هنرمند : Daniel Pemberton
عنوان آلبوم : The Game
ژانر : Score | Soundtrack
سال انتشار : 2014
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 134MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
Daniel Pemberton - The Game (2014)
هنرمند : Geoff Zanelli & Mark Ronson
عنوان آلبوم : Mortdecai
ژانر : Score | Soundtrack
سال انتشار : 2015
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 91MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
Geoff Zanelli & Mark Ronson - Mortdecai (2015)
هنرمند : Frederik Wiedmann
عنوان آلبوم : Justice League - Throne of Atlantis
ژانر : Score | Soundtrack
سال انتشار : 2015
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 303MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
Frederik Wiedmann - Justice League - Throne of Atlantis (2015)
هنرمند : James Horner
عنوان آلبوم : Le Dernier Loup
ژانر : Score | Soundtrack
سال انتشار : 2015
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 135MB
امتیاز کاربران : 9.8 از 10
James Horner - Le Dernier Loup (2015)
هنرمند : Elia Cmiral
عنوان آلبوم : Atlas Shrugged Part III Who Is John Galt
ژانر : Score
سال انتشار : 2014
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 105MB
امتیاز کاربران : 9.5 از 10
Elia Cmiral - Atlas Shrugged Part III Who Is John Galt (2014)
هنرمند : Gustavo Santaolalla
عنوان آلبوم : Relatos Salvajes
ژانر : Score
سال انتشار : 2014
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 85MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
Gustavo Santaolalla - Relatos Salvajes (2014)
هنرمند : VA
عنوان آلبوم : Selma
ژانر : Score
سال انتشار : 2015
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 103MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
VA - Selma (2015)
قبلیاول514515516517518آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام