هنرمند : Cristobal Tapia de Veer
عنوان آلبوم : National Treasure
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 125MB
Cristobal Tapia de Veer - National Treasure (2017)
هنرمند : Carl Thiel
عنوان آلبوم : The Teller and the Truth
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 147MB
Carl Thiel - The Teller and the Truth (2017)
هنرمند : Lang Lang, Sophie Shao
عنوان آلبوم : Howard Shore Two Concerti
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 123MB
Lang Lang, Sophie Shao - Howard Shore Two Concerti (2017)
هنرمند : Alexei Aigui
عنوان آلبوم : I Am Not Your Negro
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 68MB
Alexei Aigui - I Am Not Your Negro (2017)
هنرمند : Gary Lionelli
عنوان آلبوم : O.J. Made in America
ژانر :
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 165MB
Gary Lionelli - O.J. Made in America (2017)
هنرمند : Toni M. Mir
عنوان آلبوم : The Distinguished Citizen
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 63MB
Toni M. Mir - The Distinguished Citizen (2017)
هنرمند : Eleni Karaindrou
عنوان آلبوم : Dust Of Time
ژانر : Score
سال انتشار : 2009
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 108MB
Eleni Karaindrou - Dust Of Time (2009)
هنرمند : Carl Thiel
عنوان آلبوم : From Dusk Till Dawn, Season Three
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 190MB
Carl Thiel - From Dusk Till Dawn, Season Three (2017)
قبلی123456آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام