هنرمند : Ogre & Dallas Campbell
عنوان آلبوم : Night of the Living Dead
ژانر : Score
سال انتشار : 2016
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 238MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
Ogre & Dallas Campbell - Night of the Living Dead (2016)
هنرمند : Reznor & Ross Gustavo Santaolalla
عنوان آلبوم : Before the Flood
ژانر : Score
سال انتشار : 2016
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 224MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
Trent Reznor & Atticus Ross + Gustavo Santaolalla - Before the Flood (2016)
هنرمند : Alexandre Desplat
عنوان آلبوم : American Pastoral
ژانر : Score
سال انتشار : 2016
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 94MB
امتیاز کاربران : 9 از 10
Alexandre Desplat - American Pastoral (2016)
هنرمند : Alexandre Desplat
عنوان آلبوم : L Odyssee
ژانر : Score
سال انتشار : 2016
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 147MB
امتیاز کاربران : - از 10
Alexandre Desplat - L Odyssee (2016)
هنرمند : Nicholas Britell
عنوان آلبوم : The Seventh Fire
ژانر : Score
سال انتشار : 2016
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 78MB
امتیاز کاربران : - از 10
Nicholas Britell - The Seventh Fire (2016)
هنرمند : The Newton Brothers
عنوان آلبوم : Ouija Origin of Evil
ژانر : Score
سال انتشار : 2016
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 104MB
امتیاز کاربران : - از 10
The Newton Brothers - Ouija Origin of Evil (2016)
هنرمند : VA
عنوان آلبوم : HuanDao
ژانر : Score
سال انتشار : 2016
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 145MB
امتیاز کاربران : - از 10
VA - HuanDao (2016)
هنرمند : Balz Bachmann
عنوان آلبوم : Stille Reserven
ژانر : Score
سال انتشار : 2016
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 121MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
Balz Bachmann - Stille Reserven (2016)
قبلیاول316317318319320321322323324آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام