هنرمند : Fernando Velazquez
عنوان آلبوم : Contratiempo
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 176MB
Fernando Velazquez - Contratiempo (2017)
هنرمند : Beatrice Thiriet
عنوان آلبوم : Corniche Kennedy
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 70MB
Beatrice Thiriet - Corniche Kennedy (2017)
هنرمند : Alexis Rault
عنوان آلبوم : Il a deja tes yeux
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 114MB
Alexis Rault - Il a deja tes yeux (2017)
هنرمند : Justin Timberlake & Mitchell Owens
عنوان آلبوم : The Book of Love
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 143MB
Justin Timberlake & Mitchell Owens - The Book of Love (2017)
هنرمند : Trent Reznor & Atticus Ross
عنوان آلبوم : Patriots Day
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 159MB
Trent Reznor & Atticus Ross - Patriots Day (2017)
هنرمند : Ian Hultquist
عنوان آلبوم : Clinical
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 123MB
Ian Hultquist - Clinical (2017)
هنرمند : James Newton Howard
عنوان آلبوم : The Hunger Games [Deluxe Set Edition]
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 713MB
James Newton Howard - The Hunger Games [Deluxe Set Edition] (2017)
هنرمند : Alexandre Lessertisseur
عنوان آلبوم : Glace
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 140MB
Alexandre Lessertisseur - Glace (2017)
قبلی123456آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام