هنرمند : Bear McCreary
عنوان آلبوم : Unrest
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 107MB
امتیاز کاربران : - از 10
Bear McCreary - Unrest (2017)
هنرمند : Dave Porter
عنوان آلبوم : The Blacklist
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 131MB
امتیاز کاربران : - از 10
Dave Porter - The Blacklist (2017)
هنرمند : Stephen Baysted
عنوان آلبوم : Project Cars 2
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 128MB
امتیاز کاربران : - از 10
Stephen Baysted - Project Cars 2 (2017)
هنرمند : VA
عنوان آلبوم : My Little Pony - The Movie
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 96MB
امتیاز کاربران : - از 10
VA - My Little Pony - The Movie (2017)
هنرمند : Antonio Fresa, Luigi Scialdone
عنوان آلبوم : Gatta Cenerentola
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 109MB
امتیاز کاربران : - از 10
Antonio Fresa, Luigi Scialdone - Gatta Cenerentola (2017)
هنرمند : Michael Mann
عنوان آلبوم : Music From the Films of Michael Mann
ژانر : Score
سال انتشار : 2007
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 279MB
امتیاز کاربران : - از 10
Michael Mann - Music From the Films of Michael Mann (2007)
هنرمند : Michiru Oshima, pentagon
عنوان آلبوم : ICO - Melody In The Mist
ژانر : Score
سال انتشار : 2002
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 62MB
امتیاز کاربران : - از 10
Michiru Oshima, pentagon - ICO - Melody In The Mist (2002)
هنرمند : Leonard Van Goudoever
عنوان آلبوم : The Gold Rush
ژانر : Score
سال انتشار : 1925
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 151MB
امتیاز کاربران : - از 10
Leonard Van Goudoever - The Gold Rush (1925)
قبلی123456آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام