هنرمند : Peter Raeburn
عنوان آلبوم : Nancy
ژانر : Score
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 85MB | 110MB
امتیاز کاربران : - از 10
Peter Raeburn - Nancy (2018)
هنرمند : James Griffiths
عنوان آلبوم : Dogged
ژانر : Score
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 193MB | 386MB
امتیاز کاربران : - از 10
James Griffiths - Dogged (2018)
هنرمند : Jack Bartman
عنوان آلبوم : Samaritan
ژانر : Score
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 37MB | 67MB
امتیاز کاربران : 1 از 10
Jack Bartman - Samaritan (2018)
هنرمند : Gothic Storm
عنوان آلبوم : Slow Burners
ژانر : Epic | Trailer Music
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 55MB | 107MB
امتیاز کاربران : - از 10
Gothic Storm - Slow Burners (2018)
هنرمند : Gerard Pastor
عنوان آلبوم : Jean-Francois i el sentit de la vida
ژانر : Score
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 72MB | 153MB
امتیاز کاربران : - از 10
Gerard Pastor - Jean-Francois i el sentit de la vida (2018)
هنرمند : Dallas Winds
عنوان آلبوم : John Williams at the Movies
ژانر : Score
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 175MB | 331MB
امتیاز کاربران : - از 10
Dallas Winds - John Williams at the Movies (2018)
هنرمند : Claude Bolling
عنوان آلبوم : Doucement les basses
ژانر : Score
سال انتشار : 1971
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 74MB | 181MB
امتیاز کاربران : - از 10
Claude Bolling - Doucement les basses (1971)
هنرمند : Christian Dorisse
عنوان آلبوم : Le battant
ژانر : Score
سال انتشار : 1983
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 75MB | 165MB
امتیاز کاربران : - از 10
Christian Dorisse - Le battant (1983)
قبلیاول123456789آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام