هنرمند : Vito Leonardo Tritto
عنوان آلبوم : Spira Mirabilis
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 96MB
Vito Leonardo Tritto - Spira Mirabilis (2017)
هنرمند : Barnaby Taylor
عنوان آلبوم : Born in China
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 146MB
Barnaby Taylor - Born in China (2017)
هنرمند : Bryony Marks
عنوان آلبوم : Berlin Syndrome
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 99MB
Bryony Marks - Berlin Syndrome (2017)
هنرمند : Jerome Lemonnier
عنوان آلبوم : Cessez-le-feu
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 72MB
Jerome Lemonnier - Cessez-le-feu (2017)
هنرمند : Marco Beltrami
عنوان آلبوم : Logan [Deluxe Edition]
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 136MB
Marco Beltrami - Logan [Deluxe Edition] (2017)
هنرمند : Samuel Laflamme
عنوان آلبوم : Outlast II
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 89MB
Samuel Laflamme - Outlast II (2017)
هنرمند : Pablo Croissier
عنوان آلبوم : Lookouts
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 35MB
Pablo Croissier - Lookouts (2017)
هنرمند : Pablo Croissier
عنوان آلبوم : El Astronauta
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 32MB
Pablo Croissier - El Astronauta (2017)
12345آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام