هنرمند : Dalpalan
عنوان آلبوم : Believer
ژانر : Score
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 258MB | 465MB
امتیاز کاربران : - از 10
Dalpalan - Believer (2018)
هنرمند : Ben Matthews, Kevin Penkin
عنوان آلبوم : This Is The Police 2
ژانر : Score
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 230MB | 606MB
امتیاز کاربران : - از 10
Ben Matthews, Kevin Penkin - This Is The Police 2 (2018)
هنرمند : Brad Derrick
عنوان آلبوم : The Elder Scrolls Online
ژانر : Score
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 135MB | 278MB
امتیاز کاربران : - از 10
Brad Derrick - The Elder Scrolls Online - Summerset (2018)
هنرمند : Torin Borrowdale
عنوان آلبوم : Searching
ژانر : Score
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 147MB | 217MB
امتیاز کاربران : - از 10
Torin Borrowdale - Searching (2018)
هنرمند : Hark Madley
عنوان آلبوم : Here and Beyond
ژانر : Score
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 56MB
امتیاز کاربران : - از 10
Hark Madley - Here and Beyond (2018)
هنرمند : James Childs
عنوان آلبوم : Fruitcake
ژانر : Score
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 49MB
امتیاز کاربران : - از 10
James Childs - Fruitcake (2018)
هنرمند : Dennis McCarthy
عنوان آلبوم : Death Of A Nation
ژانر : Score
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 181MB | 362MB
امتیاز کاربران : - از 10
Dennis McCarthy - Death Of A Nation (2018)
هنرمند : Christopher Akers
عنوان آلبوم : Rodger Douglas
ژانر : Score
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 77MB
امتیاز کاربران : - از 10
Christopher Akers - Rodger Douglas (2018)
12345آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام