هنرمند : Justin Hurwitz (and VA)
عنوان آلبوم : La La Land - The Complete
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 217MB
Justin Hurwitz (and VA) - La La Land - The Complete Musical Experience (2017)
هنرمند : Rodrigo Leao
عنوان آلبوم : 100 Metros
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 60MB
Rodrigo Leao - 100 Metros (2017)
هنرمند : Justin Hurwitz
عنوان آلبوم : Guy and Madeline on a Park Bench
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 69MB
Justin Hurwitz - Guy and Madeline on a Park Bench (2017)
هنرمند : Halli Cauthery
عنوان آلبوم : Frankenstein
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 85MB
Halli Cauthery - Frankenstein (2017)
هنرمند : Gregoire Hetzel
عنوان آلبوم : Le secret de la chambre noire
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 88MB
Gregoire Hetzel - Le secret de la chambre noire (2017)
هنرمند : Chris Bacon & Danny Elfman (& VA)
عنوان آلبوم : When We Rise
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 88MB
Chris Bacon & Danny Elfman (& VA) - When We Rise (2017)
هنرمند : Amanda Brown
عنوان آلبوم : The Family
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 99MB
Amanda Brown - The Family (2017)
هنرمند : Stephen Baysted
عنوان آلبوم : I, Claude Monet
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 182MB
Stephen Baysted - I, Claude Monet (2017)
12345آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام