troppo
77. Piano Sonata No. 24 in F-Sharp Major, Op. 78, "À Thérèse": II. Allegro vivace
78. Piano Sonata No. 25 in G Major, Op. 79: I. Presto alla tedesca
79. Piano Sonata No. 25 in G Major, Op. 79: II. Andante
80. Piano Sonata No. 25 in G Major, Op. 79: III. Vivace
81. Piano Sonata No. 26 in E-Flat Major, Op. 81a, "Das Lebewohl": I. Das Lebewohl (Adagio-Allegro)
82. Piano Sonata No. 26 in E-Flat Major, Op. 81a, "Das Lebewohl": II. Abwesenheit (Andante espressivo)
83. Piano Sonata No. 26 in E-Flat Major, Op. 81a, "Das Lebewohl": III. Das Wiedersehen (Vivacissimamente-Poco andante)
84. Piano Sonata No. 28 in A Major, Op. 101: I. Etwas lebhaft, und mit der innigsten Empfindung (Allegretto ma non troppo)
85. Piano Sonata No. 28 in A Major, Op. 101: II. Lebhaft, Marschmässig (Vivace alla marcia)
86. Piano Sonata No. 28 in A Major, Op. 101: III. Langsam und sehnsuchtsvoll (Adagio ma non troppo con affetto)-IV. Geschwind, doch nicht zu sehr und mit Entschlossenheit (Allegro)
87. Piano Sonata No. 29 in B-Flat Major, Op. 106, "Hammerklavier": I. Allegro
88. Piano Sonata No. 29 in B-Flat Major, Op. 106, "Hammerklavier": II. Scherzo (Assai vivace-Presto-Prestissimo)
89. Piano Sonata No. 29 in B-Flat Major, Op. 106, "Hammerklavier": III. Adagio sostenuto, appassionato e con molto sentimento
90. Piano Sonata No. 29 in B-Flat Major, Op. 106, "Hammerklavier": IV. Introduzione (Largo)-Fuga (Allegro risoluto)
91. Piano Sonata No. 27 in E Minor, Op. 90: I. Mit Lebhaftigkeit und durchaus mit Empfindung und Ausdruck
92. Piano Sonata No. 27 in E Minor, Op. 90: II. Nicht zu geschwind und sehr singbar vorzutragen
93. Piano Sonata No. 30 in E Major, Op. 109: I. Vivace-Adagio espressivo
94. Piano Sonata No. 30 in E Major, Op. 109: II. Prestissimo
95. Piano Sonata No. 30 in E Major, Op. 109: III. Tema (Gesangvoll mit innigster Empfindung)-Variations I, II, III, IV, V, VI
96. Piano Sonata No. 31 in A-Flat Major, Op. 110: I. Moderato cantabile, molto espressivo
97. Piano Sonata No. 31 in A-Flat Major, Op. 110: II. Scherzo (Allegro molto)
98. Piano Sonata No. 31 in A-Flat Major, Op. 110: III. Adagio ma non troppo-Recitativo più adagio-Arioso dolente (Adagio ma non troppo) -
99. Piano Sonata No. 32 in C Minor, Op. 111: I. Maestoso-Allegro con brio ed appassionato
100. Piano Sonata No. 32 in C Minor, Op. 111: II Arietta (Adagio molto semplice e cantabile)


لینک‌های دانلود فول آلبوم:

در صورتی که برای ادامه دادن دانلود های نیمه تمام مشکل دارید، لینک جدید دانلود آن فایل را مجددا از سایت کپی کرده و در فیلد آدرس در IDM جایگزین نمایید.

قبل از دانلود حتما فیلتر شکن خود را غیر فعال کنید!!!

مجموعه های پیشنهادی
Mercury Living Presence - The Collectors Edition Vol.2 (55 CD) (2013)
مجموعه آثار کلودیو آبادو (Claudio Abbado)
مجموعه کامل مایکل گیلن ادیشن (Michael Gielen Edition)
نظرات کاربران

این بخش صرفا برای بیان نظر شما در مورد مطالب سایت می باشد.

از ایجاد هرگونه بحث های سیاسی و مذهبی بپرهیزید. از توهین به دیگر کاربران و تبلیغ وب سایت های دیگر خودداری کنید.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید

 • pooyan_mj


  درود قربان ظاهرا این مجموعه ریمستر اون مجموعه قدیمیه. ترک لیست دو مجموعه تقریبا یکسانند: قطعات و ترتیبشون. حالا کنجکاوم بدونم چجوری حجم این که flac هستش ازون کمتره؛ درحالیکه قاعدتا باید حدود 2.5 گیگ میبود. ممکنه بیت ریت فایل flac کمتر از 320 باشه؟!!

  6 روز پیش
 • Admin


  بعضی از قطع ها دو بر 320 هست ولی به طور متوسط بالای 500 هست بیت ریتشون

  6 روز پیش
 • pooyan_mj


  درود شما نسخه 320 این مجموعه رو هم در سایت دارید. عجیبه که حجم اون ازین FLAC بیشتره! جریان چیه؟ https://discogs.vmusic.ir/albums.php?id=1603

  15 روز پیش
 • Admin


  فرق می کنن دو مجموعه

  10 روز پیش
 • AliReZa2003


  یـــــــوهــــــــو!بتهوون!♥_♥

  2 ماه پیش
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام