مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials

پیر بولز - مجموعه‌ی قرن بیستم (Pierre Boulez - 20th Century)


هنرمند : Pierre Boulez
ژانر : Classical
سال انتشار : 2015
تعداد آلبوم : 44
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 10.4GB
امتیاز کاربران : 10 از 10 - (میانگین رای 2 نفر)

پیِر بولِز آهنگساز و رهبر ارکستر فرانسوی است. او نخست در لیون به تحصیل ریاضیات پرداخت ولی بعد به هنرستان موسیقی پاریس (کنسرواتوار) رفت و زیر نظر الیویه مسیان به آموختن موسیقی دوازدتنی پرداخت. در سال ۱۹۷۰ ژرژ پمپیدو رئیس‌جمهور فرانسه از او خواست تا مرکزی برای پژوهش در موسیقی مدرن برپا کند.

بولز بنیاد پژوهش و هماهنگی موسیقی و آکوستیک را ایجاد کرد که همچنان در کنار مرکز ژرژ پمپیدو در پاریس بکار ادامه می‌دهد. پیر بولز از مهم‌ترین چهره‌های موسیقی مدرن است. او با آثاری که گاه ادامه کارهای آرنولد شونبرگ و گاه فراتر از آن است تأثیر زیادی در عرصه موسیقی مدرن جهان گذاشته‌است. بولز در عین حال رهبر ارکستر توانایی است. اجراهای بسیار خوبی از کارهای گوستاو مالر، ریشارد واگنر و دیگران ارائه داده‌است.

او از ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۵ رهبر ارکستر سمفونی بی‌بی‌سی بود. از ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۷ مدیر هنری ارکستر فیلارمونیک نیویورک بود.

Pierre Boulez - 20th Century (2015) 44CD Box Set

 

نسخه FLAC جایگزین شد. (1397.12.01)


Info & Tracklist

Artist: Pierre Boulez
Title Of Album: 20th Century
Year Of Release: 2015
Label: Deutsche Grammophon
Genre: Classical

Disc: 1

1. 1. Preludio - Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez
2. 2. Scherzo: Allegro - Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez
3. 3. Intermezzo: Moderato - Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez
4. 4. Marcia funebre: Maestoso - Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez
5. 1. Introduzione (Andante non troppo - Allegro vivace) - Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez
6. 2. Giuoco della coppie (Allegretto scherzando) - Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez
7. 3. Elegia (Andante, non troppo) - Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez
8. 4. Intermezzo interrotto (Allegretto) - Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez
9. 5. Finale (Pesante - Presto) - Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez

Disc: 2

1. 1. Moderato - Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez
2. 2. Allegro molto - Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez
3. 3. Allegro vivace - Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez
4. 4. Molto tranquillo - Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez
5. 5. Comodo - Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez
6. 6. Finale (Allegro) - Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez
7. In voller Blüte - Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez
8. Dorftanz - Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez
9. 1. An Evening In The Village - Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez
10. 2. Bear Melody - Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez
11. 3. Melody - Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez
12. 4. Slightly Tipsy - Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez
13. 5. Swineherd's Dance - Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez
14. 1. Allegro non troppo - Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez
15. 2. Molto adagio - Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez
16. 3. Allegro assai - Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez

Disc: 3

1. Allegro: Introduction - Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez
2. Moderato: First Decoy Game - Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez
3. Second Decoy Game - Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez
4. Sostenuto: Third Decoy Game - Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez
5. Maestoso: The Mandarin Enters - Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez
6. Allegro: The Girl Sinks Down To Embrace Him - Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez
7. Sempre vivo: The Tramps Leap Out - Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez
8. Adagio: Suddenly The Mandarin's Head Appears - Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez
9. Agitato: Again, The Frightened Tramps Discuss How To Eliminate The Mandarin - Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez
10. Molto Moderato: The Body Of The Mandarin Begins To Glow With A Greenish Blue Light - Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez, Chicago Symphony Chorus, Duain Wolfe
11. Più Mosso - Vivo - She Resists No Longer, - They Embrace. - Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez
12. 1. Andante tranquillo - Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez
13. 2. Allegro - Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez
14. 3. Adagio - Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez
15. 4. Allegro molto - Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez

Disc: 4

1. 1. Molto moderato - John Aler, John Tomlinson, Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez, Chicago Symphony Chorus
2. 2. Andante - John Aler, John Tomlinson, Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez, Chicago Symphony Chorus
3. 3. Moderato - John Aler, John Tomlinson, Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez, Chicago Symphony Chorus
4. Introduction - Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez
5. 1st Dance: Dance of the Princess in the Forest - Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez
6. 2nd Dance: Dance Of The Trees - Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez
7. 3rd Dance: Dance Of The Waves - Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez
8. 4th Dance: Dance Of The Princess With The Wooden Doll - Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez
9. 5th Dance: The Princess Pulls And Tugs At The Wooden Prince And Tries To Make Him Dance - Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez
10. 6th Dance: She Tries To Attract The Real Prince With Her Seductive Dancing - Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez
11. 7th Dance: Dismayed, The Princess Attempts To Hurry After The Prince, But The Forest Bars Her Way - Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez

Disc: 5

1. 1. Allegro moderato - Allegro - Krystian Zimerman, Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez
2. 2. Andante - Krystian Zimerman, Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez
3. Allegro - 3. Allegro molto - Krystian Zimerman, Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez
4. 1. Allegro - Leif Ove Andsnes, Berliner Philharmoniker, Pierre Boulez
5. 2. Adagio - Più adagio - Presto - Leif Ove Andsnes, Berliner Philharmoniker, Pierre Boulez
6. 3. Allegro molto - Leif Ove Andsnes, Berliner Philharmoniker, Pierre Boulez
7. 1. Allegretto - Hélène Grimaud, London Symphony Orchestra, Pierre Boulez
8. 2. Adagio religioso - Hélène Grimaud, London Symphony Orchestra, Pierre Boulez
9. 3. Allegro vivace - Hélène Grimaud, London Symphony Orchestra, Pierre Boulez

Disc: 6

1. Assai lento - Allegro molto - Pierre-Laurent Aimard, Tamara Stefanovich, Neil Percy, Nigel Thomas, London Symphony Orchestra, Pierre Boulez
2. Lento ma non troppo - Pierre-Laurent Aimard, Tamara Stefanovich, Neil Percy, Nigel Thomas, London Symphony Orchestra, Pierre Boulez
3. Allegro ma non troppo - Pierre-Laurent Aimard, Tamara Stefanovich, Neil Percy, Nigel Thomas, London Symphony Orchestra, Pierre Boulez
4. 1. Andante sostenuto - Gidon Kremer, Berliner Philharmoniker, Pierre Boulez
5. 2. Allegro giocoso - Gidon Kremer, Berliner Philharmoniker, Pierre Boulez
6. 1. Moderato - Lento parlando - Yuri Bashmet, Berliner Philharmoniker, Pierre Boulez
7. 2. Adagio religioso - Allegretto - Yuri Bashmet, Berliner Philharmoniker, Pierre Boulez
8. 3. Allegro vivace - Yuri Bashmet, Berliner Philharmoniker, Pierre Boulez

Disc: 7

1. 1. Allegro non troppo - Gil Shaham, Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez
2. 2. Andante tranquillo - Gil Shaham, Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez
3. 3. Allegro molto - Gil Shaham, Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez
4. 1. Moderato - Gil Shaham, Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez
5. 2. Allegretto moderato - Gil Shaham, Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez
6. 1. Lassْ: Moderato - Gil Shaham, Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez
7. 2. Friss: Allegro moderato - Gil Shaham, Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez

Disc: 8

1. Prologue - Opening Scene. "Megérkeztünk" - Jessye Norman, Lلszlَ Polgلr, Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez
2. "Ez a Kékszakلllْ véra?" - Jessye Norman, Lلszlَ Polgلr, Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez
3. "Nagy csukott ajtَkat" - Jessye Norman, Lلszlَ Polgلr, Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez
4. Door 1. "Jaj!" "Mit lلtsz? Mit lلtsz?" "Lلncok, kések" - Jessye Norman, Lلszlَ Polgلr, Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez
5. Door 2. "Mit lلtsz?" "Szلzkegyetlen szِrnyü fegyver" - Jessye Norman, Lلszlَ Polgلr, Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez
6. Door 3. "Oh, be sok kincs! Oh, be sok kincs!" - Jessye Norman, Lلszlَ Polgلr, Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez
7. Door 4. "Oh! virلgok! Oh! ilatoskert!" - Jessye Norman, Lلszlَ Polgلr, Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez
8. Fifth Door. Kékszakلllْ: "Nézd hogy derül mلr a vلram" - Jessye Norman, Lلszlَ Polgلr, Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez
9. Door 6. "Csendes fehér tavat lلtok" - Jessye Norman, Lلszlَ Polgلr, Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez
10. "Az utolsَt nem nyitom ki" - Jessye Norman, Lلszlَ Polgلr, Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez
11. "Tudom, tudom, Kékszakلllْ" - Jessye Norman, Lلszlَ Polgلr, Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez
12. Door 7. "Lلsd a régi aszszonyokat" - Jessye Norman, Lلszlَ Polgلr, Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez

Disc: 9

1. 1. Thema scherzoso con variazioni - Daniel Barenboim, Pinchas Zukerman, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
2. 2. Adagio - Daniel Barenboim, Pinchas Zukerman, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
3. 3. Rondo ritmico con introduzione - Daniel Barenboim, Pinchas Zukerman, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
4. 1. Rondo - Wiener Philharmoniker, Pierre Boulez
5. 2. Ostinato - Wiener Philharmoniker, Pierre Boulez
6. 3. Lulu's Song - Anna Prohaska, Wiener Philharmoniker, Pierre Boulez
7. 4. Variations - Wiener Philharmoniker, Pierre Boulez
8. 5. Adagio - Anna Prohaska, Wiener Philharmoniker, Pierre Boulez

Disc: 10

1. Hereinspaziert in die Menagerie - Gerd Nienstedt, Orchestre de l'Opéra de Paris, Pierre Boulez
2. "Darf ich eintreten?" - "Mein Sohn!" ... "Wie ist dir?" - Teresa Stratas, Kenneth Riegel, Robert Tear, Franz Mazura, Orchestre de l'Opéra de Paris, Pierre Boulez
3. "Machen Sie auf!" ... [Interlude] "Wollen Sie mir zuhaken" - Teresa Stratas, Robert Tear, Toni Blankenheim, Orchestre de l'Opéra de Paris, Pierre Boulez
4. "Eva!" - "Befehlen?" - "Ich finde, du siehst heute reizend aus" - Teresa Stratas, Robert Tear, Orchestre de l'Opéra de Paris, Pierre Boulez
5. "Den hab' ich mir auch ganz anders vorgestellt" - Teresa Stratas, Toni Blankenheim, Orchestre de l'Opéra de Paris, Pierre Boulez
6. "Was tut denn Ihr Vater da?" Sonate "Wenn ich ihr Mann wنre" - Teresa Stratas, Robert Tear, Franz Mazura, Orchestre de l'Opéra de Paris, Pierre Boulez
7. Monoritmica "Nun?" / "Du hast eine halbe Million geheiratet" - Teresa Stratas, Robert Tear, Franz Mazura, Orchestre de l'Opéra de Paris, Pierre Boulez
8. "Ich darf mich jetzt hier nicht sehen lassen" - Teresa Stratas, Kenneth Riegel, Franz Mazura, Orchestre de l'Opéra de Paris, Pierre Boulez
9. Verwandlungsmusik - Orchestre de l'Opéra de Paris, Pierre Boulez
10. "Seit ich für die Bühne arbeite" - "Noch etwas, bitte" - Teresa Stratas, Kenneth Riegel, Orchestre de l'Opéra de Paris, Pierre Boulez
11. "ـber die liesse sich freilich .." ... " Das hنttest du dir besser erspart" - Teresa Stratas, Hanna Schwarz, Kenneth Riegel, Helmut Pampuch, Franz Mazura, Jules Bastin, Orchestre de l'Opéra de Paris, Pierre Boulez
12. "Wie kannst du die Szene gegen .." ... "Sehr geehrtes Frنulein .." - Teresa Stratas, Franz Mazura, Orchestre de l'Opéra de Paris, Pierre Boulez

Disc: 11

1. "Sie glauben nicht" - "Kِnntest du dich für heute nachmittag" - Teresa Stratas, Yvonne Minton, Franz Mazura, Orchestre de l'Opéra de Paris, Pierre Boulez
2. "Gott sei dank, dass wir endlich" ... "Hast oben abgeschlossen?" - Teresa Stratas, Hanna Schwarz, Helmut Pampuch, Toni Blankenheim, Gerd Nienstedt, Orchestre de l'Opéra de Paris, Pierre Boulez
3. "Die Matinée wird, wie ich mir denke" - Teresa Stratas, Kenneth Riegel, Helmut Pampuch, Franz Mazura, Orchestre de l'Opéra de Paris, Pierre Boulez
4. "Sein Vater!" ... "Du Kreatur, die mich durch den Strassenkot" - Teresa Stratas, Yvonne Minton, Kenneth Riegel, Franz Mazura, Gerd Nienstedt, Orchestre de l'Opéra de Paris, Pierre Boulez
5. "Wenn sich die Menschen" ... "Du kannst mich nicht dem Gericht" - Teresa Stratas, Hanna Schwarz, Yvonne Minton, Kenneth Riegel, Franz Mazura, Orchestre de l'Opéra de Paris, Pierre Boulez
6. Filmmusik - Orchestre de l'Opéra de Paris, Pierre Boulez
7. "Er lنsst auf sich warten" - Yvonne Minton, Kenneth Riegel, Toni Blankenheim, Gerd Nienstedt, Orchestre de l'Opéra de Paris, Pierre Boulez
8. "Sie wollten der verrückten Rakete" - "Mit wem habe ich ... Sie?" - Hanna Schwarz, Kenneth Riegel, Gerd Nienstedt, Orchestre de l'Opéra de Paris, Pierre Boulez
9. "Hü, kleine Lulu" - "O Freiheit! Herr Gott im Himmel!" - Teresa Stratas, Kenneth Riegel, Toni Blankenheim, Gerd Nienstedt, Orchestre de l'Opéra de Paris, Pierre Boulez
10. "Wenn deine beiden grossen Kinderaugen" - "Durch dieses Kleid" - Teresa Stratas, Kenneth Riegel, Orchestre de l'Opéra de Paris, Pierre Boulez

Disc: 12

1. "Meine Herrn und Damen!" ... "Der Staatsanwalt bezahlt demjenigen" - Teresa Stratas, Jane Manning, Hanna Schwarz, Anna Ringart, Ursula Boese, Kenneth Riegel, Claude Meloni, Helmut Pampuch, Pierre-Yves Le Maigat, Gerd Nienstedt, Jules Bastin, Orchestre de l'Opéra de Paris, Pierre Boulez
2. "Brilliant! Es geht brilliant" (Alwa,Journalist,Ban- kier,Kunstgewerblerin,Mutter,Fünfzehnjنhrige,Rodrigo, Marquis,Groom,Diener,Lulu /Dialog:Grنfin,Lulu) - Teresa Stratas, Jane Manning, Anna Ringart, Ursula Boese, Hanna Schwarz, Yvonne Minton, Kenneth Riegel, Claude Meloni, Helmut Pampuch, Pierre-Yves Le Maigat, Jules Bastin, Gerd Nienstedt, Orchestre de l'Opéra de Paris, Pierre Boulez
3. "Einen Moment! Hast du meinen Brief gelesen?" (Rodrigo, Lulu, Groom, Bankier) - Teresa Stratas, Hanna Schwarz, Gerd Nienstedt, Jules Bastin, Orchestre de l'Opéra de Paris, Pierre Boulez
4. "Ich brauche nنmlich notwendig Geld" (Schigolch, Lulu) - Teresa Stratas, Toni Blankenheim, Orchestre de l'Opéra de Paris, Pierre Boulez
5. "Behandeln sie mich doch wenigstens anstنndig" (Rodrigo, Marquis, Lulu) - Teresa Stratas, Helmut Pampuch, Gerd Nienstedt, Orchestre de l'Opéra de Paris, Pierre Boulez
6. "Martha! Mein liebes Herz, du kannst mich heute vor " - Teresa Stratas, Yvonne Minton, Gerd Nienstedt, Orchestre de l'Opéra de Paris, Pierre Boulez
7. "Wollen sie wohl diese Aktie akzeptieren" (Journalist, Bankier, Mutter, Kunstgewerblerin, Alwa, Fünfzehnjنhrige, Diener) - Jane Manning, Ursula Boese, Anna Ringart, Claude Meloni, Kenneth Riegel, Pierre-Yves Le Maigat, Jules Bastin, Orchestre de l'Opéra de Paris, Pierre Boulez
8. Verwandlungsmusik / Interlude - Orchestre de l'Opéra de Paris, Pierre Boulez
9. "Der Regen trommelt zur Parade" (Schigolch, Alwa, Lulu) - Teresa Stratas, Kenneth Riegel, Toni Blankenheim, Orchestre de l'Opéra de Paris, Pierre Boulez
10. "Wenn ich dir ungelegen komme" - "Ihr Kِrper stand auf dem Hِhepunkt" (Grنfin Geschwitz, Lulu, Schigolch, Alwa) - Teresa Stratas, Yvonne Minton, Toni Blankenheim, Kenneth Riegel, Orchestre de l'Opéra de Paris, Pierre Boulez
11. "Komm nur herein, mein Schatz" (Lulu, Neger, Schigolch) - Teresa Stratas, Robert Tear, Toni Blankenheim, Orchestre de l'Opéra de Paris, Pierre Boulez
12. "Der Herr Doktor haben sich schon zur Ruhe begeben" (Schigolch, Grنfin Geschwitz) - Yvonne Minton, Toni Blankenheim, Orchestre de l'Opéra de Paris, Pierre Boulez
13. "Wer ist das?" (Jack, Lulu) - Teresa Stratas, Franz Mazura, Orchestre de l'Opéra de Paris, Pierre Boulez
14. "Das ist der letzte Abend" - "Lulu! Mein Engel!" (Grنfin Geschwitz, Lulu, Jack) - Teresa Stratas, Yvonne Minton, Franz Mazura, Orchestre de l'Opéra de Paris, Pierre Boulez

Disc: 13

1. Theseus Game - Roland Diry, Hermann Kretzschmar, Mلrta Fلbiلn, Ensemble Modern, Martyn Brabbins, Pierre Andre Valade
2. Earth Dances - Ensemble Modern Orchestra, Pierre Boulez

Disc: 14

1. Prologue - Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
2. Parados - Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
3. Episodion: Strophe I - Anapaest I - Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
4. Antistrophe I - Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
5. Stasimon - Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
6. Episodion: Strophe II - Anapaest II - Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
7. Antistrophe II - Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
8. Exodos - Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
9. Five Distances - For Five Instruments - Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
10. 1. White And Light - Christine Whittlesey, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
11. 2. Night - Christine Whittlesey, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
12. 3. Tenebrae - Christine Whittlesey, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
13. Secret Theatre - Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez

Disc: 15

1. 1. Fantasque - Modéré - Pierre-Laurent Aimard
2. 2. Très vif - Pierre-Laurent Aimard
3. 3. Assez lent - Pierre-Laurent Aimard
4. 4. Rythmique - Pierre-Laurent Aimard
5. 5. Doux et improvisé - Pierre-Laurent Aimard
6. 6. Rapide - Pierre-Laurent Aimard
7. 7. Hiératique - Pierre-Laurent Aimard
8. 8. Modéré jusqu'à très vif - Pierre-Laurent Aimard
9. 9. Lointain - Calme - Pierre-Laurent Aimard
10. 10. Mécanique er très sec - Pierre-Laurent Aimard
11. 11. Scintillant - Pierre-Laurent Aimard
12. 12. Lent - Puissant et âpre - Pierre-Laurent Aimard
13. Chapitre I - Pierre-Laurent Aimard, Florent Boffard
14. Chapitre II (Pièces 1-2, Encarts 1-4, Textes 1-6) - Pierre-Laurent Aimard, Florent Boffard
15. ... explosante-fixe ... - Sophie Cherrier, Emmanuelle Ophele, Pierre Andre Valade, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez

Disc: 16

1. Avant "l'Artisanat furieux" - Hilary Summers, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
2. Commentaire I de "Bourreaux de solitude" - Hilary Summers, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
3. "L'Artisanat furieux" - Hilary Summers, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
4. Commentaire II de "Bourreaux de solitude" - Hilary Summers, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
5. "Bel édifice et les pressentiments" version première - Hilary Summers, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
6. "Bourreaux de solitude" - Hilary Summers, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
7. Après "L'Artisanat furieux" - Hilary Summers, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
8. Commentaire III de "Bourreaux de solitude" - Hilary Summers, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
9. "Bel édifice et les pressentiments", double - Hilary Summers, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
10. Dérive 1 - Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
11. Dérive 2 - Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez

Disc: 17

1. No. 1 Don (version nouvelle 1989) ["Je t'apporte l'enfant d'une nuit d'Idumée"] - Christine Schنfer, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
2. No. 2 Improvisation I sur Mallarmé (1958/62) le vierge, le vivace et le bel aujourd'hui - Christine Schنfer, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
3. No. 3 Improvisation II sur Mallarmé (1957) une dentelle s'abolit - Christine Schنfer, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
4. No. 4 Improvisation III sur Mallarmé (1959/84) à la nue accablante tu - Christine Schنfer, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
5. No. 5 Tombeau (1959-62) ["une peu profond ruisseau calomnié la mort"] - Christine Schنfer, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez

Disc: 18

1. Introduction - Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
2. Section 1 - Andrew Gerzso, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
3. Section 2 - Andrew Gerzso, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
4. Section 3 - Andrew Gerzso, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
5. Section 4 - Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez, Andrew Gerzso
6. Section 5 - Andrew Gerzso, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
7. Section 6 - Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez, Andrew Gerzso
8. Section 7 - Andrew Gerzso, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
9. Section 8 - Andrew Gerzso, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
10. Coda - Andrew Gerzso, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
11. Sigle initial - Alain Damiens, Andrew Gerzso
12. Strophe I - Alain Damiens, Andrew Gerzso
13. Transition I à II - Alain Damiens, Andrew Gerzso
14. Strophe II - Alain Damiens, Andrew Gerzso
15. Transition II à III - Alain Damiens, Andrew Gerzso
16. Strophe III - Alain Damiens, Andrew Gerzso
17. Transition III à IV - Alain Damiens, Andrew Gerzso
18. Strophe IV - Alain Damiens, Andrew Gerzso
19. Transition IV à V - Alain Damiens, Andrew Gerzso
20. Strophe V - Alain Damiens, Andrew Gerzso
21. Transition V à VI - Alain Damiens, Andrew Gerzso
22. Strophe VI - Alain Damiens, Andrew Gerzso
23. Sigle final - Alain Damiens, Andrew Gerzso

Disc: 19

1. Moment I - Dimitri Vassilakis, Hideki Nagano, Florent Boffard, Frédérique Cambreling, Sandrine Chatron, Marianne Le Mentec, Vincent Bauer, Daniel Ciampolini, Michel Cerutti, Pierre Boulez
2. Moment II Track At Ciff.1 Of Part II - Dimitri Vassilakis, Hideki Nagano, Florent Boffard, Frédérique Cambreling, Sandrine Chatron, Marianne Le Mentec, Vincent Bauer, Daniel Ciampolini, Michel Cerutti, Pierre Boulez
3. Très lent - ciff.1 - Jean-Guihen Queyras, Ensemble De Violoncelles De Paris, Pierre Boulez
4. Très rapide - ciff.4 - Jean-Guihen Queyras, Ensemble De Violoncelles De Paris, Pierre Boulez
5. Sans tempo libre - ciff.8 - Jean-Guihen Queyras, Ensemble De Violoncelles De Paris, Pierre Boulez
6. Aussi rapide que possible - ciff.10 - Jean-Guihen Queyras, Ensemble De Violoncelles De Paris, Pierre Boulez
7. Lent - /I Libre - Hae-Sun Kang, Andrew Gerzso
8. 1. Très lent - I/II Libre - Hae-Sun Kang, Andrew Gerzso
9. 2. Rapide, dynamique - II/III Libre - Hae-Sun Kang, Andrew Gerzso
10. 3. Lent - III/IV Libre - Hae-Sun Kang, Andrew Gerzso
11. 4. Agité - IV/V Libre - Hae-Sun Kang, Andrew Gerzso
12. 5. Trés lent - V/VI Libre - Hae-Sun Kang, Andrew Gerzso
13. VI-1 Allant - Hae-Sun Kang, Andrew Gerzso
14. VI-2 Calme, régulier - Hae-Sun Kang, Andrew Gerzso
15. VI-3 Calme - Hae-Sun Kang, Andrew Gerzso

Disc: 20

1. Prélude à l'après-midi d'un faune, L. 86 - The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez
2. 1. Gigues - The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez
3. 1. Par les rues et par les chemins - The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez
4. 2. Les parfums de la nuit - The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez
5. 3. Le matin d'un jour de fête - The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez
6. 3. Rondes de printemps - The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez
7. 1. Très modéré - The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez
8. 2. Modéré - The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez

Disc: 21

1. 1. Nuages - The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez
2. 2. Fêtes - The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez
3. 3. Sirènes - The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez, Ladies of the Cleveland Orchestra Chorus
4. Rêveusement lent - Franklin Cohen, The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez
5. Très lent - Scherzando (Tempo initial) - The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez
6. 1. From Dawn Till Noon On The Sea (De l'aube à midi sur la mer) - The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez
7. 2. Play Of The Waves (Jeux de vagues) - The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez
8. 3. Dialogue Of The Wind And The Sea (Dialogue du vent et de la mer) - The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez

Disc: 22

1. 1. Corrente (Fliessend) - Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
2. 2. Calmo, sostenuto - Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
3. 3. Movimento preciso e meccanico - Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
4. 4. Presto - Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
5. Ramifications For String Orchestra Or 12 Solo Strings - Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
6. Aventures For 3 Singers And 7 Instrumentalists (1962) - Jane Manning, Mary Thomas, William Pearson, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
7. 1. Sostenuto - Jane Manning, Mary Thomas, William Pearson, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
8. 2. Agitato molto - Jane Manning, Mary Thomas, William Pearson, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez

Disc: 23

1. 1. Vivace molto ritmico e preciso - attacca subito: - Pierre-Laurent Aimard, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
2. 2. Lento e deserto - Pierre-Laurent Aimard, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
3. 3. Vivace cantabile - Pierre-Laurent Aimard, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
4. 4. Allegro risoluto, molto ritmico - attacca subito: - Pierre-Laurent Aimard, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
5. 5. Presto luminoso: fluido, costante, sempre molto ritmico - Pierre-Laurent Aimard, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
6. 1. Quarter = 40: Attacca - Jean-Guihen Queyras, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
7. 2. (Lo stesso tempo) - Jean-Guihen Queyras, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
8. 1. Praeludium: Vivacissimo luminoso - attacca: - Saschko Gawriloff, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
9. 2. Aria, Hoquetus, Choral: Andante con moto - attacca: - Saschko Gawriloff, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
10. 3. Intermezzo: Presto fluido - Saschko Gawriloff, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
11. 4. Passacaglia: Lento intenso - Saschko Gawriloff, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
12. 5. Appassionato: Agitato molto - Saschko Gawriloff, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez

Disc: 24

1. 1. Action de grâces - Françoise Pollet, The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez
2. 2. Paysage - Françoise Pollet, The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez
3. 3. La maison - Françoise Pollet, The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez
4. 4. Epouvante - Françoise Pollet, The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez
5. 5. L'Epouse - Françoise Pollet, The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez
6. 6. Ta voix - Françoise Pollet, The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez
7. 7. Les deux guerriers - Françoise Pollet, The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez
8. 8. Le collier - Françoise Pollet, The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez
9. 9. Prière exaucée - Françoise Pollet, The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez
10. 20 - Pierre-Laurent Aimard, The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez
11. 1. Introduction - Joela Jones, The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez
12. 2. Le Parc de Nara et les lanternes de pierre - Joela Jones, The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez
13. 3. Yamanaka - Cadenza - Joela Jones, The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez
14. 4. Gagaku - Joela Jones, The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez
15. 5. Miyajima et le torii dans la mer - Joela Jones, The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez
16. 6. Les Oiseaux de Karuizawa - Joela Jones, The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez
17. 7. Coda - Joela Jones, The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez

Disc: 25

1. 1. Introduction - The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez
2. 2. Strophe I - The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez
3. 3. Antistrophe I - The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez
4. 4. Strophe II - The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez
5. 5. Antistrophe II - The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez
6. 6. Epode - The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez
7. 7. Coda - The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez
8. La Ville d'en haut (1987) - The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez
9. 1. Des profondeurs de l'abîme, je crie vers toi, Seigneur: Seigneur, écoute ma voix! - The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez
10. 2. Le Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus; la mort n'a plus sur lui d'empire - The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez
11. 3. L'heure vient où les morts entendront la voix du Fils de Dieu - The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez
12. 4. Ils ressusciteront, glorieux, avec un nom nouveau - dans le concert joyeux des étoiles et les acclamations des fils du ciel - The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez
13. 5. Et j'entendis la voix d'une foule immense... - The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez

Disc: 26

1. Prélude: Très lent - Berliner Philharmoniker, Pierre Boulez
2. 1.Danse du rouet et Scène - Allegro - Berliner Philharmoniker, Pierre Boulez
3. 2.Pavane de la Belle au bois dormant.Lent - Allegro - Mouvement de Valse modéré - Berliner Philharmoniker, Pierre Boulez
4. 3.Les Entretiens de la Belle et de la Bête.Mouvement de Valse modéré - Berliner Philharmoniker, Pierre Boulez
5. 4.Petit Poucet.Très modéré - Berliner Philharmoniker, Pierre Boulez
6. Interlude - Berliner Philharmoniker, Pierre Boulez
7. 5.Laideronnette,Impératrice des pagodes.Mouvement de marche - Allegro - Très modéré - Berliner Philharmoniker, Pierre Boulez
8. Apothéose:Le Jardin féerique.Lent et grave - Berliner Philharmoniker, Pierre Boulez
9. Très souple de rythme - Berliner Philharmoniker, Pierre Boulez
10. Assez vif - Berliner Philharmoniker, Pierre Boulez
11. 1. Prélude à la nuit - Berliner Philharmoniker, Pierre Boulez
12. 2. Malagueٌa - Berliner Philharmoniker, Pierre Boulez
13. 3. Habanera - Berliner Philharmoniker, Pierre Boulez
14. 4. Feria - Berliner Philharmoniker, Pierre Boulez
15. Boléro, M. 81 - Berliner Philharmoniker, Pierre Boulez

Disc: 27

1. Introduction - Lent - Très modéré - Berliner Philharmoniker, Pierre Boulez, Rundfunkchor Berlin
2. Danse religieuse - Modéré - Berliner Philharmoniker, Pierre Boulez, Rundfunkchor Berlin
3. Danse des jeunes filles - Vif - Berliner Philharmoniker, Pierre Boulez
4. Danse grotesque de Dorcon - Vif - Plus modéré - Trés modéré - Pesant - Berliner Philharmoniker, Pierre Boulez
5. Danse légère et gracieuse de Daphnis - Assez lent - Animé - Vif - Berliner Philharmoniker, Pierre Boulez, Rundfunkchor Berlin
6. Lycénion entre - Lent - mois lent - Très libre - Berliner Philharmoniker, Pierre Boulez
7. Nocturne - Berliner Philharmoniker, Pierre Boulez
8. Interlude - Berliner Philharmoniker, Pierre Boulez, Rundfunkchor Berlin
9. Danse guerrière - Berliner Philharmoniker, Pierre Boulez, Rundfunkchor Berlin
10. Danse suppliante de Chloé - Berliner Philharmoniker, Pierre Boulez, Rundfunkchor Berlin
11. Lever du jour - Berliner Philharmoniker, Pierre Boulez, Rundfunkchor Berlin
12. Pantomime - Berliner Philharmoniker, Pierre Boulez
13. Danse générale - Berliner Philharmoniker, Pierre Boulez, Rundfunkchor Berlin
14. La Valse - Berliner Philharmoniker, Pierre Boulez

Disc: 28

1. 1. Allegramente - Krystian Zimerman, The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez
2. 2. Adagio assai - Krystian Zimerman, The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez
3. 3. Presto - Krystian Zimerman, The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez
4. 1. Modéré - très franc - The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez
5. 2. Assez lent - avec une expression intense - The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez
6. 3. Modéré - The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez
7. 4. Assez animé - The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez
8. 5. Presque lent - dans un sentiment intime - The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez
9. 6. Assez vif - The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez
10. 7. Moins vif - The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez
11. 8. Epilogue (Lent) - The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez
12. Piano Concerto For The Left Hand In D, M. 82 - Krystian Zimerman, London Symphony Orchestra, Pierre Boulez

Disc: 29

1. 1. Asie - Anne Sofie von Otter, The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez
2. 2. La flûte enchantée - Anne Sofie von Otter, The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez
3. 3. L'indifférent - Anne Sofie von Otter, The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez
4. 1. Prélude - The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez
5. 2. Forlane - The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez
6. 3. Menuet - The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez
7. 4. Rigaudon - The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez
8. Pavane Pour Une Infante Défunte - Orchestral Version, M. 19 - The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez
9. Menuet Antique - For Orchestra, M. 7 - The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez
10. 1. Danse sacrée - Lisa Wellbaum, The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez
11. 2. Danse profane - Lisa Wellbaum, The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez
12. 3. Le jet d'eau - Alison Hagley, The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez
13. 1. Ballade de Villon à s'amye - Alison Hagley, The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez
14. 2. Ballade que Villon fait à la requeste de sa mère pour prier Nostre Dame - Alison Hagley, The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez
15. 3. Ballade des femmes de Paris - Alison Hagley, The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez

Disc: 30

1. Die Achtel ein wenig bewegt - zِgernd - Gustav Mahler Jugendorchester, Pierre Boulez
2. Heftig - Gustav Mahler Jugendorchester, Pierre Boulez
3. Ciff. 9: Lebhaft - Gustav Mahler Jugendorchester, Pierre Boulez
4. Ciff. 16: Sehr rasch - Gustav Mahler Jugendorchester, Pierre Boulez
5. Ciff. 33: Ein wenig bewegt - Gustav Mahler Jugendorchester, Pierre Boulez
6. Ciff. 36: Langsam - Gustav Mahler Jugendorchester, Pierre Boulez
7. Ciff. 43: Ein wenig bewegter - Gustav Mahler Jugendorchester, Pierre Boulez
8. Ciff. 50: Sehr langsam - Gustav Mahler Jugendorchester, Pierre Boulez
9. Ciff. 55: Etwas bewegt - Gustav Mahler Jugendorchester, Pierre Boulez
10. Ciff. 59: In gehender Bewegung - Gustav Mahler Jugendorchester, Pierre Boulez
11. Ciff. 62: Breit - Gustav Mahler Jugendorchester, Pierre Boulez
12. Andante - Mitsuko Uchida, The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez
13. Molto allegro - Mitsuko Uchida, The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez
14. Adagio - Mitsuko Uchida, The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez
15. Giocoso (moderato) - Mitsuko Uchida, The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez

Disc: 31

1. 1. Mondestrunken - Christine Schنfer, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
2. 2. Colombine - Christine Schنfer, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
3. 3. Der Dandy - Christine Schنfer, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
4. 4. Eine Blasse Wنscherin - Christine Schنfer, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
5. 5. Valse De Chopin - Christine Schنfer, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
6. 6. Madonna - Christine Schنfer, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
7. 7. Der Kranke Mond - Christine Schنfer, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
8. 8. Die Nacht - Christine Schنfer, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
9. 9. Gebet An Pierrot - Christine Schنfer, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
10. 10. Raub - Christine Schنfer, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
11. 11. Rote Messe - Christine Schنfer, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
12. 12. Galgenlied - Christine Schنfer, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
13. 13. Enthauptung - Christine Schنfer, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
14. 14. Die Kreuze - Christine Schنfer, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
15. 15. Heimweh - Christine Schنfer, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
16. 16. Gemeinheit! - Christine Schنfer, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
17. 17. Parodie - Christine Schنfer, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
18. 18. Der Monfleck - Christine Schنfer, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
19. 19. Serenade - Christine Schنfer, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
20. 20. Heimfahrt - Christine Schنfer, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
21. 21. O Alter Duft - Christine Schنfer, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
22. Herzgewachse Opus 20 - Christine Schنfer, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
23. Ode To Napoleon Buonaparte Opus 41 - Christine Schنfer, David Pittmann-Jennings, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez

Disc: 32

1. Einleitung / Act 1 - Royal Concertgebouw Orchestra, Pierre Boulez, Chorus Of The Netherlands Opera
2. Einziger, Ewiger, Allgegenwنrtiger (Moses, Stimme Aus Dem Dornbusch: 6 Solostimmen, Chor) - David Pittman-Jennings, Royal Concertgebouw Orchestra, Pierre Boulez, Zaans Jongenskoor, Chorus Of The Netherlands Opera
3. Du Sohn Meiner Vنter (Aron, Moses) - David Pittman-Jennings, Chris Merritt, Royal Concertgebouw Orchestra, Pierre Boulez
4. Ich Hab'Ihn Gesehn (Junges Mنdchen, Junger Mann, Andrer Mann, Priester, Chor) - Gabriele Fontana, John Graham Hall, Siegfried Lorenz, Royal Concertgebouw Orchestra, Pierre Boulez
5. Bringt Ihr Erhِrung (Chor) - Royal Concertgebouw Orchestra, Pierre Boulez, Chorus Of The Netherlands Opera
6. Der Einzige, Ewige, Allmنchtige (Moses, Aron, Chor) - David Pittman-Jennings, Chris Merritt, Royal Concertgebouw Orchestra, Pierre Boulez, Chorus Of The Netherlands Opera
7. Schlieكet Die Augen (Aron, Chor, Mنdchen, Junger Mann, Mann, Priester) - David Pittman-Jennings, Gabriele Fontana, Lلszlَ Polgلr, Royal Concertgebouw Orchestra, Pierre Boulez
8. Allmنchtiger, Meine Kraft Ist Zu Ende (Moses, Aron, Solostimmen, Chor) - David Pittman-Jennings, Chris Merritt, Royal Concertgebouw Orchestra, Pierre Boulez
9. Ein Wunder Erfüllt Uns Mit Schrecken (Chor, Mنdchen, Junger Mann, Mann) - Gabriele Fontana, John Graham Hall, Siegfried Lorenz, Royal Concertgebouw Orchestra, Pierre Boulez
10. Dein Stab Zwingt Uns (Priester, Aron, Chor, Solostimmen) - Chris Merritt, Lلszlَ Polgلr, Royal Concertgebouw Orchestra, Pierre Boulez, Chorus Of The Netherlands Opera
11. Alles Für Die Freiheit! (Mann, Chor, Priester, Moses, Aron, Solostimmen) - David Pittman-Jennings, Chris Merritt, Lلszlَ Polgلr, Royal Concertgebouw Orchestra, Pierre Boulez
12. Er Hat Uns Auserwنhlt (Chor) - Royal Concertgebouw Orchestra, Pierre Boulez, Chorus Of The Netherlands Opera

Disc: 33

1. Moses Und Aron - Original Version - Royal Concertgebouw Orchestra, Pierre Boulez, Chorus Of The Netherlands Opera
2. Vierzig Tage Liegen Wir Nun Schon Hier! (Die ؤltesten, Priester, 1.-3. ؤltester, Aron) - Chris Merritt, Lلszlَ Polgلr, Jan Pollak, Jef van Wersch, Nico Pouw, Royal Concertgebouw Orchestra, Pierre Boulez, Chorus Of The Netherlands Opera
3. Wo Ist Moses? (Chor, Die ؤltesten, Aron) - Chris Merritt, Royal Concertgebouw Orchestra, Pierre Boulez, Chorus Of The Netherlands Opera
4. Dieses Bild bezeugt (Aron) - Chris Merritt, Royal Concertgebouw Orchestra, Pierre Boulez
5. -Tanz Der Schlنchter- - Royal Concertgebouw Orchestra, Pierre Boulez
6. O Gِtterbild, Du Strahlst (Eine Kranke, Bettlerinnen, Bettler, Greise, Die ؤltesten) - Yvonne Naef, Royal Concertgebouw Orchestra, Pierre Boulez, Chorus Of The Netherlands Opera
7. Frei Unter Eigenen Herren (Ephraimit, Stammesfürsten, Chor, Jüngling) - Pنr Lindskog, Michael Devlin, Royal Concertgebouw Orchestra, Pierre Boulez, Chorus Of The Netherlands Opera
8. -Orgie Der Trunkenheit Und Des Tanzes- - Royal Concertgebouw Orchestra, Pierre Boulez
9. "Selig Ist Das Volk" / -Orgie Der Vernichtung Und Des Selbstmordes- (Die ؤltesten) - Royal Concertgebouw Orchestra, Pierre Boulez, Chorus Of The Netherlands Opera
10. Du Goldener Gott (Das Mنdchen, Vier Jungfrauen, Die ؤltesten, Chor) - Gabriele Fontana, José Kalthof, Diana Rehbock, Caren van Oijen, Royal Concertgebouw Orchestra, Pierre Boulez, Chorus Of The Netherlands Opera
11. Orgie Der Vernichtung Und Des Selbstmordes - "Eurem Vor bild, Gِtter" - John Graham Hall, Royal Concertgebouw Orchestra, Pierre Boulez, Chorus Of The Netherlands Opera
12. Moses Steigt Vom Berg Herab! (Ein Mann, Moses, Chor) - David Pittman-Jennings, Henk de Vries, Iris Giel, Royal Concertgebouw Orchestra, Pierre Boulez, Chorus Of The Netherlands Opera
13. Aron, Was Hast Du Getan? (Moses, Aron, Chor) - David Pittman-Jennings, Chris Merritt, Royal Concertgebouw Orchestra, Pierre Boulez, Chorus Of The Netherlands Opera

Disc: 34

1. Scherzo Fantastique, Op.3 - The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez
2. Le Roi des étoiles - The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez, The Cleveland Orchestra Chorus
3. Chant du Rossignol - The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez
4. Marche chinoise - The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez
5. Chant du Rossignol - The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez
6. Jeu du Rossignol mécanique - The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez
7. The Soldier's March - William Preucil, Members Of The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez
8. Music To Scene I - William Preucil, Members Of The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez
9. Music To Scene II - William Preucil, Members Of The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez
10. The Royal March - William Preucil, Members Of The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez
11. The Little Concert - William Preucil, Members Of The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez
12. Three Dances (Tango-Waltz-Ragtime) - William Preucil, Members Of The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez
13. The Devil's Dance - William Preucil, Members Of The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez
14. Great Choral - William Preucil, Members Of The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez
15. Triumphant March Of The Devil - William Preucil, Members Of The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez

Disc: 35

1. Introduction - Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez
2. Kashchei's Enchanted Garden - Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez
3. Appearance Of The Firebird Pursued By Ivan Tsarevich - Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez
4. Dance Of The Firebird - Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez
5. Ivan Tsarevich Captures The Firebird - Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez
6. Supplication Of The Firebird - Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez
7. Game Of The Princesses With The Golden Apples - Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez
8. Sudden Appearance Of Ivan Tsarevich - Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez
9. Round Dance Of The Princesses - Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez
10. Daybreak - Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez
11. Magic Carillon, Appearance Of Kashchei's Guardian Monsters And Capture Of Ivan Tsarevich - Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez
12. Dance Of Kashchei's Retinue Under The Spell Of The Firebird - Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez
13. Infernal Dance Of All Kashchei's Subject's - Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez
14. Lullaby Of The Firebird - Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez
15. Collapse Of Kashchei's Palace And Dissolution Of All Enchantments - Reanimation Of The Petrified Prisoners - General Rejoicing - Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez
16. Fireworks - Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez
17. Danse - Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez
18. Excentrique - Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez
19. Cantique - Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez
20. Madrid - Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez

Disc: 36

1. First Tableau - The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez
2. Second Tableau - The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez
3. Third Tableau - The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez
4. Fourth Tableau - The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez
5. Part 1: L'Adoration de la Terre - The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez
6. Part 2: Le Sacrifice - The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez

Disc: 37

1. Symphonies For Wind Instruments - Berliner Philharmoniker, Pierre Boulez
2. 1. Exaudi Orationem Meam, Domine - Berliner Philharmoniker, Pierre Boulez, Rundfunkchor Berlin
3. 2. Expectans Expectavi Dominum - Berliner Philharmoniker, Pierre Boulez, Rundfunkchor Berlin
4. 3. Alleluia, Laudate Dominum - Berliner Philharmoniker, Pierre Boulez, Rundfunkchor Berlin
5. 1. Allegro - Berliner Philharmoniker, Pierre Boulez
6. 2. Andante - Interlude (L'istesso Tempo)- - Berliner Philharmoniker, Pierre Boulez
7. 3. Con Moto - Berliner Philharmoniker, Pierre Boulez
8. The Triumph of Time - BBC Symphony Orchestra, Pierre Boulez

Disc: 38

1. Allegro moderato - Andante - Moderato - Con moto - Moderato - Vivo - Michel Arrignon, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
2. 3 Pieces For Clarinet Solo - Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
3. Concertino For String Quartet - Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
4. 8 Instrumental Miniatures For 15 Players (1962) - Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
5. 1. Tempo giusto - Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
6. 2. Allegretto - Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
7. 3. Con moto - Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
8. Elegié For Viola Solo - Gérard Caussé
9. Epitaphium - Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
10. Double Canon For String Quartet - Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez

Disc: 39

1. Song Without Words For Voice And Four Wind Instruments - Phyllis Bryn-Julson, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
2. Gdye v lunnom svyetye (The White Moon) - John Shirley-Quirk, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
3. Mrachniye sny (Wisdom) - John Shirley-Quirk, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
4. 1. Nyezabudochka-tsvyetochek (The Flower) - Phyllis Bryn-Julson, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
5. 2. Golub' (The Dove) - Phyllis Bryn-Julson, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
6. 1. Akahito - Phyllis Bryn-Julson, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
7. 2. Mazatsumi - Phyllis Bryn-Julson, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
8. 3. Tsaraiuki - Phyllis Bryn-Julson, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
9. Sorochenka (The Magpie) - Phyllis Bryn-Julson, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
10. Vorona (The Rock) - Phyllis Bryn-Julson, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
11. Chicher-Yacher - Phyllis Bryn-Julson, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
12. Kornilo (Uncle Pierre) - John Shirley-Quirk, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
13. Natashka (Natasha) - John Shirley-Quirk, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
14. Polkovnik (The Colonel) - John Shirley-Quirk, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
15. Staryets i zayats (The Old Man And The Hare) - John Shirley-Quirk, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
16. Spi, kot (Sleep, Pussy) - Ann Murray, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
17. Kot na pyechi (The Cat On The Stove) - Ann Murray, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
18. Bai-bai (Lullaby) - Ann Murray, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
19. U kota, kota (Father Cat Has...) - Ann Murray, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
20. Sylezyen' (The Drake) - Phyllis Bryn-Julson, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
21. Syektanskaya (A Russian Spiritual) - Phyllis Bryn-Julson, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
22. Gusi y lyebyedi (Geese And Swans) - Phyllis Bryn-Julson, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
23. Tilim-bom - Phyllis Bryn-Julson, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
24. Tilimbom, tilimbom - Phyllis Bryn-Julson, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
25. Song Of Parasha "Droog moi mily" - Phyllis Bryn-Julson, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
26. Music To Hear - Ann Murray, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
27. Full Fadom Five - Ann Murray, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
28. Spring (When Dasies Pied) - Ann Murray, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
29. Do Not Go Gentle Into That Good Night - Robert Tear, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
30. When A Just Man Dies - John Shirley-Quirk, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
31. Herr, was trنgt der Boden hier.. (Lord, What Does The Ground Here Bear?) - Ann Murray, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
32. Wunden trنgst du.. (Thou Art Wounded) - Ann Murray, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez

Disc: 40

1. Vivace assai - Christian Tetzlaff, Wiener Philharmoniker, Pierre Boulez
2. Cadenza - Christian Tetzlaff, Wiener Philharmoniker, Pierre Boulez
3. Moderato assai... - Steve Davislim, Volkhard Steude, Wiener Philharmoniker, Pierre Boulez, Singverein Der Gesellschaft Der Musikfreunde
4. Vivace scherzando... - Volkhard Steude, Wiener Philharmoniker, Pierre Boulez, Singverein Der Gesellschaft Der Musikfreunde
5. Largo... - Volkhard Steude, Steve Davislim, Wiener Philharmoniker, Pierre Boulez, Singverein Der Gesellschaft Der Musikfreunde

Disc: 41

1. Amériques - Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez
2. Arcana - Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez
3. Déserts - Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez
4. Ionisation - Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez

Disc: 42

1. Passacaglia For Orchestra Op.1 - Berliner Philharmoniker, Pierre Boulez
2. 1. Heftig bewegt - Berliner Philharmoniker, Pierre Boulez
3. 2. Sehr langsam - Berliner Philharmoniker, Pierre Boulez
4. 3. Sehr bewegt - Berliner Philharmoniker, Pierre Boulez
5. 4. Sehr langsam - Berliner Philharmoniker, Pierre Boulez
6. 5. In zarter Bewegung - Berliner Philharmoniker, Pierre Boulez
7. 1. Etwas bewegt - Berliner Philharmoniker, Pierre Boulez
8. 2. Bewegt - Berliner Philharmoniker, Pierre Boulez
9. 3. Zart bewegt - Berliner Philharmoniker, Pierre Boulez
10. 4. Langsam (marcia funebre) - Berliner Philharmoniker, Pierre Boulez
11. 5. Sehr langsam - Berliner Philharmoniker, Pierre Boulez
12. 6. Zart bewegt - Berliner Philharmoniker, Pierre Boulez
13. Fuga (Ricercata) a 6 voci - Berliner Philharmoniker, Pierre Boulez
14. No. 1 - 3 - Berliner Philharmoniker, Pierre Boulez
15. No. 4 - 6 - Berliner Philharmoniker, Pierre Boulez
16. Im Sommerwind - Berliner Philharmoniker, Pierre Boulez

Disc: 43

1. 1. Bewegt - Berliner Philharmoniker, Pierre Boulez
2. 2. Langsam (Sostenuto) - Berliner Philharmoniker, Pierre Boulez
3. 3. Sehr bewegte Viertel - Berliner Philharmoniker, Pierre Boulez
4. 4. Langsame Viertel - Berliner Philharmoniker, Pierre Boulez
5. 5. (Alla Breve) - Berliner Philharmoniker, Pierre Boulez
6. 1. Leise Düfte - Christiane Oelze, Berliner Philharmoniker, Pierre Boulez
7. 2. Kunfttag III. "Nun wird es wieder Lenz" - Christiane Oelze, Berliner Philharmoniker, Pierre Boulez
8. 3. O sanftes Glühn der Berge - Christiane Oelze, Berliner Philharmoniker, Pierre Boulez
9. 1. Ruhig schreitend - Berliner Philharmoniker, Pierre Boulez
10. 2. Variationen - Berliner Philharmoniker, Pierre Boulez
11. Das Augenlicht, Op.26 - Berliner Philharmoniker, Pierre Boulez, BBC Singers
12. 1. Getragen - Lebhaft. "Zündender Lichtblitz des Lebens" - Berliner Philharmoniker, Pierre Boulez, BBC Singers
13. 2. Leicht bewegt "Kleiner Flügel Ahornsamen" - Christiane Oelze, Berliner Philharmoniker, Pierre Boulez
14. 3. Ruhig "Tِnen die seligen Saiten" - Christiane Oelze, Berliner Philharmoniker, Pierre Boulez, BBC Singers
15. Variations For Orchestra Op.30 - Berliner Philharmoniker, Pierre Boulez
16. 1. Sehr lebhaft - Ruhig "Schweigt auch die Welt" - Gerald Finley, Berliner Philharmoniker, Pierre Boulez
17. 2. Sehr verhalten "Sehr tief verhalten innerst Leben" - Gerald Finley, Berliner Philharmoniker, Pierre Boulez
18. 3. Sehr bewegt "Schِpfen aus Brunnen des Himmels" - Christiane Oelze, Berliner Philharmoniker, Pierre Boulez, BBC Singers
19. 4. Sehr lebhaft "Leichte Bürde der Bنume" - Christiane Oelze, Berliner Philharmoniker, Pierre Boulez
20. 5. Sehr mنssig "Feindselig ist das Wort" - Christiane Oelze, Berliner Philharmoniker, Pierre Boulez, BBC Singers
21. 6. Sehr fliessend "Gelockert aus dem Schosse" - Berliner Philharmoniker, Pierre Boulez, BBC Singers

Disc: 44

1. Moderato - Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez, Pierre-Laurent Aimard
2. "Entflieht auf leichten Kنhnen" Op.2 - Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez, BBC Singers, Malcolm Hicks
3. 1. "Du, der ich's nicht sage" Langsam - Françoise Pollet, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
4. 2. "Du machst mich allein" Sehr langsam - Françoise Pollet, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
5. 1. Sehr ruhig und zart - Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
6. 2. Lebhaft und zart bewegt - Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
7. 3. Sehr langsam und نuكerst ruhig - Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
8. 4. Flieكend نuكerst zart - Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
9. 5. Sehr flieكend - Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
10. 1. Wiese im Park: "Wie wird mir zeitlos" - Sehr ruhig - Françoise Pollet, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
11. 2. Die Einsame: "An dunkelblauem Himmel" Bewegt - Françoise Pollet, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
12. 3. In der Fremde: "In fremdem Lande lag ich"Flieكend - Françoise Pollet, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
13. 4. Ein Winterabend:"Wenn der Schnee ans Fenster fنllt" Sehr ruhig - Françoise Pollet, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
14. 1. Die Sonne: "Tنglich kommt die gelbe Sonne" Ruhig fliessend - Françoise Pollet, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
15. 2. Abendland I: "Mond, als trنte ein Totes" Sehr lebhaft - Françoise Pollet, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
16. 3. Abendland II: "So leise sind die grünen Wنlder" Langsam - Françoise Pollet, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
17. 4. Abendland III: "Ihr grossen Stنdte steinern aufge- baut" Langsam - Françoise Pollet, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
18. 5. Nachts: "Die Blنue meiner Augen" Sehr lebhaft - Françoise Pollet, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
19. 6. Gesang einer gefangenen Amsel: "Dunkler Odem im grünen Gezweig" Sehr fliessende Achtel - Françoise Pollet, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
20. 1. "Das Kreuz, das muكt' er tragen" Getragen - Christiane Oelze, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
21. 2. Morgenlied: "Steht auf, ihr lieben Kinderlein" Zart bewegt - Christiane Oelze, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
22. 3. "In Gottes Namen aufstehn" Gemنchlich - Christiane Oelze, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
23. 4. "Mein Weg geht jetzt vorüber" Sehr ruhig - Christiane Oelze, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
24. 5. "Fahr hin, o Seel', zu deinem Gott" Doppelcanon in motu cantrario: Fliessend - Christiane Oelze, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
25. 1. "Christus factus est" Rasch - Christiane Oelze, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
26. 2. "Dormi Jesu, mater ridet" Ruhig - Christiane Oelze, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
27. 3. "Crux fidelis" Langsam - Christiane Oelze, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
28. 4. "Asperges me, Domine" Sehr lebhaft - Christiane Oelze, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
29. 5. "Crucem tuam adoramus, Domine" Bewegt - Christiane Oelze, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
30. 1. "Armer Sünder, du" Gemنchlich - Christiane Oelze, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
31. 2. "Liebste Jungfrau, wir sind dein" Fliessend - Christiane Oelze, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
32. 3. "Heiland, unsre Missetaten" Langsam - Christiane Oelze, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
33. 1. "Schatzerl klein" Sehr ruhig - Christiane Oelze, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
34. 2. Erlِsung: "Mein Kind, sieh an" Sehr bewegt - Christiane Oelze, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
35. 3. "Ave, Regina coelorum" Langsam - Christiane Oelze, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez
36. 1. "Weiك wie Lilien" Lebhaft, leicht und frei - Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez, BBC Singers, Malcolm Hicks
37. 2. "Ziehn die Schafe" Sehr gemنchlich - Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez, BBC Singers, Malcolm Hicks
38. 1. Sehr mنكig - Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez, Pierre-Laurent Aimard
39. 2. Sehr schwungvoll - Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez, Pierre-Laurent Aimard
40. 1. Etwas lebhaft - Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez, Pierre-Laurent Aimard
41. 2. Sehr langsam - Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez, Pierre-Laurent Aimard
42. 3. Sehr rasch - Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez, Pierre-Laurent Aimard


 Product Description
Being creative is like riding a bicycle. If you don’t go forward, you fall off.”–Pierre Boulez
Pierre Boulez has been an exclusive artist with Deutsche Grammophon for over 20 years; his recording legacy with the label is immense. DG celebrate his 90th birthday with a 44-CD box set of his complete DG 20th century music recordings – an aspect of his work that lies at the heart of his achievement.
The aim of music is not to express feelings but to express music. It is not a vessel into which the composer distills his soul drop by drop, but a labyrinth with no beginning and no end, full of new paths to discover, where mystery remains eternal.” – Pierre Boulez

PIERRE BOULEZ: 20th CENTURY
44 CDs

CD 1 – 8 BELA BARTOK

CD 1: 4 Pieces for Orchestra op. 12 (Sz 51) / Concerto for Orchestra Sz 116
Chicago Symphony Orchestra

CD 2:Dance Suite Sz 77 / Two Pictures op. 10 Sz 46 / Hungarian Sketches Sz 97 / Divertimento for String Orchestra Sz 113
Chicago Symphony Orchestra

CD 3: The Miraculous Mandarin op. 19 Sz 73 / Music for Strings, Percussion and Celesta Sz 106
Chicago Symphony Orchestra and Chorus (Sz 73)

CD 4: Cantata Profana Sz.94 – The Nine Splendid Stags / The Wooden Prince, Sz. 60 (Op.13)
John Aler, tenor, John Tomlinson, baritone
Chicago Symphony Orchestra and Chorus (Chorus Master: Margaret Hillis)

CD 5: The Piano Concertos
No. 1 Krystian Zimerman / Chicago Symphony Orchestra
No. 2 Leif Ove Andsnes / Berliner Philharmoniker
No. 3 Hélène Grimaud / London Symphony Orchestra

CD 6: Concerto for 2 Pianos, Percussion and Orchestra Sz 115
Tamara Stefanovich, piano 1
Pierre-Laurent Aimard, piano 2
London Symphony Orchestra
Violin Concerto No. 1 Sz 36
Gidon Kremer / Berliner Philharmoniker
Viola Concerto Sz 120
Yuri Bashmet / Berliner Philharmoniker

CD 7: Violin Concerto No. 2 / Rhapsodies Nos. 1 + 2
Gil Shaham / Chicago Symphony Orchestra

CD 8: Bluebeard's Castle Sz 48
Jessye Norman (Judith)
Lلszlَ Polgلr (Bluebeard)
Nicholas Simon (Prologue)
Chicago Symphony Orchestra


CD 9 – 12 ALBAN BERG

CD 9: Chamber Concerto for Piano and Violin with 13 Wind Instruments
Daniel Barenboim, piano
Pinchas Zukerman, violin
Ensemble Intercontemporain
+
Lulu-Suite
Wiener Philharmoniker

CD 10 – 12: Lulu (Complete opera in 3 acts)
Stratas
Minton
Schwarz
Mazura
Riegel
Blankenheim
Tear
Pampuch
Orchestre de l'Opéra de Paris

CD 13 & 14 HARRISON BIRTWISTLE

CD 13: Theseus Game* / Earth Dances
*Brabbins, Valade, Diry, Kretschmer
Ensemble Modern

CD 14: Secret Theatre / Tragoedia / Five Distances / 3 Settings of Celan*
Christine Whittlesey,*
Ensemble Intercontemporain

CD 15 – 19 PIERRE BOULEZ

CD 15: Notations for piano solo (Aimard) / Structures pour deux pianos / ...explosante-fixe...
Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez, Sophie Cherrier, Emmanuelle Ophele, Pierre Andre Valade

CD 16: PIERRE BOULEZ - Le Marteau sans maître (1953 – 1955)* / Dérive 1 (1984) / Dérive 2 (1988/2002)
Hilary Summers,* soprano
Ensemble Intercontemporain

CD 17: Pli selon Pli (1957 – 1989)
Christine Schنfer, soprano
Ensemble Intercontemporain

CD 18: Répons (1981 – 1984) 42:31
Vassilakis, Boffard, piano / Cambreling, harp / Bauer, vibraphone, CIampolini, xylophone & Glockenspiel / Cerutti, cimbalom
Ensemble


لینک‌های دانلود فول آلبوم:

در صورتی که برای ادامه دادن دانلود های نیمه تمام مشکل دارید، لینک جدید دانلود آن فایل را مجددا از سایت کپی کرده و در فیلد آدرس در IDM جایگزین نمایید.

قبل از دانلود حتما فیلتر شکن خود را غیر فعال کنید!!!


Pierre Boulez - 20th Century CDs

01 Four Orchestral Pieces, Op. 12 , Concerto for Orchestra
02 Dance Suite, Deux Images, Hungarian Sketches, Divertimento
03 The Miraculous Mandarin, Music for Strings, Percussion and Celesta
04 Cantata Profana, The Wooden Prince
05 Bartok - The Piano Concertos
06 Bartok - Concertos
07 Violin Concerto No. 2, Rhapsodies 1, 2
08 Bluebeards Castle
09 Chamber Concerto, Lulu Suite
10 Lulu (Disc 1)
11 Lulu (Disc 2)
12 Lulu (Disc 3)
13 Theseus Games, Earth Dances
14 Tragœdia, 5 Distances, 3 Settings of Celan, Secret Theatre
15 Notations, Structures II, ...explosante-fixe
16 Le marteau sans maitre, Derive 1 & 2
17 Pli selon Pli
18 Repons, Dialogue de l ombre double
19 Sur Incises, Messagesquisse, Anthemes 2
20 Debussy - Images, Prelude a l apres-midi d un faune, Printemps
21 Debussy - Nocturnes, Premiere Rapsodie, Jeux, La Mer
22 Ligeti - Chamber Concerto, Ramifications, Aventures, Nouvelles aventures
23 Ligeti - Concertos for Cello, Violin & Piano
24 Messiaen - Poemes pour mi, Le Reveil des oiseaux, Sept Haikai
25 Messiaen - Chronochromie, La ville, Et exspecto
26 Ravel - Bolero, Ma mere l oye, Rapsodie espagnole, Alborada del Gracioso
27 Ravel - Daphnis et Chloe, La Valse
28 Ravel - The Piano Concertos, Valses Nobles
29 Ravel - Sheherazade etc; Debussy - Trois ballades de Francois Villon
30 Schoenberg - Pelleas und Melisande, Concerto Op.42
31 Schoenberg - Pierrot Lunaire, Herzgewachse, Ode to Napoleon Bounaparte
32 Schoenberg - Moses und Aron (Part 1)
33 Schoenberg - Moses und Aron (Part 2)
34 Stravinsky - Le Chant du Rossignol etc
35 Stravinsky - L Oiseau de feu, Feu d artifice, Quatre Etudes
36 Stravinsky - Petrouchka, Le Sacre du Printemps
37 Stravinsky - Symphonies for Wind Instruments, Psalms, & 3 Movements, Triumph of Time
38 Stravinsky - Ebony Concerto, 3 Pieces, Concertino, Dumbarton Oaks, Elegie, Epitaphium, Double Canon
39 Stravinsky - Pastorale; Two Poems By Paul Verlaine; Two Poems
40 Szymanowski - Song of the Night, Violin Concerto
41 Varese - Ameriques, Arcana, Deserts, Ionisation
42 Webern - Boulez Conducts Webern II
43 Webern - Boulez Conducts Webern III
44 Webern - Boulez Conducts Webern I
Tracklist.txt

مجموعه های پیشنهادی
منتخب قرن هارمونیا موندی - تاریخچه موسیقی (Harmonia Mundis Century Collection)
اتمار سویتنر - ضبط‌های افسانه ایی (Otmar Suitner)
مجموعه‌ی ادای احترامی به رودلف بارشای (A Tribute to Rudolf Barshai)
نظرات کاربران

این بخش صرفا برای بیان نظر شما در مورد مطالب سایت می باشد.

از ایجاد هرگونه بحث های سیاسی و مذهبی بپرهیزید. از توهین به دیگر کاربران و تبلیغ وب سایت های دیگر خودداری کنید.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید

والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام