هنرمند : VA
عنوان آلبوم : 40Epic Film Essentials Soundtrack
ژانر : Score | Soundtrack
سال انتشار : 2015
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 342MB
امتیاز کاربران : 8 از 10
VA - 40 Epic Film Essentials (2015)
هنرمند : VA
عنوان آلبوم : Pure... Movies
ژانر : Pop | Rock | Jazz | Classical
سال انتشار : 2010
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 600MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
VA - Pure... Movies [4CD boxset] (2010)
هنرمند : Hans Zimmer
عنوان آلبوم : Chappie
ژانر : Score
سال انتشار : 2015
کدک های صوتی : Flac | MP3
بیت ریت : lossless | 320kbps
حجم : 324MB | 151MB
امتیاز کاربران : 8 از 10
Hans Zimmer - Chappie (2015)
هنرمند : Aaron Zigman
عنوان آلبوم : The Best of Me
ژانر : Score
سال انتشار : 2014
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 104MB
امتیاز کاربران : 5.5 از 10
Aaron Zigman - The Best of Me (2014)
هنرمند : Jason Graves
عنوان آلبوم : The Order 1886
ژانر : Score
سال انتشار : 2015
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 151MB
امتیاز کاربران : 8 از 10
Jason Graves - The Order 1886 (2015)
هنرمند : Tyler Bates
عنوان آلبوم : The Sacrament
ژانر : Score
سال انتشار : 2014
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 136MB
امتیاز کاربران : 9.7 از 10
Tyler Bates - The Sacrament (2014)
هنرمند : Thomas Newman
عنوان آلبوم : The Second Best Exotic Marigold Hotel
ژانر : Score
سال انتشار : 2015
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 141MB
امتیاز کاربران : 9.5 از 10
Thomas Newman - The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015)
هنرمند : Javier Navarrete
عنوان آلبوم : Zhong Kui Snow Girl And The Dark Crystal
ژانر : Score
سال انتشار : 2015
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 168MB
امتیاز کاربران : 9.6 از 10
Javier Navarrete - Zhong Kui Snow Girl And The Dark Crystal (2015)
قبلیاول614615616617618619آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام