هنرمند : Howard Shore
عنوان آلبوم : The Last Mimzy
ژانر : Score
سال انتشار : 2007
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 116MB
امتیاز کاربران : - از 10
Howard Shore - The Last Mimzy (2007)
هنرمند : Paul Leonard-Morgan
عنوان آلبوم : The B Side Elsa Dorfmans Portrait
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 128MB
امتیاز کاربران : - از 10
Paul Leonard-Morgan - The B Side Elsa Dorfmans Portrait Photography (2017)
هنرمند : Lachlan Anderson
عنوان آلبوم : Tabula Rasa
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 212MB
امتیاز کاربران : - از 10
Lachlan Anderson - Tabula Rasa (2017)
هنرمند : Nathan Furst
عنوان آلبوم : Bionicle 2 Legends of Metru-Nui
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 133MB
امتیاز کاربران : - از 10
Nathan Furst - Bionicle 2 Legends of Metru-Nui (2017)
هنرمند : Bruno Coulais
عنوان آلبوم : Droles de petites betes
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 87MB
امتیاز کاربران : - از 10
Bruno Coulais - Droles de petites betes (2017)
هنرمند : John Williams
عنوان آلبوم : Star Wars The Last Jedi
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 179MB
امتیاز کاربران : - از 10
John Williams - Star Wars The Last Jedi (2017)
هنرمند : Jeff Russo
عنوان آلبوم : Star Trek - Discovery
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 127MB
امتیاز کاربران : - از 10
Jeff Russo - Star Trek - Discovery (2017)
هنرمند : Henry Jackman
عنوان آلبوم : Jumanji Welcome to the Jungle
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 145MB
امتیاز کاربران : - از 10
Henry Jackman - Jumanji Welcome to the Jungle (2017)
12345آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام