هنرمند : Michael Giacchino
عنوان آلبوم : Mission Impossible III
ژانر : Score
سال انتشار : 2006
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 148MB
امتیاز کاربران : 8.7 از 10
Michael Giacchino - Mission Impossible III (2006)
هنرمند : Brian Tyler
عنوان آلبوم : The Expendables 2
ژانر : Score
سال انتشار : 2012
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 133MB
امتیاز کاربران : 9 از 10
Brian Tyler - The Expendables 2 (2012)
هنرمند : Alan Menken & VA
عنوان آلبوم : Aladdin
ژانر : Score | Soundtrack
سال انتشار : 1992
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 130MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
Alan Menken & VA - Aladdin [Special Edition] (1992)
هنرمند : VA
عنوان آلبوم : Breakfast Club
ژانر : Soundtrack
سال انتشار : 1985
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 87MB
امتیاز کاربران : - از 10
VA - Breakfast Club (1985)
هنرمند : James Newton Howard
عنوان آلبوم : Salt
ژانر : Score
سال انتشار : 2010
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 150MB
امتیاز کاربران : - از 10
James Newton Howard - Salt (2010)
هنرمند : Carter Burwell
عنوان آلبوم : Burn After Reading
ژانر : Score
سال انتشار : 2008
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 83MB
امتیاز کاربران : 9.7 از 10
Carter Burwell - Burn After Reading (2008)
هنرمند : James Newton Howard
عنوان آلبوم : Unbreakable
ژانر : Score
سال انتشار : 2000
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 236MB
امتیاز کاربران : 9.3 از 10
James Newton Howard - Unbreakable (2000)
هنرمند : David Wingo
عنوان آلبوم : Maggie
ژانر : Score
سال انتشار : 2015
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 113MB
امتیاز کاربران : 9.5 از 10
David Wingo - Maggie (2015)
قبلیاول434435436437438439440441442آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام