هنرمند : Olivier Deriviere
عنوان آلبوم : Get Even
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3 | FLC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 123MB | 314MB
Olivier Deriviere - Get Even (2017)
هنرمند : Jesse Voccia
عنوان آلبوم : Bosch
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3 | FLC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 191MB | 372MB
Jesse Voccia - Bosch (2017)
هنرمند : Ilan Eshkeri
عنوان آلبوم : The Exception
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3 | FLC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 98MB | 175MB
Ilan Eshkeri - The Exception (2017)
هنرمند : Ilan Eshkeri
عنوان آلبوم : Narcissus & Echo
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3 | FLC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 93MB | 186MB
Ilan Eshkeri - Narcissus & Echo (2017)
هنرمند : Grateful Dead
عنوان آلبوم : Long Strange Trip
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 351MB
Grateful Dead - Long Strange Trip (2017)
هنرمند : Emanuele De Raymondi
عنوان آلبوم : Saro
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 62MB
Emanuele De Raymondi - Saro (2017)
هنرمند : Emanuele De Raymondi
عنوان آلبوم : Cuori Puri
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 57MB
Emanuele De Raymondi - Cuori Puri (2017)
هنرمند : Diego Navarro
عنوان آلبوم : Passage To Dawn
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3 | FLC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 128MB | 214MB
Diego Navarro - Passage To Dawn (2017)
قبلی123456آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام