هنرمند : Tomandandy
عنوان آلبوم : Wish Upon
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 100MB
امتیاز کاربران : - از 10
Tomandandy - Wish Upon (2017)
هنرمند : Jerry Goldsmith, Frank DeVol
عنوان آلبوم : Patton, The Flight of The Phoenix
ژانر : Score
سال انتشار : 1965 - 1970
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 175MB
امتیاز کاربران : - از 10
Jerry Goldsmith, Frank DeVol - Patton, The Flight of The Phoenix (1965 - 1970)
هنرمند : John Lunn
عنوان آلبوم : Grantchester
ژانر : Score
سال انتشار : 2014
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 140MB
امتیاز کاربران : - از 10
John Lunn - Grantchester (2014)
هنرمند : Grant Fonda
عنوان آلبوم : Down the Fence
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 68MB
امتیاز کاربران : - از 10
Grant Fonda - Down the Fence (2017)
هنرمند : VA
عنوان آلبوم : Tekken 7
ژانر :
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 82MB | 278MB
امتیاز کاربران : - از 10
VA - Tekken 7 (2017)
هنرمند : Sacha Galperine, Evgueni Galperine
عنوان آلبوم : Baron noir
ژانر : Score
سال انتشار : 2016
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 78MB
امتیاز کاربران : - از 10
Sacha Galperine, Evgueni Galperine - Baron noir (2016)
هنرمند : Daniel Hart
عنوان آلبوم : A Ghost Story
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 105MB
امتیاز کاربران : - از 10
Daniel Hart - A Ghost Story (2017)
هنرمند : Matteo Curallo
عنوان آلبوم : San Pietro e le basiliche papali
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 69MB
امتیاز کاربران : - از 10
Matteo Curallo - San Pietro e le basiliche papali di Roma 3d (2017)
قبلی1234567آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام