هنرمند : Dario Marianelli
عنوان آلبوم : V For Vendetta
ژانر : Score
سال انتشار : 2006
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 212MB
امتیاز کاربران : 9.8 از 10
Dario Marianelli - V For Vendetta (Expanded) (2006)
هنرمند : Klaus Badelt
عنوان آلبوم : Pirates of the Caribbean The Curse of the
ژانر : Score
سال انتشار : 2003
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 254MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
Klaus Badelt - Pirates of the Caribbean The Curse of the Black Pearl (Complete Score) (2003)
هنرمند : Thomas Newman & VA
عنوان آلبوم : American Beauty
ژانر : Score
سال انتشار : 1999
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 199MB
امتیاز کاربران : 9.2 از 10
Thomas Newman - American Beauty (1999)
هنرمند : David Julyan
عنوان آلبوم : Following
ژانر : Score
سال انتشار : 1998
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 126MB
امتیاز کاربران : 9 از 10
David Julyan - Following (1998)
هنرمند : David Julyan
عنوان آلبوم : Memento
ژانر : Score
سال انتشار : 2001
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 222MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
David Julyan - Memento (2001)
هنرمند : Howard Shore
عنوان آلبوم : Silence of the lambs
ژانر : Score
سال انتشار : 1991
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 130MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
Howard Shore - Silence of the lambs (1991)
هنرمند : John Williams
عنوان آلبوم : Star Wars episode IV A New Hope
ژانر : Score
سال انتشار : 1977
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 295MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
John Williams - Star Wars episode IV A New Hope 2004 (1977)
هنرمند : John Williams
عنوان آلبوم : Saving Private Ryan
ژانر : Score
سال انتشار : 1998
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 150MB
امتیاز کاربران : 9.9 از 10
John Williams - Saving Private Ryan (1998)
قبلیاول560561562563564565566567568آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام