هنرمند : Joseph Bishara
عنوان آلبوم : Insidious
ژانر : Score
سال انتشار : 2011
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 93MB
امتیاز کاربران : 9 از 10
Joseph Bishara - Insidious (2011)
هنرمند : Michael Kamen & Eric Clapton & VA
عنوان آلبوم : Lethal Weapon
ژانر : Score
سال انتشار : 1987
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 271MB
امتیاز کاربران : - از 10
Michael Kamen & Eric Clapton & VA - Lethal Weapon (1987)
هنرمند : Harry Gregson-Williams & Trevor Rabin
عنوان آلبوم : Enemy Of The State
ژانر : Score
سال انتشار : 1998
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 223MB
امتیاز کاربران : - از 10
Harry Gregson-Williams & Trevor Rabin - Enemy Of The State (2CD) (1998)
هنرمند : MANYO
عنوان آلبوم : Amnesia Memories
ژانر : Score
سال انتشار : 2015
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 163MB
امتیاز کاربران : - از 10
MANYO - Amnesia Memories (2015)
هنرمند : Griffin Cohen
عنوان آلبوم : Civilization Beyond Earth - Rising Tide
ژانر : Score
سال انتشار : 2015
کدک های صوتی : M4A
بیت ریت : 256kbps
حجم : 244MB
امتیاز کاربران : - از 10
Griffin Cohen - Sid Meiers Civilization Beyond Earth - Rising Tide (2015)
هنرمند : Harry Gregson-Williams
عنوان آلبوم : Gone Baby Gone
ژانر : Score
سال انتشار : 2007
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 81MB
امتیاز کاربران : - از 10
Harry Gregson-Williams - Gone Baby Gone (2007)
هنرمند : Dario Marianelli
عنوان آلبوم : Pride & Prejudice
ژانر : Score
سال انتشار : 2005
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 108MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
Dario Marianelli - Pride & Prejudice (2005)
هنرمند : Geoff Zanelli & VA
عنوان آلبوم : Disturbia
ژانر : Score | Soundtrack
سال انتشار : 2007
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 218MB
امتیاز کاربران : - از 10
Geoff Zanelli & VA - Disturbia (2007)
قبلیاول316317318319320321322323324آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام