هنرمند : Vito Lo Re
عنوان آلبوم : La Ragazza Nella Nebbia
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 106MB
امتیاز کاربران : - از 10
Vito Lo Re - La Ragazza Nella Nebbia (2017)
هنرمند : Vladislav Delay, Jonas Struck
عنوان آلبوم : QEDA Man Divided
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 99MB
امتیاز کاربران : - از 10
Vladislav Delay, Jonas Struck - QEDA Man Divided (2017)
هنرمند : Naruyoshi Kikuchi
عنوان آلبوم : Mobile Suit Gundam Thunderbolt
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 157MB
امتیاز کاربران : - از 10
Naruyoshi Kikuchi - Mobile Suit Gundam Thunderbolt Original Soundtrack 2 (2017)
هنرمند : Cris Velasco
عنوان آلبوم : The Invisible Hours
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 82MB
امتیاز کاربران : - از 10
Cris Velasco - The Invisible Hours (2017)
هنرمند : Geoff Love & His Orchestra
عنوان آلبوم : Musique Originale Des Grands Films A
ژانر : Score
سال انتشار : 1972
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 81MB
امتیاز کاربران : - از 10
Geoff Love & His Orchestra - Musique Originale Des Grands Films A Suspense (1972)
هنرمند : Javier Limуn, Javi Limуn Maza
عنوان آلبوم : Oro
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 93MB
امتیاز کاربران : - از 10
Javier Limуn, Javi Limуn Maza - Oro (2017)
هنرمند : Tangerine Dream
عنوان آلبوم : Miracle Mile (Expanded)
ژانر : Score
سال انتشار : 1988
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 134MB
امتیاز کاربران : - از 10
Tangerine Dream - Miracle Mile (Expanded) (1988)
هنرمند : VA
عنوان آلبوم : The Stephen King Soundtrack Collection
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 879MB
امتیاز کاربران : - از 10
The Stephen King Soundtrack Collection (2017)
قبلیاول123456789آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام