هنرمند : Michael Giacchino
عنوان آلبوم : Super 8
ژانر : Score | Soundtrack
سال انتشار : 2011
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 265MB
امتیاز کاربران : - از 10
Michael Giacchino - Super 8 (2011)
هنرمند : VA
عنوان آلبوم : Dumb And Dumber
ژانر : Soundtrack
سال انتشار : 1994
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 108MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
VA - Dumb And Dumber (1994)
هنرمند : Brendan McCreary
عنوان آلبوم : Defiance Season 2
ژانر : Soundtrack
سال انتشار : 2015
کدک های صوتی : M4A
بیت ریت : 256kbps
حجم : 156MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
Brendan McCreary - Defiance Season 2 (2015)
هنرمند : Nils Frahm
عنوان آلبوم : Victoria
ژانر : Score
سال انتشار : 2015
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 123MB
امتیاز کاربران : - از 10
Nils Frahm - Victoria (2015)
هنرمند : Hans Zimmer
عنوان آلبوم : Black Hawk Down
ژانر : Score
سال انتشار : 2002
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 153MB
امتیاز کاربران : - از 10
Hans Zimmer - Black Hawk Down (2002)
هنرمند : Christophe Beck
عنوان آلبوم : Ant-Man
ژانر : Score
سال انتشار : 2015
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 153MB
امتیاز کاربران : - از 10
Christophe Beck - Ant-Man (2015)
هنرمند : Erik Blicker,Glenn Schloss
عنوان آلبوم : Dark Haul
ژانر : Score
سال انتشار : 2015
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 175MB
امتیاز کاربران : - از 10
Erik Blicker,Glenn Schloss - Dark Haul (2015)
هنرمند : John Ottman & VA
عنوان آلبوم : X-Men Days of Future Past Rogue Cut
ژانر : Score
سال انتشار : 2015
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 256MB
امتیاز کاربران : 8 از 10
John Ottman & VA - X-Men Days of Future Past Rogue Cut (2015)
قبلیاول316317318319320321322323324آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام