هنرمند : Jeff Danna, Mychael Danna
عنوان آلبوم : Alias Grace
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 117MB | 216MB
امتیاز کاربران : 7 از 10
Jeff Danna, Mychael Danna - Alias Grace (2017)
هنرمند : Hauschka
عنوان آلبوم : Gunpowder
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 105MB | 200MB
امتیاز کاربران : - از 10
Hauschka - Gunpowder (2017)
هنرمند : Al Lethbridge
عنوان آلبوم : Islands In Time A Wildlife Odyssey
ژانر : Score
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 106MB | 224MB
امتیاز کاربران : - از 10
Al Lethbridge - Islands In Time A Wildlife Odyssey (2018)
هنرمند : Ron Grainer
عنوان آلبوم : The Omega Man
ژانر : Score
سال انتشار : 1971
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 150MB | 341MB
امتیاز کاربران : - از 10
Ron Grainer - The Omega Man (1971)
هنرمند : VA
عنوان آلبوم : Absolute Disney Vol. 1
ژانر : Soundtrack
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 64MB | 158MB
امتیاز کاربران : - از 10
VA - Absolute Disney Vol. 1 (2018)
هنرمند : Dan Romer
عنوان آلبوم : Easy, Season 1
ژانر : Score
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 29MB
امتیاز کاربران : - از 10
Dan Romer - Easy, Season 1 (2018)
هنرمند : Prince
عنوان آلبوم : Batman
ژانر : Soundtrack
سال انتشار : 1989
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 99MB
امتیاز کاربران : - از 10
Prince - Batman (1989)
هنرمند : Hans Zimmer
عنوان آلبوم : Broken Arrow
ژانر : Score
سال انتشار : 1996
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 135MB
امتیاز کاربران : - از 10
Hans Zimmer - Broken Arrow (1996)
قبلی1234567آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام