هنرمند : Christopher Cano, Chris Ridenhour
عنوان آلبوم : Sharknado 5
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 181MB
امتیاز کاربران : - از 10
Christopher Cano, Chris Ridenhour - Sharknado 5 (2017)
هنرمند : Federico Jusid
عنوان آلبوم : Kidnap
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 89MB
امتیاز کاربران : - از 10
Federico Jusid - Kidnap (2017)
هنرمند : Christopher North
عنوان آلبوم : Cut Shoot Kill
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 165MB
امتیاز کاربران : - از 10
Christopher North - Cut Shoot Kill (2017)
هنرمند : Omar Silva & VA
عنوان آلبوم : Extra Terrestres
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 124MB
امتیاز کاربران : - از 10
Omar Silva & VA - Extra Terrestres (2017)
هنرمند : Andre Matthias
عنوان آلبوم : Blessed Benefit
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 83MB
امتیاز کاربران : - از 10
Andre Matthias - Blessed Benefit (2017)
هنرمند : Stefano Lentini, Mascarimiri
عنوان آلبوم : Taranta on the Road
ژانر : Score | Soundtrack
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 93MB
امتیاز کاربران : - از 10
Stefano Lentini, Mascarimiri - Taranta on the Road (2017)
هنرمند : Christian Wibe
عنوان آلبوم : What Happened To Monday
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 126MB
امتیاز کاربران : - از 10
Christian Wibe - What Happened To Monday (2017)
هنرمند : Scott Tobin
عنوان آلبوم : Demon Hunter
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : M4A
بیت ریت : 256kbps
حجم : 154MB
امتیاز کاربران : - از 10
Scott Tobin - Demon Hunter (2017)
12345آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام