هنرمند : Christophe Beck & VA
عنوان آلبوم : Frozen
ژانر : Soundtrack
سال انتشار : 2013
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 297MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
Christophe Beck & VA - Frozen (2013)
هنرمند : Chris Tilton and Sarah Schachner
عنوان آلبوم : Assassins Creed- Unity
ژانر : Score
سال انتشار : 2014
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 169MB
امتیاز کاربران : 9.5 از 10
Chris Tilton and Sarah Schachner - Assassins Creed- Unity (2014)
هنرمند : Marco Beltrami
عنوان آلبوم : World War Z
ژانر : Score
سال انتشار : 2013
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 371MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
Marco Beltrami - World War Z (2013)
هنرمند : Cliff Martinez
عنوان آلبوم : Far Cry 4
ژانر : Score
سال انتشار : 2014
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 273MB
امتیاز کاربران : 9 از 10
Cliff Martinez - Far Cry 4 Original Game Soundtrack - 2CD Edition (2014)
هنرمند : Trevor Morris
عنوان آلبوم : Dragon Age Inquisition
ژانر : Score | Soundtrack
سال انتشار : 2014
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 222MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
Trevor Morris - Dragon Age Inquisition (2014)
هنرمند : VA
عنوان آلبوم : Inside Llewyn Davis
ژانر : Soundtrack
سال انتشار : 2013
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 97MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
VA - Inside Llewyn Davis (2013)
هنرمند : Stephen Sondheim, VA
عنوان آلبوم : Into The Woods
ژانر : Score | Soundtrack
سال انتشار : 2014
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 222MB
امتیاز کاربران : - از 10
Stephen Sondheim, VA - Into The Woods (DE) (2014)
هنرمند : Danny Elfman & VA
عنوان آلبوم : Big Eyes
ژانر : Score | Soundtrack
سال انتشار : 2014
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 124MB
امتیاز کاربران : - از 10
Danny Elfman & VA - Big Eyes (2014)
قبلیاول434435436437438439440441442آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام