هنرمند : Armand Amar
عنوان آلبوم : Human
ژانر : Score
سال انتشار : 2015
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 173MB
Armand Amar - Human (2015)
هنرمند : Really Slow Motion
عنوان آلبوم : Undaunted
ژانر : Trailer Music
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128kbps
حجم : 64MB
Really Slow Motion - Undaunted (2017)
هنرمند : VA
عنوان آلبوم : Footloose
ژانر : Soundtrack
سال انتشار : 2011
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 106MB
VA - Footloose (2011)
هنرمند : Yo-Yo Ma
عنوان آلبوم : Yo-Yo Ma Plays Ennio Morricone
ژانر : Classical
سال انتشار : 2004
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 128MB
Yo-Yo Ma - Yo-Yo Ma Plays Ennio Morricone (2004)
هنرمند : Carter Burwell
عنوان آلبوم : The Founder
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 147MB
Carter Burwell - The Founder (2017)
هنرمند : Tyler Bates, Joel J. Richard
عنوان آلبوم : John Wick Chapter 2
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 169MB
Tyler Bates, Joel J. Richard - John Wick Chapter 2 (2017)
هنرمند : Vangelis
عنوان آلبوم : 1492 - Conquest Of Paradise
ژانر : Score
سال انتشار : 1992
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 169MB
Vangelis - 1492 - Conquest Of Paradise (1992)
هنرمند : Eskmo
عنوان آلبوم : Billions
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 108MB
Eskmo - Billions (2017)
قبلیاول123456789آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام