هنرمند : Christian Wibe
عنوان آلبوم : Dead Snow Red vs. Dead
ژانر : Score
سال انتشار : 2014
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 109MB | 232MB
امتیاز کاربران : - از 10
Christian Wibe - Dead Snow Red vs. Dead (2014)
هنرمند : Cliff Martinez
عنوان آلبوم : Hotel Artemis
ژانر : Score
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 161MB | 248MB
امتیاز کاربران : - از 10
Cliff Martinez - Hotel Artemis (2018)
هنرمند : Chad Cannon
عنوان آلبوم : Devils Tree- Rooted Evil
ژانر : Score
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 114MB | 205MB
امتیاز کاربران : - از 10
Chad Cannon - Devils Tree- Rooted Evil (2018)
هنرمند : Cezary Skubiszewski
عنوان آلبوم : Picnic at Hanging Rock
ژانر : Score
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 154MB | 275MB
امتیاز کاربران : - از 10
Cezary Skubiszewski - Picnic at Hanging Rock (2018)
هنرمند : Carl Davis
عنوان آلبوم : Widows Peak
ژانر : Score
سال انتشار : 1994
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 101MB | 202MB
امتیاز کاربران : - از 10
Carl Davis - Widows Peak (1994)
هنرمند : Antonio Meliveo
عنوان آلبوم : El camino de los ingleses
ژانر : Score
سال انتشار : 2006
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 185MB | 367MB
امتیاز کاربران : - از 10
Antonio Meliveo - El camino de los ingleses (2006)
هنرمند : Atli Orvarsson
عنوان آلبوم : Ploey, You Never Fly Alone
ژانر : Score
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 159MB | 313MB
امتیاز کاربران : - از 10
Atli Orvarsson - Ploey, You Never Fly Alone (L envol de Ploe) (2018)
هنرمند : Alan Derian
عنوان آلبوم : Cryptid
ژانر : Score
سال انتشار : 2011
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 74MB | 165MB
امتیاز کاربران : - از 10
Alan Derian - Cryptid (2011)
12345آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام