هنرمند : A.J. Hochhalter
عنوان آلبوم : Neat The Story of Bourbon
ژانر : Score
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 73MB
امتیاز کاربران : - از 10
A.J. Hochhalter - Neat The Story of Bourbon (2018)
هنرمند : Joseph Bishara
عنوان آلبوم : The Worthy
ژانر : Score
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 102MB
امتیاز کاربران : - از 10
Joseph Bishara - The Worthy (2018)
هنرمند : Ben Salisbury, Geoff Barrow
عنوان آلبوم : Annihilation
ژانر : Score
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 196MB
امتیاز کاربران : - از 10
Ben Salisbury, Geoff Barrow - Annihilation (2018)
هنرمند : Matthew Walker
عنوان آلبوم : EXTINCTION PATIENT ZERO
ژانر : Score
سال انتشار : 2014
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 99MB
امتیاز کاربران : - از 10
Matthew Walker - EXTINCTION PATIENT ZERO (2014)
هنرمند : Cliff Martinez
عنوان آلبوم : Game Night
ژانر : Score
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 105MB
امتیاز کاربران : - از 10
Cliff Martinez - Game Night (2018)
هنرمند : Cliff Martinez
عنوان آلبوم : Den of Thieves
ژانر : Score
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 143MB
امتیاز کاربران : - از 10
Cliff Martinez - Den of Thieves (2018)
هنرمند : Peter Spierig
عنوان آلبوم : Winchester
ژانر : Score
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 158MB
امتیاز کاربران : - از 10
Peter Spierig - Winchester (2018)
هنرمند : VA
عنوان آلبوم : Monster Hunter World
ژانر : Score
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 525MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
VA - Monster Hunter World (2018)
قبلی123456آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام