هنرمند : Thirty Seconds to Mars
ژانر : Progressive Rock | Alternative Rock
سال انتشار : 2002 - 2018
تعداد آلبوم : 34
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.36GB
امتیاز کاربران : 8.6 از 10
هنرمند : Birth Control
ژانر : Progressive Rock | Hard rock | Krautrock
سال انتشار : 1970 - 2016
تعداد آلبوم : 34
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 4.8GB
امتیاز کاربران : 9 از 10
هنرمند : Jethro Tull
ژانر : Progressive Rock | Art rock | Folk Rock
سال انتشار : 1968 - 2018
تعداد آلبوم : 93
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320 kbps
حجم : 13.9GB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : Yes
ژانر : Progressive Rock
سال انتشار : 1969 - 2018
تعداد آلبوم : 67
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 28.1GB
امتیاز کاربران : 9.5 از 10
هنرمند : Focus
ژانر : Progressive Rock | Instrumental Rock
سال انتشار : 1970 - 2016
تعداد آلبوم : 31
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 4.43GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Muse
ژانر : Progressive Rock | Alternative Rock
سال انتشار : 1998 - 2018
تعداد آلبوم : 122
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 6.78GB
امتیاز کاربران : 9.6 از 10
هنرمند : Pink Floyd
ژانر : Psychedelic rock | Progressive Rock | Art rock
سال انتشار : 1967 - 2016
تعداد آلبوم : 64
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 256 - 320 kbps
حجم : 12.7Gb
امتیاز کاربران : 9.7 از 10
قبلی123456آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام