هنرمند : Charlie Clouser
عنوان آلبوم : Saw
ژانر : Soundtrack
سال انتشار : 2004
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 131MB
امتیاز کاربران : - از 10
Charlie Clouser - Saw (2004)
هنرمند : Philip Glass
عنوان آلبوم : Illusionist
ژانر : Score
سال انتشار : 2006
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 117MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
Philip Glass - Illusionist (2006)
هنرمند : VA
عنوان آلبوم : True Detective
ژانر : Soundtrack
سال انتشار : 2014
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 399MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
VA - True Detective (Unofficial) (2014)
هنرمند : Bernard Herrmann
عنوان آلبوم : Citizen Kane
ژانر : Score
سال انتشار : 1991
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 175MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
Bernard Herrmann - Citizen Kane (1991)
هنرمند : Marco Beltrami
عنوان آلبوم : Terminator 3 Rise of The Machines
ژانر : Score
سال انتشار : 2003
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 326MB
امتیاز کاربران : 9 از 10
Marco Beltrami - Terminator 3 Rise of The Machines (2003)
هنرمند : John Williams
عنوان آلبوم : The Terminal
ژانر : Score
سال انتشار : 2004
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 132MB
امتیاز کاربران : 9.5 از 10
John Williams - The Terminal (2004)
هنرمند : VA
عنوان آلبوم : Midnight in Paris
ژانر : Soundtrack
سال انتشار : 2011
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 110MB
امتیاز کاربران : - از 10
VA - Midnight in Paris (2011)
هنرمند : John Murphy & VA
عنوان آلبوم : 28 Days Later
ژانر : Score
سال انتشار : 2003
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 157MB
امتیاز کاربران : 9.5 از 10
John Murphy & VA - 28 Days Later (2003)
قبلیاول514515516517518519520521522آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام