یوهان سباستین باخ - آثار کامل ارگان با اجرای سیلبرمن ارگانز (Bach)


هنرمند : J.S. Bach
ژانر : Classical
سال انتشار : 2012
تعداد آلبوم : 19
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 4.16GB
امتیاز کاربران : 10 از 10 - (میانگین رای 2 نفر)

J.S. Bach - Complete Organ Works played on Silbermann Organs [19CD Box Set] (2012)


Info & Tracklist

 Artist: Johann Sebastian Bach
Title: Complete Organ Works played on Silbermann Organs
Year Of Release: 2012
Label: Aeolus [AE10761]
Genre: Classical, Organ
Quality: 320 kbps

This is the first complete Johann Sebastian Bach Organ Edition on Super Audio CD available in surround sound and played on famous historic organs on a label which is famous for it’s experience with organ recordings. In the same time it is a very precious and detailed documentation of the Silbermann organ tradition in the Alsace and includes the most beautiful and important instruments of this organ builder dynasty.

It was in April 2008 at the Abbatiale St.Maurice at Ebersmunster (Alsace) that I started working on Aeolus’ biggest recording project so far: the complete organ music by Johann Sebastian Bach with the dutch organist Ewald Kooiman for an ambitious SACD Edition with a total of 19 Super Audio CDs (compatible with any CD-Player). For this edition Aeolus and Ewald Kooiman chose the famous alsatian organs built by Andreas Silbermann (1678-1734) and his son Johann Andreas Silbermann (1712-1783).

Tragically Ewald Kooiman died totally unexpectedly during his holidays in Egypt on January 25, 2009, at the age of 70, after having recorded only eight SACDs.
We have been discussing whether it would make sense to release these eight recordings as a kind of musical testament. On the other hand there were so many important organs works that had not yet been recorded by Ewald Kooiman. Finally I contacted three of his former students and asked them if they would like to complete this edition as a homage to their teacher: Ute Gremmel-Geuchen (Kempen), Gerhard Gnann (Mainz) and Bernhard Klapprott (Weimar). They were all enthusiastic about the idea and immediately agreed. These recordings started in 2010 and were finally finished in July 2011.

All the recordings have been realized simultaneously in two channel stereo and in five channel surround sound with state of the art equipment using the famous DPA 4006 microphones all over.

The booklet texts have been written by the German musicologist Peter Wollny (Bach-Archiv Leipzig) and by the alsatian Silbermann expert Marc Schaefer (on the instruments).

Comment by producer Christoph Martin Frommen:

"I feel immensely honored to have had the unique opportunity to realize this great project and to have spent five years with the music of J.S. Bach. I extend my warmest thanks to all those who have supported me and without whose help it would not have been possible to make it happen, especially to Mr. Anne den Hartigh."

TRACKLIST:

Volume 1
01. Präludium und Fuge C-Dur: I. Präludium (BWV 547)
02. Präludium und Fuge C-Dur: II. Fuge (BWV 547)
03. Choralbearbeitungen: Nun freut euch, liebe Christen g'mein (II) (Zweifelhafte urheberschaft) (BWV 734a)
04. Orgelbüchlein: Helft mir Gottes Güte preisen (I) (BWV 613)
05. Orgelbüchlein: Das alte Jahr vergangen ist (I) (BWV 614)
06. Orgelbüchlein: In dir ist Freude (BWV 615)
07. Orgelbüchlein: Mit Fried' und Freud' ich fahr' dahin (BWV 616)
08. Orgelbüchlein: Herr Gott, nun schleuß den Himmel auf (I) (BWV 617)
09. Orgelbüchlein: O Lamm Gottes, unschuldig (I) (BWV 618)
10. Orgelbüchlein: Christe, du Lamm Gottes (BWV 619)
11. Orgelbüchlein: Christus, der uns selig macht (I) (BWV 620)
12. Orgelbüchlein: Christus, der uns selig macht (II) (BWV 621)
13. Orgelbüchlein: Da Jesus an dem Kreuze stund' (BWV 622)
14. Orgelbüchlein: O Mensch, bewein' dein Sünde groß (BWV 623)
15. Orgelbüchlein: Wir danken dir, Herr Jesu Christ (BWV 624)
16. Orgelbüchlein: Hilf Gott, daß mir's gelinge (BWV 625)
17. Orgelbüchlein: Christ lag in Todesbanden (I) (BWV 626)
18. Orgelbüchlein: Christ ist erstanden (I): Versus 1 (BWV 627)
19. Orgelbüchlein: Christ ist erstanden (I): Versus 2 (BWV 627)
20. Orgelbüchlein: Christ ist erstanden (I): Versus 3 (BWV 627)
21. Orgelbüchlein: Erstanden ist der heil'ge Christ (I) (BWV 628)
22. Orgelbüchlein: Erschienen ist der herrliche Tag (BWV 629)
23. Orgelbüchlein: Heut' triumphieret Gottes Sohn (I) (BWV 630)
24. Orgelbüchlein: Komm, Gott Schöpfer, heiliger Geist (I) (BWV 631)
25. Orgelbüchlein: Herr Jesu Christ, dich zu uns wend' (I) (BWV 632)
26. Orgelbüchlein: Liebster Jesu, wir sind hier (I) (BWV 633)
27. Orgelbüchlein: Liebster Jesu, wir sind hier (II) (BWV 634)
28. Toccata d-Moll: I. (Presto) (BWV 913)
29. Toccata d-Moll: II. Thema (Presto) (BWV 913)
30. Toccata d-Moll: III. Adagio (BWV 913)
31. Toccata d-Moll: IV. Allegro (BWV 913)

Volume 2
01. Kirnberger-Choräle: Fughetta 'Vom Himmel hoch, da komm' ich her' (II) (BWV 700)
02. Fantasie G-Dur (Pièce d'orgue) (BWV 572)
03. Sechs Sonaten: Triosonate No. 5 C-Dur: I. Allegro (BWV 529)
04. Sechs Sonaten: Triosonate No. 5 C-Dur: II. Largo (BWV 529)
05. Sechs Sonaten: Triosonate No. 5 C-Dur: III. Allegro (BWV 529)
06. Präludium und Fuge c-Moll: I. Präludium (BWV 546)
07. Präludium und Fuge c-Moll: II. Fuge (BWV 546)
08. Präludium und Fuge a-Moll: I. Präludium (BWV 551)
09. Präludium und Fuge a-Moll: II. Fuge (BWV 551)
10. Präludium und Fuge d-Moll: I. Präludium (BWV 539)
11. Präludium und Fuge d-Moll: II. Fuge (BWV 539)
12. Toccata und Fuge d-Moll (Zweifelhafte urheberschaft): I. Toccata (BWV 565)
13. Toccata und Fuge d-Moll (Zweifelhafte urheberschaft): II. Fuge (BWV 565)
14. Fuge h-Moll über ein Thema von Corelli (BWV 579)

Volume 3
01. Präludium (Fantasie) und Fuge c-Moll: I. Fantasie (BWV 537)
02. Präludium (Fantasie) und Fuge c-Moll: II. Fuge (BWV 537)
03. Choralbearbeitungen: Allein Gott in der Höh' sei Ehr' (VIII) (BWV 715)
04. Choralbearbeitungen: Allein Gott in der Höh' sei Ehr' (IX) (BWV 717)
05. Choralbearbeitungen: Herr Jesu Christ, dich zu uns wend' (III) (BWV 726)
06. Choralbearbeitungen: Ach Gott und Herr (BWV 714)
07. Choralbearbeitungen: Herzlich tut mich verlangen (BWV 727)
08. Fantasia con imitazione h-Moll (Zweifelhafte urheberschaft) (BWV 563)
09. Kirnberger-Choräle: Fantasia 'Jesu meine Freude' (BWV 713)
10. Choralbearbeitungen: Jesus, meine Zuversicht (BWV 728)
11. Choralbearbeitungen: In dulci jubilo (II) (BWV 729)
12. Choralbearbeitungen: Liebster Jesu, wir sind hier (IV) (BWV 730)
13. Choralbearbeitungen: Liebster Jesu, wir sind hier (V) (BWV 731)
14. Partite diverse sopra 'O Gott, du frommer Gott' (BWV 767)
15. Fantasie und Fuge c-Moll (Unvollendet) (BWV 562)
16. Partite diverse sopra 'Christ, der du bist der helle Tag' (BWV 766)

Volume 4
01. Allabreve D-Dur (Zweifelhafte urheberschaft) (BWV 589)
02. Canzona d-Moll (BWV 588)
03. Kirnberger-Choräle: Christ lag in Todesbanden (BWV 695)
04. Pastorale F-Dur (Unvollendet) (BWV 590)
05. Fantasie C-Dur (BWV 570)
06. Choralvorspiele: Nun freut euch, liebe Christen (III) (Zweifelhafte urheberschaft) (BWV 755)
07. Kirnberger-Choräle: Wir Christenleut' (Falsch) (BWV 710)
08. Fantasie c-Moll (BWV 1121)
09. Choralbearbeitungen: Fuga sopra il Magnificat (von Johann Ludwig Krebs) (BWV 733)
10. Choralbearbeitungen: Erbarm' dich mein, o Herre Gott (BWV 721)
11. Kirnberger-Choräle: Wer nur den lieben Gott läßt walten (IV) (BWV 691)
12. Kirnberger-Choräle: Wer nur den lieben Gott läßt walten (III) (BWV 690)
13. Choralbearbeitungen: Vater unser im Himmelreich (IV) (BWV 737)
14. Partite diverse sopra 'Ach, was soll ich Sünder machen?' (BWV 770)

Volume 5
01. Präludium und Fuge g-Moll: I. Präludium (BWV 535)
02. Präludium und Fuge g-Moll: II. Fuge (BWV 535)
03. Choralbearbeitungen: Der Tag, der ist so freudenreich (II) (BWV 719)
04. Neumeister Choralbearbeitungen: Wir Christenleut (II) (BWV 1090)
05. Neumeister Choralbearbeitungen: Das alte Jahr vergangen ist (II) (BWV 1091)
06. Neumeister Choralbearbeitungen: Herr Gott, nun schleuß den Himmel auf (II) (BWV 1092)
07. Neumeister Choralbearbeitungen: Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen (BWV 1093)
08. Neumeister Choralbearbeitungen: O Jesu, wie ist dein Gestalt (BWV 1094)
09. Neumeister Choralbearbeitungen: O Lamm Gottes unschuldig (BWV 1095)
10. Neumeister Choralbearbeitungen: Christe, der du bist Tag und Licht (BWV 1096)
11. Neumeister Choralbearbeitungen: Ehre sei dir, Christe, der du leidest Not (BWV 1097)
12. Neumeister Choralbearbeitungen: Wir glauben all an einen Gott (III) (BWV 1098)
13. Neumeister Choralbearbeitungen: Aus tiefer Not schrei ich zu dir (III) (BWV 1099)
14. Neumeister Choralbearbeitungen: Allein zu dir, Herr Jesu Christ (BWV 1100)
15. Choralbearbeitungen: Ach Gott und Herr (BWV 714)
16. Choralvorspiele: Ach Herr, mich armen Sünder (BWV 742)
17. Neumeister Choralbearbeitungen: Durch Adams Fall ist ganz verderbt (III) (BWV 1101)
18. Neumeister Choralbearbeitungen: Du Friedefürst, Herr Jesu Christ (BWV 1102)
19. Neumeister Choralbearbeitungen: Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort (I) (BWV 1103)
20. Choralbearbeitungen: Vater unser im Himmelreich (IV) (BWV 737)
21. Fantasie G-Dur: I. Allegro (BWV 571)
22. Fantasie G-Dur: II. Adagio (BWV 571)
23. Fantasie G-Dur: III. Allegro (BWV 571)
24. Kirnberger-Choräle: Durch Adam's Fall ist ganz verderbt (IV) (BWV 705)

Volume 6
01. Präludium und Fuge e-Moll: I. Präludium (BWV 533)
02. Präludium und Fuge e-Moll: II. Fuge (BWV 533)
03. Neumeister Choralbearbeitungen: Wenn dich Unglück tut greifen an (BWV 1104)
04. Neumeister Choralbearbeitungen: Jesu, meine Freude (III) (BWV 1105)
05. Neumeister Choralbearbeitungen: Gott ist mein Heil, mein Hilf und Trost (BWV 1106)
06. Neumeister Choralbearbeitungen: Jesu, meines Lebens Leben (I) (BWV 1107)
07. Neumeister Choralbearbeitungen: Als Jesus Christus in der Nacht (BWV 1108)
08. Neumeister Choralbearbeitungen: Ach Gott, tu dich erbarmen (BWV 1109)
09. Neumeister Choralbearbeitungen: O Herre Gott, dein göttlich Wort (II) (BWV 1110)
10. Neumeister Choralbearbeitungen: Nun lasset uns den Leib begrab'n (BWV 1111)
11. Neumeister Choralbearbeitungen: Christus, der ist mein Leben (BWV 1112)
12. Neumeister Choralbearbeitungen: Ich hab mein Sach Gott heimgestellt (IV) (BWV 1113)
13. Neumeister Choralbearbeitungen: Herr Jesu Christ, du höchstes Gut (BWV 1114)
14. Neumeister Choralbearbeitungen: Herzlich lieb hab ich dich, o Herr (BWV 1115)
15. Neumeister Choralbearbeitungen: Was Gott tut, das ist wohlgetan (I) (BWV 1116)
16. Neumeister Choralbearbeitungen: Alle Menschen müssen sterben (II) (BWV 1117)
17. Choralbearbeitungen: Machs mit mir, Gott, nach deiner Güt (Fuge G-Dur) (BWV 957)
18. Neumeister Choralbearbeitungen: Werde munter, mein Gemüte (BWV 1118)
19. Neumeister Choralbearbeitungen: Wie nach einer Wasserquelle (BWV 1119)
20. Neumeister Choralbearbeitungen: Christ, der du bist der helle Tag (BWV 1120)
21. Präludium a-Moll (BWV 569)
22. Sechs Choräle von verschiedener Art (Schübler): Woll soll ich fliehen hin (I) (BWV 646)
23. Sechs Choräle von verschiedener Art (Schübler): Wer nur den lieben Gott läßt walten (II) (BWV 647)
24. Sechs Choräle von verschiedener Art (Schübler): Ach bleib' bei uns, Herr Jesu Christ (BWV 649)

Volume 7
01. Präludium und Fuge C-Dur: I. Präludium (BWV 545)
02. Sechs Sonaten: Triosonate No. 5 C-Dur (BWV 529)
03. Präludium und Fuge C-Dur (BWV 545)
04. Achtzehn Choräle von verschiedener Art (Leipziger): Fantasia super 'Komm, heiliger Geist, Herre Gott' (BWV 651)
05. Achtzehn Choräle von verschiedener Art (Leipziger): Komm, heiliger Geist, Herre Gott (I) (BWV 652)
06. Achtzehn Choräle von verschiedener Art (Leipziger): An Wasserflüssen Babylon (I) (BWV 653)
07. Achtzehn Choräle von verschiedener Art (Leipziger): Schmücke dich, o liebe Seele (I) (BWV 654)
08. Achtzehn Choräle von verschiedener Art (Leipziger): Trio super 'Herr Jesu Christ, dich zu uns wend'' (I) (BWV 655)
09. Achtzehn Choräle von verschiedener Art (Leipziger): O Lamm Gottes, unschuldig (II) (BWV 656)
10. Achtzehn Choräle von verschiedener Art (Leipziger): Nun danket alle Gott (BWV 657)
11. Achtzehn Choräle von verschiedener Art (Leipziger): Von Gott will ich nicht lassen (BWV 658)
12. Achtzehn Choräle von verschiedener Art (Leipziger): Nun komm' der Heiden Heiland (II) (BWV 659)
13. Achtzehn Choräle von verschiedener Art (Leipziger): Trio super 'Nun komm' der Heiden Heiland' (I) (BWV 660)
14. Achtzehn Choräle von verschiedener Art (Leipziger): Nun komm' der Heiden Heiland (IV) (BWV 661)

Volume 8
01. Achtzehn Choräle von verschiedener Art (Leipziger): Allein Gott in der Höh' sei Ehr' (I) (BWV 662)
02. Achtzehn Choräle von verschiedener Art (Leipziger): Allein Gott in der Höh' sei Ehr' (III) (BWV 663)
03. Achtzehn Choräle von verschiedener Art (Leipziger): Trio super 'Allein Gott in der Höh' sei Ehr'' (BWV 664)
04. Achtzehn Choräle von verschiedener Art (Leipziger): Jesus Christus, unser Heiland (II) (BWV 665)
05. Achtzehn Choräle von verschiedener Art (Leipziger): Jesus Christus, unser Heiland (IV) (BWV 666)
06. Achtzehn Choräle von verschiedener Art (Leipziger): Komm Gott, Schöpfer, heiliger Geist (III) (BWV 667)
07. Achtzehn Choräle von verschiedener Art (Leipziger): Vor deinen Thron tret' ich hiermit (I) (Unvollendet) (BWV 668)
08. Kirnberger-Choräle: Herr Jesu Christ, dich zu uns wend' (II) (BWV 709)
09. Partite diverse sopra 'Sei gegrüßet, Jesu gütig' (BWV 768)

Volume 9
01. Präludium und Fuge Es-Dur (BWV 552)
02. Clavier-Übung III: Kyrie 'Gott Vater in Ewigkeit' (I) (BWV 669)
03. Clavier-Übung III: Christe, aller Welt Trost (I) (BWV 670)
04. Clavier-Übung III: Kyrie 'Gott, heiliger Geist' (I) (BWV 671)
05. Clavier-Übung III: Kyrie 'Gott Vater in Ewigkeit' (II) (BWV 672)
06. Clavier-Übung III: Christe, aller Welt Trost (II) (BWV 673)
07. Clavier-Übung III: Kyrie 'Gott heiliger Geist' (II) (BWV 674)
08. Clavier-Übung III: Allein Gott in der Höh' sei Ehr' (V) (BWV 675)
09. Clavier-Übung III: Allein Gott in der Höh' sei Ehr' (VI) (BWV 676)
10. Clavier-Übung III: Fughetta super 'Allein Gott in der Höh' sei Ehr'' (BWV 677)
11. Clavier-Übung III: Dies sind die heil'gen zehn Gebot' (II) (BWV 678)
12. Clavier-Übung III: Fughetta super 'Dies sind die heil'gen zehn Gebot'' (BWV 679)
13. Clavier-Übung III: Wir glauben all' an einen Gott (I) (BWV 680)
14. Clavier-Übung III: Fughetta super 'Wir glauben all' an einen Gott' (BWV 680)
15. Clavier-Übung III: Vater unser im Himmelreich (II) (BWV 682)
16. Clavier-Übung III: Vater unser im Himmelreich (III) (BWV 683)
17. Clavier-Übung III: Christ, unser Herr, zum Jordan kam (I) (BWV 684)
18. Clavier-Übung III: Christ, unser Herr, zum Jordan kam (II) (BWV 685)
19. Clavier-Übung III: Aus tiefer Not schrei' ich zu dir (I) (BWV 686)
20. Clavier-Übung III: Aus tiefer Not schrei' ich zu dir (II) (BWV 687)

Volume 10
01. Clavier-Übung III: Jesus Christus, unser Heiland (VI) (BWV 688)
02. Clavier-Übung III: Fuga super 'Jesus Christus, unser Heiland' (BWV 689)
03. Clavier-Übung III: Vier Duette: I. Duetto e-Moll (BWV 802)
04. Clavier-Übung III: Vier Duette: II. Duetto F-dur (BWV 803)
05. Clavier-Übung III: Vier Duette: III. Duetto G-dur (BWV 804)
06. Clavier-Übung III: Vier Duette: IV. Duetto a-Moll (BWV 805)
07. Präludium und Fuge Es-Dur (BWV 552)
08. Kirnberger-Choräle: Fughetta 'Lob sei dem allmächt'gen Gott' (II) (BWV 704)
09. Kirnberger-Choräle: Fughetta 'Gottes Sohn ist kommen' (BWV 703)
10. Kirnberger-Choräle: Fughetta 'Herr Christ, der ein'ge Gottes-Sohn' (BWV 698)
11. Kirnberger-Choräle: Fughetta 'Nun komm' der Heiden Heiland' (VI) (BWV 699)
12. Kirnberger-Choräle: Fughetta 'Vom Himmel hoch, da komm' ich her' (III) (BWV 701)
13. Kirnberger-Choräle: Fughetta 'Christum wir sollen loben schon' (BWV 696)
14. Kirnberger-Choräle: Fughetta 'Gelobet seist du, Jesu Christ' (II) (BWV 697)
15. Kirnberger-Choräle: Fughetta 'Das Jesulein soll doch mein Trost' (BWV 702)
16. Choralbearbeitungen: Herr Christ, der einig' Gottes Sohn (II) (Zweifelhafte urheberschaft) (BWV Anh. 55)
17. Choralvorspiele: Wir glauben all' an einen Gott (II) (BWV 765)
18. Choralbearbeitungen: Wir glauben all' an einen Gott (VI) (Zweifelhafte urheberschaft) (BWV Anh. 70)
19. Choralfantasie: Wo Gott der Herr nicht bei uns hält (BWV 1128)
20. Trio d-Moll (BWV 583)
21. Choralbearbeitungen: Christ lag in Todesbanden (II) (BWV 718)
22. Toccata und Fuge E-Dur (Zweifelhafte urheberschaft): I. (Präludium) (BWV 566)
23. Toccata und Fuge E-Dur (Zweifelhafte urheberschaft): II. Fuge I (BWV 566)
24. Toccata und Fuge E-Dur (Zweifelhafte urheberschaft): III. Fuge II (BWV 566)

Volume 11
01. Acht kleine Präludien und Fugen: I. C-Dur: I. Präludium (Zweifelhafte urheberschaft) (BWV 553)
02. Acht kleine Präludien und Fugen: I. C-Dur: II. Fuge (Zweifelhafte urheberschaft) (BWV 553)
03. Choralbearbeitungen: Wir glauben all' an einen Gott, Vater (IV) (von Johann Ludwig Krebs) (BWV 740)
04. Choralbearbeitungen: Wir glauben all' an einen Gott (V) (Zweifelhafte urheberschaft) (BWV Anh. 69)
05. Acht kleine Präludien und Fugen: II. D-Moll (Zweifelhafte urheberschaft): I. Präludium (BWV 554)
06. Acht kleine Präludien und Fugen: II. D-Moll (Zweifelhafte urheberschaft): II. Fuge (BWV 554)
07. Fantasie und Fuge a-Moll (Falsch) (BWV 561)
08. Acht kleine Präludien und Fugen: III. E-Moll (Zweifelhafte urheberschaft): I. Präludium (BWV 555)
09. Acht kleine Präludien und Fugen: III. E-Moll (Zweifelhafte urheberschaft): II. Fuge (BWV 555)
10. Choralvorspiele: Herr Jesu Christ, dich zu uns wend' (IV) (BWV 749)
11. Choralvorspiele: Herr Jesu Christ, mein's Lebens Licht (BWV 750)
12. Acht kleine Präludien und Fugen: IV. F-Dur (Zweifelhafte urheberschaft): I. Präludium (BWV 556)
13. Acht kleine Präludien und Fugen: IV. F-Dur (Zweifelhafte urheberschaft): II. Fuge (BWV 556)
14. Kirnberger-Choräle: Allein Gott in der Höh' sei Ehr' (VII) (BWV 711)
15. Choralbearbeitungen: Fuga super 'Allein Gott in der Höh' sei Ehr'' (BWV 716)
16. Acht kleine Präludien und Fugen: V. G-Dur (Zweifelhafte urheberschaft): I. Präludium (BWV 557)
17. Acht kleine Präludien und Fugen: V. G-Dur (Zweifelhafte urheberschaft): II. Fuge (BWV 557)
18. Choral mit einer Variation über 'Befiehl du deine Wege' (Zweifelhafte urheberschaft) (BWV Anh. 79)
19. Befiehl du deine Wege (BWV deest)
20. Acht kleine Präludien und Fugen: VI. G-Moll (Zweifelhafte urheberschaft): I. Präludium (BWV 558)
21. Acht kleine Präludien und Fugen: VI. G-Moll (Zweifelhafte urheberschaft): II. Fuge (BWV 558)
22. Freu dich sehr o meine Seele (BWV deest)
23. Choralbearbeitungen: Freu dich sehr, o meine Seele (Zweifelhafte urheberschaft) (BWV Anh. 52)
24. Arie 'Schlage doch, gewünschte Stunde' (Zweifelhafte urheberschaft) (BWV Anh. 53)
25. Acht kleine Präludien und Fugen: VII. A-Moll (Zweifelhafte urheberschaft): I. Präludium (BWV 559)
26. Acht kleine Präludien und Fugen: VII. A-Moll (Zweifelhafte urheberschaft): II. Fuge (BWV 559)
27. Choralvorspiele: Auf meinen lieben Gott (Zweifelhafte urheberschaft) (BWV 744)
28. Choralvorspiele: Auf meinen lieben Gott - Alio modo (Zweifelhafte urheberschaft) (BWV 744)
29. Arioso 'Auf meinen lieben Gott' (?)
30. Acht kleine Präludien und Fugen: VIII. B-Dur (Zweifelhafte urheberschaft): I. Präludium (BWV 560)
31. Acht kleine Präludien und Fugen: VIII. B-Dur (Zweifelhafte urheberschaft): II. Fuge (BWV 560)
32. Fuge c-Moll über ein Thema von Giovanni Legrenzi (BWV 574)

Volume 12
01. Choralbearbeitungen: Gelobet seist du, Jesu Christ (III) (BWV 722)
02. Nun komm, der Heiden Heiland (BWV deest)
03. Choralbearbeitungen: Lobt Gott, ihr Christen, allzugleich (II) (BWV 732)
04. Vierstimmige Choralsätze: Das alte Jahr vergangen ist (I) (BWV 288)
05. Choralbearbeitungen: Vom Himmel hoch, da komm' ich her (IV) (BWV 738)
06. Einige canonische Veränderungen über das Weihnachtslied 'Vom Himmel hoch, da komm ich her:' I. Canon all'Ottava. Pedal. Canto fermo (BWV 769)
07. Einige canonische Veränderungen über das Weihnachtslied 'Vom Himmel hoch, da komm ich her:' II. Canon alla Quinta. Canto fermo in Pedal (BWV 769)
08. Einige canonische Veränderungen über das Weihnachtslied 'Vom Himmel hoch, da komm ich her:' III. Canto fermo in Canone alla Sesta è all'rovescio (BWV 769)
09. Einige canonische Veränderungen über das Weihnachtslied 'Vom Himmel hoch, da komm ich her:' IV. Canon alla Settima (BWV 769)
10. Einige canonische Veränderungen über das Weihnachtslied 'Vom Himmel hoch, da komm ich her:' V. a 2 clav e Ped. Canon per augmentationem (in canone all'ottava) (BWV 769)
11. Fuge F-Dur (Zweifelhafte urheberschaft) (BWV Anh. 42)
12. Fuge C-Dur (von Johann Philipp Kirnberger) (BWV Anh. 90)
13. Fuge Fis-Dur (von Johann Ludwig Krebs) (BWV Anh. 97)
14. Trio 'Was Gott tut, das ist wohlgetan' (BWV deest)
15. Choralvorspiele: O Herre Gott, dein göttlich's Wort (I) (BWV 757)
16. Choralvorspiele: Vater unser im Himmelreich (V) (BWV 762)
17. Trio super 'Wenn ich in Angst und Not' (BWV deest)
18. Choralvorspiele: Aus der Tiefe rufe ich (von Carl Philipp Emanuel Bach?) (BWV 745)
19. Choralvorspiele: Christus, der uns selig macht (III) (BWV 747)
20. Jesus Christus, unser Heiland (BWV deest)
21. Choralbearbeitungen: Erstanden ist der heilige Christ (II) (Zweifelhafte urheberschaft) (BWV Anh. 51)
22. Herr Christ der einig Gottes Sohn (BWV deest)
23. Variationen über 'Herr Christ, der einig' Gottessohn' (Zweifelhafte urheberschaft) (BWV Anh. 77)
24. Kirnberger-Choräle: Liebster Jesu, wir sind hier (III) (BWV 706)
25. Choralvorspiele: Liebster Jesu, wir sind hier (VI) (BWV 754)
26. Fuge g-Moll aus 'Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir' (Zweifelhafte urheberschaft) (BWV 131a)

Volume 13
01. Präludium G-Dur (BWV 568)
02. Herr Jesu Christ, wahr' Mensch und Gott I (?)
03. Herr Jesu Christ, wahr' Mensch und Gott II (?)
04. Es spricht der Unweisen Mund (?)
05. Der Tag der ist so freudenreich (?)
06. Ach, was ist doch unser Leben (?)
07. Ach, was soll ich Sünder machen (?)
08. Trio c-Moll (von Johann Friedrich Fasch) (BWV 585)
09. Kirnberger-Choräle: Ich hab' mein Sach' Gott heimgestellt (II) (BWV 708)
10. Kirnberger-Choräle: Ich hab' mein Sach' Gott heimgestellt (I) (BWV 707)
11. Kirnberger-Choräle: In dich hab' ich gehoffet, Herr (BWV 712)
12. Komm, Gott Schöpfer, heiliger Geist (BWV deest)
13. Komm, Gott Schöpfer, heiliger Geist (BWV deest)
14. Komm, heiliger Geist (BWV deest)
15. Trio G-Dur (Falsch) (BWV 586)
16. Choralvorspiele: Nun ruhen alle Wälder (BWV 756)
17. Choralvorspiele: O Vater, allmächtiger Gott (BWV 758)
18. Arie F-Dur (Falsch) (BWV 587)
19. Kirnberger-Choräle: Wo soll ich fliehen hin (II) (BWV 694)
20. Kleines harmonisches Labyrinth (Zweifelhafte urheberschaft) (BWV 591)
21. Trio G-Dur (Zweifelhafte urheberschaft) (BWV 1027a)
22. Allein zu Dir (BWV deest)
23. Präludium und Fuge G-Dur: I. Präludium (BWV 550)
24. Präludium und Fuge G-Dur: II. Fuge (BWV 550)

Volume 14
01. Choralbearbeitungen: Valet will ich dir geben (BWV 736)
02. O Gott, du frommer Gott (BWV deest)
03. Choralbearbeitungen: Helft mir Gottes Güte preisen (II) (Zweifelhafte urheberschaft) (BWV Anh. 54)
04. Ich ruf zu dir Herr Jesu Christ (BWV deest)
05. Jesu meines Lebens Leben (BWV deest)
06. Machs mit mir Gott neu (BWV deest)
07. Kyrie Gott Vater in Ewigkeit (BWV deest)
08. Präludium und Fuge f-Moll: I. Präludium (BWV 534)
09. Präludium und Fuge f-Moll: II. Fuge (BWV 534)
10. Choralbearbeitungen: Sei Lob und Ehr mit hohem Preis (I) (Zweifelhafte urheberschaft) (BWV Anh. 62)
11. Choralbearbeitungen: Sei Lob und Ehr' mit hohem Preis (II) (Zweifelhafte urheberschaft) (BWV Anh. 62)
12. Choralbearbeitungen: Jesu, meine Freude (IV) (Zweifelhafte urheberschaft) (BWV Anh. 58)
13. Der du bist drei in Einigkeit (BWV deest)
14. Es stehn vor Gottes Throne (BWV deest)
15. Choralbearbeitungen: Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort (II) (Zweifelhafte urheberschaft) (BWV Anh. 50)
16. Mein Seel, o Gott, muß loben Dich (BWV deest)
17. Es ist das Heil uns kommen her (?)
18. Wir Christenleut haben jetzund Freud (BWV deest)
19. Canon g-Moll (Zweifelhafte urheberschaft) (BWV Anh. 72)
20. Fuge c-Moll (BWV 575)
21. Präludium und Fuge h-Moll: I. Präludium (BWV 544)
22. Präludium und Fuge h-Moll: II. Fuge (BWV 544)

Volume 15
01. Präludium und Fuge C-Dur: I. Präludium (BWV 531)
02. Präludium und Fuge C-Dur: II. Fuge (BWV 531)
03. Aus tiefer Not schrei ich zu dir (BWV deest)
04. Da Jesus an dem Kreuze stund (BWV deest)
05. Präludium und Fuge a-Moll: I. Präludium (BWV 543)
06. Präludium und Fuge a-Moll: II. Fuge (BWV 543)
07. Choral mit sechs Variationen über 'Wenn wir in hochsten Nöten sein' (Zweifelhafte urheberschaft) (BWV Anh. 78)
08. Präludium (Fantasie) und Fuge g-Moll: I. Fantasie (BWV 542)
09. Präludium (Fantasie) und Fuge g-Moll: II. Fuge (BWV 542)
10. Herzliebster Jesu (BWV deest)
11. Sechs Sonaten: Triosonate No. 2 c-Moll: I. Vivace (BWV 526)
12. Sechs Sonaten: Triosonate No. 2 c-Moll: II. Largo (BWV 526)
13. Sechs Sonaten: Triosonate No. 2 c-Moll: III. Allegro (BWV 526)
14. Sechs Choräle von verschiedener Art (Schübler): Kommst du nun, Jesu, von Himmel herunter (BWV 650)
15. Präludium und Fuge e-Moll: I. Präludium (BWV 548)
16. Präludium und Fuge e-Moll: II. Fuge (BWV 548)

Volume 16
01. Fuge G-Dur à la Gigue (BWV 577)
02. Lobt Gott ihr Christen (BWV deest)
03. Lobt Gott ihr Christen (BWV deest)
04. Choralbearbeitungen: Gelobet seist du, Jesu Christ (von Johann Michael Bach) (BWV 723)
05. Choralbearbeitungen: Gottes Sohn ist kommen (BWV 724)
06. Sechs Sonaten: Triosonate No. 4 e-Moll: I. Adagio (BWV 528)
07. Sechs Sonaten: Triosonate No. 4 e-Moll: II. Andante (BWV 528)
08. Sechs Sonaten: Triosonate No. 4 e-Moll: III. Un poco allegro (BWV 528)
09. Allein Gott in der Höh' sei Ehr' (BWV deest)
10. Choralvorspiele: Ach Gott, vom Himmel sieh' darein (BWV 741)
11. Sechs Sonaten: Triosonate No. 3 d-Moll: I. Andante (BWV 527)
12. Sechs Sonaten: Triosonate No. 3 d-Moll: II. Adagio (BWV 527)
13. Sechs Sonaten: Triosonate No. 3 d-Moll: III. Vivace (BWV 527)
14. Choralbearbeitungen: Wie schön leuchtet der Morgenstern (BWV 739)
15. Choralbearbeitungen: Vom Himmel hoch, da komm ich her (VI) (Zweifelhafte urheberschaft) (BWV Anh. 63)
16. Choralbearbeitungen: Vom Himmel hoch, da komm ich her (VII) (Zweifelhafte urheberschaft) (BWV Anh. 64)
17. Choralbearbeitungen: Vom Himmel hoch, da komm ich her (BWV Anh. 65)
18. Choralbearbeitungen: Der Tag, der ist so freudenreich (II) (BWV 719)
19. Sechs Choräle von verschiedener Art (Schübler): Wachet auf, ruft uns die Stimme (BWV 645)
20. Sechs Choräle von verschiedener Art (Schübler): Meine Seele erhebt den Herren (BWV 648)
21. Präludium und Fuge c-Moll: I. Präludium (BWV 549)
22. Präludium und Fuge c-Moll: II. Fuge (BWV 549)

Volume 17
01. Sechs Konzerte nach verschiedenen Meistern: Konzert No. 2 A-Moll (nach Antonio Vivaldi): I (BWV 593)
02. Sechs Konzerte nach verschiedenen Meistern: Konzert No. 2 A-Moll (nach Antonio Vivaldi): II. Adagio (BWV 593)
03. Sechs Konzerte nach verschiedenen Meistern: Konzert No. 2 A-Moll (nach Antonio Vivaldi): III. Allegro (BWV 593)
04. Sechs Konzerte nach verschiedenen Meistern: Konzert No. 4 C-Dur (nach Johann Ernst von Sachsen-Weimar) (BWV 595)
05. Sechs Sonaten: Triosonate No. 1 Es-Dur: I (BWV 525)
06. Sechs Sonaten: Triosonate No. 1 Es-Dur: II. Adagio (BWV 525)
07. Sechs Sonaten: Triosonate No. 1 Es-Dur: III. Allegro (BWV 525)
08. Sechs Konzerte nach verschiedenen Meistern: Konzert No. 3 C-Dur (nach Antonio Vivaldi): I (BWV 594)
09. Sechs Konzerte nach verschiedenen Meistern: Konzert No. 3 C-Dur (nach Antonio Vivaldi): II. Recitativo - Adagio (BWV 594)
10. Sechs Konzerte nach verschiedenen Meistern: Konzert No. 3 C-Dur (nach Antonio Vivaldi): III. Allegro (BWV 594)
11. Sechs Konzerte nach verschiedenen Meistern: Konzert No. 5 d-Moll (nach Antonio Vivaldi): I (BWV 596)
12. Sechs Konzerte nach verschiedenen Meistern: Konzert No. 5 d-Moll (nach Antonio Vivaldi): II. Grave (BWV 596)
13. Sechs Konzerte nach verschiedenen Meistern: Konzert No. 5 d-Moll (nach Antonio Vivaldi): III. Fuga (BWV 596)
14. Sechs Konzerte nach verschiedenen Meistern: Konzert No. 5 d-Moll (nach Antonio Vivaldi): IV. Largo e spiccato (BWV 596)
15. Sechs Konzerte nach verschiedenen Meistern: Konzert No. 5 d-Moll (nach Antonio Vivaldi): V (BWV 596)
16. Choralbearbeitungen: Ein' feste Burg ist unser Gott (von Johann Michael Bach) (BWV 720)
17. Choralbearbeitungen: Ein feste Burg ist unser Gott (Zweifelhafte urheberschaft) (BWV Anh. 49)
18. Kommt her zu mir spricht Gottes Sohn (BWV deest)
19. Erhalt uns Herr bei deinem Wort (BWV deest)

Volume 18
01. Präludium und Fuge A-Dur: I. Präludium (BWV 536)
02. Präludium und Fuge A-Dur: II. Fuge (BWV 536)
03. Orgelbüchlein: Nun komm' der Heiden Heiland (I) (BWV 599)
04. Orgelbüchlein: Gott, durch deine Güte (BWV 600)
05. Orgelbüchlein: Herr Christ, der ein'ge Gottes-Sohn (I) (BWV 601)
06. Orgelbüchlein: Lob sei dem allmächtigen Gott (I) (BWV 602)
07. Präludium und Fuge G-Dur: I. Präludium (BWV 541)
08. Präludium und Fuge G-Dur: II. Fuge (BWV 541)
09. Sechs Sonaten: Triosonate No. 6 G-Dur: I. Vivace (BWV 530)
10. Sechs Sonaten: Triosonate No. 6 G-Dur: II. Lento (BWV 530)
11. Sechs Sonaten: Triosonate No. 6 G-Dur: III. Allegro (BWV 530)
12. Sechs Konzerte nach verschiedenen Meistern: Konzert No. 1 G-Dur (nach Johann Ernst von Sachsen-Weimar): I. (Allegro assai) (BWV 592)
13. Sechs Konzerte nach verschiedenen Meistern: Konzert No. 1 G-Dur (nach Johann Ernst von Sachsen-Weimar): II. Grave (BWV 592)
14. Sechs Konzerte nach verschiedenen Meistern: Konzert No. 1 G-Dur (nach Johann Ernst von Sachsen-Weimar): III. Presto (BWV 592)
15. Orgelbüchlein: Puer natus in Bethlehem (BWV 603)
16. Orgelbüchlein: Gelobet seist du, Jesu Christ (I) (BWV 604)
17. Orgelbüchlein: Der Tag, der ist so freudenreich (I) (BWV 605)
18. Orgelbüchlein: Vom Himmel hoch, da komm' ich her (I) (BWV 606)
19. Orgelbüchlein: Vom Himmel kam der Engel Schar (BWV 607)
20. Orgelbüchlein: In dulci jubilo (I) (BWV 608)
21. Orgelbüchlein: Lobt Gott, ihr Christen, allzugleich (I) (BWV 609)
22. Orgelbüchlein: Jesu, mein Freude (I) (BWV 610)
23. Orgelbüchlein: Christum wir sollen loben schon (BWV 611)
24. Orgelbüchlein: Wir Christenleut' (I) (BWV 612)
25. Präludium und Fuge D-Dur: I. Präludium (BWV 532)
26. Präludium und Fuge D-Dur: II. Fuge (BWV 532)

Volume 19
01. Präludium (Toccata) und Fuge F-Dur: I. Toccata (BWV 540)
02. Präludium (Toccata) und Fuge F-Dur: II. Fuge (BWV 540)
03. Passacaglia c-Moll (BWV 582)
04. Toccata C-Dur: I. Toccata (BWV 564)
05. Toccata C-Dur: II. Adagio (BWV 564)
06. Toccata C-Dur: III. Fuge (BWV 564)
07. Fuge g-Moll (BWV 578)
08. Orgelbüchlein: Dies sind die heil'gen zehn Gebot' (I) (BWV 635)
09. Orgelbüchlein: Vater unser im Himmelreich (I) (BWV 636)
10. Orgelbüchlein: Durch Adam's Fall ist ganz verderbt (I) (BWV 637)
11. Orgelbüchlein: Es ist das Heil uns kommen her (I) (BWV 638)
12. Orgelbüchlein: Ich ruf' zu dir, Herr Jesu Christ (I) (BWV 639)
13. Orgelbüchlein: In dich hab' ich gehoffet, Herr (BWV 640)
14. Orgelbüchlein: Wenn wir in höchsten Nöten sein (BWV 641)
15. Orgelbüchlein: Wer nur den lieben Gott läßt walten (I) (BWV 642)
16. Orgelbüchlein: Alle Menschen müssen sterben (I) (BWV 643)
17. Orgelbüchlein: Ach wie nichtig, ach wie flüchtig (BWV 644)
18. Präludium (Toccata) und Fuge 'Dorisch:' I. Toccata (BWV 538)
19. Präludium (Toccata) und Fuge 'Dorisch:' II. Fuge (BWV 538)

Ewald Kooiman (Organ)
Ute Gremmel-Geuchen (Organ)
Gerhard Gnann (Organ)
Bernhard Klapprott (Organ)


لینک‌های دانلود فول آلبوم:

در صورتی که برای ادامه دادن دانلود های نیمه تمام مشکل دارید، لینک جدید دانلود آن فایل را مجددا از سایت کپی کرده و در فیلد آدرس در IDM جایگزین نمایید.

قبل از دانلود حتما فیلتر شکن خود را غیر فعال کنید!!!

مجموعه های پیشنهادی
آندریاس استیر - کنسرتو ها و آثار سولو برای فورته پیانو (Andreas Staier)
مجموعه آثار تورو تاکه‌میتسو (Toru Takemitsu)
مجموعه سمفونی های آنتون بروکنر به رهبری روبرتو پاترنوستر (Roberto Paternostro)
نظرات کاربران

این بخش صرفا برای بیان نظر شما در مورد مطالب سایت می باشد.

از ایجاد هرگونه بحث های سیاسی و مذهبی بپرهیزید. از توهین به دیگر کاربران و تبلیغ وب سایت های دیگر خودداری کنید.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید

والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام