کریشتف کومه‌دا - مجموعه کامل ضبط ها (Krzysztof Komeda)


هنرمند : Krzysztof Komeda
ژانر : Jazz
سال انتشار : 1994 - 1998
تعداد آلبوم : 20
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 3.35GB
امتیاز کاربران : 10 از 10 - (میانگین رای 3 نفر)

کریشتف کومه‌دا (Krzysztof Komeda؛ ۲۷ آوریل ۱۹۳۱ – ۲۳ آوریل ۱۹۶۹) آهنگساز موسیقی فیلم و پیانیست جاز اهل لهستان بود. شهرتش بیشتر به‌خاطر موسیقی‌هایی است که برای فیلم‌های اولیهٔ رومن پولانسکی مانند بچه رزماری و چاقو در آب ساخته است. آلبوم موسیقی جاز او به نام «آستیگماتیک»، از برجسته‌ترین نمونه‌های موسیقی جاز اروپایی به‌شمار می‌رود.

کومه‌دا سال ۱۹۶۹ در ۳۷ سالگی بر اثر تصادف و هماتوم ناشی از آن درگذشت.


Info & Tracklist

Krzysztof Komeda The Complete Recordings Of Krzysztof Komeda (23 CD) (1994-1998)
Genre: Jazz / Avantgarde Jazz / Film Music
Manufacturer of disc: Poland

Vol. 1&2 - Live In Copenhagen 1965

CD1
01. Repetition [0:10:30.71]
02. Svantetic [0:22:21.33]
03. Sophia's Tune [0:10:16.56]
04. Kattorna [0:09:48.48]
CD2
01. Crazy Girl [0:25:47.24]
02. Dwojka Rzymska [0:18:07.35]

Vol. 3&4 - Live At Jazz Jamboree 1963 & 1965

CD1
01. Co Z Panem Basie [0:09:26.17]
02. Dwojka Rzymska [0:16:30.34]
03. Ballada Z Filmu 'Noz w Wodzie' [0:17:14.38]
CD2
01. Astigmatic [0:19:45.33]
02. Kattorna [0:20:13.19]

Vol. 5 - Astigmatic Live

01. Astigmatic [0:19:45.15]
02. Kattorna [0:20:10.25]
03. Svantetic [0:22:16.15]

Vol. 6 - Ballet Etudes

01. Introdukcja [0:01:07.66]
02. Etiuda I [0:04:53.14]
03. Etiuda II [0:04:52.12]
04. Etiuda III [0:04:30.61]
05. Etiuda IV [0:03:56.07]

Vol. 7 - Film Music: Noz w Wodzie, Jutro Premiera, Kraksa, Okolice Peronow

01. Noz w Wodzie I [0:01:19.30]
02. Noz w Wodzie II [0:02:18.58]
03. Noz w Wodzie III [0:02:30.21]
04. Noz w Wodzie IV [0:02:33.41]
05. Noz w Wodzie V [0:01:05.35]
06. Noz w Wodzie VI [0:02:07.43]
07. Noz w Wodzie VII [0:02:36.16]
08. Noz w Wodzie VIII [0:01:03.51]
09. Jutro Premiera I [0:02:26.51]
10. Jutro Premiera II [0:02:58.30]
11. Jutro Premiera III [0:01:39.07]
12. Jutro Premiera IV [0:00:48.46]
13. Jutro Premiera V [0:02:33.17]
14. Jutro Premiera VI [0:03:16.17]
15. Kraksa I [0:01:04.04]
16. Kraksa II [0:03:56.45]
17. Kraksa III [0:00:48.32]
18. Kraksa IV [0:03:43.58]
19. Kraksa V [0:01:56.31]
20. Kraksa VI [0:02:27.13]
21. Okolice Peronow I [0:02:05.25]
22. Okolice Peronow II [0:05:09.03]
23. Okolice Peronow III [0:01:38.30]
24. Okolice Peronow IV [0:03:42.17]
25. Okolice Peronow V [0:01:18.20]

Vol. 8 - Theater Music: Sniadanie u Tiffaniego

01. Ja Nie Chce Spac [0:03:02.01]
02. Sniadanie u Tiffaniego I [0:01:17.74]
03. Sniadanie u Tiffaniego II [0:02:00.70]
04. Sniadanie u Tiffaniego III [0:03:18.69]
05. Sniadanie u Tiffaniego IV [0:02:54.59]
06. Sniadanie u Tiffaniego V [0:01:38.52]
07. Sniadanie u Tiffaniego VI [0:05:38.10]
08. Sniadanie u Tiffaniego VII [0:01:39.70]
09. Sniadanie u Tiffaniego VIII [0:03:11.45]
10. Sniadanie u Tiffaniego IX [0:00:39.51]
11. Sniadanie u Tiffaniego X [0:01:00.20]
12. Sniadanie u Tiffaniego XI [0:01:09.07]
13. Sniadanie u Tiffaniego XII [0:01:03.51]
14. Sniadanie u Tiffaniego XIII [0:01:20.64]
15. Sniadanie u Tiffaniego XIV [0:00:51.50]
16. Sniadanie u Tiffaniego XV [0:00:45.17]
17. Ja Nie Chce Spac [0:03:01.48]

Vol. 9 - Film Music: Prawo i Piesc, Sult, Rondo, Sztandar, Laterna Magica

01. Prawo i Piesc I [0:03:02.67]
02. Prawo i Piesc II [0:01:49.30]
03. Prawo i Piesc III [0:02:00.18]
04. Prawo i Piesc IV [0:00:57.52]
05. Prawo i Piesc V [0:01:39.30]
06. Prawo i Piesc VI [0:01:46.00]
07. Sult I [0:04:10.55]
08. Sult II [0:04:44.05]
09. Sult III [0:02:28.05]
10. Sult IV [0:01:27.43]
11. Sult V [0:02:25.10]
12. Sult VI [0:01:31.65]
13. Sult VII [0:01:33.30]
14. Sult VIII [0:01:11.10]
15. Sult IX [0:03:19.45]
16. Rondo [0:09:28.52]
17. Sztandar [0:07:35.25]
18. Laterna Magica [0:06:25.15]

Vol. 10 - Studio Recordings 1967

01. Don Kichot [0:11:04.60]
02. Ballad For Bernt [0:03:03.15]
03. Po Katastrofie [0:07:11.45]
04. Czarownica [0:06:54.09]
05. Nightime, Daytime Requiem [0:27:53.41]

Vol. 11 - Film Music: Bariera, Niekochana, Pingwin

01. Bariera I [0:01:09.02]
02. Bariera II [0:01:19.30]
03. Bariera III [0:01:11.60]
04. Bariera IV [0:00:52.50]
05. Bariera V [0:01:20.08]
06. Bariera VI [0:02:21.25]
07. Bariera VII [0:01:26.12]
08. Bariera VIII [0:02:33.43]
09. Bariera IX [0:02:52.32]
10. Bariera X [0:02:40.33]
11. Bariera XI [0:02:57.65]
12. Bariera XII [0:03:45.52]
13. Bariera XIII [0:02:07.65]
14. Bariera XIV [0:00:53.25]
15. Bariera XV [0:02:36.73]
16. Bariera XVI [0:00:52.50]
17. Bariera XVII [0:01:10.30]
18. Niekochana I [0:01:40.22]
19. Niekochana II [0:02:59.68]
20. Niekochana III [0:00:47.07]
21. Niekochana IV [0:02:17.73]
22. Pingwin I [0:01:10.67]
23. Pingwin II [0:02:03.40]
24. Pingwin III [0:01:08.02]
25. Pingwin IV [0:03:30.23]
26. Pingwin V [0:01:53.45]
27. Pingwin VI [0:01:19.73]
28. Pingwin VII [0:00:45.02]
29. Pingwin VIII [0:00:43.73]
30. Pingwin IX [0:01:55.40]
31. Pingwin X [0:00:55.30]

Vol. 12 - Film Music: Wyrok

01. Wyrok I [0:03:04.69]
02. Wyrok II [0:03:22.22]
03. Wyrok III [0:01:07.56]
04. Wyrok IV [0:00:46.17]
05. Wyrok V [0:03:06.71]
06. Wyrok VI [0:00:44.32]
07. Wyrok VII [0:01:07.46]
08. Wyrok VIII [0:02:04.17]
09. Wyrok IX [0:00:50.04]
10. Wyrok X [0:02:33.02]
11. Wyrok XI [0:03:20.19]
12. Wyrok XII [0:02:24.59]
13. Wyrok XIII [0:02:48.08]
14. Wyrok XIV [0:03:16.29]
15. Wyrok XV [0:00:42.03]
16. Wyrok XVI [0:01:34.10]
17. Wyrok XVII [0:04:25.74]
18. Wyrok XVIII [0:00:53.27]
19. Wyrok XIX [0:01:04.36]
20. Wyrok (bonus) [0:04:23.37]

Vol. 13 - Film Music: Noz w Wodzie, Cul-De-Sac

01. Stella By Starlight [0:02:37.45]
02. Moja Ballada [0:03:39.28]
03. Fourth [0:01:55.71]
04. Get Out Of Town [0:03:43.59]
05. Alea [0:07:04.71]
06. Typish Jazz [0:03:36.00]
07. Crazy Girl [0:02:44.66]
08. Ballad For Bernt [0:03:30.07]
09. Cherry [0:03:15.73]
10. Roman II [0:05:58.05]
11. Pushing The Car [0:01:49.24]
12. Radio One [0:03:09.54]
13. Walk On The Water [0:01:23.60]
14. Radio Two [0:02:28.36]
15. Dicky's Death [0:01:52.16]
16. Cul-De-Sac [0:02:34.66]

Vol. 14 - Film Music: Kattorna, People Meet And Sweet Music Fills The Heart, Klatki, Wiklinowy Kosz

01. Kattorna I [0:09:07.57]
02. Kattorna II [0:02:22.68]
03. Kattorna III [0:00:54.62]
04. Kattorna IV [0:00:29.15]
05. Kattorna IV [0:05:58.18]
06. People Meet And Sweet Music Fills The Heart I [0:04:07.27]
07. People Meet And Sweet Music Fills The Heart II [0:06:41.45]
08. People Meet And Sweet Music Fills The Heart III [0:22:59.08]
09. Klatki [0:07:44.65]
10. Wiklinowy Kosz [0:08:42.42]

Vol. 15 - Film Music: Smarkula, Przerwany Lot, Perly i Dukaty

01. Smarkula I [0:01:06.20]
02. Smarkula II [0:00:28.05]
03. Smarkula III [0:00:07.25]
04. Smarkula IV [0:01:28.42]
05. Smarkula V [0:01:13.65]
06. Smarkula VI [0:01:08.38]
07. Smarkula VII [0:00:50.60]
08. Smarkula VIII [0:00:19.15]
09. Smarkula IX [0:00:11.32]
10. Smarkula X [0:00:08.05]
11. Smarkula XI [0:00:26.45]
12. Smarkula XII [0:00:56.23]
13. Smarkula XIII [0:02:01.55]
14. Smarkula XIV [0:02:01.25]
15. Smarkula XV [0:02:37.00]
16. Smarkula XVI [0:02:35.05]
17. Smarkula XVII [0:01:04.70]
18. Smarkula XVIII [0:01:09.12]
19. Smarkula XIX [0:01:56.18]
20. Smarkula XX [0:02:05.25]
21. Smarkula XXI [0:02:35.47]
22. Smarkula XXII [0:01:41.15]
23. Smarkula XXIII [0:00:47.30]
24. Smarkula XXIV [0:02:02.38]
25. Smarkula XXV [0:00:56.12]
26. Smarkula XXVI [0:00:09.20]
27. Smarkula XXVII [0:00:11.33]
28. Smarkula XXVIII [0:02:04.25]
29. Przerwany Lot I [0:01:08.50]
30. Przerwany Lot II [0:00:58.55]
31. Przerwany Lot III [0:01:26.40]
32. Przerwany Lot IV [0:01:28.45]
33. Przerwany Lot V [0:00:42.25]
34. Przerwany Lot VI [0:00:39.07]
35. Przerwany Lot VII [0:02:08.48]
36. Przerwany Lot VIII [0:04:19.27]
37. Przerwany Lot IX [0:04:05.23]
38. Przerwany Lot X [0:01:45.55]
39. Przerwany Lot XI [0:02:25.07]
40. Perly i Dukaty I [0:01:13.53]
41. Perly i Dukaty II [0:01:12.20]
42. Perly i Dukaty III [0:00:28.20]
43. Perly i Dukaty IV [0:01:01.47]
44. Perly i Dukaty V [0:01:00.35]
45. Perly i Dukaty VI [0:00:28.03]
46. Perly i Dukaty VII [0:00:24.65]
47. Perly i Dukaty VIII [0:00:23.32]
48. Perly i Dukaty IX [0:00:23.73]
49. Perly i Dukaty X [0:00:24.05]
50. Perly i Dukaty XI [0:00:31.72]
51. Perly i Dukaty XII [0:00:32.58]
52. Perly i Dukaty XIII [0:01:03.55]
53. Perly i Dukaty XIV [0:01:02.00]
54. Perly i Dukaty XV [0:00:38.67]
55. Perly i Dukaty XVI [0:00:37.33]

Vol. 16 - Private Conversation

01. Private Conversation I [0:01:59.41]
02. Private Conversation II [0:02:05.22]
03. Private Conversation III [0:02:30.63]
04. Private Conversation IV [0:07:58.11]
05. Private Conversation V [0:05:55.04]
06. Private Conversation VI [0:01:26.19]
07. Private Conversation VII [0:04:07.60]
08. Private Conversation VIII [0:02:26.52]
09. Private Conversation IX [0:02:29.30]
10. Private Conversation X [0:00:31.10]
11. Private Conversation XI [0:01:50.11]
12. Private Conversation XII [0:02:17.50]
13. Private Conversation XIII [0:04:08.25]
14. Private Conversation XIV [0:05:20.07]
15. Private Conversation XV [0:01:47.03]
16. Private Conversation XVI [0:01:09.13]
17. Private Conversation XVII [0:02:33.73]
18. Private Conversation XVIII [0:00:48.02]
19. Private Conversation XIX [0:01:44.51]
20. Private Conversation XX [0:05:01.17]
21. Private Conversation XXI [0:01:52.47]
22. Private Conversation XXII [0:00:51.59]
23. Private Conversation XXIII [0:01:52.07]
24. Private Conversation XXIV [0:01:21.58]
25. Private Conversation XXV [0:07:25.28]
26. Private Conversation XXVI [0:01:43.58]

Vol. 17&18 - Live At Jazz Jamboree 1962 & 1964

CD1
01. Walce From Movie 'Alice In Wonderland' [0:09:52.32]
02. Etiuda Baletowa I [0:06:22.43]
03. (?) [0:06:19.47]
04. Ballad For Bernt [0:04:34.18]
05. Crazy Girl [0:11:22.30]
06. Soon [0:06:51.42]
07. Will Be Together Again [0:05:18.70]
08. Introdukcja & Etiuda Baletowa I [0:06:16.05]
09. Etiuda Baletowa II [0:04:59.45]
10. Etiuda Baletowa III [0:04:22.58]
11. Etiuda Baletowa IV [0:04:09.07]
CD2
01. Repetition [0:12:27.07]
02. Sophia's Tune [0:07:15.60]
03. Svantetic [0:17:53.50]
04. Slonce Nigdy Nie Zachodzi [0:06:17.18]
05. Basin Street Blues [0:06:46.20]
06. Blues [0:09:16.55]
07. (?) [0:08:05.62]

Vol. 19 - Film Music: Rosemary's Baby, Vampire Killers

01. Main Title [0:02:31.57]
02. The Coven [0:01:01.23]
03. Lullaby - Part I [0:00:21.53]
04. Moment Musical [0:04:04.00]
05. The Coven [0:02:10.56]
06. Moment Musical [0:01:02.34]
07. Lullaby - Part II [0:02:00.54]
08. Dream [0:01:28.45]
09. Christmas [0:00:32.21]
10. Expectancy - Part I [0:01:13.71]
11. The Coven [0:00:46.12]
12. Lullaby [0:01:06.26]
13. The Coven [0:00:34.57]
14. Main Title [0:01:59.66]
15. Panic [0:01:38.40]
16. Rosemary's Party [0:01:09.31]
17. Expectancy - Part II [0:00:34.05]
18. Through The Closet [0:01:26.08]
19. What Have You Done To Its Eyes [0:01:52.70]
20. Happy News [0:00:32.62]
21. Main Title [0:02:25.10]
22. Main Title [0:02:15.37]
23. Sarah in Bath [0:00:54.13]
24. Snowman [0:00:52.54]
25. Koukol Laughs [0:02:08.45]
26. Alfred Behind Sledge [0:01:29.04]
27. Sarah Asks For A Bath - Love Tune [0:00:21.23]
28. Krotock On Sledge [0:01:59.61]
29. Vampire Corners [0:00:37.00]
30. Shagal Leaving [0:00:41.61]
31. To The Cellar [0:01:05.25]
32. Skiing [0:00:41.30]
33. Portraits [0:01:15.27]
34. Alfred Hears Singing [0:02:45.46]
35. Vampires To Crypt [0:02:23.18]
36. Both Over Rooftops [0:02:50.29]
37. Sarah's Song [0:01:57.73]
38. Alfred Over Roftops [0:00:30.68]
39. Alfred In The Crypt [0:01:22.07]
40. Herbert's Song [0:04:04.50]
41. Main Title [0:01:43.33]

Vol. 20 - Astigmatic

01. Astigmatic [0:23:10.09]
02. Kattorna [0:07:32.14]
03. Svantetic [0:16:00.24]

Vol. 21 - Komeda 1956-1957 (Sopot Jazz Festival & Studio Sessions)

01. Love Me Or Leave Me [0:07:19.40]
02. All The Things You Are [0:11:28.17]
03. Mystery Of Past [0:08:01.15]
04. Gillespie Memory [0:06:29.23]
05. I Want To Be Happy [0:05:11.15]
06. Undecided [0:03:55.60]
07. Laura [0:05:24.45]
08. The Man I Love [0:06:05.65]
09. Continental [0:05:19.65]
10. Out Of Nowhere [0:04:16.45]

Vol. 22 - Jazz & Poetry

01. Jazz & Poetry [0:43:19.47]

Vol. 23 - The RCA Session

01. What A Difference A Day Made [0:03:00.50]
02. Martians Come Back [0:06:15.11]
03. Pennies From Heaven [0:06:56.31]
04. What A Difference A Day Made [0:04:07.28]
05. Four Brothers [0:05:41.11]
06. Bye Bye Blues [0:03:46.22]
07. St. Louis Blues [0:07:03.42]
08. St. Louis Blues [0:07:08.04]
09. Darktown Strutters' Ball [0:04:02.24]
10. Rose Room [0:06:00.68]


لینک‌های دانلود فول آلبوم:

در صورتی که برای ادامه دادن دانلود های نیمه تمام مشکل دارید، لینک جدید دانلود آن فایل را مجددا از سایت کپی کرده و در فیلد آدرس در IDM جایگزین نمایید.

قبل از دانلود حتما فیلتر شکن خود را غیر فعال کنید!!!

مجموعه های پیشنهادی
فول آلبوم جف برلین (Jeff Berlin)
مجموعه جز در دیسک وگ (Jazz On Disques Vogue)
فول آلبوم آل دی میولا (Al Di Meola)
نظرات کاربران

این بخش صرفا برای بیان نظر شما در مورد مطالب سایت می باشد.

از ایجاد هرگونه بحث های سیاسی و مذهبی بپرهیزید. از توهین به دیگر کاربران و تبلیغ وب سایت های دیگر خودداری کنید.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید

والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام