کوارتت ایتالیایی - مجموعه کامل ضبط های دکا ، فیلیپس و دویچه گرامافون (Quartetto Italiano)


هنرمند : Quartetto Italiano
ژانر : Classical
سال انتشار : 2015
تعداد آلبوم : 37
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 5.02GB
امتیاز کاربران : 10 از 10 - (میانگین رای 1 نفر)

Info & Tracklist

Artist: Quartetto Italiano
Title: Complete Decca, Philips and DG Recordings
Year Of Release: 2015
Label: Decca
Genre: Classical
Total Time: 37CD

Founded 70 years ago by Paolo Borciani, Elisa Pegreffi, Lionello Forzanti and Franco Rossi, Quartetto Italiano is one of the finest string quartets of the 20th century. The group recorded almost exclusively for Philips Classics, leaving a legacy admired for its insight and technical brilliance.

This 37CD Box Set celebrates the artistic achievements of the Quartet by presenting their complete recordings on Decca, Philips and DG. Featured are the legendary Mozart, Beethoven and Brahms cycles as well as many other interpretations that never fail to astonish including their Debussy & Ravel debut recording on Philips, their masterful late Schubert and the collaboration with Maurizio Pollini in Brahms Piano Quintet.


CDs:

DECCA RECORDINGS 1948-52
CD1: Beethoven - String Quartets Nos.7 & 9
CD2: Mozart - String Quartet No.2; Clarinet Quintet
CD3: Haydn - String Quartet Op.77, No.1; Beethoven: String Quartet No.6
CD4: Mozart - String Quartets Nos.19 & 23
CD5: String Quartets By Haydn, Boccherini, Schumann & Verdi
CD6: Schubert - String Quartets In A Minor & B Flat Major; Quartettsatz

THE PHILIPS RECORDINGS 1965-1977
CD7 – 14: Mozart - Complete String Quartets
CD15: Mozart - Divertimenti
CD16: Haydn - String Quartets Op.3, No.5; Op.64, No.5; Op.76, No.2
CD17: Haydn - String Quartets Nos. 77 & 78
CD18: Boccherini -String Quartets Op.6, Nos. 1 & 3; Op.58, No.2
CD19 – 27: Beethoven - Complete String Quartets
CD28: Schubert - String Quartets Nos.13 & 14
CD29: Schubert - String Quartet No.15; Quartettsatz
CD30: Schubert - String Quartet No.14; Quartettsatz
CD31-32: Brahms - Complete String Quartets
CD33: Schumann - String Quartets Nos. 1-3
CD34: Dvořák - String Quartet No.12; Borodin: String Quartet No.2
CD35: Debussy & Ravel String Quartets
CD36: Webern - Music For String Quartet: Slow Movement for String Quartet 1905 / String Quartet (1905) / 5 Movements for String Quartet Op.5 / 6 Bagatelles for String Quartet op.9 / String Quartet op.28

DEUTSCHE GRAMMOPHON 1977
CD37: Brahms - Piano Quintet with Maurizio Pollini


Disc: 1
1. 1. Allegro
2. 2. Allegretto vivace e sempre scherzando
3. 3. Adagio molto e mesto
4. 4. Thème russe (Allegro)
5. 1. Introduzione (Andante con moto) - Allegro vivace
6. 2. Andante con moto quasi allegretto
7. 3. Menuetto (Grazioso)
8. 4. Allegro molto

Disc: 2
1. 1. Allegro
2. 2. Andante
3. 3. Molto allegro
4. 1. Allegro - Antoine de Bavier, Quartetto Italiano
5. 2. Larghetto - Antoine de Bavier, Quartetto Italiano
6. 3. Menuetto - Antoine de Bavier, Quartetto Italiano
7. 4. Allegretto con variazioni - Antoine de Bavier, Quartetto Italiano

Disc: 3
1. 1. Allegro moderato
2. 2. Adagio
3. 3. Menuetto - Trio
4. 4. Finale: Presto
5. 1. Allegro con brio
6. 2. Adagio ma non troppo
7. 3. Scherzo (Allegro)
8. 4. La Malinconia (Adagio - Allegretto quasi allegro - Adagio - Allegretto - Poco adagio - Prestissimo)

Disc: 4
1. 1. Adagio - Allegro
2. 2. Andante cantabile
3. 3. Allegretto
4. 4. Allegro molto
5. 1. Adagio
6. 2. Fugue
7. 1. Allegro moderato
8. 2. Allegretto
9. 3. Menuetto (Allegretto)
10. 4. Allegro

Disc: 5
1. 1. Allegro
2. 2. Andante
3. 3. Menuet. Allegretto
4. 4. Finale. Presto
5. 1. Allegro vivace
6. 2. Adagio
7. 3. Minuetto in Rondeau
8. 1. Allegro vivace
9. 2. Andante, quasi Variazioni
10. 3. Scherzo (Presto)
11. 4. Allegro molto vivace - Più mosso
12. 1. Allegro
13. 2. Andantino
14. 3. Prestissimo
15. 4. Scherzo Fuga (Allegro assai mosso)

Disc: 6
1. 1. Allegro ma non troppo
2. 2. Andante
3. 3. Menuetto (Allegretto)
4. 4. Allegro moderato
5. 1. Allegro ma non troppo
6. 2. Andante sostenuto
7. 3. Menuetto: Allegro
8. 4. Presto
9. String Quartet No.12 in C Minor, D.703 - "Quartettsatz"

Disc: 7
1. 1. Adagio
2. 2. Allegro
3. 3. Menuetto
4. 4. Rondo
5. 1. Allegro
6. 2. Andante
7. 3. Molto allegro
8. 1. Presto
9. 2. Adagio
10. 3. Tempo di Menuetto
11. 2a. Adagio (original version)
12. 1. Allegro
13. 2. Andante
14. 3. Presto
15. 1. Allegro
16. 2. Andante un poco allegretto
17. 3. Tempo di Menuetto

Disc: 8
1. 1. Andante
2. 2. Allegro
3. 3. Rondo (Allegro grazioso)
4. 1. Allegro
5. 2. Un poco adagio
6. 3. Presto
7. 1. Allegro
8. 2. Andante
9. 3. Menuetto
10. 4. Allegro
11. 1. Molto allegro
12. 2. Andante
13. 3. Menuetto
14. 4. Rondeaux (Allegro)

Disc: 9
1. 1. Andante
2. 2. Menuetto
3. 3. Un poco adagio
4. 4. Rondeaux (Allegro)
5. 1. Adagio - Allegro assai
6. 2. Menuetto
7. 3. Andante
8. 4. Allegro assai
9. 1. Allegro spiritoso
10. 2. Adagio
11. 3. Menuetto
12. 4. Allegro assai
13. 1. (Allegro ma molto moderato)
14. 2. Andantino grazioso
15. 3. Menuetto
16. 4. (Allegro)

Disc: 10
1. 1. Allegro vivace assai
2. 2. Allegretto
3. 3. Andante cantabile
4. 4. Molto allegro
5. 1. Allegro moderato
6. 2. Andante
7. 3. Minuetto (Allegretto)
8. 4. Allegro ma non troppo - Più allegro

Disc: 11
1. 1. Allegro ma non troppo
2. 2. Andante con moto
3. 3. Allegretto
4. 4. Allegro vivace
5. 1. Allegro vivace assai
6. 2. Moderato
7. 3. Adagio
8. 4. Allegro assai

Disc: 12
1. 1. Allegro
2. 2. Menuetto
3. 3. Andante
4. 4. Allegro non troppo
5. 1. Adagio - Allegro
6. 2. Andante cantabile
7. 3. Allegretto
8. 4. Allegro molto

Disc: 13
1. 1. Allegretto
2. 2. Menuetto (Allegretto)
3. 3. Adagio
4. 4. Allegro
5. 1. Allegretto
6. 2. Andante
7. 3. Menuetto (Allegretto)
8. 4. Allegretto

Disc: 14
1. 1. Allegro
2. 2. Larghetto
3. 3. Menuetto (Moderato)
4. 4. Allegro assai
5. 1. Allegro moderato
6. 2. Allegretto
7. 3. Menuetto (Allegretto)
8. 4. Allegro

Disc: 15
1. 1. Allegro
2. 2. Andante
3. 3. Presto
4. 1. Andante
5. 2. Allegro di molto
6. 3. Allegro assai
7. 1. (Allegro)
8. 2. Andante
9. 3. Presto
10. 1. Adagio
11. 2. Fugue

Disc: 16
1. 1. Allegro moderato
2. 2. Adagio
3. 3. Menuet (Allegretto)
4. 4. Finale (Vivace)
5. 1. Presto
6. 2. Andante cantabile
7. 3. Minuetto
8. 4. Scherzando
9. 1. Allegro
10. 2. Andante o più tosto allegretto
11. 3. Minuetto
12. 4. Finale (Vivace assai)

Disc: 17
1. 1. Allegro
2. 2. Poco adagio, cantabile
3. 3. Menuetto (Allegro)
4. 4. Finale (Presto)
5. 1. Allegro con spirito
6. 2. Adagio
7. 3. Menuetto (Alllegro)
8. 4. Finale (Allegro ma non troppo)

Disc: 18
1. 1. Allegro vivace
2. 2. Adagio
3. 3. Minuetto in Rondeau
4. 1. Largo
5. 2. Tempo di Minuetto
6. 3. Allegro
7. 1. Allegretto lento
8. 2. Minuetto (Allegro)
9. 3. Larghetto
10. 4. Finale (Allegro vivo assai)

Disc: 19
1. 1. Allegro con brio
2. 2. Adagio affettuoso ed appassionato
3. 3. Scherzo (Allegro molto)
4. 4. Allegro
5. 1. Allegro
6. 2. Adagio cantabile - Allegro - Tempo I
7. 3. Scherzo (Allegro)
8. 4. Allegro molto, quasi presto

Disc: 20
1. 1. Allegro
2. 2. Andante con moto
3. 3. Allegro
4. 4. Presto
5. 1. Allegro ma non tanto
6. 2. Andante scherzoso, quasi allegretto
7. 3. Menuetto (Allegretto)
8. 4. Allegro

Disc: 21
1. 1. Allegro
2. 2. Menuetto
3. 3. Andante cantabile
4. 4. Allegro
5. 1. Allegro con brio
6. 2. Adagio ma non troppo
7. 3. Scherzo (Allegro)
8. 4. La Malinconia (Adagio - Allegretto quasi allegro - Adagio - Allegretto - Poco adagio - Prestissimo)

Disc: 22
1. 1. Allegro
2. 2. Allegretto vivace e sempre scherzando
3. 3. Adagio molto e mesto
4. 4. Thème russe (Allegro)

Disc: 23
1. 1. Allegro
2. 2. Molto adagio
3. 3. Allegretto
4. 4. Finale (Presto)
5. 1. Allegro con brio
6. 2. Allegretto ma non troppo
7. 3. Allegro assai vivace ma serioso
8. 4. Larghetto espressivo - Allegretto agitato

Disc: 24
1. 1. Introduzione (Andante con moto) - Allegro vivace
2. 2. Andante con moto quasi allegretto
3. 3. Menuetto (Grazioso)
4. 4. Allegro molto
5. 1. Poco adagio - Allegro
6. 2. Adagio ma non troppo
7. 3. Presto - Più presto quasi prestissimo
8. 4. Allegretto con variazioni

Disc: 25
1. 1. Maestoso - Allegro
2. 2. Adagio ma non troppo e molto cantabile
3. 3. Scherzando vivace
4. 4. Finale
5. 1. Adagio ma non troppo e molto espressivo
6. 2. Allegro molto vivace
7. 3. Allegro moderato
8. 4. Andante ma non troppo e molto cantabile - Più mosso - Andante moderato e lusinghiero - Adagio - Allegretto - Adagio, ma non troppo e semplice - Allegretto
9. 5. Presto
10. 6. Adagio quasi un poco andante
11. 7. Allegro

Disc: 26
1. 1. Adagio ma non troppo - Allegro
2. 2. Presto
3. 3. Andante con moto ma non troppo. Poco scherzando
4. 4. Alla danza tedesca (Allegro assai)
5. 5. Cavatina ( Adagio molto espressivo)
6. 6. Finale (Allegro)
7. 1. Allegretto
8. 2. Vivace
9. 3. Lento assai, cantante e tranquillo
10. 4. Der schwer gefaßte Entschluß (Grave - Allegro - Grave ma non troppo tratto - Allegro)

Disc: 27
1. 1. Assai sostenuto - Allegro
2. 2. Allegro ma non tanto
3. 3. Canzona di ringraziamento offerta alla divinità da un guarito, in modo lidico (Molto adagio) - Sentendo nuova forza (Andante)
4. 4. Alla marcia, assai vivace - Più allegro - Presto
5. 5. Allegro appassionato
6. Overtura (Allegro) - Meno mosso e moderato - Allegro - Fuga

Disc: 28
1. 1. Allegro
2. 2. Andante con moto
3. 3. Scherzo (Allegro molto)
4. 4. Presto
5. 1. Allegro ma non troppo
6. 2. Andante
7. 3. Menuetto (Allegretto)
8. 4. Allegro moderato

Disc: 29
1. 1. Allegro molto moderato
2. 2. Andante un poco mosso
3. 3. Scherzo (Allegro vivace)
4. 4. Allegro assai
5. String Quartet No.12 in C Minor, D.703 - "Quartettsatz"

Disc: 30
1. 1. Allegro moderato
2. 2. Scherzo: Prestissimo
3. 3. Adagio
4. 4. Allegro
5. 1. Allegro
6. 2. Andante con moto
7. 3. Scherzo (Allegro molto)
8. 4. Presto
9. String Quartet No.12 in C Minor, D.703 - "Quartettsatz"

Disc: 31
1. 1. Allegro
2. 2. Romanze (Poco adagio)
3. 3. Allegretto molto moderato e comodo - Un poco più animato
4. 4. Allegro
5. 1. Vivace
6. 2. Andante
7. 3. Agitato (Allegretto non troppo)
8. 4. Poco allegretto con variazioni - Doppio movimento

Disc: 32
1. 1. Allegro non troppo
2. 2. Andante moderato
3. 3. Quasi minuetto, moderato - Allegretto vivace
4. 4. Finale (Allegro non assai - Più vivace)

Disc: 33
1. 1. Introduzione (Andante espressivo - Allegro)
2. 2. Scherzo (Presto) - Intermezzo
3. 3. Adagio
4. 4. Presto
5. 1. Allegro vivace
6. 2. Andante, quasi Variazioni
7. 3. Scherzo (Presto)
8. 4. Allegro molto vivace - Più mosso
9. 1. Andante espressivo - Allegro molto moderato
10. 2. Assai agitato - Un poco adagio - Tempo risoluto
11. 3. Adagio molto
12. 4. Allegro molto vivace

Disc: 34
1. 1. Allegro ma non troppo
2. 2. Lento
3. 3. Molto vivace
4. 4. Finale (Vivace ma non troppo)
5. 1. Allegro
6. 2. Scherzo
7. 3. Notturno
8. 4. Finale

Disc: 35
1. 1. Animé et très décidé
2. 2. Scherzo (Assez vif et bien rythmé)
3. 3. Andantino doucement expressif
4. 4. Très modéré - Très mouvementé - Très animé
5. 1. Allegro moderato. Très doux
6. 2. Assez vif. Très rythmé
7. 3. Très lent
8. 4. Vif et agité

Disc: 36
1. Slow Movement for String Quartet 1905
2. String Quartet (1905)
3. 1. Heftig bewegt
4. 2. Sehr langsam
5. 3. Sehr bewegt
6. 4. Sehr langsam
7. 5. In zarter Bewegung
8. 1. Mässig
9. 2. Leicht bewegt
10. 3. Ziemlich fliessend
11. 4. Sehr langsam
12. 5. Äusserst langsam
13. 6. Fliessend
14. 1. Mässig
15. 2. Gemächlich
16. 3. Sehr fliessend

Disc: 37
1. 1. Allegro non troppo - Maurizio Pollini, Quartetto Italiano
2. 2. Andante, un poco adagio - Maurizio Pollini, Quartetto Italiano
3. 3. Scherzo (Allegro) - Maurizio Pollini, Quartetto Italiano
4. 4. Finale (poco sostenuto - Allegro non troppo) - Maurizio Pollini, Quartetto Italiano


لینک‌های دانلود فول آلبوم:

در صورتی که برای ادامه دادن دانلود های نیمه تمام مشکل دارید، لینک جدید دانلود آن فایل را مجددا از سایت کپی کرده و در فیلد آدرس در IDM جایگزین نمایید.

قبل از دانلود حتما فیلتر شکن خود را غیر فعال کنید!!!

مجموعه های پیشنهادی
ماکس رگر - مجموعه آثار برای ارکسترال (Max Reger)
پیتر شرایر - ادیشن 80 سالگی (Peter Schreier)
مستیسلاف روستروپوویچ اجراهای آثار سلو (Mstislav Rostropovich Plays Cello Works)
نظرات کاربران

این بخش صرفا برای بیان نظر شما در مورد مطالب سایت می باشد.

از ایجاد هرگونه بحث های سیاسی و مذهبی بپرهیزید. از توهین به دیگر کاربران و تبلیغ وب سایت های دیگر خودداری کنید.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید

والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام