هنرمند : Justin Hurwitz, Tim Simonec
عنوان آلبوم : Whiplash
ژانر : Score
سال انتشار : 2014
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 126MB
امتیاز کاربران : - از 10
Justin Hurwitz, Tim Simonec - Whiplash (2014)
هنرمند : Hans Zimmer
عنوان آلبوم : Inception
ژانر : Score
سال انتشار : 2010
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 113MB
امتیاز کاربران : 9.7 از 10
Hans Zimmer - Inception (2010)
هنرمند : Motoi Sakuraba, Yuka Kitamura
عنوان آلبوم : Dark Souls II Scholar of the First Sin
ژانر : Score
سال انتشار : 2015
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 404MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
Motoi Sakuraba, Yuka Kitamura - Dark Souls II Scholar of the First Sin (2015)
هنرمند : Dominik Scherrer
عنوان آلبوم : The Missing
ژانر : Score
سال انتشار : 2015
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 101MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
Dominik Scherrer - The Missing (2015)
هنرمند : Atanas Valkov
عنوان آلبوم : Ambition
ژانر : Score
سال انتشار : 2015
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 90MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
Atanas Valkov - Ambition (2015)
هنرمند : Sofa Surfers
عنوان آلبوم : Das ewige Leben
ژانر : Score
سال انتشار : 2015
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 84MB
امتیاز کاربران : 9.4 از 10
Sofa Surfers - Das ewige Leben (2015)
هنرمند : David Wise
عنوان آلبوم : Tengami
ژانر : Score
سال انتشار : 2014
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 78MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
David Wise - Tengami (2014)
هنرمند : Jeff Beal
عنوان آلبوم : House of Cards Seasons 2
ژانر : Score
سال انتشار : 2014
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 267MB
امتیاز کاربران : 9.6 از 10
Jeff Beal - House of Cards Seasons 2 (2014)
قبلیاول560561562563564565566567آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام