هنرمند : Jack Nitzsche
عنوان آلبوم : Cutters Way
ژانر : Score
سال انتشار : 1981
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 160MB
Jack Nitzsche - Cutters Way (1981)
هنرمند : E.K. Wimmer
عنوان آلبوم : In the Company of Strangers
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 99MB
E.K. Wimmer - In the Company of Strangers (2017)
هنرمند : Ben Frost
عنوان آلبوم : Fortitude
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 168MB
Ben Frost - Fortitude (2017)
هنرمند : VA
عنوان آلبوم : Radio Times - Classical TV Hits
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 323MB
VA - Radio Times - Classical TV Hits (2017)
هنرمند : Trevor Rabin
عنوان آلبوم : Jack Frost (Complete)
ژانر : Score
سال انتشار : 1998
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192kbps
حجم : 134MB
Trevor Rabin - Jack Frost (Complete) (1998)
هنرمند : Tyler Bates
عنوان آلبوم : The Belko Experiment
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 97MB
Tyler Bates - The Belko Experiment (2017)
هنرمند : John Paesano
عنوان آلبوم : Mass Effect Andromeda
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 144MB
John Paesano - Mass Effect Andromeda (2017)
هنرمند : Christopher Larkin
عنوان آلبوم : Hollow Knight
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 155MB
Christopher Larkin - Hollow Knight (2017)
قبلی12345678آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام