هنرمند : Ludovico Einaudi
عنوان آلبوم : Giorni Dispari
ژانر : Score
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 106MB | 205MB
امتیاز کاربران : - از 10
Ludovico Einaudi - Giorni Dispari (2000)
هنرمند : Nick Glennie-Smith
عنوان آلبوم : Puy du Fou - La Cinescenie
ژانر : Score
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 167MB | 431MB
امتیاز کاربران : - از 10
Nick Glennie-Smith - Puy du Fou - La Cinescenie (2018)
هنرمند : Paul Buckley
عنوان آلبوم : BFFs
ژانر : Score
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 98MB | 203MB
امتیاز کاربران : - از 10
Paul Buckley - BFFs (2018)
هنرمند : Roc Chen
عنوان آلبوم : Lobster Cop
ژانر : Score
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 189MB | 286MB
امتیاز کاربران : - از 10
Roc Chen - Lobster Cop (2018)
هنرمند : Ryan Otter
عنوان آلبوم : Sparta
ژانر : Score
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 138MB | 274MB
امتیاز کاربران : - از 10
Ryan Otter - Sparta (2018)
هنرمند : Thomas E Rouch
عنوان آلبوم : Alpha Gateway
ژانر : Score
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 146MB | 258MB
امتیاز کاربران : - از 10
Thomas E Rouch - Alpha Gateway (2018)
هنرمند : Rafael Leloup
عنوان آلبوم : Inheritance
ژانر : Score
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 94MB | 168MB
امتیاز کاربران : - از 10
Rafael Leloup - Inheritance (2018)
هنرمند : Raphael Reed
عنوان آلبوم : Louise Lecavalier
ژانر : Score
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 70MB | 142MB
امتیاز کاربران : - از 10
Raphael Reed - Louise Lecavalier - Sur son cheval de feu (2018)
قبلی123456آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام