هنرمند : Laurent Eyquem
عنوان آلبوم : Clash of Futures
ژانر : Score
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 155MB | 272MB
امتیاز کاربران : - از 10
Laurent Eyquem - Clash of Futures (2018)
هنرمند : Johann Johannsson
عنوان آلبوم : Mandy
ژانر : Score
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 99MB | 191MB
امتیاز کاربران : 9 از 10
Johann Johannsson - Mandy (2018)
هنرمند : Ibrahim Maalouf
عنوان آلبوم : Levantine Symphony No. 1
ژانر : Classical
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 108MB | 291MB
امتیاز کاربران : - از 10
Ibrahim Maalouf - Levantine Symphony No. 1 (2018)
هنرمند : Holly Amber Church
عنوان آلبوم : The Toybox
ژانر : Score
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 120MB | 217MB
امتیاز کاربران : - از 10
Holly Amber Church - The Toybox (2018)
هنرمند : Francois de Roubaix
عنوان آلبوم : Les Levres Rouges
ژانر : Score
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 122MB | 286MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
Francois de Roubaix - Les Levres Rouges (1971)
هنرمند : Enis Rotthoff
عنوان آلبوم : As Green As It Gets
ژانر : Score
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 111MB | 212MB
امتیاز کاربران : - از 10
Enis Rotthoff - As Green As It Gets (2018)
هنرمند : Doran Danoff & King John
عنوان آلبوم : Active Measures
ژانر : Score
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 226MB | 493MB
امتیاز کاربران : - از 10
Doran Danoff & King John - Active Measures (2018)
هنرمند : Dan Romer & Mike Tuccillo
عنوان آلبوم : Shot in the Dark
ژانر : Score
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 93MB | 144MB
امتیاز کاربران : - از 10
Dan Romer & Mike Tuccillo - Shot in the Dark (2018)
قبلی12345678آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام