هنرمند : VA
عنوان آلبوم : The Witcher 3 Wild Hunt
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 196MB
امتیاز کاربران : - از 10
The Witcher 3 Wild Hunt (Live at Video Game Show 2016) (2017)
هنرمند : VA
عنوان آلبوم : Major Lazer Presents Give Me Future
ژانر : Score | Soundtrack
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 109MB
امتیاز کاربران : - از 10
VA - Major Lazer Presents Give Me Future (2017)
هنرمند : Gabriel Yared
عنوان آلبوم : Possession
ژانر : Score
سال انتشار : 2002
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 156MB
امتیاز کاربران : - از 10
Gabriel Yared - Possession (2002)
هنرمند : Bardi Johannsson
عنوان آلبوم : De toutes nos forces
ژانر : Score
سال انتشار : 2014
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 72MB
امتیاز کاربران : - از 10
Bardi Johannsson - De toutes nos forces (2014)
هنرمند : Amine Bouhafa
عنوان آلبوم : La Belle et la meute
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 73MB
امتیاز کاربران : - از 10
Amine Bouhafa - La Belle et la meute (2017)
هنرمند : Carl Thiel
عنوان آلبوم : Lazer Team 2
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 147MB
امتیاز کاربران : - از 10
Carl Thiel - Lazer Team 2 (2017)
هنرمند : Christopher Willis
عنوان آلبوم : The Death of Stalin
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 72MB
امتیاز کاربران : - از 10
Christopher Willis - The Death of Stalin (2017)
هنرمند : Trevor Alan Gomes
عنوان آلبوم : Piano Collections
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.03GB
امتیاز کاربران : - از 10
Trevor Alan Gomes - Piano Collections (2016 - 2017)
قبلی123456آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام