هنرمند : Kenji Kawai
عنوان آلبوم : Touken Ranbu Hanamaru
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 154MB
امتیاز کاربران : - از 10
Kenji Kawai - Touken Ranbu Hanamaru (2017)
هنرمند : Maurice Jarre
عنوان آلبوم : The Murder Of Mary Phagan
ژانر : Score
سال انتشار : 1988
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 141MB
امتیاز کاربران : - از 10
Maurice Jarre - The Murder Of Mary Phagan (1988)
هنرمند : Repeated Viewing
عنوان آلبوم : The Three Sisters
ژانر : Score
سال انتشار : 2015
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 142MB
امتیاز کاربران : - از 10
Repeated Viewing - The Three Sisters (2015)
هنرمند : Christian Bruhn
عنوان آلبوم : Patrik Pacard
ژانر : Score
سال انتشار : 1985
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 108MB
امتیاز کاربران : - از 10
Christian Bruhn - Patrik Pacard (1985)
هنرمند : Alan Silvestri
عنوان آلبوم : The Mummy Returns (Deluxe Edition)
ژانر : Score
سال انتشار : 2001
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 289MB
امتیاز کاربران : - از 10
Alan Silvestri - The Mummy Returns (Deluxe Edition) (2001)
هنرمند : Kriton Klingler-Ioannides
عنوان آلبوم : Berlin Falling
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 149MB
امتیاز کاربران : - از 10
Kriton Klingler-Ioannides - Berlin Falling (2017)
هنرمند : Ian Hultquist
عنوان آلبوم : Bronx Gothic
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 78MB
امتیاز کاربران : - از 10
Ian Hultquist - Bronx Gothic (2017)
هنرمند : Shie Rozow
عنوان آلبوم : Jasmine
ژانر : Score
سال انتشار : 2015
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 112MB
امتیاز کاربران : - از 10
Shie Rozow - Jasmine (2015)
قبلی123456آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام