هنرمند : Maurizio Malagnini
عنوان آلبوم : Peter and Wendy
ژانر : Score
سال انتشار : 2015
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 156MB
امتیاز کاربران : - از 10
Maurizio Malagnini - Peter and Wendy (2015)
هنرمند : VA
عنوان آلبوم : Bang Bang Baby
ژانر : Soundtrack
سال انتشار : 2015
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 70MB
امتیاز کاربران : - از 10
VA - Bang Bang Baby (Deluxe Edition) (2015)
هنرمند : Ryuichi Sakamoto, Noto & Dessner
عنوان آلبوم : The Revenant
ژانر : Score
سال انتشار : 2015
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 164MB
امتیاز کاربران : - از 10
Ryuichi Sakamoto, Alva Noto & Bryce Dessner - The Revenant (2015)
هنرمند : A.R. Rahman & VA
عنوان آلبوم : Muhammad - The Messenger Of God
ژانر : Score
سال انتشار : 2015
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 161MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
A.R. Rahman (& VA) - Muhammad - The Messenger Of God (2015)
هنرمند : Danny Elfman
عنوان آلبوم : The Next Three Days
ژانر : Score
سال انتشار : 2010
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 170MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
Danny Elfman - The Next Three Days (2010)
هنرمند : Patrick Lavoie
عنوان آلبوم : Noir
ژانر : Score
سال انتشار : 2015
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 47MB
امتیاز کاربران : - از 10
Patrick Lavoie - Noir (2015)
هنرمند : Stephen Rennicks
عنوان آلبوم : Room
ژانر : Score
سال انتشار : 2015
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 98MB
امتیاز کاربران : - از 10
Stephen Rennicks - Room (2015)
هنرمند : Marios Aristopoulos
عنوان آلبوم : Apotheon
ژانر : Score
سال انتشار : 2015
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 154MB
امتیاز کاربران : - از 10
Marios Aristopoulos - Apotheon (2015)
قبلیاول316317318319320321322323324آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام