هنرمند : Zeltia Montes
عنوان آلبوم : Fragil Equilibrio
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 128MB
Zeltia Montes - Fragil Equilibrio (2017)
هنرمند : Philippe Jakko
عنوان آلبوم : Le cœur en braille
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 90MB
Philippe Jakko - Le cœur en braille (2017)
هنرمند : Jean Claude Petit , Laurent Perez Del Mar
عنوان آلبوم : Dalida
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 334MB
Dalida, Jean Claude Petit , Laurent Perez Del Mar - Dalida (2017)
هنرمند : Laurent Perez Del Mar
عنوان آلبوم : Carole Matthieu
ژانر : Score
سال انتشار : 2016
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 76MB
Laurent Perez Del Mar - Carole Matthieu (2016)
هنرمند : Tom Holkenborg
عنوان آلبوم : Brimstone
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 194MB
Tom Holkenborg - Brimstone (2017)
هنرمند : David John Buckley
عنوان آلبوم : Curiosity and Intrigue
ژانر : Score
سال انتشار : 2016
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 60MB
David John Buckley - Curiosity and Intrigue (2016)
هنرمند : Eric Serra
عنوان آلبوم : GoldenEye
ژانر : Score
سال انتشار : 1995
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 186MB
Eric Serra - GoldenEye (Expanded) (1995)
هنرمند : Hans Zimmer, Pharrell Williams
عنوان آلبوم : Hidden Figures
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 122MB
Hans Zimmer, Pharrell Williams, Benjamin Wallfisch - Hidden Figures (2017)
قبلیاول123456789آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام