هنرمند : George Bruns, Mel Leven
عنوان آلبوم : 101 Dalmatians
ژانر : Score
سال انتشار : 1961
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 129MB
امتیاز کاربران : 9 از 10
George Bruns, Mel Leven - 101 Dalmatians (1961)
هنرمند : Corey Allen Jackson
عنوان آلبوم : Painted Woman
ژانر : Score
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 119MB
امتیاز کاربران : - از 10
Corey Allen Jackson - Painted Woman (2018)
هنرمند : Michel Duprez, Thierry Plas
عنوان آلبوم : Unite 42
ژانر : Score
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 115MB
امتیاز کاربران : - از 10
Michel Duprez, Thierry Plas - Unite 42 (2018)
هنرمند : Malcolm Arnold
عنوان آلبوم : Nine Hours To Rama
ژانر : Score
سال انتشار : 1963
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 87MB
امتیاز کاربران : - از 10
Malcolm Arnold - Nine Hours To Rama (1963)
هنرمند : George Bruns
عنوان آلبوم : The Sword in the Stone
ژانر : Score | Soundtrack
سال انتشار : 1963
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 158MB
امتیاز کاربران : - از 10
George Bruns - The Sword in the Stone (1963)
هنرمند : John Williams
عنوان آلبوم : The Five Sacred Trees
ژانر : Classical
سال انتشار : 1997
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 132MB
امتیاز کاربران : - از 10
John Williams - The Five Sacred Trees (1997)
هنرمند : Kenzie, Nile Lee & VA
عنوان آلبوم : Black Knight
ژانر : Score
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 166MB
امتیاز کاربران : - از 10
Kenzie, Nile Lee & VA - Black Knight (2018)
هنرمند : Ron Grainer
عنوان آلبوم : The Omega Man
ژانر : Score
سال انتشار : 1971
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 150MB
امتیاز کاربران : - از 10
Ron Grainer - The Omega Man (1971)
قبلیاول123456789آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام