هنرمند : Brandon Roberts
عنوان آلبوم : Unbroken - Path to Redemption
ژانر : Score
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 101MB | 203MB
امتیاز کاربران : - از 10
Brandon Roberts - Unbroken - Path to Redemption (2018)
هنرمند : Benjamin Wallfisch
عنوان آلبوم : King of Thieves
ژانر : Score
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 99MB | 280MB
امتیاز کاربران : - از 10
Benjamin Wallfisch - King of Thieves (2018)
هنرمند : Alexis Rault
عنوان آلبوم : Ma fille
ژانر : Score
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 84MB | 187MB
امتیاز کاربران : - از 10
Alexis Rault - Ma fille (2018)
هنرمند : Alexis Marsh & Samuel Jones
عنوان آلبوم : Next Gen
ژانر : Score
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 163MB | 340MB
امتیاز کاربران : - از 10
Alexis Marsh & Samuel Jones - Next Gen (2018)
هنرمند : Adam Taylor
عنوان آلبوم : I Think Were Alone Now
ژانر : Score
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 80MB | 103MB
امتیاز کاربران : - از 10
Adam Taylor - I Think Were Alone Now (2018)
هنرمند : Low Entertainment
عنوان آلبوم : Premiere Annee
ژانر :
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 147MB | 278MB
امتیاز کاربران : - از 10
Low Entertainment - Premiere Annee, Medecin de campagne, Hippocrate (2018)
هنرمند : Andrea Bonini & Massimiliano Margaglio
عنوان آلبوم : Ride
ژانر : Score
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 157MB | 338MB
امتیاز کاربران : - از 10
Andrea Bonini & Massimiliano Margaglio - Ride (2018)
هنرمند : Nathan Prillaman
عنوان آلبوم : Flora
ژانر : Score
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 124MB | 254MB
امتیاز کاربران : - از 10
Nathan Prillaman - Flora (2018)
قبلیاول123456789آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام