هنرمند : Frank Zappa
ژانر : Progressive Rock | Art rock
سال انتشار : 1966 - 2018
تعداد آلبوم : 122
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 23.6GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Grateful Dead
ژانر : Psychedelic rock | Art rock | Rock and Roll | Folk Rock
سال انتشار : 1965 - 2018
تعداد آلبوم : 24
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 5.12GB
امتیاز کاربران : 9.6 از 10
هنرمند : The Flaming Lips
ژانر : Psychedelic rock | Art rock | Experimental
سال انتشار : 1986 - 2018
تعداد آلبوم : 32
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 4.83GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Jethro Tull
ژانر : Progressive Rock | Art rock | Folk Rock
سال انتشار : 1968 - 2018
تعداد آلبوم : 93
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320 kbps
حجم : 13.9GB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : Roger Daltrey
ژانر : Art rock | Classic Rock
سال انتشار : 1973 - 2018
تعداد آلبوم : 10
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.07GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Pink Floyd
ژانر : Psychedelic rock | Progressive Rock | Art rock
سال انتشار : 1967 - 2016
تعداد آلبوم : 64
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 256 - 320 kbps
حجم : 12.7Gb
امتیاز کاربران : 9.7 از 10
هنرمند : Gazpacho
ژانر : Progressive Rock | Art rock | Crossover Prog
سال انتشار : 2002 - 2018
تعداد آلبوم : 16
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 224 - 320 kbps
حجم : 2.38GB
امتیاز کاربران : 9.5 از 10
12345آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام