هنرمند : Max Steiner
عنوان آلبوم : Gone With The Wind
ژانر : Score
سال انتشار : 1939
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 100MB
Max Steiner - Gone With The Wind (1939)
هنرمند : Jeremy Holland-Smith
عنوان آلبوم : The Passing
ژانر : Score
سال انتشار : 2015
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 123MB
Jeremy Holland-Smith - The Passing (2015)
هنرمند : Alec Puro
عنوان آلبوم : All Nighter
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 60MB
Alec Puro - All Nighter (2017)
هنرمند : Jon Ekstrand
عنوان آلبوم : Life
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 133MB
Jon Ekstrand - Life (2017)
هنرمند : Flemming Nordkrog
عنوان آلبوم : Chefs
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 128MB
Flemming Nordkrog - Chefs (2017)
هنرمند : James Clements
عنوان آلبوم : Bottom of the World
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 121MB
James Clements - Bottom of the World (2017)
هنرمند : George Fenton
عنوان آلبوم : The Fisher King
ژانر : Score
سال انتشار : 1991
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 138MB
George Fenton - The Fisher King (1991)
هنرمند : Simon Kolle
عنوان آلبوم : Ave Mater
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 126MB
Simon Kolle - Ave Mater (2017)
12345آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام