هنرمند : John Barry
عنوان آلبوم : Peggy Sue Got Married
ژانر : Score
سال انتشار : 1986
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 164MB
امتیاز کاربران : - از 10
John Barry - Peggy Sue Got Married (The Deluxe Edition) (1986)
هنرمند : Simon Poole
عنوان آلبوم : Dreamfall Chapters
ژانر : Score
سال انتشار : 2016
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 263MB
امتیاز کاربران : - از 10
Simon Poole - Dreamfall Chapters (2016)
هنرمند : John Debney
عنوان آلبوم : Cutthroat Island
ژانر : Score
سال انتشار : 1995
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 354MB
امتیاز کاربران : 9 از 10
John Debney - Cutthroat Island (1995)
هنرمند : Blake Neely
عنوان آلبوم : The Flash - Season 2
ژانر : Score
سال انتشار : 2016
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 182MB
امتیاز کاربران : - از 10
Blake Neely - The Flash - Season 2 (2016)
هنرمند : Michael Giacchino
عنوان آلبوم : Star Trek Beyond
ژانر : Score
سال انتشار : 2016
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 143
امتیاز کاربران : 9.5 از 10
Michael Giacchino - Star Trek Beyond (2016)
هنرمند : Alex North
عنوان آلبوم : Spartacus
ژانر : Score
سال انتشار : 1960
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 92MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
Alex North - Spartacus (1960)
هنرمند : Alan Silvestri
عنوان آلبوم : What Lies Beneath
ژانر : Score
سال انتشار : 2000
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 141MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
Alan Silvestri - What Lies Beneath (2000)
هنرمند : Yasuharu Takanashi & VA
عنوان آلبوم : Naruto Shippuden III
ژانر : Score
سال انتشار : 2016
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 152MB
امتیاز کاربران : - از 10
Yasuharu Takanashi, yaiba, Musashi Project - Naruto Shippuden III (2016)
قبلیاول316317318319320321322323324آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام