هنرمند : Mark Isham
عنوان آلبوم : Black Mirror - Arkangel
ژانر : Score
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 82MB | 127MB
امتیاز کاربران : - از 10
Mark Isham - Black Mirror - Arkangel (2018)
هنرمند : Maurizio Abeni
عنوان آلبوم : Rabbia furiosa - er canaro
ژانر : Score
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 165MB | 342MB
امتیاز کاربران : - از 10
Maurizio Abeni - Rabbia furiosa - er canaro (2018)
هنرمند : Danny Elfman
عنوان آلبوم : Dont Worry, He Wont Get Far on Foot
ژانر : Score
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 98MB | 189MB
امتیاز کاربران : - از 10
Danny Elfman - Dont Worry, He Wont Get Far on Foot (2018)
هنرمند : Chris Roe
عنوان آلبوم : Spitfire
ژانر : Score
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 75MB | 151MB
امتیاز کاربران : - از 10
Chris Roe - Spitfire (2018)
هنرمند : Francis Lai
عنوان آلبوم : The Bobo
ژانر : Score
سال انتشار : 1967
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 94MB | 171MB
امتیاز کاربران : - از 10
Francis Lai - The Bobo (1967)
هنرمند : Andrew Powell
عنوان آلبوم : Rocket Gibraltar
ژانر : Score
سال انتشار : 1988
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 169MB | 318MB
امتیاز کاربران : - از 10
Andrew Powell - Rocket Gibraltar (1988)
هنرمند : Michel Colombier
عنوان آلبوم : Colossus - The Forbin Project
ژانر : Score
سال انتشار : 1970
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 171MB | 276MB
امتیاز کاربران : - از 10
Michel Colombier - Colossus - The Forbin Project (1970)
هنرمند : Pino Marchese
عنوان آلبوم : Parole de flic
ژانر : Score
سال انتشار : 1985
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 128MB | 339MB
امتیاز کاربران : - از 10
Pino Marchese - Parole de flic (1985)
قبلی12345678آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام