هنرمند : Clint Mansell
عنوان آلبوم : Loving Vincent
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 122MB
امتیاز کاربران : - از 10
Clint Mansell - Loving Vincent (2017)
هنرمند : Michael Brook
عنوان آلبوم : Stronger
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 114MB
امتیاز کاربران : - از 10
Michael Brook - Stronger (2017)
هنرمند : Rolfe Kent
عنوان آلبوم : Le petit Spirou
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 94MB
امتیاز کاربران : - از 10
Rolfe Kent - Le petit Spirou (2017)
هنرمند : Matt Bowen, Keith Kenniff, Koda
عنوان آلبوم : Blood Road
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 136MB
امتیاز کاربران : - از 10
Matt Bowen, Keith Kenniff, Koda - Blood Road (2017)
هنرمند : Jason Staczek
عنوان آلبوم : Lane 1974
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 71MB
امتیاز کاربران : - از 10
Jason Staczek - Lane 1974 (2017)
هنرمند : Yone Dudas
عنوان آلبوم : Waiting for the Storm
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 130MB
امتیاز کاربران : - از 10
Yone Dudas - Waiting for the Storm (2017)
هنرمند : Karl Heortweard
عنوان آلبوم : Elvis Walks Home
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 84MB
امتیاز کاربران : - از 10
Karl Heortweard - Elvis Walks Home (2017)
هنرمند : Ian Nichols, Stephen Phelps
عنوان آلبوم : Lake Nowhere
ژانر : Score
سال انتشار : 2014
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 100MB
امتیاز کاربران : - از 10
Ian Nichols, Stephen Phelps - Lake Nowhere (Limited Edition Red Vinyl) (2014)
قبلی1234567آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام