هنرمند : VA
ژانر : Vocal Jazz | Latin | Easy Listening
سال انتشار : 2016
تعداد آلبوم : 5
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 753MB
هنرمند : Fred Astaire
ژانر : Vocal Jazz | Easy Listening | Swing
سال انتشار : 1999 - 2006
تعداد آلبوم : 5
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.16GB
هنرمند : Andre Rieu
ژانر : Pop | Instrumental | Neoclassical | Easy Listening
سال انتشار : 1994 - 2016
تعداد آلبوم : 45
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 4.71GB
هنرمند : I Monster
ژانر : Downtempo | Easy Listening
سال انتشار : 1998 - 2016
تعداد آلبوم : 10
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 641MB
هنرمند : Bert Kaempfert
ژانر : Easy Listening | Jazz-Pop
سال انتشار : 1961 - 2011
تعداد آلبوم : 31
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 3.42GB
هنرمند : Ray Conniff
ژانر : Jazz | Easy Listening
سال انتشار : 1958 - 2014
تعداد آلبوم : 43
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 6.51GB
هنرمند : Nini Rosso
ژانر : Easy Listening | Swing
سال انتشار : 1974 - 2001
تعداد آلبوم : 10
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.14GB
123آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام